Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creación ou coincidencia natural

846 views

Published on

Espiritualidade en galego

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Creación ou coincidencia natural

 1. 1. Contempla por un momento esta cabina de avi ón ! Esixiu moito xenio, planeamento, técnica e sabedoría para construír unha marabilla así! Non?
 2. 2. Se alguén dixese que o avi ón e a súa cabina non foron planeados ... pero que xurdiron as í ... ... por si mesmos ! … ou por mera casualidade!! Ou como froito dunha coincidencia!!!
 3. 3. Como reaccionarías ti? Como reaccionar ía o equipo de enxeñeiros, dese ñador es e cient íficos que os construíron?
 4. 4. Consideremos agora estas marabillas!
 5. 5. Canto m ái s complexas ... m ái s xenio se require do Cient ífico , Artista, Planificador e Executor!
 6. 6. Decimos que é sta é unha creaci ón! e que esta é apenas unha coincidencia natural?!!
 7. 7. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 8. 8. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 9. 9. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 10. 10. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 11. 11. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 12. 12. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 13. 13. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 14. 14. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 15. 15. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 16. 16. Creaci ón ! Coincidencia natural?
 17. 17. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 18. 18. Creaci ón ! Coincidencianatural?
 19. 19. Os nosos agradecementos e os nosos saúdos, aplausos e parabéns ao Grande Artista, Intelixencia Suprema, Causa Primeira de todas as cousas: DEUS

×