Jurnal refleksi praktikal

34,570 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel

Jurnal refleksi praktikal

 1. 1. KPR 3012 SEMINAR REFLEKSI JURNAL REFLEKSI NUR ASHIKIN BINTI ISMAHUN D20081032212 AT 14 PENDIDIKAN MATEMATIK Tarikh Hantar: 1 November 2011Nama Pensyarah: Dr. Nik Azmah Bt Nik Yusof
 2. 2. ISI KANDUNGAN1.0 Pengenalan 1.1 Latar Belakang Sekolah 1.2 Later Belakang Kelas dan Pelajar2.0 Jurnal Refleksi Harian 2.1 Minggu Pertama 2.2 Minggu Kedua 2.3 Minggu Ketiga 2.4 Minggu Keempat 2.5Minggu Kelima 2.6 Minggu Keenam 2.7 Minggu Ketujuh 2.8 Minggu Kelapan 2.9 Minggu Kesembilan 2.10 Minggu Kesepuluh 2.11 Minggu Kesebelas 2.12 Minggu Kedua belas 2.13Minggu Ketiga belas 2.14 Minggu Keempat belas3.0 Jurnal Refleksi Subtopik 3.1 Topik 6 Statistik 3.2 Topik 7 Probability 3.3 Topik 8 Circles II 3.4 Topik 9 Trigonometry 3.5 Topik 10 3.6 Anles of Elevation and Depression 3.7 Lines and Planes in 3-D Dimentions.4.0 Analisis Keseluruhan.
 3. 3. 5.0 PENGENALAN1.1 Latar Belakang SekolahPada semester khas iaitu semester praktikum, saya telah di tempatkan di Sekolah Menengah SriAndalas, Klang. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas (SMKSA) terletak di Taman SriAndalas, Klang. Sekolah ini telah beroperasi sejak 17 tahun yang lepas iaitu tahun 1995. Pelajarkumpulan pertama mendaftar pada 1 Disember sesi persekolahan 1994 / 1995. Ketika itubangunan sekolah SMKSA masih dalam pembinaan. Maka warga SMKSA terpaksa menumpangdi bangunan Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Andalas yang terletak bersebelahan dengannya. Pada sesi persekolahan 1996, bilangan tenaga pengajar menjadi 25 orang. Pada tanggal 4januari 1997, warga SMKSA berpindah ke bangunan baru. Kini setelah hampir 14 tahunpenubuhannya, SMKSA mengalami pelbagai perubahan seperti pertambahan prasarana,pertambahan tenaga pengajar seramai 126 orang dan bilangan pelajar mencecah 2351 orang.1.2 Latar Belakang Kelas dan PelajarSemasa saya berpraktikal, saya telah di pertanggungjawabkan untuk mengajar subjek MatematikModen bagi Tingkatan 4 bermula pada 15 Jun iaitu selepas Cuti Pertengahan Tahun. PenolongKanan Akademik, Puan Latifah Binti Muhiyidin mengamanahkan dua buah kelas Tingkatan 4kepada saya. Kelas pertama adalah kelas 4ST2. Kelas yang mempunyai keselurihan 42 orang pelajar.Pelajar kelas ini berbilang bangsa dengan 19 pelajar berbangsa melayu, 16 berbangsa India dan 3berbangsa Cina. Dari segi jantina pula, kelas ini mempunyai 16 orang pelajar lelaki dan 22 orangpelajar perempuan. Dari sudut akademik, kelas ini mengambil aliran Sains Teras yangmngambil matapelajaran Fizik, Biologi dan Kimia. Maka, pelajar-pelajar kelas ini merupakankelas kedua terbaik di dalam Tingkatan 4 di dalam aliran sains. Kebanyakkan dari merekamempunyai keputusan berpurata 4A di dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR). Namun didalam Ujian Penilaian Bulan Mac, hanya 6 orang dari 38 orang yang memperoleh A di dalamMatematik.
 4. 4. Kelas kedua saya adalah kelas 4 Aloevera. Kelas Aloevera mempunyai bilangan pelajaryang kurang 2 pelajar berbanding ST2 iaitu keleluruahan 34 orang pelajar. Dari segi jantina,mereka mempunyai blangan jantina yang seimbang iaitu 17 orang pelajar lelaki dan perempuan.Pelajar kelas Aloevera mengambil elektif Sastera iaitu Perdagangan. Majoriti pelajar dari kelasini adalah dari bangsa India iaitu seramai 18 pelajar, 9 pelajar Melayu dan 6 orang pelajar Cina.Namun, berbeza dengan 4 ST2, kelas Aloevera perlu diberi perhatian yang lebih kerana prestasipelajar-pelajar kelas ini tidak sebaik kelas 4 ST2. Secara purata pelajar-pelajar kelas ini tiada Adidalam PMR mereka. Manakala, 14 dari mereka gagal di dalam Ujian Penilaian Bulan Mac.Jadi, di sinilah cabaran saya. Tingkah laku dua kelas saya ini adalah berlainan sama sekali. Dua dari tiga waktuseminggu bersama kelas Aloevera adalah selepas rehat. Jadi, agak sukar bagi saya untukmengawal pelajar-pelajar ini selepas rehat. Manakala kelas ST2 pula kedua-dua waktu yang sayajumpa adalah waktu terakhir pembelajaran.Waktu 1 2 3 4 Rehat 5 6 7 8 9 10Masa 7.30 8.05 8.40 9.15 9.50 10.15 10.50 11.25 12.00 12.30 1.00-1.30Isnin Perhimpunan 4ALO 4ST2Selasa 4ALOERabu 4ALOE 4ST2Masa 7.30 8.05 8.50 9.30 10.05 10.30 11.10 11.50KhamisJumaat Jadual Waktu
 5. 5. 2.0 JURNAL REFLEKSI HARIAN2.1 Minggu Pertama Pada minggu pertama ini, saya tidak mendapat jadual lagi untuk kelas latihan mengajarsaya. Jadi, saya sebagai guru praktikal, saya di berikan tugas untuk masuk kelas yang guru tidakhadir atau mesyuarat dan lain-lain. Saya di maklumkan bahawa keadaan ini adalah sementarasehingga saya mendapat jadual tetap. Kelas tetap akan saya perolehi adalah selepas CutiPertengahan Tahun iaitu pada 12 Jun 2011. Jadi sebelum 12 Jun itu, saya perlu masuk ke kelasganti dan mengambil peluang masa senggang ini untuk mengenali semua guru-guru d sekolahserta membiasakan diri dengan keadaan sekeliling.Tarikh / Hari: Isnin : 9 Mei 2011Kelas: 3 Asteroid (Kelas Ganti)Masa 11.25 pagi – 12.30 tengah hari (55 minit)Subjek: Bahasa Inggeris.Set induksi: Saya memperkenalkan diri kepada pelajar sebagai guru ganti.Perjalanan Saya meminta pelajar-pelajar mengeluarkan sekeping kertasPengajaran kosong dan mengarahkan mereka menulis sebuah karangan daridan Pembelajaran: salah satu tajuk yang berikut: i. My Ambition. ii. My Favorite Teacher. iii. The Unforgettable Event.Penglibatan/respon Pelajar berminat dengan penulisan bebas dan bertanya pelbagaipelajar: soalan mengenai Grammar pada saya. Terdapat sebilangan pelajar yang meminta kebenaran untuk membuat kerja rumah lain, dan saya membenarkannya. Terdapat juga pelajar yang berminat untuk mengetahui mengenai peluang belajar selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), saya menerangkan kepada mereka dan bercerita mengenai pelbagai peluang pekerjaan di dunia luar sana.
 6. 6. Sebilangan besar dari meraka seperti mengambil berat dan berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi. Tetapi, masa telah tamat dan saya mengutip skrip jawapan pelajar.Kelebihan dan Saya melihat pelajar lebih berminat melakukan kerja sendiri dikelemahan: dalam waktu guru ganti.Penambahbaikan: Suara saya juga sepatutnya lebih lantang agar mudah di dengar oleh semua pelajar di dalam kelas.Tarikh / Hari: Selasa / 10 Mei 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 7.30 pagi – 8.05 pagi (35 minit)Subjek: Matematik (Kelas Ganti)Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah sarap di lantai dan mengosongkan tong sampah. Saya meminta juga untuk kerusi dan meja di luruskan. Saya memperkenalkan diri kepada pelajar sebagai guru ganti.Perjalanan Saya meminta pelajar membuat kuiz yang disediakan sempenaPengajaran Minggu Karnival Bidang Teknik dan Vokasional.dan Pembelajaran: Saya mengarahkan meraka menjawan soalan kuiz selama 20 minit.Penglibatan/respon Pelajar yang tidak memahami soalan datang bertanya kepada saya.pelajar: Terdapat juga pelajar yang tidak mahu mengambil bahagian dalam kuiz ini. Meraka membuat kerja masing-masing.Kelebihan dan Pelajar kelas ini, tidak mengendahkan arahan dari bukan guru mereka.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu lebih tegas agar menguasaan kelas yang lebih baik.
