Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6º pascua bene pagola 2012

315 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

6º pascua bene pagola 2012

 1. 1. Música:Carrozas deFuego; present: B. Areskurrinaga HC;
 2. 2. Xesús estase a despedir dos seus discípulos. Quíxoos apaixonadamente. Amounos co mesmo amor co que o amou o Pai.
 3. 3. Agora tennos que deixar. Coñece o seu egoísmo. Non saben quererse. Veos discutindo entre sipor obter os primeiros postos. Que será deles?
 4. 4. As palabras de Xesús adquiren un ton solemne. Han de quedar ben gravadas en todos:“Este é o meu mandato: que vos amedes uns a outros como eu vos amei".
 5. 5. Xesús non quere que o seu estilo de amar se perda entre os seus. Se un día o esquecen, ninguén os poderá recoñecer como discípulos seus.
 6. 6. De Xesús quedou unha lembranza indeleble. As primeiras xeracións resumían así a súa vida:"Pasou por todas partes facendo o ben". Era bo encontrarse con El.
 7. 7. s. s persoa o ben da sempreB uscaba Axudaba a vivir. A súa vid a foi unh a B oa N o v a. Podíase descubrir nel a proximidade boa de Deus.
 8. 8. Xesús ten un estilo de amar inconfundible.É moi sensible ao sufrimento da xente.Non pode pasar de longo ante quen está sufrindo. Ao entrar un día na pequena aldea de Naín, encóntrase cun enterro: unha viúva diríxese a dar terra a seu fillo único.A Xesús sáelle desde dentro o seu amor cara a aquela descoñecida:"Muller, non chores". Quen ama como Xesús, vive aliviando o sufrimento e secando bágoas.
 9. 9. Os evanxeos recordan en diversas ocasións como Xesús captaba coa súa mirada o sufrimento da xente. Ollábaos e conmovíase: víaos sufrindo, ou abatidos ou como ovellas sen pastor.Rapidamente, poníase a curar os máis enfermos ou aalimentalos coas súas Quen ama como Xesús, palabras. aprende a mirar os rostros das persoas con compaixón.
 10. 10. É admirable adispoñibilidade de Xesús para facer o ben. Non pensa en si mesmo. Está atento a calquera chamada, dispuesto sempre a facer o que poida. A un mendigo cego que lle pide compaixón mentres vai de camiño, acólleo con estas palabras: "Que queres que Con esta actitude anda pola vida quen faga por ti?". ama como Xesús.
 11. 11. Xesús sabe estar a carón dos máis desvalidos. Non fai falla que llelo pidan.Fai o que pode por curar as súas doenzas, liberar as súas conciencias ou contaxiar confianza en Deus.Pero non pode resolver todos os problemas daquelas xentes.
 12. 12. Daquela dedícase a facer xestos de bondade: abraza os nenos da rúa: non quere que ninguén se sinta orfo; bendí os enfermos:non quere que se sintan esquecidos por Deus; aloumiña a pel dos leprosos: non quere que se vexan excluídos. excluídos
 13. 13. Así son os xestos de quen ama como Xesús.
 14. 14. Ao ESTILO DE XESÚS  Xesús estase a despedir dose seus discípulos. Qúíxoos apaixonadamente. Amounos co mesmo amor coque o amou o Pai. Agora tennos que deixar. Coñece o seu egoísmo. Non saben quererse. Veos discutindo entre si porobter os primeiros postos. Que será deles? As palabras de Xesús adquiren un ton solemne. Han de quedar ben gravadas en todos: “Este é o meumandato: que vos amedes uns a outros como eu vos amei". Xesús non quere que o seu estilo de amar se perda entreos seus. Se un día o esquecen, ninguén os poderá recoñecer como discípulos seus. De Xesús quedou unha lembranza indeleble. As primeiras xeracións resumían así a súa vida: "Pasou portodas partes facendo o ben". Era bo encontrarse con El. Buscaba sempre o ben das persoas. Axudaba a vivir. A súavida foi unha Boa Nova. Podíase descubrir nel a proximidade boa de Deus. Xesús ten un estilo de amar inconfundible. É moi sensible ao sufrimento da xente. Non pode pasar delongo ante quen está sufrindo. Ao entrar un día na pequena aldea de Naín, encóntrase cun enterro: unha viúvadiríxese a dar terra a seu fillo único. A Xesús sáelle desde dentro o seu amor cara a aquela descoñecida: “Muller, nonchores”. Quen ama como Xesús, vive aliviando o sufrimento e secando bágoas. Os evanxeos recordan en diversas ocasións como Xesús captaba coa súa mirada o sufrimento da xente.Ollábaos e conmovíase: víaos sufrindo, ou abatidos ou como ovellas sen pastor. Rapidamente, poníase a curar os máisenfermos o a alimentalos coas súas palabras. Quen ama como Xesús, aprende a mirar os rostros das persoas concompaixón. É admirable a dispoñibilidade de Xesús para facer o ben. Non pensa en si mesmo. Está atento a calquerachamada, disposto sempre a facer o que poida. A un mendigo cego que lle pide compaixón mentres vai de camiño,acólleo con estas palabras: "Que queres que faga por ti?". Con esta actitude anda pola vida quen ama como Xesús. Xesús sabe estar a carón dos máis desvalidos. Non face falla que llelo pidan. Fai o que pode por curar assúas doenzas, liberar as súas conciencias ou contaxiar confianza en Deus. Pero non pode resolver todos os problemasdaquelas xentes. Daquela dedícase a facer xestos de bondade: abraza os nenos da rúa: non quere que ninguén se sintaorfo; bendí os enfermos: non quere que se sintan esquecidos por Deus; aloumiña a pel dos leprosos: non quere que sevexan excluídos. Así son os xestos de quen ama como Xesús.  José Antonio Pagola

×