Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5º coresma c 2013 bene pagola

692 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5º coresma c 2013 bene pagola

 1. 1. José Antonio Pagola 17 de marzo de 2013 5º Coresma (C) Lucas 8, 1-11Red evangelizadora BUENAS NOTICIASAnuncia o perdón inmerecido de Deus a todos. PásaoMúsica:Ernesto-Eternite;present: B.Areskurrinaga HC;euskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Segundo o seu costume, Xesús pasou a noite a soas co seuPai querido no Monte das Oliveiras.Comeza o novo día, cheodo Espírito de Deus que o envía a "proclamar aliberación dos cativos...e dar liberdade aos oprimidos. Axiña se verá rodeadopor un xentío que acode á explanada do templo para escoitalo.
 3. 3. De pronto, un grupo de escribas e fariseos irrompe traendo "unha muller sorprendida en adulterio".Non lles preocupa o destino terrible da muller. Ninguén a interroga de nada.
 4. 4. Está xa condenada.Os acusadores déixano moi claro:“A Lei de Moisés manda apedrar as adúlteras. Ti, que dis?”
 5. 5. A situación é dramática: os fariseos están tensos, a muller angustiada, a xente expectante.Xesús garda un silencio sorprendente.
 6. 6. Ten ante si a aquela mullerhumillada, condenada por todos. Axiña será executada. É esta a última palabra de Deus sobre esta filla súa?
 7. 7. Xesús, que está sentado, inclínase cara ao chan e comeza a escribir algúns trazos na terra. Seguramente busca luz. Os acusadores pídenlle unha resposta no nome da Lei.
 8. 8. El responderalles desde a su experienciada misericordia de Deus: aquela muller e os seus acusadores, todos eles, están necesitados do perdón de Deus.
 9. 9. Os acusadores só están pensando no pecado da muller e na condena da Lei.Xesús cambiará a perspectiva. Poñerá os acusadores ante o seu propio pecado. Ante Deus, todos han de recoñecerse pecadores.Todos necesitan o seu perdón.
 10. 10. Como lle seguen insistindo cada vez máis, Xesús incorpórase e dilles: “O que estea sen pecado, que lle tire a primeira pedra". Quen sodes vós para condenar a morte a esa muller, esquecendo os vosos propio pecados e a vosa necesidade do perdón e da misericordia de Deus?
 11. 11. Os acusadores"van liscando un tras outro". Xesús apunta cara a unha convivencia onde a pena de morte non pode ser a última palabra sobre un ser humano. Máis adiante, Xesús dirá solemnemente: “Eu non vin para xulgar o mundo senón para salvalo".
 12. 12. O diálogo de Xesús coa muller dános nova luz sobre a su actuación. Os acusadores retiráronse, pero a muller non se moveu.Parece que necesita escoitar unha última palabra de Xesús. Non se sente aínda liberada. Xesús dille: "Tampouco eu te condeno. Vaite e, en adiante, non peques máis".
 13. 13. Ofrécelle o seu perdón, e, ao mesmo tempo, invítaa a non pecar máis. O perdón de Deus non anula a responsabilidade, senón que esixeconversión. Xesús sabe que “Deus non querea morte do pecador senón que se converta e viva”.
 14. 14. TODOS NECESITAMOS PERDÓN  Segundo o seu costume, Xesús pasou a noite a soas co seu Pai querido no Monte das Oliveiras. Comezao novo día, cheo do Espírito de Deus que o envía a "proclamar a liberación dos cativos...e dar liberdade aosoprimidos. Axiña se verá rodeado por un xentío que acode á explanada do templo para escoitalo. De pronto, un grupo de escribas e fariseos irrompe traendo "unha muller sorprendida en adulterio".Non lles preocupa o destino terrible da muller. Ninguén a interroga de nada. Está xa condenada. Os acusadoresdéixano moi claro: “A Lei de Moisés manda apedrar as adúlteras. Ti, que dis? A situación é dramática: os fariseos están tensos, a muller angustiada, a xente expectante. Xesús gardaun silencio sorprendente. Ten ante si a aquela muller humillada, condenada por todos. Axiña será executada. Esesta a última palabra de Deus sobre esta filla súa? Xesús, que está sentado, inclínase cara ao chan e comeza a escribir algúns trazos na terra.Seguramente busca luz. Os acusadores pídenlle unha resposta no nome da Lei. El respónderalles desde a súaexperiencia da misericordia de Deus: aquella muller e os seus acusadores, todos eles, están necesitados do perdónde Deus. Os acusadores só están pensando no pecado da muller e na condena da Lei. Xesús cambiará aperspectiva. Poñerá os acusadores ante o su propio pecado. Ante Deus, todos han de recoñecerse pecadores.Todos necesitan o seu perdón. Como lle seguen insistindo cada vez máis, Xesús incorpórase e dilles: “O que estea sen pecado, que lletire a primeira pedra". Quen sodes vós para condenar a morte a esa muller, esquecendo os vosos propios pecadose a vosa necesidade do perdón e da misericordia de Deus? Os acusadores "van liscando un tras outro". Xesús apunta cara a unha convivencia onde a pena demorte non pode ser a última palabra sobre un ser humano. Máis adiante, Xesús dirá solemnemente: “Eu non vinpara xulgar o mundo senón para salvalo". O diálogo de Xesús coa muller dános nova luz sobre a súa actuación. Os acusadores retiráronse, peroa muller non se moveu. Parece que necesita escoitar unha última palabra de Xesús. Non se sente aínda liberada.Xesús dille: "Tampouco eu te condeno. Vaite e, en adiante, non peques máis". Ofrécelle o seu perdón, e, ao mesmo tempo, invítaa a non pecar máis. O perdón de Deus non anula aresponsabilidade, senón que esixe conversión. Xesús sabe que "Deus non quere a morte do pecador senón que seconverta e viva".  José Antonio Pagola

×