 7. 7. Tarikh / Hari: Rabu/ 11 Mei 2011Kelas: 4 SI1Masa 8.40pagi - 9.50pagi (1 jam 10 minit)Subjek: MatematikSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah sarap di lantai dan mengosongkan tong sampah Saya memperkenalkan diri pada kelas dan meminta semua pelajar berkongsi cita-cita masing-masing. Pelajar tanya tentang latar belakang pendidikan guru dan peluang- peluang pekerjaan di luar sana.Perjalanan Saya membincangkan jawapan Kertas 2 Matematik yang telahPengajaran diberikan oleh guru tetap mereka pada kelas sebelumnya.dan Pembelajaran: Saya bertanya tentang soalan yang mereka tidak tahu untuk menjawabnya dan guru menjawab dengan membuat jalan kira di whiteboard. Terdapat juga pelajar yang berkongsi jawapan dengan kaedah yang berlainan. Sebagai contoh, kaedah Substitution Method yang dikongsi berbeza dengan kaedah yang digunakan oleh saya iaitu Elimination Method.Penglibatan/respon Respon pelajar adalah baik. Hampir semua mengambil perhatianpelajar: pada saya semasa penerangan. Terdapat juga pelajar yang mahu berjumpa semasa rehat bagi membincangkan beberapa soalan yang tidak sempat di jawab semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Kelebihan dan Pelajar dapat memberikan sepenuh perhatian dan respon dengan baikkelemahan: dalam pengajaran saya.
 8. 8. Penambahbaikan: Penerangan saya perlu jelas dan saya perlu menulis jawapan di whiteboard dengan lebih tersusun dan jelas. Begitu juga dengan suara, saya perlu lebih lantang lagi.Tarikh / Hari: Khamis / 12 Mei 2011Kelas: 4 SI/SGMasa 7.30 pagi – 8.40 pagi (1 jam 10 minit)Subjek: PerakaunanSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah sarap di lantai dan mengosongkan tong sampah. Saya meminta juga untuk kerusi dan meja di luruskan. Saya meminta pelajar bangun dan membuat tarian Chicken dance sebagai satu bentuk senaman di pagi hari.Perjalanan Saya membincangkan tentang soalan-soalan yang berpotensiPengajaran untuk keluar di dalam peperiksaan.dan Pembelajaran: Saya mengambil soalan daripada buku kerja pelajar agar mudah untuk meraka merujuknya. Saya meminta agar pelajar menyiapkan latihan dan hantar pada keesokan hari.Penglibatan/respon Sebilangan besar pelajar cuba sedaya upaya untuk memahamipelajar: pengajaran. Manakala sebilangan lagi perlu diberikan perhatian lebih apabila mereka tidak memberikan sepenuh perhatian semasa penerangan saya.Kelebihan dan Waktu pagi iaitu waktu pertama mengajaran, telah banyakkelemahan: terbuang kerana perhimpunan yang diadakan pada setiap awal pagi.
 9. 9. Penambahbaikan: Saya perlu memberikan penerangan yang jelas terutamya yang melibatkan contoh-contoh abstrak. Sebagai contoh, di dalam perakaunan, konsep beli dan jual harus digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar.Tarikh / Hari: Jumaat / 13 Mei 2011Kelas: 5 ST2Subjek: Bahasa InggerisMasa 10.10 pagi-10.50 pagiAktiviti Tiada Pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dan saya dikehendaki menjaga peperiksaan kerana PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (13 MEI 2011 – 26 MEI 2011)
 10. 10. 2.2 Minggu KeduaTarikh Peristiwa13 MEI 2011 – 26 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNMEI 2011Tarikh PeristiwaSelasa/17 Mei 2011 CUTI HARI WESAK
 11. 11. 2.3 Minggu ketigaTarikh Peristiwa13 MEI 2011 – 26 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNMEI 2011Tarikh PeristiwaJumaat / 27 Mei SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH2011 “Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara”
 12. 12. 2.4 Minggu keempat. Pada minggu ini, saya telah mendapat jadual tetap untuk mengajar sepanjang tempohlatihan mengajar. Namun, minggu selepas cuti pertengahan tahun ini hanya membincangkantentang soalan peperiksaan pertengahan tahun yang lepas. Tiada topik baru dimulakan.Tarikh PeristiwaIsnin dan Selasa Kemalangan Kecil Jalan Raya.13 /14 JunTarikh / Hari: Rabu/ 15 JunKelas: 4 AloeveraMasa 8.40pagi-9.50 pagi (1 jam 10 minit)Subjek: Perbincangan jawapan soalan peperiksaan.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di lantai dan mengosongkan tong sampah serta meluruskan meja. Saya bertanya pada pelajar tentang cuti masing-masing sebelum memulakan pembelajaran.Perjalanan Saya mengagihkan skrip jawapan Peniliana Pertengahan TahunPengajaran merka.dan Pembelajaran: Tiada topik yang khusus di bincangkan pada hari ini. Namun guru membincangkan jawapan pada peperiksaan yang lepas. Sebarang pembetulan yang ada dalam kertas, pelajar boleh datang ke depan dan berbincang bersama guru.Penglibatan/respon Seperti kelas yang lepas, pelajar kelas ini mempunyai masalahpelajar: untuk memberikan tumpuan pada saya. Mereka lebih gemar bercakap sesama sendiri.
 13. 13. Kelebihan dan Terdapat segelintir pelajar yang mahu belajar terganggu dengan suasanakelemahan: kelas yang bising yang disebabkan rakan sekelas ang tidak mahu belajar.Penambahbaikan: Saya perlu lebih tegas dengan mereka. Begitu juga dengan suara serta bahasa badan.Tarikh / Hari: Rabu/ 15 JunKelas: 4 ST2Masa: 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hari (I jam)Subjek: Perbincangan jawapan soalan peperiksaan.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di lantai dan mengosongkan tong sampah serta meluruskan meja. Saya bertanya pada pelajar tentang cuti masing-masing sebelum memulakan pembelajaran.Perjalanan Saya mengagihkan skrip jawapan Penilaian Pertengahan TahunPengajaran merka.dan Pembelajaran: Tiada topik yang khusus di bincangkan pada hari ini. Namun guru membincangkan jawapan pada peperiksaan yang lepas. Sebarang pembetulan yang ada dalam kertas, pelajar boleh datang ke depan dan berbincang bersama guru.Penglibatan/respon Hampir kesemua pelajar memberikan perhatian semasa saya memberikanpelajar: penerangan di hadapan kelas.Kelebihan dan Pelajar kelas ini, dapat memahami penerangan saya dengan lebih pantas.kelemahan:Penambahbaikan: Perlu mengadakan aktiviti di hadapan kelas agar pelajar-pelajar tidak bosan kerana masa pembelajaran adalah pada tengah hari.
 14. 14. 2.5 Minggu kelima Pada minggu ini, telah bermula pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Pada kelas4 Aloevera, saya telah memulakan pada tajuk yang baru iaitu Probability. Bagi kelas Aloevera,saya telah mengambil masa dua minggu untuk menghabiskan bab ini, bermula 22 Jun sehingga29 Jun. Berbeza dengan kelas 4 ST2 selama satu minggu sahaja, yang bermula dari 22 Junsehingga 29 Jun.Tarikh / Hari: Isnin / 22 JunKelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi – 10.50 pagi (20 minit)Topik: Probability i. Sample SpaceSet induksi: Saya menggunakan pelbagai kad ATM untuk menarik perhatian pelajar. Saya bertanyakan pelbagai soalan dan kaitkan dengan topik. Saya menerangakan kepentingan dan kegunaan ilmu Probability ini di duni pekerjaan dan kehidupan seharian.Perjalanan Saya menerangkan konsep possible outcome dengan kaedah ujiPengajaran kaji.dan Pembelajaran: Saya menggunakan syiling, pen pelbagai warna dan dadu bagi memudahkan pemahaman pelajar serta penyampaian guru.Penglibatan/respon Kebanyakan pelajar memberikan tumpuan apabila guru memintapelajar: pelajar ke depan dan baling dadu, imbang syiling, dan menulis jawapan di hadapan.Kelebihan dan Masa pembelajaran bermula pada pukul 10.45 minit kerana waktukelemahan: kelas adalah selepas rehat. Perhimpuanan selepas rehat menggunakan 15 minit waktu pembelajaran langsung melambatkan pembelajaran bermula.
 15. 15. Penambahbaikan: Topik yang saya anggarkan pada hari Isnin perlu lebih sedikit dari kebiasaannya.Tarikh / Hari: Isnin/20 Jun 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.00 tengah hari – 1.30 tengah hari (1 jam 30 minit)Subtopik Chapter 6: StatisticsSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menerangkan matlamat pengajaran pada hari ini iaitu untuk meliputi kesemua subtopik yang dipelajari di dalam bab 6 iaitu Statistik. Hal in berikutan kerana keputusan peperiksaan pertengahan tahun yang teruk oleh kerana mereka yang tidak dapat menjawab soalan melakar graf. Soalan melakar graf termasuk di dalam topik Statistik yang mendominasi markah ujian. Jadi, saya di nasihatkan oleh guru pembimbing agar membuat ulang kaji bagi bab ini sebelum memulakan bab baru.Perjalanan Saya mengedarkan helaian kertas yang mengandungi nota yangPengajaran merumuskan bab Statistikdalam bentuk peta minda, langkah-langkahdan Pembelajaran: melakar graf dan soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Saya memberi penerangan dengan menggunakan kertas mahjong dan whiteboard. Saya meminta mereka membuat latihan melukis graf bersama-sama saya dan bertanya jika mempunyai sebarang masalah dan persoalan. Terdapat beberapa soalan yang tidak dapat dibincangkan bersama, jadi saya meminta mereka membuatnya sebagai kerja rumah.
