Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2º advento b 2011

495 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2º advento b 2011

  1. 1. “ Eu bauticeivos con auga, pero El havos bautizar co Espírito Santo” Mc 1, 4-8 Domingo 2º Advento- Ciclo B
  2. 2. Cando a mensaxe non é agradable, moitos deciden eliminar o mensaxeiro. Pero unha mensaxe desagradable pode ser o comezo dunha renovación persoal e estrutural. A MENSAXE E O MENSAXEIRO
  3. 3. San Marcos recolle as palabras de Isaías: “ Eu envío o meu mensaxeiro diante de ti para que che prepare o camiño”. O mensaxeiro é Xoán o Bautista.
  4. 4. <ul><li>A súa misión requería del: </li></ul><ul><li>unha austera disciplina, </li></ul><ul><li>unha sincera clarividencia para interpretar </li></ul><ul><li>os signos da salvación, </li></ul><ul><li>unha fidelidade insobornable á mensaxe </li></ul><ul><li>confiada </li></ul><ul><li>e unha grande audacia para anunciala. </li></ul>
  5. 7. Ese grito anunciara noutro tempo a liberación e o retorno do pobo deportado en Babilonia. Agora convertíase en anuncio do verdadeiro Liberador de todos os pobos.
  6. 8. A salvación vén de Deus pero conta coa colaboración do home. É necesario preparar o noso camiño persoal, o da familia e a educación , o da comunicación e a asistencia sanitaria . “ Preparade o camiño do Señor”
  7. 9. <ul><li>A mensaxe de Xesús sempre encontrou dificultades: </li></ul><ul><li>Na nosa preguiza, </li></ul><ul><li>No noso egoísmo, </li></ul><ul><li>Nos poderes que se lle opoñen, </li></ul><ul><li>E o rexeitamento que suscita nos que ostentan </li></ul><ul><li>o poder. </li></ul>“ Achandade os seus sendeiros”
  8. 11. Texto : José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Communio dicite

×