Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2º domingo des pois de Nadal 2015 b

541 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2º domingo des pois de Nadal 2015 b

 1. 1. No principio existía a PalabraNo principio existía a Palabra e a Palabra estaba xunto a Deus,e a Palabra estaba xunto a Deus, e a Palabra era Deus.e a Palabra era Deus.
 2. 2. Na palabra estaba a vidaNa palabra estaba a vida e a vida era a luz dos homes.e a vida era a luz dos homes. A luz brilla na tebra,A luz brilla na tebra, e a tebra non a recibiu.e a tebra non a recibiu.
 3. 3. E a Palabra fíxose carne e acampou entre nós,E a Palabra fíxose carne e acampou entre nós, e temos contemplado a súa gloria, gloria propiae temos contemplado a súa gloria, gloria propia do Fillo único do Pai, cheo de graza e de verdade.do Fillo único do Pai, cheo de graza e de verdade. (Xn 1, 1-5.14)(Xn 1, 1-5.14)
 4. 4. ““Un silencio eterno envolvíao todo e,Un silencio eterno envolvíao todo e, ao mediar a medianoite a súa carreira,ao mediar a medianoite a súa carreira, a túa Palabra todopoderosa, Señor,a túa Palabra todopoderosa, Señor, veu desde o trono real dos ceos”veu desde o trono real dos ceos” (Sab. 18, 14-15)(Sab. 18, 14-15) O SILENCIO E A PALABRAO SILENCIO E A PALABRA
 5. 5. O texto revélanos o misterio do Nadal do Señor.O texto revélanos o misterio do Nadal do Señor. Durante séculos, os profetas falaron del.Durante séculos, os profetas falaron del. Agora chegou o momento de deixalo fablar a El.Agora chegou o momento de deixalo fablar a El.
 6. 6. A PALABRA E A LUZ Entre os seus grandes atributos sobresaen, cando menos, tres: Esa Palabra eterna de Deus,Esa Palabra eterna de Deus, esa sabedoría creadaesa sabedoría creada antes dos séculos,antes dos séculos, identifícaseidentifícase con Xesús de Nazaré.con Xesús de Nazaré.
 7. 7. ““NA PALABRA HABÍA VIDA”NA PALABRA HABÍA VIDA”
 8. 8. Só esa Palabra que vén de DeusSó esa Palabra que vén de Deus pode aclararnos o horizonte e os camiños, apode aclararnos o horizonte e os camiños, a dignidade humana e os valores éticosdignidade humana e os valores éticos que a sustentan.que a sustentan. “A PALABRA ERA A LUZ verdadeira que aluma a todos hombre”
 9. 9. Somos peregrinos polo desertoSomos peregrinos polo deserto como o antiguo Israel.como o antiguo Israel. Xesús fíxose peregrino e comparte o noso itinerario.Xesús fíxose peregrino e comparte o noso itinerario. ““A PALABRA FÍXOSE CARNEA PALABRA FÍXOSE CARNE e acampou entre nós”e acampou entre nós”
 10. 10. Deus todopoderoso e eterno,Deus todopoderoso e eterno, luz dos que en ti cren,luz dos que en ti cren, que a terra se encha da túaque a terra se encha da túa gloria e que te recoñezan osgloria e que te recoñezan os pobos polo esplendor da túa luz.pobos polo esplendor da túa luz. Por Xesucristo, noso Señor.Por Xesucristo, noso Señor. Amén.Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Palabra do Señor, Salamanca , Editorial. Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×