 16. 16. Penglibatan/respon Seperti waktu pengajaran dalam kelas 4ST2 yang lepas, kelas inipelajar: dapat menerima penerangan saya dengan baik dan memberikan tumpuan yang baik.Kelebihan dan Cuma, waktu tengah hari pengajaran membatkan pelajar saya sedikitkelemahan: mengantuk.Penambahbaikan: Saya akan membawa gula-gula pada mengajaran akan datang agar pelajar saya tidak mengantuk di dalam kelas.Tarikh / Hari: Selasa/ 21 Jun 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.15-11.25(1 jam 10 minit)Subtopik: 7.0 Probability ii. Listing all the possible outcomes iii. Determining the sample spaceSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta pelajar menghantar kerja rumah semalam dan membuka buku baru. Setelah semua pelajar menghantar kerja masing-masing, saya membuat ulangang pada subtopik sebelum ini sebelum memulakan subtopik baru.Perjalanan Berdasarkan pada pengajaran yang lepas, saya telah mengambilPengajaran inisiatif untuk melibatkan semua pelajar saya di dalam pengajarandan Pembelajaran: dan pembelajaran.
 17. 17. Maka, pada hari ini, saya meminta pelajar-pelajar saya mengisi 5 kertas pelbagai warna di dalam kotak pensel masing-masing dan mengeluarkan satu kertas warna tersebut satu persatu sebanyak 10 kali. Pelajar perlu mencatatkan keputusan. Aktiviti ini dilakukan kerana berkait dengan subtopic hari ini iaitu listing all the possible outcomes dan determining the sample space.Penglibatan/respon Pelajar kelihatan tertarik dengan aktiviti ini. Pada permlaannya,pelajar: mereka tidak nampak perkaitan aktiviti ini dengan pembelajaran, namun apabila saya membuat kesimpulan, mereka kelihatan terpaku dan takjub.Kelebihan dan Pelajar kelas saya ini sangat berbeza dengan kelas 4ST2. Merekakelemahan: perlu diberi penerangan yang lebih dan secara teratur. Bunyi persekitaran kelas yang bising yang datangnya dari kelas-kelas sebelah.Penambahbaikan: Saya perlu memberi penerangan yang baik dan tersusun dan membawa pelajar sayake makmal matematik untuk persekiran yang lebih senyap.Tarikh / Hari: Rabu/22 Jun 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.30 pagi-11.25 pagi (55 minit)Sutopik: 7.0 Probability (Revision) i. Sample Space ii. Listing all the possible outcomes iii. Determining the sample spaceSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan
 18. 18. meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menerangkan matlamat pengajaran pada hari ini iaitu mengimbas kembali semua subtopik dalam bab Probability yang telah dipelajari.Perjalanan Saya membuat satu peta minda dan menerangkan satu persatuPengajaran tentang maksud kepada istilah-istilah tertentu dan memberikandan Pembelajaran: contoh pada setiap satunya. Saya memberikan soalan-soalan yang bersesuaian dengan topik, dan menyelesaikan bersama-sama dengan mereka.Penglibatan/respon Pelajar dapat menerima cara pengajaran saya pada hari ini.pelajar:Kelebihan dan Makmal Matematik digunakan pada waktu kelas saya.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu menempah terlebih dahulu makmal matematik pada kelas akan datang.Tarikh / Hari: Rabu/22 Jun 2011Kelas: 4ST2Masa 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hariSutopik: 7.0 Probability i. Sample Space ii. Listing all the possible outcomes iii. Determining the sample spaceSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menggunakan pelbagai kad ATM untuk menarik perhatian pelajar. Saya bertanyakan pelbagai soalan dan kaitkan dengan topik.
 19. 19. Saya menerangkan kepentingan dan kegunaan ilmu Probability ini di dunia pekerjaan kelak dan kehidupan seharian.Perjalanan Seperti kelas 4 Aloevera, saya menggunakan kaedah yang sama iaituPengajaran penerangan tentang konsep possible outcome dengan kaedah uji kaji.dan Pembelajaran: Aktiviti pertama saya tidak banyak bezanya dengan kelas 4 Aloevera iat dengan menggunakan syiling, pen pelbagai warna dan dadu bagi memudahkan pemahaman pelajar serta penyampaian saya. Aktiviti kedua pula, saya meminta pelajar-pelajar saya mengisi 5 kertas pelbagai warna di dalam kotak pensel masing-masing dan mengeluarkan satu kertas warna tersebut satu persatu sebanyak 10 kali. Pelajar perlu mencatatkan keputusan. Aktiviti ini dilakukan kerana berkait dengan subtopic hari ini iaitu listing all the possible outcomes dan determining the sample space.Penglibatan/respon Pelajar kelas saya memberikan respon yang baik tetapi meminta sayapelajar: mengurangkan kerja rumah yang diberikan.Kelebihan dan Kedudukan kelas yang berada hampir dengan jalan besar menyebabkankelemahan: persekitaran bising pada pukul 1 apabila pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4 aliran sastera pulang sekolah.Penambahbaikan: Saya akan cuba membuatkan pukul 1 itu waktu rehat sekejap.
 20. 20. 2.6 Minggu keenamHari/ Tarikh : Isnin /27 Jun 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.15 pagi-10.50 pagi (55 minit)Sutopik: 7.2 Probability Event: i. Element which satisfy the given condition ii. Event for a sample spaceSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya memulakan pembelajaran dengan penceritaan. Saya bercerita tentang kejayaan seorang lelaki yang menggunakan akal fikiran dan ilmu Probability untuk berjaya. Kemudian, saya kaitkan betapa pentingnya ilmu, lebih-lebih lagi tajuk probability ini dengan kehidupan seharian dan peperiksaan.Perjalanan Saya menerangkan tentang sample space and condition secaraPengajaran berasingan. Setiap satunya saya memberi tiga contoh yang berlainan.dan Pembelajaran: Kemudian, saya tanya pebagai jenis soalan kepada pelajar dan meminta mereka menyelesaikanya di hadapan kelas. Setelah itu, setiap satu dari jawapan pelajar-pelajar saya semak bersama-sama. Saya menggalakkkan mereka mengemukakakan soalan pada waktu itu juga jika terdapat sebarang masalah. Mereka kelihatan teruja apabila saya meminta mereka menyelesaikan soalan di hadapan, namun kelihatan tidak gemar apabila saya memberikan mereka kerja rumah untuk disiapkan.Penglibatan/respon i. Semasa berbentangan, saya lihat hanya segelintir pelajar yangpelajar: berminat untuk menjawab di hadapan, namun lebih banyak dari kelas sebelum ini.
 21. 21. Kelebihan dan ii. Kelas pada hari ini mendapat respon yang baik berbanding dengankelemahan: kelas-kelas sebelum ini.Penambahbaikan: -Tarikh PeristiwaIsnin /27 Jun 2011 Tiada pembelajaran dapat di jalankan kerana pelajar 4ST2 pergi ke Putrajaya untuk LAWATAN SAMBIL BELAJARHari/ Tarikh : Selasa /28 Jun 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.30pagi -11.25 pagi (55 minit)Sutopik: 7.3 Probability of an event: i. Probability of an event ii. Expected number of times an event occursSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta pelajar mengeluarkan buku latihan Matematik 3 dan saling tukar-menukar dengan kawan sebelah. Saya meminta rakan sebelah menyebelah mengajar tajuk Probability yang telah mereka pelajari setakat ini.Perjalanan Setelah itu, saya menerangkan tentang maksud probability of anPengajaran event dan cara untuk menulisnya. Kemudian saya menerangkandan Pembelajaran: mengapa dan bagaimana syarat probability of an event berbentuk di perolehi. Keduanya, saya menerangkan tentang expected number of times an event occurs dan cara pailing mudah untuk mengiranya. Kemudian, saya memberi mereka tiga jenis soalan yang berbeza bentuk dan tahap kefahamannya.
 22. 22. Setelah beberapa ketika, saya meminta pelajar menyelesaikannya di papan hitam dengan bimbingan saya. Setelah tamat tajuk Probability, saya membuat peta minta dan membuat kesimpulan kepada mereka agar mereka mudah ingat dan lebih mudah faham semasa mengulang kaji nanti.Penglibatan/respon Pelajar saya kelihatan tidak berminat pada pengajaran danpelajar: pembelajaran pada hari ini kerana satu pergaduhan telah berlaku semasa rehat. Semasa saya sedang memberi penerangan, dua orang pelajar dalam kelas saya di panggil oleh guru disiplin, Sir Muthiah berkenaan pergaduhan tadi. Jadi, perhatian mereka telah terganggu dengan insiden susulan pergaduhan tadi.Kelebihan dan Saya dapati, saya tidak dapat melakukan apa-apa apabila pelajar sayakelemahan: terlibat di dalam kes disiplin sekolah. Kebiasaannya, mereka dipanggil oleh guru disiplin mahupun guru kaunseling. Lantas menyebabkan mereka ketinggalan di dalam pelajaran. Terdapat juga pelajar yang mengambil kesempatan keluar dari kelas tanpa kebenaran dan pengetahuan saya.Penambahbaikan: Saya akan meminta memo surat pelepasan keluar kelas dari guru- guru yang meminta pelajar saya keluar kelas sewaktu waktu saya agar tiada kes ponteng kelas berlaku.
