Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14º domingo toc 2013

691 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14º domingo toc 2013

 1. 1. Díxolles o Señor:Díxolles o Señor: - A anada évos ben boa, pero os xornaleiros son- A anada évos ben boa, pero os xornaleiros son poucos. Rogádelle, pois, ao dono da seara que mandepoucos. Rogádelle, pois, ao dono da seara que mande xornaleiros á súa ceifa.xornaleiros á súa ceifa.
 2. 2. Na casa en que entredes, dicide primeiro:Na casa en que entredes, dicide primeiro: ““Paz a esta casa”.Paz a esta casa”. Curade os enfermos que haxa nela, e dicidelles:Curade os enfermos que haxa nela, e dicidelles: ““Xa chega a vós o Reino de DeusXa chega a vós o Reino de Deus”.”. (Lc 10, 1-9))
 3. 3. Non é fácil ser cristiánsNon é fácil ser cristiáns hoxe.hoxe. Nos nosos días moitosNos nosos días moitos cristiáns son perseguidos,cristiáns son perseguidos, maltratados, ridiculizados.maltratados, ridiculizados. Seguramente a verdadeiraSeguramente a verdadeira “era dos mártires” non se“era dos mártires” non se encuentra nos séculosencuentra nos séculos pasados.pasados.
 4. 4. As dificultades que agardaban aos seguidores de Xesús fóronlles xa anunciadas polo Mestre. ““Mirade que vos mandoMirade que vos mando coma años no medio de lobos”.coma años no medio de lobos”.
 5. 5. O seu saúdo ha de ser sempre un desexo de pazO seu saúdo ha de ser sempre un desexo de paz Un evanxeo da liberdade non pode serUn evanxeo da liberdade non pode ser anunciado por quen non se senten libres.anunciado por quen non se senten libres.
 6. 6. O mensaxeiro non é enviado a propoñer a súa propia interpretación do mundo e da historia. Debe fidelidade a unha mensaxe que lle foi confiada.
 7. 7. O discípulo sabe que anunciar os valoresO discípulo sabe que anunciar os valores do Reino de Deus é o seu mellor servizodo Reino de Deus é o seu mellor servizo ao home e á sociedade.ao home e á sociedade.
 8. 8. Os discípulos volven a Xesús felices e contentosOs discípulos volven a Xesús felices e contentos pola súa primeira experiencia misioneira.pola súa primeira experiencia misioneira.
 9. 9. ““Non esteades alegres porque se vos someten osNon esteades alegres porque se vos someten os espíritos; estade alegres porque os vosos nomesespíritos; estade alegres porque os vosos nomes están inscritos no ceo”.están inscritos no ceo”. A resposta de Xesús trata de darlle o seu sentido exacto.
 10. 10. Nin a Igrexa nin os cristiáns poden poñerNin a Igrexa nin os cristiáns poden poñer a súa satisfacción nos éxitos conseguidos,a súa satisfacción nos éxitos conseguidos, aínda que cheguen a erradicar os malesaínda que cheguen a erradicar os males deste mundo.deste mundo. A súa liberdade é pura graza de Deus.A súa liberdade é pura graza de Deus.
 11. 11. Señor Xesús,Señor Xesús, que nos chamastes a seguirte polo camiño e a anunciar o Reino de Deus, concédenos os dons da fidelidade e da alegría. Amén.Amén.
 12. 12. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×