Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asunción da virxe maría 2009

613 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asunción da virxe maría 2009

 1. 1. Loemos a María coshimnos de LAUDES
 2. 2. A onde vai, cando sevai, a chama?A onde vai, cuando sevai a rosa?Que regazo, queesfera deleitosa,que amor de Pai aalza e a reclama?
 3. 3. Esta vez comoaquela, aínda quedistinto;o Fillo ascendeu aoPai en pura frecha.Hoxe vai a Nai aoFillo, vai dereitaao Uno e Trino, ao
 4. 4. Por iso o aire, o ceo,racha, perfora,profundiza en columnaque non cesa,vaisenos, pérdesenos,pinceladade escuma azul no azulsorpresa.
 5. 5. Non se nos perde,non; vaise e queda.Coroada de ceos,terra saudosae baixa endescensión deMediadora,rampla de amor,dulcísima verea. Gerardo Diego (traducido de)
 6. 6. Rube, rube, Naiciña,rube lixeira,que estás de amor enchida,todiña enteira.
 7. 7. Ditosa ti, María,porque o Señor te encheu da súa graza.Ditosos nós contigo, pois El saciaos que en ti o buscamos cada día!
 8. 8. Amor con divino modovos trasplanta, bela flor,e, porque prendades mellor,lévanvos con terra e todo.
 9. 9. AsuHijaabraza Ao seu Fillo abraza o Pai, á súa Nai o Redentor, e áe súa esposa coroada o Espírito de Amor. Amén
 10. 10. A Asunción deMaría ao ceo, aíndaque non está noNovo Testamento, siestaba desde moiantigo no ambientecristián. Por iso se erixironmoitas catedrais nahonra da Asunciónde María.
 11. 11. En 1950 o papa PíoXII, atendendo ao clamor populare á petición dos bispos declarouser dogma de fe a Asunción deMaría.
 12. 12. O papa non dise morreu ouresucitou, senón“rematado ocurso da súavida”.
 13. 13. A Asunción nonfoi un voo poloaire, senón unentrar aparticipar dunhavida plena enDeus en corpo ealma.
 14. 14. Para poder ir ao ceocon Ela, o evanxeode hoxe invítanos arealizar obras decaridade comoMaría ao visitar asúa curmá Sabela.
 15. 15. Nós loamos aDeus e a Maríacon outro poema.
 16. 16. Virxe pura, hoxequere Deusque subades daterra ao Ceo,pois candoquixeches vós,El baixou do Ceoá terra.
 17. 17. Se na terradarvos quixoDeus do benque alá El tiña,Que vos daráno paraíso,onde todo éalegría?
 18. 18. O amor voso e deDeushoxe encóntranseno voo,pois por El aDeus ides vós,e El a vós veudo Ceo.
 19. 19. O Paidávos acoroa,O Fillo asúa destraman,e a TerceiraPersoadávos o seuamorsoberano.
 20. 20. Alcanzades, Virxe, de Deus premios, honras e consolo, e por El sodes Ceo vós, e El por vós home no solo.Juan López de Ubeda
 21. 21. Automático
 22. 22. Ríndenllehonra a música e a luz,
 23. 23. Quen será a muller que o rei e olabrador invocan na súa dor?
 24. 24. o santo ao igual que o pecador.
 25. 25. amandosenmilagres, vivindo dasúa fe,
 26. 26. a esposa sempre alegre deXosé.
 27. 27. Que a Virxe María nos leve un día ao ceo. AMEN

×