 23. 23. Hari/ Tarikh : Rabu /29 Jun 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 8.40 pagi – 9.50 pagi (70 minit)Sutopik: 7.0 Probabiliy (revision) Keseluruhan bab.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya bercerita mengenai kisah anak kerang yang memiliki sifat sabar yang tinggi dalam menahan sakit di dalam dirinya. Sifat sabarnya membuatkan anak kerang menjadi tabah dari sebelumnya dan rupa- rupanya tanpa mengetahuan anak kerang itu sendiri, anak kerang membawa mutiara di dalam perutnya selama bertahun-tahun. Oleh kerana mutiara yang asalnya sebutir pasir yang masuk ke dalam perutnya menjadi sebutir mutiara setelah memakan puluhan tahun Walaupun tiada banyak perkaitan dengan pembelajaran, secara tidak langsung saya mahu menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri mereka.Perjalanan Saya membuat satu peta minda mengenai bab probability di papanPengajaran putih.dan Pembelajaran: Peta minda itu mengandungi maksud ada istilah-istilah penting dan rumus probability of an event. P(A)= Kemudan, saya meminta pelajar saya menjawab soalan latihan yang saya sediakan dan meminta mereka menjawab dalam masa 20 minit. Saya menggalakkan mereka bertanya jika terdapat sebarang masalah. Selepas 20 minit, saya mula berbincang jawapan dengan pelajar di papan hitam.
 24. 24. Penglibatan/respon Pelajar saya kelihatan berminat dengan cerita anak kerang saya.pelajar: Kebanyakkan dari pelajar saya tidak dapat menjawab soalan peperiksaan tahun-tahun lepas yang berbentuk kefahaman. Namun, mereka tiada masalah dalam menjawab soalan berbentuk pengiraan.Kelebihan dan Saya lihat kelas pada hari ini berjalan dengan lancar.kelemahan:Penambahbaikan: Saya mahu lebih dekat lagi dengan anak-anak murid saya dengan lebih rapat dengan mereka agar saya dapat memahami pemikiran dan persepsi mereka.Hari/ Tarikh : Rabu /29 Jun 2011Kelas: 4ST2Masa 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hari (60 minit)Sutopik: 7.2 Event i. Elements which satisfy given conditions ii. Events for a sample space 7.3 Probability of an event i. Ratio of an event occurances to trials ii. Finding the probability of an event iii. Expected number of times an event occurs iv. Solving problemsSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya bercerita mengenai kisah anak kerang yang memiliki sifat sabar yang tinggi dalam menahan sakit di dalam dirinya. Sifat sabarnya membuatkan anak kerang menjadi tabah dari sebelumnya dan rupa- rupanya tanpa mengetahuan anak kerang itu sendiri, anak kerang membawa mutiara di dalam perutnya selama bertahun-tahun. Oleh kerana mutiara yang asalnya sebutir pasir yang masuk ke dalam
 25. 25. perutnya menjadi sebutir mutiara setelah memakan puluhan tahun Walaupun tiada banyak perkaitan dengan pembelajaran, secara tidak langsung saya mahu menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri mereka.Perjalanan Saya menerangkan tentang sample space and condition secaraPengajaran berasingan. Setiap satunya saya memberi tiga contoh yang berlainan.dan Pembelajaran: Kemudian, saya tanya pebagai jenis soalan kepada pelajar dan meminta mereka menyelesaikanya di hadapan kelas. Setelah itu, setiap satu dari jawapan pelajar-pelajar saya semak bersama-sama. Saya menggalakkkan mereka mengemukakakan soalan pada waktu itu juga jika terdapat sebarang masalah. Mereka kelihatan teruja apabila saya meminta mereka menyelesaikan soalan di hadapan. Setelah itu, saya menerangkan tentang maksud probability of an event dan cara untuk menulisnya. Kemudian saya menerangkan mengapa dan bagaimana syarat probability of an event berbentuk di perolehi. Keduanya, saya menerangkan tentang expected number of times an event occurs dan cara pailing mudah untuk mengiranya. Rumus probability of an event: P(A)= Kemudian, saya memberi mereka tiga jenis soalan yang berbeza bentuk dan tahap kefahamannya. Setelah beberapa ketika, saya meminta pelajar menyelesaikannya di papan hitam dengan bimbingan saya. Setelah tamat tajuk Probability, saya membuat peta minta dan membuat kesimpulan kepada mereka agar mereka mudah ingat dan lebih mudah faham semasa mengulang kaji nanti.
 26. 26. Penglibatan/respon Kebanyakkan dari mereka dapat memahami saya dengan baik. 80%pelajar: peratus dari mereka mendengar menjelasan saya dengan baik. Semasa saya memberi penerangan di hadapan, mereka bertanya kepada ssaya mengenai subtopik-subtopik yang mereka tidak faham. Tetapi, pembelajaran terganggu sbentar dengan gelagat Ezra-ezry, Shafiq Hilmi and Ahmad Shahidi yang membuat onar di dalam kelas. Mereka mempunyai masalah dalam memberikan saya perhatian. Kemudian, saya memberi mereka amaran untuk diam di tempat masing-masing dan saya memberi mereka amaran yang pertama. Sekiranya, mereka ingkar saya menyuruh mereka duduk di hadapan kelas.Kelebihan dan Tiada aspek yang khusus yang dapat saya perhatikan pada hari ini.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu garang dengan kelas 4ST2 walaupun mereka cerdik dan matang.
 27. 27. 2.7 Minggu ketujuhHari/ Tarikh : Isnin/4 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30pagi-10.50 pagiTopik: Circle IIISutopik: Tangents to a circle,angle between tangent and chordSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya bertanyakan pada pelajar tentang kenderaan yang di gunakan untuk ke sekolah. Saya mengaitkan tayar kenderaan dengan permukaan jalan raya. Kemudian, saya mengatikan persoalan tadi dgn tajuk pada hari ini.Perjalanan Saya mengedarkan kertas kerja kepada pelajar-pelajar saya.Pengajaran Saya meminta pelajar saya mengenalpasti tangen pada bulatan.dan Pembelajaran: Kemudian, saya meminta mereka melakar tangen di atas bulatan. Setelah mereka memahami apa yang di maksudkan dengan tangent di atas bulatan, saya memberikan mereka soalan untuk di selesaikan dan selesaikanya dalam masa 15 minit.Penglibatan/respon Pelajar saya memahami penerangan pada hari ini dan membuatpelajar: latihan dengan lancar.Kelebihan dan Terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menyiapakan kerjakelemahan: rumah tajuk probability.Penambahbaikan: Saya tanya sebab mengapa mereka tidak dapat menyiapkan kerja saya. Setelah mendengar alasan mereka, saya memberikan nasihat supaya membuat kerja yang di berikan oleh saya pada waktu lain.
 28. 28. Hari/ Tarikh : Isnin/4 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa 12.00 tengah hari – 1.30 petang (1 jam 30 minit)Topik: Circle IIISutopik: Tangents to a circle,angle between tangent and chordSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya bertanyakan pada pelajar tentang kenderaan yang di gunakan untuk ke sekolah. Saya mengaitkan tayar kenderaan dengan permukaan jalan raya. Kemudian, saya mengaitkan persoalan tadi dgn tajuk pada hari ini.Perjalanan Saya mengedarkan kertas kerja kepada pelajar-pelajar saya.Pengajaran Saya meminta pelajar saya mengenalpasti tangen pada bulatan.dan Pembelajaran: Kemudian, saya meminta mereka melakar tangen di atas bulatan di hadapan kelas. Saya meminta pelajar saya membuat kesimpulan mengenai. Setelah mereka memahami apa yang di maksudkan dengan tangen di atas bulatan, saya memberikan mereka soalan untuk di selesaikan dalam masa 15 minit. Setelah 5 minit berlala, saya meminta mereka berhenti dan kami teruskan pada subtopic baru iaitu Properties of tangent. Setelah saya menerangkan tenteng Properties of tangent, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan yang telah ditetapkan. Saya memberi mereka soalan untuk di jawab di dalam kumpulan dan ketua perlu membentangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Sebagai penutup,saya meminta tiga pelajar secara rambang untuk menyimpulkan pengajaran pada hari ini.Penglibatan/respon Pembelajaran berjalan dengan lancar.pelajar: Dua dari pelajar saya di panggil oleh guru lain ke bilik guru.
