Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16º domingo toc 2013

335 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

16º domingo toc 2013

 1. 1. Cando ían de camiño, entrouCando ían de camiño, entrou XesúsXesús en certa aldea, een certa aldea, e unha muller chamada Marta,unha muller chamada Marta, recibiuno na súa casa.recibiuno na súa casa. A súa irmá María,A súa irmá María, sentada aos pés do Señor,sentada aos pés do Señor, escoitaba a súa Palabra.escoitaba a súa Palabra. Marta estaba atarefadaMarta estaba atarefada co labor da casa.co labor da casa.
 2. 2. - Señor, non che importa que miña irmáSeñor, non che importa que miña irmá me deixe soa no traballo?me deixe soa no traballo? Dille que me bote unha man.Dille que me bote unha man. (Lc 10, 38-42) Marta díxolle a Xesús:
 3. 3. Gustaríanos saber moitoGustaríanos saber moito máis destas dúas mulleresmáis destas dúas mulleres que nos presenta o evanxeoque nos presenta o evanxeo de hoxe.de hoxe. Pero o pouco que sabemos,Pero o pouco que sabemos, é tan importante!é tan importante!
 4. 4. • ante o misterio e a misión de Xesús,ante o misterio e a misión de Xesús, • ante o anuncio da súa mensaxe,ante o anuncio da súa mensaxe, • ante a acollida que lle prestamosante a acollida que lle prestamos e a que deberiamos prestarlle.e a que deberiamos prestarlle. Nelas reflíctense as mil preguntas queNelas reflíctense as mil preguntas que nos facemos os cristiánsnos facemos os cristiáns
 5. 5. Marta e María son modelos entrañablesMarta e María son modelos entrañables que para todos evocan a dialéctica,que para todos evocan a dialéctica, entre aentre a acciónacción aa contemplacióncontemplación,, entre oentre o compromiso humanocompromiso humano e ae a dádiva divinadádiva divina..
 6. 6. Son para a humanidade, crente o non,Son para a humanidade, crente o non, un icono das nosas buscas e insatisfaccións.un icono das nosas buscas e insatisfaccións. Son para a humanidade, crente o non,Son para a humanidade, crente o non, un icono das nosas buscas e insatisfaccións.un icono das nosas buscas e insatisfaccións.
 7. 7. A vida de Xesús transcorre polosA vida de Xesús transcorre polos camiños.camiños. “ …“ … e unha muller, chamadae unha muller, chamada Marta, recibiuno na súa casa”.Marta, recibiuno na súa casa”. é para o evanxeo a actitudeé para o evanxeo a actitude que esixe a presenza do misterio.que esixe a presenza do misterio. ““Recibir”Recibir”
 8. 8. María estaba sentada aos pés do Señor, escoitaba a súa Palabra”. O pobo de Israel coñecía ben o valor da escoita,O pobo de Israel coñecía ben o valor da escoita, cando a vida colga dunha Palabracando a vida colga dunha Palabra que o home non puido programar.que o home non puido programar.
 9. 9. A resposta de Xesús a MartaA resposta de Xesús a Marta subliña o esencial:subliña o esencial: ““Marta, Marta, preocúpasteMarta, Marta, preocúpaste e desacóugaste por moitas cousas;e desacóugaste por moitas cousas; e hai necesidade de poucas,e hai necesidade de poucas, ou mellor, dunha soa.ou mellor, dunha soa. María escolleu a mellor parte, e esa nunca se lle vai quitar”.María escolleu a mellor parte, e esa nunca se lle vai quitar”.
 10. 10. Señor Xesús, ti chegas todos os días á nosaSeñor Xesús, ti chegas todos os días á nosa existencia. Queremos recibirte con alegría, servirteexistencia. Queremos recibirte con alegría, servirte nos que necesitan a nosa axuda e escoitar connos que necesitan a nosa axuda e escoitar con atención a túa Palabra que ilumina e salva. Amén.atención a túa Palabra que ilumina e salva. Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×