Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4º domingo tob bene pagola 2012-01-29 (1)

509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4º domingo tob bene pagola 2012-01-29 (1)

 1. 1. 29 de xaneiro de 2012José Antonio Pagola 4º Tempo ordinario (B) Marcos 1, 21-28Red evangelizadora BUENAS NOTICIASDifunde a forza curadora de Xesús. Pásao Música: Bach; preesent: B. Areskurrinaga HC; euskaraz: D. Amundarain
 2. 2. Segundo Marcos, a primeira actuaciónpública de Xesús foi a curación dun home posuído por un espíritu maligno na sinagoga de Cafarnaún. É unha escena arrepiante, narrada para que, desde o comezo, os lectores descubran a forzacuradora e liberadora de Xesús.
 3. 3. É sábado e opobo encóntrase reunido na sinagoga para escoitar o comentario da Lei explicadopolos escribas...
 4. 4. Por primeira vez Xesús vai proclamar a Boa Nova de Deus precisamente no lugar onde se ensinaoficialmente ao pobo as tradicións relixiosas de Israel.
 5. 5. A xente queda sorprendida ao escoitalo. Teñen a impresión de que ata agora estiveron escoitando noticias vellas, ditas sen autoridade. Xesús é diferente. Non repite o que oíu a outros. Fala con autoridade. Anuncia con liberdade e sen medos a un Deus Bo.
 6. 6. De súpeto un home «pone a gritar:Viñeches acabar con nós?». Ao escoitar a mensaxe de Xesús,sentiuse ameazado. O seu mundorelixioso derrúbase. Dinnos que está posuído por un«espírito inmundo», hostil a Deus.
 7. 7. Que forzas estrañas lleimpiden seguir escoitando a Xesús? Que experiencias danosas e perversas lle bloquean ocamiño cara aoDeus Bo que el anuncia?
 8. 8. Xesús non se acovarda. Ve o pobre homeoprimido polo mal, e grita: «Cálate e sae del».Ordena que se calen esas vocesmalignas que non o deixan encontrarse con Deus nin consigo mesmo. Que recupere osilencio que sanda o máis profundo do ser humano.
 9. 9. O narrador describe a curación de maneira dramática. Nun último esforzo por destruílo, o espírito«retórceo e, dando ungrito moi forte, saíu».
 10. 10. Xesús logrou liberar o home da súa violencia interior. Puxo fin ás tebras e ao medo a Deus.De agora en diante poderá escoitar a Boa Nova de Xesús..
 11. 11. Non poucas persoas viven no seu interior de imaxes falsas de Deus que lles fan vivir sen dignidade e sen verdade.Sínteno, non como unha presenza amigable que invitaa vivir de maneira creativa, senón como unha sombra ameazadora que controla a súa existencia. Xesús sempre empeza a curar liberando dun Deus opresor.
 12. 12. As súas palabras espertan a confianza efan desaparecer os medos. As súas parábolas atraen cara ao amor a Deus, non cara ao o sometemento cego á Lei.
 13. 13. A súa presenza faimedrar a liberdade,non as servidumes; suscita o amor á vida, non o resentimento.
 14. 14. Xesús cura porque ensina a vivir só da bondade, operdón e o amor que non exclúe a ninguén. Sanda porque libera do poder das cousas, do autoengano e da egolatría.
 15. 15. CURADOR  Segundo Marcos, a primeira actuación pública de Xesús foi a curación dun home posuídopor un espírito maligno na sinagoga de Cafarnaún. É unha escena arrepiante, narrada para que, desde ocomezo, os lectores descubran a forza curadora e liberadora de Xesús. É sábado e o pobo encóntrase reunido na sinagoga para escoitar o comentario da Leiexplicado polos escribas. Por primeira vez Xesús vai proclamar a Boa Nova de Deus precisamente nolugar onde se ensina oficialmente ao pobo as tradicións relixiosas de Israel. A xente queda sorprendida ao escoitalo. Teñen a impresión de que ata agora estiveronescoitando noticias vellas, ditas sen autoridade. Xesús é diferente. Non repite o que oíu a outros. Falacon autoridade. Anuncia con liberdade e sen medos a un Deus Bo. De súpeto un home «ponse a gritar: Viñeches acabar con nós?». Ao escoitar a mensaxe deXesús, sentiuse ameazado. O seu mundo relixioso derrúbase. Dinos que está posuído por un «espíritoinmundo», hostil a Deus. Que forzas estrañas lle impiden seguir escoitando a Xesús? Que experienciasdanosas e perversas lle bloquean o camiño cara ao Deus Bo que el anuncia? Xesús non se acovarda. Ve o pobre home oprimido polo mal, e grita: «Cálate e sae del».Ordena que se calen esas voces malignas que non o deixan encontrarse con Deus nin consigo mesmo.Que recupere o silencio que sanda o máis profundo do ser humano. O narrador describe a curación de manera dramática. Nun último esforzo por destruílo, oespíriou «retórceo e, dando un grito moi foirte, saíu». Xesús logrou liberar o home da súa violenciainterior. Puxo fin ás tebras e ao medo a Deus. De agora en diante poderá escoitar a Boa Nova de Xesús. Non poucas persoas viven no seu interior de imaxes falsas de Deus que lles fan vivir sendignidade e sen verdade. Sínteno, non como unha presenza amigable que invita a vivir de maneiracreativa, senón como unha sombra ameazadora que controla a súa existencia. Xesús sempre empeza acurar liberando dun Deus opresor. As súas palabras espertan a confianza e fan desaparecer os medos. As súas parábolasatraen cara ao amor a Deus, non cara ao sometemento cego á Lei. A súa presenza fai medrar aliberdade, non as servidumes; suscita o amor á vida, non ao resentimento. Xesús cura porque ensina avivir só da bondade, o perdón e o amor que non exclúe a ninguén. Sanda porque libera do poder dascousas, do autoengaño e da egolatría. José Antonio Pagola

×