 29. 29. Kelebihan dan Aktiviti di dalam group membuatkan mereka cergas dan proseskelemahan: pembelajaran dan pengajaran dapat di jalankan dengan lebih cepat lagi.Penambahbaikan: -Hari/ Tarikh : Selasa /5 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.30 pagi -11.25 pagiTopik: Circle IIISutopik: Properties of cicleSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali pembelajaran hari semalam.Perjalanan Saya menerangkan secara terperinci mengenai Properties of tangent.Pengajaran Setelah saya menerangkan tenteng Properties of tangent, sayadan Pembelajaran: meminta mereka duduk di dalam kumpulan yang telah ditetapkan. Saya memberi mereka soalan untuk di jawab di dalam kumpulan dan ketua perlu membentangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Sebagai penutup, saya meminta tiga pelajar secara rambang untuk menyimpulkan pengajaran pada hari ini.Penglibatan/respon Masih terdapat elajar yang belum masuk ke kelas sewaktupelajar: pembelajaran telah bermula.Kelebihan dan Mengarahkan pengawas kelas memastikan semua pelajar adakelemahan: sewaktu kelas saya. Mencatit nama mereka jika tiada.
 30. 30. Penambahbaikan: Mencatit nama mereka jika tiada untuk tindakan disiplin.Tarikh Peristiwa6 JULAI 2011 / Tiada pembelajaran dan pengajaran data di jalankan keranaRabu KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN KE-15 SMK SRI ANDALAS
 31. 31. 2.8 Minggu kelapanHari/ Tarikh : Isnin/12 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.30 pagi – 10.50 pagi (55 minit)Topik: Circle IIISutopik: 1. Tangents to a circle 2. Angle between tangents and chordSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali pembelajaran hari semalam. Saa meminta pelajar supaya diam dan mencatat tips-tips untuk ujian penilaian bulan lapan.Perjalanan Saya mengimbas kembali pengajaran-pengajaran yang telah diPengajaran pelajari pada minggu lepas.Setelah itu, saya memberikan merekadan Pembelajaran: soalan berformat peperiksaan pada pelajar. Saya dapati, mereka mendapat kesukaran di dalam menyelesaikan soalan KBKK, maka, saya menggalakkkan mereka supaya berbincang sesame mereka dan bertanya kepada saya jika terdapat sebarang persoalan atau kemusykilan. Setelah 20 minit, saya berbincang jawapan dengan mereka dan menyimpulkan semua yang telah di pelajari ada hari ini.Penglibatan/respon Pelajar berminat dengan aktiviti menjawab soalan. Namun beberapapelajar: pelajar yang menganggu pelajar lain.Kelebihan dan Mereka mengambil tempat di dalam aktiviti pada hari ini.kelemahan:Penambahbaikan: Saya boleh beri mereka lebih banyak soalan berbentuk peperiksaan.
 32. 32. Hari/ Tarikh : Isnin/12 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.00 tengah hari – 1.30 tengah hari (1jam dan 30 minit)Topik: Circle III and Probability (REVISION)Sutopik: 1. Circle III-Common Tangent 2. Probability -allSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta pelajar supaya diam dan mencatat tips-tips untuk ujian penilaian bulan lapan. Saya mengimbas kembali pembelajaran pada subtopik: i. Tangent ii. Angle and chord Setelah itu, saya meneruskan pembelajaran pada hari ini.Perjalanan Saya menerangkan tentang maksud common tangent dan membuatPengajaran contoh soalan berbentuk soalan peperiksaan.dan Pembelajaran: Saya mengarahkan mereka mereka membuat kesimpulan tentang tajuk Probability dan Circle. Setelah itu, saya meminta mereka membuat pembentangan di hadapan kelas tentang apa yang mereka fahami tentang dua tajuk ini. Saya memberikan mereka lambaran kerja yang perlu mereka buat semasa di rumah. Sebagai penutup, saya menengahkan formula-formula penting.Penglibatan/respon Saya melihat pelajar saya menumpukan pehatian lebih-lebih lagipelajar: apabila saya memberikan tips tentang peperiksaan yang bakal berlangsung.
 33. 33. Kelebihan dan Terdapat beberapa pelajar yang bersembang semasa saya mengajarkelemahan: walaupun setelah ditegur.Penambahbaikan: Mengenakan tindakan disiplin pada pelajar yang bising di dalam kelas. UJIAN PENILAIAN 3 TAHUN 2011 11 JULAI 2011 – 15 JULAI 2011Hari/ Tarikh : Selasa /12 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 10.30 pagi -11.30 pagiPerjalanan Tiada aktiviti pembelajaran dan pembelajaran dapat di jalankan keranaPengajaran UJIAN PENILAIAN 3 TAHUN 2011dan Pembelajaran:Kertas PerdaganganpeperiksaanHari/ Tarikh : Rabu /13 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa 8.50 – 9.50Perjalanan Tiada aktiviti pembelajaran dan pembelajaran dapat di jalankan keranaPengajaran UJIAN PENILAIAN 3 TAHUN 2011dan Pembelajaran:Kertas Bahasa Inggerispeperiksaan
 34. 34. Hari/ Tarikh : Rabu /13 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa 12.30-1.30Perjalanan Tiada aktiviti pembelajaran dan pembelajaran dapat di jalankan keranaPengajaran UJIAN PENILAIAN 3 TAHUN 2011dan Pembelajaran:Kertas Kimiapeperiksaan
 35. 35. 2.9 Minggu kesembilanHari/ Tarikh : Isnin / 18 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi -10.50 pagiTopik: -Sutopik: -Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula.Perjalanan Saya membincangkan tentang jawapan Ujian Penilaian 3 bersamPengajaran pelajar.dan Pembelajaran: Sebarang perubahan pada markah, saya meminta mereka ke depan dan berjumpa dengan saya. Saya meminta mereka berhati-hati dalam menjawab soalan dan mengurangkan kesilapan pengiraan.Penglibatan/respon Pelajar memeriksa kertas jawapan masing-masing dan berjumpapelajar: dengan saya apabila berlaku kesilapan dalam pemarkahan.Kelebihan dan -kelemahan:Penambahbaikan: -
 36. 36. Hari/ Tarikh : Isnin / 18 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.00 pagi – 1.30 tengah hari.Topik: CircleSutopik: Properties of common tangentSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali tajuk yang telah di pelajari pada minggu yang sudah. Saya memperkenalkan pada subtopik yang bakal dipelajari pada hari ini iaitu Properties of common tangent.Perjalanan Saya menerangkan maksud common tangent beserta contohnya.Pengajaran Kemudian, saya memberikan mereka semua tiga soalan dan setelah 5dan Pembelajaran: minit saya memanggil tiga pelajar secara rawak untuk menulis jawapan mereka di papan putih. Setelah saya meminta pelajar saya duduk, saya menerangkan jawapan mereka dengan properties of common tangent. Setelah pelajar saya siap menyalin jawapan dan nota di papan hitam, saya meminta mereka membuat kumpulan dengan lima ahli dalam setiap kumpulan. Saya member mereka masa selama 1 minit untuk berbincang di dalam kumpulan dan apabila masa 10 minit telah tamat, saya meminta ketua kumpulan untuk menjawab di hadapan kelas. Setelah kesemua ketua membuat pembentangan, saya meminta pelajar menyalin latihan yang prlu mereka siapkan di dalm buku teks. Untuk kesimpulan, saya membuat satu peta minda kepada mereka semua.Penglibatan/respon Pelajar saya melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan.pelajar:
 37. 37. Kelebihan dan Masih terdapat pelajar yang bising di dalam kelas.kelemahan:Penambahbaikan: Saya boleh memanggil nama pelajar yang tidak memberi perhatian dengan menyoal mereka di hadapan.Hari/ Tarikh : Selasa /19Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi – 11.25 pagiTopik: Trigomometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) i. Unit circle ii. Ratios and coordinate for points on unit circleSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali mengenai Satah Cartesian yang telah dipelajari semasa Tingkatan 2. Saya menaikan dengan topic pada hari ini dan member penenrangan mengenai maksud Trigonometry.Perjalanan Saya menerangkan tentang maksud unit circle.Pengajaran Saya meminta seorang pelajar tampil kehadapan dan melukis blatandan Pembelajaran: yang mempunyai radius sebanyak 1 unit yang berpusat di O pada satah cartesen.
 38. 38. Kemudian, saya meminta pelajar saya menegnalpasti jumpa angle di dalam bulatan tersebut, dan saya menerangkan tentang nilai-nilai kuadran dan bagaimana cara mengenalpastinya dengan menggunakan Trigonometer. Saya meminta mereka semua membentuk kumpulan dengan 5 orang ahli dan memulakan aktiviti di dalam kumpulan. Saya meminta mereka berbincang mengenai soalan yang telah saya berikan. Setelah 10 minit saya meminta slah seorang dari kumpulan mereka yang masih belum membentang di hadapan kelas. Saya melihat berkembangan pelajar dan mengalakkan mereka bertanya atau berdebat jika terdapat sebarang masalah. Kemudian, saya memberikan mereka satu set soalan untuk di jawab di rumah nanti dan berikan kepada saya pada kelas yang akan dating. Sebagai kesimpulan, saya memonta seorang peajar saya membuat satu peta minta mengenai topic yang dipelajari pada hari ini di hadapan kelas dan meminta semua pelajar membantunya.Penglibatan/respon Kelas saya memberikan kerjasama yang penuh dalam pembelajaranpelajar: pada hari ini. Mereka lebih berminat dengan aktiviti di dalam kumpulan berbanding persendirian.Kelebihan dan Masih terdapat pelajar yang suka membuat bising semasakelemahan: pembelajaran di jalankan dan bersikap biadap dengan saya.Penambahbaikan: Mencatat nama mereka dan serahkan kepada guru disiplin.
