Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bacaan dan Gerakan shalat

5,102 views

Published on

Powerpoint Bacaan dan Gerakan shalat

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bacaan dan Gerakan shalat

 1. 1. Bacaan dan Gerakan Shalat Nur Azis Kurnianto
 2. 2. Rakaat Pertama  Niat didalam hati secara ikhlas karena Allah semata. Niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan sehingga tidak perlu diucapkan.  Berdiri sempurna menghadap ke qiblat bagi yang mampu berdiri “Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu maka (shalatlah) dengan duduk, dan jika tetap tidak mampu maka dengan berbaring” (HR. Al-Bukhari)
 3. 3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Tidak menoleh ke atas, ke kanan dan ke kiri
 4. 4. Menghadap ke arah kiblat Meletakkan sutrah (pembatas) di depan ketika menjadi imam atau solat bersendirian
 5. 5. Bertakbir  Takbiratul Ihram dengan  mengucap ُ‫ه‬‫للا‬ُ‫ه‬‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬‫أ‬  (Alla-hu Akbar)  “Apabila (beliau SAW) berdiri untuk Shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar bahunya” (HR. Jama’ah) “Apabila bertakbir, beliau mengankat keduatangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya” (HR. Muslim) Tidak menggenggamkan jari jemari, dan tidak merenggangkannya akan tetapi lurus ke atas.
 6. 6. Meletakan Tangan • Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (atau menggenggam pergelangan tangan kiri). • Meletakkan kedua tangan di atas dada. (Gambar no.5)
 7. 7. Membaca Do’a Iftitah  َ‫اي‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫خ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫د‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ِ‫ق‬ ِ‫ْر‬‫ش‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫ت‬ْ‫د‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ب‬ ِ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬‫ال‬.َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫خ‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِّ‫ق‬َ‫ن‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ْ‫ب‬َ‫األ‬ ُ‫ب‬ ْ‫و‬َّ‫ث‬‫ال‬ ‫ى‬َّ‫ق‬َ‫ن‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ ِ‫س‬َ‫ن‬َّ‫د‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬.ِ‫ب‬ َ‫اي‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫خ‬ ْ‫ل‬ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ِ‫د‬َ‫ر‬َ‫ب‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬َّ‫ث‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫م‬‫ال‬   (Alla-humma ba-‘id baini- wa baina khatha-ya-ya kama- ba-‘adta bainal masyriqi wal maghrib. Alla- humma naqqini- minal khatha-ya- kama- yunaqqats tsaubul abyadu minad danas. Alla-hummaghsil khatha- ya-ya bil ma-i wats tsalji wal barad)
 8. 8. Membaca ta’awwud  ُ‫ه‬‫ذ‬ ْ‫و‬‫ه‬‫ع‬‫أ‬ُِ‫لل‬‫ا‬ِ‫ب‬َُ‫ن‬ِ‫م‬ُْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ُِ‫ان‬َ‫ط‬ُِ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ج‬َّ‫الر‬ (A’u-dzu billa-hi minasy syaitha-nir raji-m) Membaca basmallah  ُِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ُِ‫للا‬ُِ‫من‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬َُّ‫الر‬ُِ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬ (bismilla-hir rahma-nir rahi-m) 
 9. 9. Membaca Surat Al-Fatihah  َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬‫ال‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ‫هلل‬ ُ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬‫ال‬.ْ‫ح‬َّ‫الر‬ِ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫من‬.ِ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ِّ‫د‬‫ال‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬.ِ‫إ‬ َ‫و‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫اك‬َّ‫ي‬ِ‫إ‬ُ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫اك‬َّ‫ي‬.َ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫ه‬‫ا‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ ِّ‫ص‬‫ال‬.َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ ِ‫ص‬ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ن‬‫أ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬ َّ‫ض‬‫ال‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ض‬ْ‫غ‬َ‫م‬‫ال‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬َ‫ن‬ْ‫ي‬ِّ‫ل‬‫ا‬ (Alhamdu Lilla-hi rabbil ‘a-lami-n. arrahma-nir rahi-m. ma-liki yawmid di-n. iyya-ka na’budu wa iyya-ka nasta’i- n. ihdinash shira-thal mustaqi-m. shira-thal ladzi-na an’amta ‘alaihim ghairil maghdlubi ‘alaihim waladldla-lin)
 10. 10. Membaca Surah Al Qur’an  Setelah itu membaca surah atau kelompok ayat lain yang mudah dalam Al-Qur’an tanpa mengeraskan basmallah (HR. Muslim dan Ahmad)  Dan paling penting, dalam membaca bacaan shalat hendaknya memahami dan menghayati seluruh maknanya agar bisa membantu kekhusyukan dalam shalat.
