Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 bautismo do señor a 2014

752 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6 bautismo do señor a 2014

  1. 1. Bautizado Xesús, saíu da auga; Abriuse o ceo e viu o Espírito de Deus que baixaba como unha pomba e se pousaba sobre el. E unha voz que saía dos ceos e dicía: “Este é o meu Fillo, o amado, o meu predilecto” (Mt 3, 13-17)
  2. 2.  Xesús, vén de Galilea e preséntase a Xoán para ser bautizado por el.  O diálogo reflicte a superioridade do Mesías e o humilde posto que corresponde ao Bautista.
  3. 3.  Xesús ten conciencia da súa misión, revelada  Xesús ten conciencia da súa misión, revelada pola visión do Espírito que descende sobre El. pola visión do Espírito que descende sobre El El. El  A presenza de Deus recoñece a Xesús como o seu Fillo amado.
  4. 4. Xesús non necesitaba ser lavado das súas culpas. O bautismo non é un rito de purificación, senón a hora primeira das súas manifestacións. El non é limpado dun pecado inexistente. A nós preséntasenos o enviado.
  5. 5. O AMADO E OS AMADOS “Este é o meu Fillo, o amado, o meu predilecto” No bautismo de Xesús, Deus maniféstasenos como Pai. En Xesús revélasenos definitivamente unha paternidade que xa a historia de Israel nos fixera sospeitar.
  6. 6. “Este é o meu Fillo, o amado, o meu predilecto” A El diríxense estas palabras que se aplicaban ao servo sufrinte de Deus. (cf. Is 42,1)
  7. 7. Noso Deus, que no bautismo de Xesús quixeches revelar que El era o teu Fillo amado enviándolle o teu Espírito: concede aos teus Fillos adoptivos, renacidos da auga e do Espírito Santo, perseverar sempre na túa benevolencia. Amén.
  8. 8. Texto: José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial. Secretariado Presentación: Antonia Castro Panero Trinitario,2007

×