Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 13

Dom16 tob b.pagola

0

Share

Download to read offline

Domingo 16 - Tempo Ordinario ciclo B 2018
Bene Pagola

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Dom16 tob b.pagola

 1. 1. Presentación: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain. Música: Andrés Tejero. 22 xullo 2018 16º Tempo Ordinario Marcos 6, 30-3 José Antonio Pagola
 2. 2. Os discípulos,Os discípulos, enviados porenviados por XesúsXesús para anunciarpara anunciar o seuo seu Evanxeo,Evanxeo, volvenvolven entusiasmadoentusiasmado s.s. FáltallesFáltalles tempo paratempo para contar a seucontar a seu Mestre todo oMestre todo o
 3. 3. Ao parecer, Xesús quere escoitalos conAo parecer, Xesús quere escoitalos con calma e invítaos a retirarsecalma e invítaos a retirarse ««eles sós aeles sós a un sitio tranquilo a descansar unun sitio tranquilo a descansar un poucopouco»»..
 4. 4. A xente estrágalles todo o seu plan.A xente estrágalles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos.De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non é posible aquela reuniónXa non é posible aquela reunión tranquila que proxectara Xesús a soastranquila que proxectara Xesús a soas cos seus discípulos máis achegados.cos seus discípulos máis achegados.
 5. 5. Para cando chegan ao lugar, aPara cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo.multitude invadiuno todo. Como reaccionará Xesús?Como reaccionará Xesús?
 6. 6. O evanxelista describe con detalle a súaO evanxelista describe con detalle a súa actitude. A Xesús nunca lle estorba aactitude. A Xesús nunca lle estorba a xente.xente. Fixa a súa ollada na multitude.Fixa a súa ollada na multitude. Sabe ollar, non só as persoas concretas eSabe ollar, non só as persoas concretas e próximas, senón tamén a esa masa depróximas, senón tamén a esa masa de xente formada por homes e mulleres senxente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importanciavoz, sen rostro e sen importancia
 7. 7. Decontado espértase nel aDecontado espértase nel a compaixón. Non o pode evitar.compaixón. Non o pode evitar. ««Sentiu compaixón por elesSentiu compaixón por eles ».». Lévaos a todos moi dentro doLévaos a todos moi dentro do seu corazón.seu corazón.
 8. 8. Nunca osNunca os abandonará.abandonará. ««óllaos comoóllaos como ovellas senovellas sen pastorpastor»:»: xentes sen guíasxentes sen guías para descubrir opara descubrir o camiño, sencamiño, sen profetas paraprofetas para escoitar a voz deescoitar a voz de Deus.Deus. Por iso,Por iso, ««púxose apúxose a ensinalosensinalos con calmcon calma»,a», dedicándollesdedicándolles
 9. 9. Un día teremos que revisar ante Xesús,Un día teremos que revisar ante Xesús, noso único Señor, como ollamos enoso único Señor, como ollamos e tratamos a esas multitudes que se nostratamos a esas multitudes que se nos están marchando pouco a pouco daestán marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitanIgrexa, tal vez porque non escoitan entre nós o seu Evanxeo e porque xaentre nós o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos,non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaracións.comunicados e declaracións.
 10. 10. Persoas sinxelas e boas ás quePersoas sinxelas e boas ás que estamos decepcionando porqueestamos decepcionando porque non ven en nós a compaixón denon ven en nós a compaixón de Xesús.Xesús.
 11. 11. Crentes que non saben a quen acudir nin que camiños seguir para encontrarse cun Deus máis humano que o que perciben entre nós. Cristiáns que se calan porque saben que a súa palabra non será tida en conta por ninguén importante na Igrexa.
 12. 12. Un día o rostro desta Igrexa cambiará. Aprenderá a actuar con máis compaixón; esquecerase dos seus propios discursos e poñerase a escoitar o sufrimento da xente. Xesús ten forza para transformar os nosos
 13. 13. COMO OVELLAS SEN PASTOR   Os discípulos, enviados por Xesús para anunciar o seu Evanxeo, volven entusiasmados. Fáltalles tempo para contar a seu Mestre todo o que fixeron e ensinaron. Ao parecer, Xesús quere escoitalos con calma e invítaos a retirarse « eles sós a un sitio tranquilo a descansar un pouco». A xente estrágalles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non é posible aquela reunión tranquila que proxectara Xesús a soas cos seus discípulos máis achegados. Para cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo. Como reaccionará Xesús? O evanxelista describe con detalle a súa actitud. A Xesús nunca lle estorba a xente. Fixa a súa ollada na multitude. Sabe ollar, non só as persoas concretas e próximas, senón tamén a esa masa de xente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importancia especial. Decontado espértase nel a compaixón. Non o pode evitar. «Sentiu compaixón por eles». Lévaos a todos moi dentro do seu corazón. Nunca os abandonará. «Óllaos como ovellas sen pastor»: xentes sen guías para descubrir o camiño, sen profetas para escoitar a voz de Deus. Por iso, « púxose a ensinalos con calma», dedicándolles tempo e atención para alimentalos coa súa Palabra curadora. Un día teremos que revisar ante Xesús, noso único Señor, como ollamos e tratamos esas multitudes que se nos están marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitan entre nós o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaracións. Persoas sinxelas e boas ás que estamos decepcionando porque non ven en nós a compaixón de Xesús. Crentes que non saben a quen acudir nin que camiños seguir para encontrarse cun Deus máis humano que o que perciben entre nós. Cristiáns que se calan porque saben que a súa palabra non será tida en conta por ninguén importante na Igrexa. Un día o rostro desta Igrexa cambiará. Aprenderá a actuar con máis compaixón; esquecerase dos seus propios discursos e poñerase a escoitar o sufrimento da xente. Xesús ten forza para transformar os nosos corazóns e renovar as nosas comunidades. José Antonio Pagola

×