Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O eloxio da lentitude

307 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

O eloxio da lentitude

 1. 1. O ELOXIO DA LENTITUDEO ELOXIO DA LENTITUDE De:De: Carl HonoréCarl Honoré
 2. 2. Carl Honoré, famoso polo seu libro premiado Eloxio da Lentitude, sostén que a hiperactividade actual nos leva a dedicar as nosas enerxías a outras metas que nos fan esquecer as cousas importantes da vida. Intentemos decrecer o ritmo atolado en que vivimos para non degradarnos nós mesmos. Sinxelamente reduzamos a marcha e busquemos o tempo xusto para cada cousa; saboreemos cada momento priorizando o imprescindible. Os seguintes conceptos foron extraídos do seu libro. “Vivir de présa non é vivir… É sobrevivir”.
 3. 3. Non deixes que aNon deixes que a présaprésa te goberne.te goberne. Moitas cousas queMoitas cousas que nos formulamos agoranos formulamos agora son postergables…son postergables… Proba e verás.Proba e verás.
 4. 4. Cando esteas acompañadoCando esteas acompañado apaga o móbil e desconectaapaga o móbil e desconecta o teléfono.o teléfono.
 5. 5. Toma tempo para comer eToma tempo para comer e beber. Este é un dosbeber. Este é un dos praceres da vida, non haipraceres da vida, non hai que arruinalo.que arruinalo.
 6. 6. Pasa tempo a soas contigoPasa tempo a soas contigo mesmo, en silencio…mesmo, en silencio… Escoita a túa voz interior…Escoita a túa voz interior… Medita sobre a vida en xeral.Medita sobre a vida en xeral.
 7. 7. Non hai que temer o silencio.Non hai que temer o silencio. Ao principio é difícil, pero logoAo principio é difícil, pero logo nótanse os seus beneficios.nótanse os seus beneficios.
 8. 8. Apártate dos ruídos e NONApártate dos ruídos e NON mires a toda hora a televisión.mires a toda hora a televisión.
 9. 9. Escoita música con calma eEscoita música con calma e verás que é belísima.verás que é belísima.
 10. 10. Escribe unha lista deEscribe unha lista de prioridades… Se oprioridades… Se o primeiro queprimeiro que escribiches éescribiches é traballo, algo andatraballo, algo anda mal, volve redactala.mal, volve redactala.
 11. 11. O traballo é importante e debemos facelo,O traballo é importante e debemos facelo, pero non é o máis importante na vida.pero non é o máis importante na vida.
 12. 12. Non hai que crer iso de que en poucoNon hai que crer iso de que en pouco tempo se ama… é un erro pensar que setempo se ama… é un erro pensar que se pode amar unha hora por día e abondapode amar unha hora por día e abonda con iso.con iso.
 13. 13. Hai que escoitar os soñosHai que escoitar os soños da xente que amas…, osda xente que amas…, os seus medos…,seus medos…, as súas alegrías…,as súas alegrías…, os seus fracasos…,os seus fracasos…, as súas fantasías… eas súas fantasías… e os seus problemas.os seus problemas.
 14. 14. Non hai queNon hai que esperar queesperar que todos sigan o teutodos sigan o teu ritmo.ritmo. Es ti quen debeEs ti quen debe desacelerar odesacelerar o paso.paso.
 15. 15. Lembra que a conversación e a compaña silandeira son os medios de comunicación máis antigos que existen.
 16. 16. O virus da présa éO virus da présa é unha epidemiaunha epidemia mundial.mundial. ““Se o contraíches…”Se o contraíches…” ““Trata de curarte.”Trata de curarte.”
 17. 17. ““Espero que isto te sirva paraEspero que isto te sirva para diminuír o estrés que tanto nosdiminuír o estrés que tanto nos angustia.“.angustia.“.

×