Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

34 domingo cristo rei bene pagola 2012)

404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

34 domingo cristo rei bene pagola 2012)

 1. 1. Música: Pietro Mascagni. Intermezzo; present: B. Areskurrrinaga HC; euskaraz: D. Amundarain.
 2. 2. O xuízo contra Xesús tivo lugar probablemente nopalacio no que residíaPilato cando acudía a Xerusalén. Alí encóntranse unhamañá de abril do ano trinta un reo indefenso, chamado Xesús, e o representante do poderoso sistema imperial de Roma.
 3. 3. O evanxeo de Xoán relata o diálogo entre ambos. En realidade, máis que uninterrogatorio, parece un discurso de Xesús para esclarecer algúns temas que interesan moito ao evanxelista.
 4. 4. Nun determinado momento Xesús fai esta solemne proclamación: “Eu para isto vin ao mundo: para ser testemuña da verdade.Todo o que é da verdade, escoita a miña voz".
 5. 5. Esta afirmación recolle un trazo básico quedefine a traxectoria profética de Xesús: a súa vontade de vivir na verdade de Deus. Xesús non só dice a verdade, senón quebusca a verdade e só a verdade dun Deus que quere un mundo máis humano para todos os seus fillos e fillas.
 6. 6. Por iso, Xesús fala con autoridade, pero sen falsos autoritarismos. Fala con sinceridade,pero sen dogmatismos. Non fala como os fanáticos que tratan deimpoñer a súa verdade. Tampouco como os funcionarios que a defenden por obrigación aínda que non crean nela. Non se sente nunca gardián da verdade senón testemuña.
 7. 7. Xesús non converte a verdade de Deus en propaganda. Non a utiliza en proveitopropio senón en defensa dos pobres.Non tolera a mentira ou o encubrimento das inxustizas. Non soporta as manipulacións.“Xesús convértese así na "voz dos sen voz, e voz contra os que teñen demasiada voz” (Jon Sobrino).
 8. 8. Esta voz é máis necesaria que nunca nestasociedade atrapada nunha grave crise económica. A ocultación da verdade é un dos máis firmes presupostos da actuación dos grandes poderes financeiros e da xestión política sometida ás súas esixencias. Quérennos facer vivir a crise na mentira.
 9. 9. Faise todo o posible para ocultar a responsabilidade dosprincipais causantes da crise e ignórase de maneira perversa osufrimento das vítimas máis débiles e indefensas.
 10. 10. É urxente humanizar a crise poñendo no centro de atención a verdade dos que sofren e a atención prioritaria á súa situación cada vez máis grave.
 11. 11. É a primeira verdade esixible a todos se non queremos ser inhumanos. O primeiro dato previo a todo. Non nos podemos acostumar á exclusiónsocial e á desesperanza na que están caendo os máis débiles.
 12. 12. Os que seguimos a Xesús temos que escoitar a súa voz e saír instintivamente na súa defensa e axuda. Quen é da verdade escoita a súa voz.
 13. 13. INTRODUCIR VERDADE  O xuízo contra Xesús tivo lugar probablemente no palacio no que residía Pilato cando acudía aXerusalén. Alí encóntranse unha mañá de abril do ano trinta un reo indefenso, chamado Xesús, e o representante dopoderoso sistema imperial de Roma. O evanxeo de Xoán relata o dialogo entre ambos. En realidade, máis que un interrogatorio, parece undiscurso de Xesús para esclarecer algúns temas que interesan moito ao evanxelista. Nun determinado momentoXesús fai esta solemne proclamación: “Eu para isto vin ao mundo: para ser testemuña da verdade. Todo o que é daverdade, escoita a miña voz". Esta afirmación recolle un trazo básico que define a traxectoria profética de Xesús: a súa vontade devivir na verdade de Deus. Xesús non só di a verdade, senón que busca a verdade e só a verdade dun Deus quequere un mundo máis humano para todos os seus fillos e fillas. Por iso, Xesús fala con autoridade, pero sen falsos autoritarismos. fala con sinceridade, pero sendogmatismos. Non fala como os fanáticos que tratan de impoñer a súa verdade. Tampouco como os funcionarios quea defenden por obrigación aínda que non crean nela. Non se sente nunca gardián da verdade senón testemuña. Xesús non converte a verdade de Deus en propaganda. Non a utiliza en proveito propio senón endefensa dos pobres. Non tolera a mentira ou o encubrimento das inxustizas. Non soporta as manipulacións. Xesúsconvértese así en "voz dos sen voz, e voz contra os que teñen demasiada voz" (Jon Sobrino). Esta voz é máis necesaria que nunca nesta sociedade atrapada nunha grave criseeconómica. A ocultación da verdade é un dos máis firmes presupostos da actuación dos grandespoderes financeiros e da xestión política sometida ás súas esixencias. Quéresenos facer vivir a crisena mentira. Faise todo o posible para ocultar a responsabilidade dos principais causantes da crise eignórase de maneira perversa o sufrimento das vítimas máis débiles e indefensas. É urxentehumanizar a crise poñendo no centro de atención a verdade dos que sofren e a atención prioritaria ásúa situación cada vez máis grave. É a primera verdade esixible a todos se non queremos ser inhumanos. O primeiro datoprevio a todo. Non nos podemos acostumar á exclusión social e á desesperanza en que están caendoos máis débiles. Os que seguimos a Xesús temos que escoitar a súa voz e saír instintivamente na súadefensa e axuda. Quen é da verdade escoita a súa voz. José Antonio Pagola

×