 39. 39. Hari/ Tarikh : Rabu /20Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.30 pagi – 1.30 pagiTopik: Trigomometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Unit circle Ratios and coordinate for points on unit circleSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali mengenai Satah Cartesian yang telah dipelajari semasa Tingkatan 2. Saya menaikan dengan topic pada hari ini dan member penenrangan mengenai maksud Trigonometry.Perjalanan Saya menerangkan tentang maksud unit circle.Pengajaran Saya meminta seorang pelajar tampil kehadapan dan melukis blatandan Pembelajaran: yang mempunyai radius sebanyak 1 unit yang berpusat di 0 pada satah cartesen. Kemudian, saya meminta pelajar saya menegnalpasti jumpa angle di dalam bulatan tersebut, dan saya menerangkan tentang nilai-nilai kuadran dan bagaimana cara mengenalpastinya dengan menggunakan Trigonometer.
 40. 40. Saya meminta mereka semua membentuk kumpulan dengan 5 orang ahli dan memulakan aktiviti di dalam kumpulan. Saya meminta mereka berbincang mengenai soalan yang telah saya berikan. Setelah 10 minit saya meminta salah seorang dari kumpulan mereka yang masih belum membentang di hadapan kelas. Saya melihat berkembangan pelajar dan mengalakkan mereka bertanya atau berdebat jika terdapat sebarang masalah. Kemudian, saya memberikan mereka satu set soalan untuk di jawab di rumah nanti dan berikan kepada saya pada kelas yang akan datang. Sebagai kesimpulan, saya memonta seorang peajar saya membuat satu peta minta mengenai topic yang dipelajari pada hari ini di hadapan kelas dan meminta semua pelajar membantunya.Penglibatan/respon Kelas saya memberikan kerjasama yang penuh dalam pembelajaranpelajar: pada hari ini.Kelebihan dan Saya dapat menarik perhatian Jason yang sebelum ini suka tidur dikelemahan: dalam kelas.Penambahbaikan: Saya boleh melakukan aktiviti seperti ini lagi pada masa akan datang.
 41. 41. 2.10 Minggu kesepuluhHari/ Tarikh : Isnin / 25 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi – 10.55 pagiTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Understand the concept of quadrants and angles in the unit circle.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menggunakan clinometer sebagai alat bantu mengajar saya bagi mengajar tajuk pada hari ini. Saya mengaitkan clinometer dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.Perjalanan Saya menerangkan maksud SOHCAHTOA dan kaitannya denganPengajaran unit circle.dan Pembelajaran: Kemudian, saya mengaitkan dengan SOHCAHTOA dengan keempat-empat kuadran di dalam unit circle. Saya memberikan dua soalan pada pelajar dan meminta mereka menjawab soalan saya di hadapan kelas dan memberikan latihan tambahan untuk mereka selesaikan di rumah. Sebagai penutup, saya membat satu rangka peta minda dan meminta pelajar saya memenuhi tempat kosong yang telah disediakan.
 42. 42. Penglibatan/respon Pelajar berminat dengan trigometer dan clinometer yang saya bawapelajar: ke kelas.Kelebihan dan Pelajar terlalu bising semasa aktiviti dijalankan.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu memberikan arahan yang lebih jelas supaya mereka diam di tempat masing-masing tetapi mengambil bahagian di dalam aktiviti yang saya jalankan.Hari/ Tarikh : Isnin / 25 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.00 tengah hari – 1.30 tengah hariTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) iii. Understand the concept of quadrants and angles in the unit circle. iv. Signs of trigonometric valuesSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menggunakan clinometer sebagai alat bantu mengajar saya bagi mengajar tajuk pada hari ini. Saya mengaitkan clinometer dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.Perjalanan Saya menerangkan maksud SOHCAHTOA dan kaitannya denganPengajaran unit circle.dan Pembelajaran: Kemudian, saya mengaitkan dengan SOHCAHTOA dengan keempat-empat kuadran di dalam unit circle.
 43. 43. Saya menerangkan pula mengenai signs of trigonometric ratios. Saya memberikan dua soalan pada pelajar dan meminta mereka menjawab soalan saya di hadapan kelas dan memberikan latihan tambahan untuk mereka selesaikan di rumah. Sebagai penutup, saya membat satu rangka peta minda dan meminta pelajar saya memenuhi tempat kosong yang telah disediakan.Penglibatan/respon Pelajar berminat dengan trigometer dan clinometer yang saya bawapelajar: ke kelas.Kelebihan dan -kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu memberikan arahan yang lebih jelas supaya mereka diam di tempat masing-masing tetapi mengambil bahagian di dalam aktiviti yang saya jalankan.
 44. 44. Hari/ Tarikh : Selasa/ 26 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi– 11.25 pagiTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) v. Understand the concept of quadrants and angles in the unit circle. vi. Signs of trigonometric valuesSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOAPerjalanan Saya menerangkan maksud tentang cosine, tangent dan sine.Pengajaran Saya memberikan contoh dan memberikan mereka soalan untuk didan Pembelajaran: selesaikan. Saya menerangkan pula mengenai signs of trigonometric ratios. Saya memberikan dua soalan pada pelajar dan meminta mereka menjawab soalan saya di hadapan kelas dan memberikan latihan tambahan untuk mereka selesaikan di rumah. Sebagai penutup, saya membuat satu rangka peta minda dan meminta pelajar saya memenuhi tempat kosong yang telah disediakan.Penglibatan/respon Pelajar kelihatan bosan dengan topic pada hari ini, namun sayapelajar: mencuba sedaya upaya untuk mnarik perhatian mereka.Kelebihan dan Pelajar lelaki berbangsa India membuat bising di dalam kelas.kelemahan: Saya tidak dapat menghabiskan subtopic pada hari ini mereka pelajar masuk lambat ke dalam kelas.Penambahbaikan: Saya perlu mendenda pelajar yang masih membuat bising.
 45. 45. Hari/ Tarikh : Rabu / 27 Julai 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 8.40 pagi– 9.50 pagiTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) vii. Signs of trigonometric valuesSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA dan sedikit sebanyak topik semalam.Perjalanan Saya menerangkan apa yang di maksudkan dengan sign ofPengajaran trigonometric ratios.dan Pembelajaran: Saya memintakan mereka memejam mata dan ingat formula SOHCAHTOA seumur hidup mereka. Kemudian, saya memberi contoh mengenai kuadran I,II,III,dan IV. Saya memanggil nama pelajar dan meminta mereka menjawab kuadran itu di hadapan kelas.Penglibatan/respon Semua pelajar memberi perhatian dan respon dalam perbincanganpelajar: ini. Pelajar turut meminta saya mengulang semula bahagian-bahagian soalan yang mereka masih kurang paham. Ketika saya membincangkan soalan, semua pelajar menyalin penyelesaian yang saya lakukan.Kelebihan dan Pelajar agak sukar memahami subtopik pada hari ini. Setiap latihankelemahan: yang diberikan perlukan bimbingan dan diajar satu persatu. Selain itu, pelajar juga agak lemah untuk mempelajari konsep di dalam Bahasa Inggeris.
 46. 46. Penambahbaikan: Penggunaan benda maujud sangat membantu dalam proses pengajaran kerana pelajar lebih mudah faham dan menerangkan juga di dalam Bahasa Melayu.Hari/ Tarikh : Rabu / 27 Julai 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.30 tengah hari-1.30 tengah hariTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Special Angle Corresponding AngleSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran dan topik signs of trigonometric values.Perjalanan Saya menerangkan maksud special angle dengan menggunakanPengajaran Trigonometer.dan Pembelajaran: Saya memberi contoh dan menyelesaikannya bersama-sama pelajar. Kemudian, saya menerangkan pula mengenai corresponding angles dan menyelesaikan contoh bersama-sama pelajar. Setelah saya meminta mereka mengingati formula special angles dan corresponding angles, saya memberi mereka latihan di dalam buku teks dan meminta mereka bertanya jika ada sebarang kemusykilan. Sebagai penutup, saya telah menyediakan satu peta minda yang kosong untuk mereka isi tempat kosong.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.
 47. 47. Kelebihan dan Kebanyakkan pelajar tidak dapat menyelesaikan soalan yangkelemahan: berbentuk ayat.Penambahbaikan: Perlu memberi bimbingan dan tunjuk ajar agar pelajar dapat menguasai dan menyelesaikan soalan yang berbentuk ayat.
 48. 48. 2.11 Minggu ke sebelas.Hari/ Tarikh : Isnin / 1 Ogos 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30 pagi – 10.55 pagi (25 minit)Topik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) i. Special AngleSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran dan topik signs of trigonometric values.Perjalanan Saya menerangkan maksud special angle dengan menggunakanPengajaran Trigonometer.dan Pembelajaran: Saya memberi contoh dan menyelesaikannya bersama-sama pelajar. Kemudian, saya menerangkan pula mengenai corresponding angles dan menyelesaikan contoh bersama-sama pelajar. Sebagai penutup, saya telah menyediakan satu peta minda yang kosong untuk mereka isi tempat kosong.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Pengajaran 1 masa menghalang saya untuk berbincang soalan dengankelemahan: lebih mendalam.Penambahbaikan: Saya perlu cuba untuk menggunakan masa dengan sebaik mungkin.
