Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

9º domingo trindade b 2012

 1. 1. “… Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo. Mt.28, 18-20
 2. 2. “Meu Deus, Trindade a quen adoro!, a Igrexa nos mergulla no teu misterio; confesámoste e bendicímoste, Señor, noso Deus”.
 3. 3. A fe faise confesión e loanza do misterio trinitario, que distingue a relixión cristiá dos outros monoteísmos.
 4. 4. “ Oh Palabra do Pai , escoitámoste; oh Pai, mira o rostro do teu Verbo; oh Espíritu de amor, ven a nós; Señor, noso Deus”.
 5. 5. Adoramos a un Deus que vive e xera, vive e se comunica, vive e ama. Porque a Trindade de Deus é a vida. A vida de Deus. E a nosa propia vida, insertada xa para sempre na súa comunidade de comuñón.
 6. 6.  Ensinar,  bautizar,  e facer discípulos. Nesas palabras encérrase a triple misión da Igrexa.
 7. 7. Unha vocación profética para anunciar unha palabra que salva. Unha función litúrxica na que se celebra a nova vida. Unha tarefa de diario pastoreo que recolle, alimenta e guía a comunidade dos cristiáns.
 8. 8. No seu nome fomos bautizados. Na súa presenza recorremos o camiño. Na súa intimidade habitamos, existimos e actuamos.
 9. 9. Está o Señor connosco? Bieito XVI repetía en Auschwitz : Onde estaba Deus naqueles días de morte e xenocidio? “Estaba precisamente nos que eran axustizados” O Señor está connosco, porque se identificou coa nosa propia sorte. E coa nosa morte.
 10. 10. Con toda a Igrexa atrevémonos a proclamar a loanza da nosa fe trinitaria: “Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo. Amén”.
 11. 11. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DO SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Ego sum. Palestrina

×