Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maior ou vello

262 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maior ou vello

  1. 1. ESAfm. MAIOR OU VELLO? Acende os altofalantes
  2. 2. Maior é quen tenmoita idade, vello équen perdeu axovialidade.A idade causa adexeneración dascélulas, a vellezproduce odeterioro doespírito.
  3. 3. Es maior cando tepreguntas…paga apena?; es vellocando “sen pensar”respondes que non.Es maior candosoñas; es vellocando apenasconsegues durmir.
  4. 4. Es maior candoaínda aprendes; esvello cando xa nonensinas.Es maior candoconsegues facerexercicios; es vellocando pasas amaior parte do teutempo sentado oudeitado
  5. 5. Es maior cando odía que comeza éúnico; es vellocando todos os díasson iguais.
  6. 6. Es maior cando atú axenda tenproxectos eobrigacións paracumprir mañá,pasado ou asemana que vén;es vello cando atúa axenda está enbranco e só vivespensando no onte.
  7. 7. O maior trata derenovarse cada díaque comeza; o vellodetense a pensarque é e pode ser oúltimo dos seus díase deprímese, porquementres o maior pona vista no horizonte,onde sae o sol eilumina as súasesperanzas, o vellosente que tencataratas que miranas sombras do onte.
  8. 8. En suma, o maiorpode ter a mesmaidade cronolóxica dovello; as súasdiferenzas están noseu espírito ou noseu corazón. PARA OS MEUS AMIGOS MAIORES- ASAKI

×