Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Orquídeas

 1. 1. Dedícalle 14 minutos do teu tempo, paga a pena Devote 14 minutes of your time, it is worth it… 18:40 Press any key to proceed…
 2. 2. ORQUÍDEAS ORCHIDS Music: Autum in Rose Outono en Rosa DE VIET NAM
 3. 3. Nunca prives a ninguén da esperanza; pode ser o único que unha persoa posúa. Never Deny Hope to Anyone. It might be All They Have.
 4. 4. Non tomes decisións cando esteas anoxado. Don’t make decisions when you are angry
 5. 5. Coida a túa postura física. Take care of your posture.
 6. 6. Non pagues un traballo antes de que estea concluído. Don’t pay for a job that is not finished.
 7. 7. Terespópolis Cóidate de quen non teña nada que perder. Watch out for those who don’t have anything to lose.
 8. 8. Aprende a dicir "non" con cortesía e presteza. Learn how to say “No” politely but promptly.
 9. 9. Non esperes que a vida sexa xusta. Don’t Expect Life to be Fair.
 10. 10. Non dubides en perder unha batalla, se isto te leva a gañar a guerra. Don’t hesitate to lose a battle, if it can help you win the war.
 11. 11. Non apraces as cousas. Fai o que sexa preciso no momento preciso. Don’t procrastinate, do things at the right time
 12. 12. Non temas dicir: "non sei“ e "síntoo". Don’t fear saying: “I don’t know” or “I am sorry”
 13. 13. Contempla o amencer polo menos unha vez ao ano. Watch a Sunrise at least once each year.
 14. 14. Mira aos ollos ás persoas Look people in the eye.
 15. 15. Di “por favor” e "grazas" máis a cotío. Say “Please” and “Thank you” more frequently
 16. 16. Gasta menos do que gañas. Spend less than you make.
 17. 17. Trata aos demais como quixeres ser tratado. Treat others the way you like to be treated.
 18. 18. Aprende a gurdar segredos. Learn how to keep a secret.
 19. 19. Recoñece os teus erros. Acknowledge your mistakes.
 20. 20. z. Di sempre a verdade, ou cálaa se pode ferir. Always speak the truth or keep quiet if it can hurt.
 21. 21. Non contes todo o que oias, non digas todo o que pensas. Don’t share all that you hear or all that you think.
 22. 22. En vez de criticar, eloxia as persoas. Praise people, instead of criticizing them.
 23. 23. Aprende a escoitar, é unha arte. Learn the art of listening.
 24. 24. Non creas todo o que oes. Don’t believe all that you hear.
 25. 25. Goza coa beleza. Enjoy beauty.
 26. 26. Escolle ben a túa parella, de aí derívase a maior parte da túa felicidade. Choose well your partner in life, most of your happiness depends on it.
 27. 27. Non perdas o teu control en ningún momento, respira. Don’t loose your control, breathe deeply.
 28. 28. Ti es tal como respiras. You are as you breathe.
 29. 29. Medita trinta minutos todos os días. Meditate for 30 minutes daily.
 30. 30. Goza co descanso! Enjoy your rest!
 31. 31. Phragmipedium Cardinale Conserva as túas amizades Preserve your friendships
 32. 32. Sé honesto, gáñate o respecto. Be honest, earn respect.
 33. 33. Tes dereito a ser feliz! You’ve got the right to be happy!
 34. 34. Rexeita o odio e o rancor, fante máis dano a ti. Discard hate and resentment, they affect you the most.
 35. 35. Hai cousas que non regresan: a palabra dita, o tempo transcorrido e as oportunidades. Three things you don’t recover: Said words, time gone, and opportunities.
 36. 36. Fai unha soa cousa á vez. Do one thing at a time.
 37. 37. A inmortalidade existe, chámase coñecemento, pregunta o que non sabes e recórdao para cando te pregunten. Inmortality exists. It is called knowledge. Ask what you don’t know and remember it for when you are asked.
 38. 38. Descobre pracer no elemental, comer, respirar, camiñar, saborear, tocar, ver, durmir…. Discover pleasure in the elemental: eating, breathing, walking, tasting, touching, seeing, sleeping, and dreaming….
 39. 39. A felicidade é como un peto, bótalle todo o que poidas. Happiness is like a bank. Put in it as much as you can.
 40. 40. A idade é algo mental, se non te preocupa, non te afecta… ¡Que Dios Te Bendiga! - God Bless you! Age is a matter of mind. If you don’t mind, it doesn’t matter…

×