Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28º domingo tob 2015

362 views

Published on

Domingo B

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

28º domingo tob 2015

 1. 1. Xesús fitouno cunha mirada chea de agarimo e engadiu:Xesús fitouno cunha mirada chea de agarimo e engadiu: - Aínda che falta unha cousa: Vai, vende todo o que tes, e- Aínda che falta unha cousa: Vai, vende todo o que tes, e repárteo entre os pobres, e terás un tesouro no ceo; erepárteo entre os pobres, e terás un tesouro no ceo; e despois ven e sígueme.despois ven e sígueme. Mc 10, 17-21
 2. 2. ““ A santa pobreza confundeA santa pobreza confunde a cobiza , a avaricia e asa cobiza , a avaricia e as preocupacións deste século”.preocupacións deste século”. Estas expresións de san Francisco de Asís non eran pura retórica no seu eloxio ás virtudes. Escribía o que creía.Escribía o que creía. E vivía o que escribía.E vivía o que escribía.
 3. 3. Aquel espírito non morreu.Aquel espírito non morreu. Miles de homes e mulleresMiles de homes e mulleres entregan ata a mesma vidaentregan ata a mesma vida aos máis necesitados.aos máis necesitados. E iso, por amor a Xesucristo.E iso, por amor a Xesucristo.
 4. 4. O corazón humano déixase facilmente escravizarO corazón humano déixase facilmente escravizar por eses bens que necesita.por eses bens que necesita. O maior erro consiste en adorar como único BenO maior erro consiste en adorar como único Ben os bens que de El se derivan.os bens que de El se derivan.
 5. 5. Un rico achégase aUn rico achégase a Xesús e pregúntalle queXesús e pregúntalle que ha de facer para herdarha de facer para herdar a vida eterna.a vida eterna. Ao parecerAo parecer é un home bo.é un home bo. Coñece os mandamentosCoñece os mandamentos de Moisés e semprede Moisés e sempre os cumpriu.os cumpriu.
 6. 6. O mundo está cheoO mundo está cheo de boas persoasde boas persoas que aínda nonque aínda non descubriron a Xesucristo.descubriron a Xesucristo. Se a “boa persoa”Se a “boa persoa” pretende escoitarpretende escoitar a Xesús ha de estara Xesús ha de estar disposta a seguirdisposta a seguir o seu camiño.o seu camiño. Un camiño que ninguénUn camiño que ninguén se inventa por si mesmo.se inventa por si mesmo.
 7. 7. A proposta de Xesús escandalizaA proposta de Xesús escandaliza os seus mesmos discípulos.os seus mesmos discípulos. Así o evanxeo parece suavizala.Así o evanxeo parece suavizala. Este é o inevitable punto de partida.Este é o inevitable punto de partida. Cada un sabe que é o que o manténCada un sabe que é o que o mantén atado.atado.
 8. 8. Non abonda con desprenderse. Tamén o fan os que queren renovar o seu gardarroupa. Hai que comprometerse coa sorteHai que comprometerse coa sorte dos pobres, facer o seu camiñodos pobres, facer o seu camiño e rematar coa pobreza.e rematar coa pobreza. ““DÁLLE O DIÑEIRO AOS POBRES”DÁLLE O DIÑEIRO AOS POBRES”
 9. 9. Señor Xesús,Señor Xesús, ti es o Mestre bo que nosti es o Mestre bo que nos indica o camiñoindica o camiño da liberdade.da liberdade. Que téndote seguido naQue téndote seguido na vida terrea, alcancemos avida terrea, alcancemos a vida eterna. Amén.vida eterna. Amén.
 10. 10. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero

×