Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3º coresma b bene pagola 2012

593 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3º coresma b bene pagola 2012

 1. 1. José Antonio Pagola 11 de marzo de 2012 3º Coresma (B) Red evangelizadora BUENAS Xoán 2,13-25 NOTICIAS Axuda a construír a Casa do Pai. Pásao.Música:Mahier-Adagio;present: B. Areskurrinaga HC; euskaraz: D. Amundarain
 2. 2. Acompañado dos seus discípulos, Xesús sobe porprimeira vez a Xerusalén paracelebrar as festas da Pascua.
 3. 3. Ao asomarse aorecinto que rodea oTemplo, encóntrase cun espectáculo inesperado.Vendedores de bois, ovellas e pombas ofrecendo aos peregrinos os animales que necesitan parasacrificalos en honra de Deus.
 4. 4. Cambiadores instalados nas súas mesas traficando co cambio de moedas pagás pola única moedaoficial aceptada polos sacerdotes.
 5. 5. Xesús énchese de indignación.O narrador describe a súa reacción demaneira moi gráfica: cun látego saca do recinto sagrado osanimais, envorca as mesas dos cambiadoresbotando por terra as súas moedas, e grita: «Non convertadesnun mercado a casa de meu Pai».
 6. 6. Xesús séntese como un estraño naquel lugar.O que ven os seus ollos nada ten que ver co verdadeiro culto a seu Pai.A relixión do Templo converteuse nun negocio onde ossacerdotes buscan bos ingresos, e onde os peregrinos tratan de “mercar" a Deus coas súas ofrendas.
 7. 7. Xesús lembra seguramente unhas palabrasdo profeta Oseas que repetirá máis dunha vez ao longo da súa vida:«Así di Deus:Eu quero amor e non sacrificios».
 8. 8. Aquel Templo non é a casa dun Deus Pai na que todos se acollen mutuamente coma irmáns e irmás. Xesús non pode ver alí esa "familia de Deus“que quere ir formando cos seus seguidores. Aquilo non é senón un mercado onde cada un busca o seu negocio.
 9. 9. Non pensemos que Xesús está condenandounha relixión primitiva, pouco evolucionada. A súa crítica é máis profunda.Deus non pode ser o protector e encubridor dunha relixión tecida de intereses e egoísmos.
 10. 10. Deus é un Pai ao quesó se pode dar cultotraballando por unhacomunidade humana máis solidaria e fraterna.
 11. 11. Case sen darnos conta, todos nos podemos converterhoxe en "vendedores e cambiadores" que non saben vivir senón buscando só o seu propio interese. Estamos convertendo o mundo nun gran mercado onde todo se merca e se vende, e corremos o risco de vivir incluso a relación co Misterio de Deus de maneira mercantil.
 12. 12. Temos que facer das nosas comunidades cristiás un espazo ondetodos nos poidamos sentir na «casa do Pai». Unha casa acolledora e cálida onde a ninguén se lle pechen as portas, onde non se exclúe nin discrimina a ninguén.
 13. 13. Unha casa onde aprendemos a escoitar osufrimento dos fillos máis desvalidos de Deus e non só o noso propio interese. s r a Deu voca m os in s seus e pode ntimos o s. as a ond e nos s oma irmá n U nha c i porque c P a vivir c omo c amos e bus fillos
 14. 14. A INDIGNACIÓN DE XESÚS  Acompañado dos seus discípulos, Xesús sobe por primeira vez a Xerusalén para celebrar as festas daPascua. Ao asomarse ao recinto que rodea o Templo, encóntrase cun espectáculo inesperado. Vendedores de bois,ovellas e pombas ofrecendo aos peregrinos os animais que necesitan para sacrificalos en honra de Deus. Cambiadoresinstalados nas súas mesas traficando co cambio de moedas pagás pola única moeda oficial aceptada polossacerdotes. Xesús énchese de indignación. O narrador describe a súa reacción de maneira moi gráfica: cun látegosaca do recinto sagrado os animais, envorca as mesas de os cambiadores botando por terra as súas moedas, grita:«Non convertades nun mercado a casa de meu Pai». Xesús séntese como un estraño naquel lugar. O que ven os seus ollos nada ten que ver co verdadeiroculto a seu Pai. A relixión do Templo converteuse nun negocio onde os sacerdotes buscan bos ingresos, e onde osperegrinos tratan de “mercar" a Deus coas súas ofrendas. Xesús lembra seguramente unhas palabras do profetaOseas que repetirá máis dunha vez ao longo da súa vida: «Así di Deus: Eu quero amor e non sacrificios». Aquel Templo non é a casa dun Deus Pai na que todos se acollen mutuamente coma irmáns e irmás.Xesús non pode ver alí esa "familia de Deus" que quere ir formando cos seus seguidores. Aquilo non é senón unmercado onde cada un busca o seu negocio. Non pensemos que Xesús está condenando unha relixión primitiva, pouco evolucionada. A súa crítica émáis profunda. Deus non pode ser o protector e encubridor dunha relixión tecida de intereses e egoísmos. Deus é unPai ao que só se pode dar culto traballando por unha comunidade humana máis solidaria e fraterna. Case sen darnos conta, todos nos podemos converter hoxe en "vendedores e cambiadores" que non sabenvivir senón buscando só o seu propio interese. Estamos convertendo o mundo nun gran mercado onde todo se mercae se vende, e corremos o risco de vivir incluso a relación co Misterio de Deus de maneira mercantil. Temos que facer das nosas comunidades cristiás un espazo onde todos nos poidamos sentir na «casa doPai». unha casa acolledora e cálida onde a ninguén se lle pechan as portas, onde non se exclúe nin discrimina aninguén. Unha casa onde aprendemos a escoitar o sufrimento dos fillos máis desvalidos de Deus e non só o nosopropio interese. Unha casa onde podemos invocar a Deus como Pai porque nos sentimos os seus fillos e buscamosvivir coma irmáns. José Antonio Pagola

×