Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17º domingo tob 2012

317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

17º domingo tob 2012

 1. 1. DOMINGO 17 DO Tempo Ordinario ciclo B Veinte pans de cebada e gran tenro de espiga. Iso é o que traía un home ao profeta Eliseo (2 Re 4, 42-44). Era un xesto co que recoñecía como enviado por Deus a aquel profeta herdeiro do espírito de Elías.
 2. 2. Pero Eliseo descobre inmediatamente unha necesidade ao seu arredor, volve a seu criado e ordénalle: “Dállelos á xente para que coman”. O texto recolle a dúbida do Como criado: “Como vouQue lles dou? repartir estes pans entre cen home?”
 3. 3. Neste ano B do ciclolitúrxico, lese sempreo capítulo 6 doevanxeo segundo SanXoán, que vaiacompañar a nosacelebración nospróximos domingos. Éfácil descubrir algúnsparalelismos coalectura anterior (2 Re4, 42-44)
 4. 4. En primeiro lugar, Xesús compadéceseda multitude que o segue para escoitara súa palabra. Suxírese que esapalabra de Xesús é o verdadeiroalimento que os pans e os peixessignifican e fan visible O home que traía os pans e as espigas a Eliseo substitúese agora por un mociño que revela a Andrés que trae consigo cinco pans de cebada e dous peixes. O mociño representa a inxenuidade e a esperanza. A creatividade do amor e o desprendimento da xenerosidade.
 5. 5. “Este é en verdadeo profeta que habíade vir ao mundo”.Esa é aexclamación querecolle aadmiración dasxentes que foronalimentadas porXesus. Como entantas ocasións oevanxeo pon unhaconfesión de fe naboca dos queparecen máisafastados doSeñor.
 6. 6. “Este éoprofeta”. EnXesús encontraa Igrexa apalabra de Deus.Sabe e confesaque esa palabraeterna entrou notempo. Eencarnouse nunhome concretopara a nosasalvación.
 7. 7. Os seguidores de Xesús oímos todos os días proclamas edoutrinas que tratan de salvarnos e levarnos áfelicidade. Pero os nosos ollos e os nosos oídos están fixosno Señor.
 8. 8. “Este é o profetaque había de virao mundo”. Nontemos que esperaroutro. EnXesucristocúmprense asantigas profecías.El é a definitivarevelación deDeus. E a máisbela revelación dohome ao mesmohome.
 9. 9. Señor Xesús, Ti coñeces as necesidades da humanidade e amosas a túa compaixón cara aos famentos e desposuídos. Grazas pola túa proximidade.Axúdanos a colaborar contigo no reparto dos teus pans e na proclamación da túa palabra. Amen.
 10. 10. a. É en verdade o profeta que había de vir ao mundo b. “Este é o profeta” c. E encarnouse nun home concreto para a nosa salvacion. e. “Este é en verdade o profeta”.Texto José Román Flecha UPSAPresentación: J. Izquierdo OH

×