Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

María, orballo matinal

430 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

María, orballo matinal

  1. 1. clic
  2. 2. A pena que a terra soportaba a causa do pecado, trocouse no canto que agroma xubiloso,nos beizos de María pronunciado.
  3. 3. O si da promesa chegou, a alianza cúmprese, poderosa, O Verbo eterno baixa dos ceos,e a nosa débil carne faise esposa.
  4. 4. Oh misterio que só a fe alcanza!: María é novo templo da gloria, orballo matinal, nube que pasa,luz nova na súa presenza misteriosa.
  5. 5. A Deus sexa a gloria eternamente, e ao seu Fillo amado, Xesucristo,o que quixo nacer para todos nóspara darnos o seu Espírito divino.
  6. 6. «... Esta é María, sen chegar ao centro, que a alma só retratala pode d) Pintor (Gouno : Av e María Pascua que tivoMúsica P. Lorenzo nove meses e:Montax Dominic o dentro.» Lope de Vega

×