Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 bautismo do señor c 2013

752 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 bautismo do señor c 2013

 1. 1. “Ti é o meu Fillo benquerido, omeu predilecto: en ti me comprazo”. Lc 3, 15-16. 21-22
 2. 2. Na fe cristiá, o bautismo é máis que un rito de acollida: é UNHA PROFESIÓN DE FE. Introdúcenos no seo dunha familia que nos acompañará sempre:Durante a vida terrea e durante toda a eternidade.
 3. 3. Un NON á cultura da morte: • dependencias • adicións que escravizan a persoa como mercadoría ou obxecto.
 4. 4. “Ti es o meu Fillo amado, o meu predilecto” Nesa voz, Xesús era presentado como o Mesías esperado. Pero un Mesías humilde e humillado ata dar a súa vida en rescate por moitos. É “o Servo de Deus”.
 5. 5. Ao amosar en Xesús o Mesías, Deus revélase a si mesmo como Deus do amor. E amosábanos de paso unha icona coa que habiamos de identificarnos.
 6. 6. A auga purificaba, que non era pouco.O Espírito creaba os mundos e xeraba unha nova vida.
 7. 7. O Espírito de Deus amósanoso esplendor da verdade nunha sociedade que fixo do relativismo un estilo de vida e unha norma de conduta.
 8. 8. O Espírito de Deus descóbrenoso sentido da vida nomedio desta cultura de morte que sacrifica os máis débiles en prol do progreso que favorece a uns pocos.
 9. 9. O Espírito revélanos o valor do amor nun mundo que fixo da comodidadeun principio de actuación e unha xustificación do egoísmo.
 10. 10. Señor Xesús,que baixaches ás augas do Xordánpara facerte solidario da nosacausa humana e revelarnosa bondade divina, recoñecémostecomo Fillo benquerido de Deus,e como amigo e redentor noso.Amén.
 11. 11. José Román Flecha AndrésPalabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007Presentación: Antonia Castro Panero"Sistina"

×