 49. 49. Hari/ Tarikh : Isnin / 1 Ogos 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.00 tengah hari – 1. 30 tengah hari (1jam 30 minit)Topik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Relationship between trigonometric ratios of corresponding angle. Determine graph of sin , cos , and tan for (0º≤ ≤360º) Size of an angle.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran, signs of trigonometric values, special angle dan corresponding angle secara rumusannya sahaja.Perjalanan Saya menerangkan apa yang dimaksudkan dengan RelationshipPengajaran between trigonometric ratios of corresponding angle.dan Pembelajaran: Saya memberi dua contoh yang berlainan aras kefahaman dan bincangnya 10 minit kemudian. Saya meneruskan dengan subtopik seterusnya yang membincangkan tentang graf sin , cos , and tan for (0º≤ ≤360º) dan juga size of an angle.
 50. 50. Saya memberi dua contoh tang berlainan aras kefahaman dan bincangnya 10 minit kemudian. Sebagai penutup, saya meminta pelajar melukis sendiri tiga graf iaiatu graf sine, cosine dan tangent di atas paksi yang sama.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Pembelajaran pada hari ini agak ppadat dan laju.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu cuba untuk menggunakan masa dengan sebaik mungkin.
 51. 51. Hari/ Tarikh : Selasa / 2 Ogos 2011Kelas: 4 AloveraMasa: 10.10 pagi – 10. 45 pagiTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Correponding Angles Relationship between trigonometric ratios of corresponding angle.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran dan signs of trigonometric values.Perjalanan Kemudian, saya menerangkan pula mengenai corresponding anglesPengajaran dengan menggukan trigonometer dan menyelesaikan contohdan Pembelajaran: bersama-sama pelajar. Setelah saya meminta mereka mengingati formula special angles dan corresponding angles, saya memberi mereka latihan di dalam buku teks dan meminta mereka bertanya jika ada sebarang kemusykilan. Sebagai penutup, saya telah menyediakan satu peta minda yang kosong untuk mereka isi tempat kosong.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Pembelajaran menggunakan trigonometer mampu menark perhatiankelemahan: pelajar.Penambahbaikan: Saya perlu membawa benda-benda maujud sebagai salah satu inisiatif untuk menarik perhatian pelajar saya,
 52. 52. Hari/ Tarikh : Rabu / 3 Ogos 2011Kelas: 4 AloveraMasa: 8.50 pagi – 9.30 pagiTopik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Graph for sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º)Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran, signs of trigonometric values, correponding angles and relationship between trigonometric ratios of corresponding angle.Perjalanan Saya membuat penerangan mengenai tiga graf trigonometricPengajaran function.dan Pembelajaran: Graph of Sin Cos and Tan
 53. 53. Saya memberikan soalan berbentuk penyelesaian yang berkaitan dengan subtopic pada hari ini.Penglibatan/respon Pelajar masih tidak dapat memahami dengan jelas.pelajar:Kelebihan dan Pengunaan graf yang saya gunakan silau di dalam kelas.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu membawa pelajar saya masuk ke makmal Matematik untuk kemudahan ICT dan graf yang tidak silau.
 54. 54. Hari/ Tarikh : Rabu / 3 Ogos 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hari (1jam)Topik: Lines and Planes in 3- DimensionalSutopik: 11.1 Angles between lines and planes a) Planes b) Types of Planes c) Sketching a three-dimentional shape.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menunjukan satu tayangan video banggunan berbentuk tiga dimensi. Kemudian, saya mengaitkan tayangan tadi dengan topic baru yang bakal mereka pelajari.Perjalanan Saya menerangkan apa itu maksud line terlebh dahulu. KemudianPengajaran saya menerangkan maksud plane dan menunjukkan jenis-jenis planedan Pembelajaran: yang ada di dalam makmal matematik itu. Untuk memudahkan pemahaman pelajar, saya menunjukkan perbezaan antara plane dan bukan plane. Saya juga menerangkan jenis-jenis plane yang ada dan memberi contoh untuk berbezaan di antaranya. Untuk aktiviti, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan. Setelah 10 minit, pembentangan oleh ahli kumpulan yang masih belum membuat pembentangan di lakukan. Setelah selesai, saya meminta mereka membuat kerja rumah tambahan. Sebagai penutup, saya menyediakan satu kertas peta minda untuk mereka isi.
 55. 55. Penglibatan/respon Pelajar memahami penerangan saya dengan lebih jelas lagi danpelajar: teruja apabila saya membawa mereka ke makmal matematik.Kelebihan dan Pengunaan video sebagai set induksi dapat menarik perhatian pelajar.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu menunjukkan bukan secara imaginasi untuk memudahkan pemahaman pelajar.
 56. 56. 2.12 Minggu ke dua belasHari /Tarikh AktivitiIsnin / 8 Ogos 2011 Tiada aktiviti pembelajarandan pengajaran dapat di jalankan kerana KARNIVAL PUSAT SUMBER PERINGKAT SEKOLAH “Pusat Sumber Pembangun Potensi Indivdu Melalui Pendidikan Bekualiti”Hari/ Tarikh : Selasa / 9 Ogos 2011Kelas: 4 AloveraMasa: 8.50 pagi – 9.30 pagi (1Jam)Topik: Trigonometry IISutopik: Values the concept of the values of sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) Graph for sin , cos , and tan (0º≤ ≤360º) (REVISION)Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya mengimbas kembali subtopik SOHCAHTOA, kuadran, signs of trigonometric values, correponding angles and relationship between trigonometric ratios of corresponding angle.Perjalanan Saya membuat penerangan mengenai tiga graf trigonometricPengajaran function.dan Pembelajaran: Graph of Sin Cos and Tan
 57. 57. Saya memberikan soalan berbentuk penyelesaian yang berkaitan dengan subtopic pada hari ini.Penglibatan/respon Pelajar memahami dan teruja apabila saya membawa mereka kepelajar: makmal matematik.Kelebihan dan Pengunaan graf sangat membantu didalam pembelajaran dankelemahan: pengajaran.Penambahbaikan: Saya perlu membawa benda-benda maujud ataupun video-video sebagai salah satu inisiatif untuk menarik perhatian pelajar saya.
 58. 58. Hari/ Tarikh : Rabu / 10 Ogos 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 8.50 pagi-9.50 pagi (1jam)Topik: Lines and Planes in 3- DimensionalSutopik: 11.1 Angles between lines and planes d) Planes e) Types of Planes f) Sketching a three-dimentional shape.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menunjukan satu tayangan video banggunan berbentuk tiga dimensi. Kemudian, saya mengaitkan tayangan tadi dengan topic baru yang bakal mereka pelajari.Perjalanan Saya menerangkan apa itu maksud line terlebh dahulu. KemudianPengajaran saya menerangkan maksud plane dan menunjukkan jenis-jenis planedan Pembelajaran: yang ada di dalam makmal matematik itu. Untuk memudahkan pemahaman pelajar, saya menunjukkan perbezaan antara plane dan bukan plane. Saya juga menerangkan jenis-jenis plane yang ada dan memberi contoh untuk berbezaan di antaranya. Untuk aktiviti, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan. Setelah 10 minit, pembentangan oleh ahli kumpulan yang masih belum membuat pembentangan di lakukan. Setelah selesai, saya meminta mereka membuat kerja rumah tambahan. Sebagai penutup, saya menyediakan satu kertas peta minda untuk mereka isi.
 59. 59. Penglibatan/respon Pelajar tidak memahami penerangan saya namun teruja apabila sayapelajar: membawa mereka ke makmal matematik. Penglibatan mereka bagus dan member respon pada setiap aktiviti.Kelebihan dan Pengunaan video sebagai set induksi dapat menarik perhatian pelajar.kelemahan: 75% pelajr masih tidak dapat memahmi tajuk ini dengan baik. Saya perlu ulangi tajuk ini pada kelas yang akan datang.Penambahbaikan: Saya perlu menunjukkanbenda maujud dan bukan secara imaginasi untuk memudahkan pemahaman pelajar.Hari/ Tarikh : Rabu / 10 Ogos 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.30 tengah hari – 1.30 tengah hari (1jam)Topik: Lines and Planes in 3- DimensionalSutopik: 11.1 Angles between lines and planes Lines and Planes Normal to Plane Orthogornal Projection Angle between a line and a planeSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menunjukan satu tayangan video banggunan berbentuk tiga dimensi. Kemudian, saya mengaitkan tayangan tadi dengan topic baru yang bakal mereka pelajari. Kemudian, saya mengimbas kembali pembelajaran sebelum ini.Perjalanan Saya menerangkan tentang Lines and Planes, Normal to Plane,Pengajaran Orthogornal Projection dan Angle between a line and a plane secaradan Pembelajaran: satu persatu.
