Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Falar e calar

  1. 1. FALAR e CALAR
  2. 2. FALAR oportunamente, é acerto. FALAR fronte ao inimigo, é civismo. FALAR ante unha inxustiza, é valentía. FALAR para rectificar, é un deber.
  3. 3. CALAR miserias humanas, é caridade. CALAR a tempo, é prudencia. CALAR de si mesmo, é humildade. CALAR palabras inútiles, é virtude.
  4. 4. FALAR para defender, é compaixón. FALAR ante unha dor, é consolar. FALAR para axudar a outros, é caridade. FALAR con sinceridade, é rectitude.
  5. 5. CALAR cando acusan, é heroísmo. CALAR cando insultan, é amor. CALAR as propias penas, é sacrificio. CALAR na dor, é penitencia.
  6. 6. FALAR de si mesmo, é vaidade. FALAR restituíndo a fama, é honradez. FALAR aclarando chismes, é estupidez. FALAR disipando falsidades, é de conciencia.
  7. 7. CALAR cando feren, é santidade. CALAR para defender, é nobreza. CALAR defectos alleos, é benevolencia. CALAR debendo FALAR, é covardía.
  8. 8. FALAR de defectos, é lastimar. FALAR debendo CALAR, é necidade. FALAR por FALAR, é parvada. FALAR de Deus, significa moito amor.
  9. 9. CALA A TEMPO O que moito fala, moito erra. CALAR a tempo é de sabios. Proverbios 10, 19

×