Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13º domingo tob bene pagola 2012

340 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13º domingo tob bene pagola 2012

 1. 1. José Antonio Pagola 1 de xullo de 2012 13º Tempo ordinario (B) Marcos 5, 21-43Red evangelizadora BUENAS NOTICIASDifunde a actitude de Xesús ante a muller. Pásao.Música: Himno al Amor; present: B.Areskurrinaga HC; euskaraz: D. Amundarain
 2. 2. A escena é sorprendente.O evanxelista Marcos presenta unha muller descoñecida como modelo de fe para as comunidades cristiás.
 3. 3. Dela poderán aprender como buscar a Xesús con fe, como chegar a un contacto sandador con El e como encontrar nel aforza para iniciar unha vida nova, chea de paz e saúde.
 4. 4. A diferenza de Xairo, identificado como “xefe da sinagoga" e home importante en Cafarnaún, esta muller non é ninguén. Só sabemos que padece unha enfermidade secreta,tipicamente feminina, que lle impide vivir de maneira sa a súa vida de muller, esposa e nai.
 5. 5. Sofre moito física e moralmente.Arruinouse buscando axuda nos médicos, pero ninguén a puido curar. Con todo, resístese a vivir para sempre como unha muller enferma. Está soa. Ninguén a axuda a achegarse a Xesús, pero ela saberá encontrarse con El.
 6. 6. Non esperapasivamente a que Xesús se lle achegue e lle impoña as súas mans. Ela mesma o buscará.Irá superando todos os obstáculos. Fará todo o que pode e sabe.
 7. 7. Xesús comprenderá o seu desexodunha vida máis sa. Confía plenamente na súa forza sandadora.
 8. 8. A muller non se contenta só con ver a Xesús de lonxe. Busca un contacto máis directo e persoal. Actúa con determinación, pero non de maneira aloucada. Non quere molestar a ninguén.
 9. 9. Achégase por detrás, entre a xente, e tócalle o manto. Nese xesto delicado concrétase eexpresa a súa confianza total en Xesús.
 10. 10. Todo ocorreu en segredo, pero Xesús quere que todos coñezan a fe grande desta muller. Cando ela, asustadae tremente, confesa oque fixo, Xesús dille: “Filla, a túa fe curoute. Vai en paz e con saúde".
 11. 11. Esta muller, coa súa capacidade para buscar e acoller a salvación que se nos ofrece en Xesús, é unmodelo de fe para todos nós.
 12. 12. Quen axuda ás mulleres dos nosos días a encontrarse con Xesús? Quen se esforza por comprender os obstáculos que encontran na Igrexaactual para vivir a súafe en Cristo "en paz e con saúde"? saúde
 13. 13. Quen valora a fe e os esforzos das teólogasque, sen apenas apoio ningún e vencendo todaclase de resistencias e rexeitamento, traballansen descanso por abrir camiños que permitan á muller vivir con máis dignidade na Igrexa de Xesús?
 14. 14. As mulleres nonencontran entrenós a acollida, a valoración e a comprensiónque encontraban en Xesús. Non sabemosmiralas como as miraba El.
 15. 15. Non obstante, a miúdo, elas son tamén hoxe as que coa súa fe en Xesús e oseu alento evanxélico sosteñen a vida das nosas comunidades cristiás.
 16. 16. A FE DA MULLER  A escena é sorprendente. O evanxelista Marcos presenta unha muller descoñecida como modelo de fepara as comunidades cristiás. Dela poderán aprender como buscar a Xesús con fe, como chegar a un contactosandador con El e como encontrar nel a forza para iniciar unha vida nova, chea de paz e saúde. A diferenza de Xairo, identificado como “xefe da sinagoga" e home importante en Cafarnaún, esta mullernon é ninguén. Só sabemos que padece unha enfermidade segreta, tipicamente feminina, que lle impide vivir demaneira sa a súa vida de muller, esposa e nai. Sofre moito física e moralmente. Arruinouse buscando axuda nos médicos, pero ninguén a puido curar.Con todo, resístese a vivir para sempre como unha muller enferma. Está soa. Ninguén a axuda a achegarse a Xesús,pero ela saberá encontrarse con El. Non espera pasivamente a que Xesús se lle achegue e lle impoña as súas mans. Ela mesma o buscará. Irásuperando todos os obstáculos. Fará todo o que poida e sabe. Xesús comprenderá o seu desexo dunha vida máis sa.Confía plenamente na súa forza sandadora. A muller non se contenta só con ver a Xesús de lonxe. Busca un contacto máis directo e persoal. Actúacon determinación, pero non de maneira aloucada. Non quere molestar a ninguén. Achégase por detrás, entre a xente,e tócalle o manto. Nese xesto delicado concrétase e expresa a súa confianza total en Xesús. Todo ocorreu en segredo, pero Xesús quere que todos coñezan a fe grande desta muller. Cando ela,asustada e tremente, confesa o que fixo, Xesús dille: “Filla, a túa fe curoute. Vai en paz e con saúde. Esta muller, coasúa capacidade para buscar e acoller a salvación , que se nos ofrece en Xesús, é un modelo de fe para todos nós. Quen axuda ás mulleres dos nosos días a encontrarse con Xesús? Quen se esforza por comprender osobstáculos que encontran na Igrexa actual para vivir a súa fe en Cristo "en paz e con saúde"? Quen valora a fe e osesforzos das teólogas que, sen apenas apoio ningún e vencendo toda clase de resistencias e rexeitamentos, traballansen descanso por abrir camiños que permitan á muller vivir con máis dignidade na Igrexa de Xesús? As mulleres non encontran entre nós a acollida, a valoración e a comprensión que encontraban en Xesús.Non sabemos miralas como as miraba El. Non obstante, a miúdo, elas son tamén hoxe as que coa súa fe en Xesús e oseu alento evanxélico sosteñen a vida das nosas comunidades cristiás. José Antonio Pagola

×