Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Benaventuranzas do agradecemento

443 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Benaventuranzas do agradecemento

 1. 1. Texto: Miguel Ángel Mesa. Presentación: Asun Gutiérrez. Música: Satie. Gnossienne nº 6. Reproduce; Vitanoble Powerpoints
 2. 2. Felices os que cando reciben un vaso de auga fresca, un regalo inesperado, unha palabra de consolo, din desde o fondo do seu corazón:
 3. 3. , nacido cén so l r e lo dos po eci agrad io, mosan imento diar a ía que se o do d o metro. o al os po l rris n elices iro so F sallan rime aga polo p u e lle o q riódic pe u polo o
 4. 4. Felices os que non poden pagar con diñeiro a compaña nos momentos difíciles, a sinceridade ante a proba, a aperta que tanto abriga.
 5. 5. Felices os que sinten un enorme recoñecemento polas ensinanzas recibidas, os libros que lle fixeron mella, os amigos que o demostran nos momentos difíciles.
 6. 6. Felices os que se ofrecen por enteiro cando os necesitan, e non para que llo agradezan, senón porque lles brota sinceiramente do corazón.
 7. 7. Felices os que celebran cada pequeno detalle que lles regala a vida, que lles ofrece un raio de felicidade, que lles deslumbra ante a gris cotidianidade.
 8. 8. Felices os que, cando os problemas lles visitan, intentan solucionalos con serenidade e aprecian o positivo que aprenderon deles. 
 9. 9. Felices os que dan grazas á vida por ter o esencial para vivir, por ter cariño no corazón para compartir, por gozar dunha familia, por experimentar que Deus lles ama...
 10. 10. Bienaventuranzas del Agradecimiento   Felices os que cando reciben un vaso de auga fresca, un agasallo inesperado, unha palabra de consolo, din desde o fondo do seu corazón: grazas…  Felices os que se amosan agradecidos polo sol recén nacido, polo alimento diario, polo primeiro sorriso do día ou polo periódico que lle agasallan no metro. Felices os que non poden pagar con diñeiro a compaña nos momentos difíciles, a sinceridade ante a proba, a aperta que tanto abriga. Felices os que sinten un enorme recoñecemento polas enseñanzas recibidas, os libros que lle fixeron mella, os amigos que o demostran nos momentos difíciles. difíciles Felices os que se ofrecen por enteiro cando os necesitan, e non para que llo agradezan, senón porque lles brota sinceiramente do corazón. Felices os que celebran cada pequeno detalle que lles regala a vida, que lles ofrece un raio de felicidade, que lles deslumbra ante a gris cotidianidade. cotidianidade Felices os que, cando os problemas lles visitan, intentan solucionalos con serenidade e aprecian o positivo que aprenderon deles. Felices os que dan grazas á vida por ter o esencial para vivir, por ter cariño no corazón para compartir, por gozar dunha familia, por experimentar que Deus lles ama...       Miguel Ángel Mesa (Estas benaventuranzas forman parte do libro "Bienaventuranzas de la vida", da Editorial PPC)
 11. 11. GRACIAS POR VER Y COMPA RTIR ESTE MENSA JE PROMOVIENDO VALORES, FE, CONCIENCIA, SOLIDARIDAD POR UNA SOCIEDA DE MÁ S HUMA NA , MÁ S JUSTA Y UN MUNDO MEJOR 2008-2011 PPS publicado en septiembre de 2011 por Héctor Robles Carrasco para contribuir a difundir su mensaje en Internet Más presentaciones educativas y motivadoras en: http://vitanoblepowerpoints.wordpress.com Todo los cr éditos y derechos son exclusivos de A SUN GUTIERREZ Escr íbanos a: vitanoble@ yahoo.com Par a ir a Vitanoble Power points, haz Par a salir haz :clic aquí FIN clic

×