 11. 11. Ruku’  Takbir dan mengangkat tangan.  Meratakan kepala dan punggung,  Kepala tidak ditegakkan dan tidak ditundukkan, (Gambar no.9) . Bacaan Ruku’ ِ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬‫ال‬ َ‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬ (Subha-na rabbiyal ‘azhi-m) 3x
 12. 12. Ruku’ • Meletakkan jari-jari pada lutut • Merenggangkan jari-jari tangan. • Merenggangkan kedua siku Perhatikan : CARA RUKU’ YANG SALAH Gambar no.1 : Kepala terlalu menunduk dan tangan tidak pada lutut. Gambar no.2 : Kepala terlalu mendongak ke atas. Gambar no.1 Gambar no.2
 13. 13. I’tidal . Bacaan I’tidal ِ‫م‬َ‫ح‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫هللا‬ َ‫ع‬ِ‫م‬َ‫س‬َُُ‫د‬ ْ‫م‬َ‫ح‬‫ال‬ َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ُ‫د‬ (Sami’alla-hu liman hamidah rabbana- walakal hamdu) • Thuma’ninah dalam posisi I’tidal.
 14. 14. Sujud Kedua telapak kaki ditegakkan, posisi hujung jari-jemari kaki menghadap kiblat
 15. 15. Sujud • Hendaklah sujud dengan 7 anggota badan, yaitu ; kening beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua hujung jari-jemari kaki. . Bacaan Sujud َ‫ل‬ْ‫ع‬‫األ‬ َ‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬‫ى‬ (Subha-naka rabbiyal a’la) 3x
 16. 16. Duduk antara dua sujud • Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. • Duduk dengan bertumpu pada di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Bacaan Duduk antara dua sujud ُ‫ب‬ْ‫اج‬ َ‫و‬ ْ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ار‬ َ‫و‬ ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ُُْ‫ار‬ َ‫و‬ ْ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫ه‬‫ا‬َ‫و‬ ْ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ق‬ (Alla-hummagh firli- war hamni- waj burni- wahdini- war zuqni-)
 17. 17. Duduk antara dua sujud Hendaklah meletak tangan di atas paha dengan hujung-hujung jari tangan pada lutut atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, serta tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya • Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah.
 18. 18. Duduk at-tahiyatul awal Duduk at-tahiyatul awal sebagaimana cara duduk diantara sujud  Mengacungkan telunjuk ke kiblat.  Mengarahkan pandangan ke telunjuk Posisi jari kanan hendaklah menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika bertasyahhud hingga salam.
 19. 19. Bacaan Duduk at-tahiyatul awal atau at-tahiyatul akhir  .  َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ات‬َ‫ب‬ِّ‫ي‬َّ‫ط‬‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ات‬َ‫و‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫هلل‬ ُ‫ات‬َّ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫ت‬‫ال‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬‫أ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬‫َا‬‫ك‬َ‫ر‬. َ‫ن‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫هللا‬ ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬.ْ‫أن‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬‫أ‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َّ‫أن‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬‫أ‬ َ‫و‬ ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫ال‬‫ًا‬‫د‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ُُُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬.ِ‫ل‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬َ‫ص‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬َ‫و‬ َ‫م‬ َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫ا‬ ِ‫ل‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬.َ‫ك‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ك‬ ِ‫ار‬َ‫ب‬ َ‫و‬ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫ا‬.ٌ‫د‬ْ‫ي‬ ِ‫ج‬َّ‫م‬ ٌ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ح‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬. (Attahiyya-tu Lilla-hi wash shalawa-tu wath thayyiba-tu was sala-mu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatulla-hi wa Baraka- tuh. Assala-mu ‘alaina- wa ‘ala ‘iba-dilla-hish sha-lihi-n. Asyhadu alla- ila-ha illalla-h wa asyahadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasu-luh. Alla-humma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala a-li Muhammad kama- shallaita ‘ala ibra-hi-ma wa ‘ala a-li ibra- hi-m. wa ba-rik ‘ala Muhammad wa a-li muhamad kama- ba- rakta ‘ala ibra-hi-m wa a-li ibra-hi-m. innaka hami-dum maji-d )
 20. 20. Duduk at-tahiyatul akhir
 21. 21. Salam Mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan: . ُ‫ه‬ُ‫ت‬‫َا‬‫ك‬َ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬ . ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬‫َا‬‫ك‬َ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫و‬ (Assala-mu ‘alaikum wa rahmatulla-hi wa Baraka-tuh.
 22. 22. Shalat Untuk Wanita Tatacara shalat kaum wanita sama seperti kaum lelaki, tidak ada perbedaan sama sekali.  Ini karena merujuk kepada hadis nabi yaitu : “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat” (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

×