Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Creación ou coincidencia natural

More Related Content

Creación ou coincidencia natural

 1. 1. Contempla por un momento esta cabina de avi ón ! Esixiu moito xenio, planeamento, técnica e sabedoría para construír unha marabilla así! Non?
 2. 2. Se alguén dixese que o avi ón e a súa cabina non foron planeados ... pero que xurdiron as í ... ... por si mesmos ! … ou por mera casualidade!! Ou como froito dunha coincidencia!!!
 3. 3. Como reaccionarías ti? Como reaccionar ía o equipo de enxeñeiros, dese ñador es e cient íficos que os construíron?
 4. 4. Consideremos agora estas marabillas!
 5. 5. Canto m ái s complexas ... m ái s xenio se require do Cient ífico , Artista, Planificador e Executor!
 6. 6. Decimos que é sta é unha creaci ón! e que esta é apenas unha coincidencia natural?!!
 7. 7. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 8. 8. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 9. 9. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 10. 10. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 11. 11. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 12. 12. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 13. 13. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 14. 14. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 15. 15. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 16. 16. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 17. 17. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 18. 18. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 19. 19. Os nosos agradecementos e os nosos saúdos, aplausos e parabéns ao Grande Artista, Intelixencia Suprema, Causa Primeira de todas as cousas: DEUS

×