Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

33º domingo tob bene pagola 2012

483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

33º domingo tob bene pagola 2012

 1. 1. José Antonio PagolaRed evangelizadora BUENAS NOTICIASNinguén sabe o día, pero Xesús virá. Pásao. 18 de novembro de 2012 33º Tempo ordinario (B) Marcos 13, 24-32Música: Mensajes serios;present:B.Areskurrinaga HC; euskaraz: D. Amundarain
 2. 2. O mellor coñecemento da linguaxe apocalíptica,construída de imaxes e recursos simbólicos para falar do fin do mundo, permítenos hoxe escoitar a mensaxe esperanzadora de Xesús, sen caer natentación de sementar angustia e terror nas conciencias.
 3. 3. Un día a historia apaixonante do ser humano sobre a terra chegará ao seu final.Esta é a convicción firme de Xesús. Esta é tamén a previsión da ciencia actual.
 4. 4. O mundo non é eterno. Esta vida rematará.Que vai ser das nosas loitas e traballos, dos nosos esforzos e aspiracións.
 5. 5. Xesús fala con sobriedade. Non quere alimentar ningunha curiosidade morbosa. Corta de raíz calquera intento de especular con cálculos,datas ou prazos. "Ninguén sabe odía ou a hora...,só o Pai".
 6. 6. Nada de psicose ante o final. o mundo está en boas mans. Non camiñamos cara ao caos.Podemos confiar en Deus, o noso Creador e Pai.
 7. 7. Desde esta confianza total, Xesús expón a súa esperanza:a creación actual rematará, pero será para deixar paso a unha nova creación, que terá por centro a Cristo resucitado. resucitado
 8. 8. É posible crer algo tan grandioso? Podemos falar así antes de que nada teña ocorrido?
 9. 9. Xesús recorre a imaxes que todos poden entender.Un día o sol e a lúa que hoxe iluminan a terra e fan posible a vida, apagaranse. O mundo quedará a escuras. Apagarase tamén a historia da Humanidade? Rematarán así as nosas esperanzas?
 10. 10. Segundo a versión de Marcos, no medio desa noite poderase ver o A súa luz salvadora "Fillo do iluminarao todo. Home", El será o centro dun mundo novo, é dicir, a Cristo o principio dunharesucitado que virá humanidade "con gran renovada para poder e sempre. gloria".
 11. 11. Xesús sabe que non é fácil crer nas súas palabras.Como pode probar que as cousas sucederán así? Cunha sinxeleza sorprendente, invita a vivir esta vida como unha primavera.
 12. 12. Todos coñecen a experiencia: a vida, que parecía morta durante o inverno, comeza a espertar;nas ponlas da figueira agroman de novo pequenas follas. Todos saben que o verán está cerca.
 13. 13. Esta vida que agora coñecemos é como a primavera. Aínda non é posible recoller. Non podemos obter logros definitivos.Pero hai pequenos signos de que a vida está en xestación.
 14. 14. Os nosos esforzos por un mundo mellor non se perderán. Ninguén sabe o día, pero Xesús virá.Coa súa vinda desvelarase o misterio último da realidade que os crentes chamamos Deus.
 15. 15. NINGUÉN SABE O DÍA O mellor coñecemento da linguaxe apocalíptica, construído de imaxes e recursos simbólicos parafalar do fin do mundo, permítenos hoxe escoitar a mensaxe esperanzadora de Xesús, sen caer na tentación desementar angustia e terror nas conciencias. Un día a historia apaixonante do ser humano sobre a terra chegará ao seu final. Esta é a convicción firme deXesús. Esta é tamén a previsión da ciencia actual. O mundo non é eterno. Esta vida rematará. Que vai ser dasnosas loitas e traballos, dos nosos esforzos e aspiracións. Xesús fala con sobriedade. Non quere alimentar ningunha curiosidade morbosa. Corta de raíz calqueraintento de especular con cálculos, datas ou prazos. "Ninguén sabe o día ou a hora...,só o Pai". Nada de psicoseante o final. O mundo está en boas mans. Non camiñamos cara ao caos. Podemos confiar en Deus, o nosoCreador e Pai. Desde esta confianza total, Xesús expón a súa esperanza: a creación actual rematará, pero será para deixarpaso a unha nova creación, que terá por centro a Cristo resucitado. É posible crer algo tan grandioso? Podemosfalar así antes de que nada teña ocorrido? Xesús recorre a imaxes que todos poden entender. Un día o sol e a lúa que hoxe iluminan a terra e fanposible a vida, apagaranse. O mundo quedará a escuras. Apagarase tamén a historia da Humanidade?Rematarán así as nosas esperanzas? Segundo a versión de Marcos, no medio desa noite poderase ver o "Fillo do Home", é decir, a Cristoresucitado que virá "con gran poder e gloria". A súa luz salvadora iluminarao todo. El será o centro dun mundonovo, o principio dunha humanidade renovada para sempre. Xesús sabe que non é fácil crer nas súas palabras. Como pode probar que as cousas sucederán así? Cunhasinxeleza sorprendente, invita a vivir esta vida como unha primavera. Todos coñecen a experiencia: a vida queparecía morta durante o inverno comeza a espertar; nas ponlas da figueira agroman de novo pequenas follas.Todos saben que o verán está cerca. Esta vida que agora coñecemos é como a primavera. Aínda non é posible recoller. Non podemos obter logrosdefinitivos. Pero hai pequenos signos de que a vida está en xestación. Os nosos esforzos por un mundo mellor nonse perderán. Ninguén sabe o día, pero Xesús virá. Coa súa vinda desvelarase o misterio último da realidade queos crentes chamamos Deus.  José Antonio Pagola

×