 60. 60. Untuk aktiviti, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan. Setelah 10 minit, pembentangan oleh ahli kumpulan yang masih belum membuat pembentangan di lakukan. Setelah selesai, saya meminta mereka membuat kerja rumah tambahan. Sebagai penutup, saya menyediakan satu kertas peta minda untuk mereka isi.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan sangat aktif semasa aktivitipelajar: dijalankan.Kelebihan dan Mengadakan aktiviti di dalam kelas dapat mengukuhkan kemahirankelemahan: dan pemahaman pelajar. Masih terdapat pelajar yang lewat masuk ke kelas dan terdapat kumpulan yang ahlinya ‘sleeping partner’.Penambahbaikan: Saya perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar yang bising dan bersikap ‘sleeping partner’di dalam kumpulan.
 61. 61. 2.13 Minggu ke tiga belasHari /Tarikh AktivitiIsnin / 15 Ogos Tiada aktiviti pembelajaran dan pengajaran dapat di jalankan2011 kerana MAJLIS PESARAAN CIKGU JAAFAR.Hari/ Tarikh : Selasa / 16 Ogos 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.00 pagi-11.00 pagi (1 jam)Topik: Lines and Planes in 3- Dimensional (REVISION)Sutopik: 11.1 Angles between lines and planes g) Planes h) Types of Planes i) Sketching a three-dimentional shape.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya menunjukan satu tayangan video banggunan berbentuk tiga dimensi. Kemudian, saya mengaitkan tayangan tadi dengan topic baru yang bakal mereka pelajari.Perjalanan Saya menerangkan apa itu maksud line dengan lebih mendalam lagi.Pengajaran Kemudian saya menerangkan maksud plane dengan lebih mendalamdan Pembelajaran: lagi dan menunjukkan jenis-jenis plane yang ada di dalam makmal matematik itu. Untuk memudahkan pemahaman pelajar, saya menunjukkan perbezaan antara plane dan bukan plane. Saya juga menerangkan jenis-jenis plane yang ada dan memberi contoh untuk berbezaan di antaranya. Untuk aktiviti, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam
 62. 62. kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan. Setelah 10 minit, pembentangan oleh ahli kumpulan yang masih belum membuat pembentangan di lakukan. Setelah selesai, saya meminta mereka membuat kerja rumah tambahan. Sebagai penutup, saya menyediakan satu kertas peta minda untuk mereka isi.Penglibatan/respon Pelajar memahami penerangan saya dengan lebih jelas lagi danpelajar: teruja apabila saya membawa mereka ke makmal matematik.Kelebihan dan Pengunaan video sebagai set induksi dapat menarik perhatian pelajar.kelemahan:Penambahbaikan: Saya perlu menunjukkan benda maujud dan bukan secara imaginasi untuk memudahkan pemahaman pelajar.Hari /Tarikh AktivitiRabu / 16 Ogos 4 Aloevera:2011 Tiada aktiviti pembelajaran dan pengajaran dapat di jalankan kerana KELAS KE KLINIK SEKOLAH UNTUK PEMERIKSAAN GIGIHari/ Tarikh : Rabu / 17 Ogos 2011Kelas: 4 STMasa: 12.00 pagi-1.30 pagi (1jam)Topik: Angle of Elevation and DepressionSutopik: 10.2 Angles of elevation and depression 10.3 Representing situation diagrammatically
 63. 63. Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta dua orang pelajar kedepan untuk membantu saya. Saya meminta pelajar A berdiri dan pelajar B duduk. Kemudian saya meminta mereka berdua melihat mata satu sama lain. Saya mengimbas kembali tajuk di dalam trigonometry iaitu SOHCAHTOA dan Phytogoras Theorem. Kemudian, barulah saya kaitkan aktiviti tadi dengan tajuk pada hari tersebut.Perjalanan Saya terus memberi mereka latihan dan meminta merekaPengajaran menyelesaikannya secara perseorangan.dan Pembelajaran: Setelah 5 minit, saya meminta mereka berhenti mencuba menjawab soala dan saya menerangkan apa yang di maksudkan dengan angle of elevation dan angle of depression. Saya juga member contoh dengan menggunakan aktiviti di dalam set induksi tadi. Setelah selesai penerngan saya, mereka meminta saya memberitahu jawapan pada soaan individu tadi beserta jalan kiranya. Jadi saya pun membincangkan jawapan dengan mereka. Untuk aktiviti dalam kumpulan, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan. Setelah 10 minit, pembentangan oleh ahli kumpulan yang masih belum membuat pembentangan di lakukan. Setelah selesai, saya meminta mereka membuat kerja rumah tambahan. Sebagai penutup, saya menyediakan satu kertas peta minda untuk mereka isi.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yang
 64. 64. pelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Sering mengadakan perbincangan bersama-sama pelajar akankelemahan: merapatkan lagi hubungan pelajar dan saya dan dapat mengukuhkan pemahaman pelajar. Suasana kelas agak bising semasa perbincangan dijalankan.Penambahbaikan: Saya perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar yang bising. 2.14 Minggu ke empat belas.Hari/ Tarikh : Isnin / 15 Ogos 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30pagi -10.55 pagi (25 minit)Topik: Chapter 10: Angle of Elevation and DepressionSutopik: 10.1Definition of angles of elevation,angle of depression and horizontal line. 10.2 Representing situation diagrammatically.Set induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta dua orang pelajar kedepan untuk membantu saya. Saya meminta pelajar A berdiri dan pelajar B duduk. Kemudian saya meminta mereka berdua melihat mata satu sama lain. Saya mengaitkan pandangan mata yang di lakukan oleh kedua orang pelajar dengan tajuk pada hari ini. Saya mengimbas kembali tajuk di dalam trigonometry iaitu SOHCAHTOA dan Phytogoras Theorem. Kemudian, barulah saya kaitkan aktiviti tadi dengan tajuk pada hari tersebut.Perjalanan Saya terus memberi mereka latihan dan meminta merekaPengajaran menyelesaikannya secara perseorangan.
 65. 65. dan Pembelajaran: Setelah 5 minit, saya meminta mereka berhenti mencuba menjawab soala dan saya menerangkan apa yang di maksudkan dengan angle of elevation dan angle of depression. Saya juga memberi contoh dengan menggunakan aktiviti di dalam set induksi tadi. Setelah selesai penerangan saya, mereka meminta saya memberitahu jawapan pada soaan individu tadi beserta jalan kiranya. Jadi saya pun membincangkan jawapan dengan mereka. Untuk aktiviti kedua, saya meminta pelajar saya semua keluar ke koridor kelas dan meminta mereka mengenalpasti horizontal line, angle of elevation and angle of depression.Kemudian, saya meminta mereka semua melakar satu gambarajah dan melabel ketiga-tiga benda yang mereka kenalpasti sebelum ini. Untuk aktiviti dalam kumpulan pula, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Sering mengadakan perbincangan bersama-sama pelajar akankelemahan: merapatkan lagi hubungan pelajar dan saya dan dapat mengukuhkan pemahaman pelajar. Suasana kelas agak bising semasa perbincangan dijalankan.Penambahbaikan: Saya perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar yang bising.
 66. 66. Hari/ Tarikh : Isnin / 15 Ogos 2011Kelas: 4 ST2Masa: 12.30 tengah hari-1.30 tengah hari (1 jam)Topik: Chapter 10: Angle of Elevation and DepressionSutopik: 10.3 Solving problemsSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta dua orang pelajar kedepan untuk membantu saya. Saya mengimbas kembali pengajaran pada taju yang kepas iaitu angle of elevation, angle of depression dan horizontal line.Perjalanan Untuk pengajaran bagi subtopik ini, saya membuat aktivit, sayaPengajaran meminta pelajar saya semua keluar ke koridor kelas dan memintadan Pembelajaran: mereka mengenalpasti horizontal line, angle of elevation and angle of depression. Kemudian, saya meminta mereka semua melakar satu gambarajah dan melabel ketiga-tiga benda yang mereka kenalpasti sebelum ini. Untuk aktiviti dalam kumpulan pula, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Sering mengadakan perbincangan bersama-sama pelajar akankelemahan: merapatkan lagi hubungan pelajar dan saya dan dapat mengukuhkan pemahaman pelajar. Suasana kelas agak bising semasa perbincangan dijalankan.Penambahbaikan: Saya perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar yang bising.
 67. 67. Hari/ Tarikh : Selasa / 16 Ogos 2011Kelas: 4 AloeveraMasa: 10.30pagi -11.35 pagi (1 jam 30 minit)Topik: Chapter 10: Angle of Elevation and DepressionSutopik: 10.3 Solving problemsSet induksi: Saya meminta pelajar mengutip sampah di atas lantai dan meluruskan meja sebelum kelas bermula. Saya meminta dua orang pelajar kedepan untuk membantu saya. Saya mengimbas kembali pengajaran pada taju yang kepas iaitu angle of elevation, angle of depression dan horizontal line.Perjalanan Untuk pengajaran bagi subtopik ini, saya membuat aktiviti, sayaPengajaran meminta pelajar saya semua keluar ke koridor kelas dan memintadan Pembelajaran: mereka mengenalpasti horizontal line, angle of elevation dan angle of depression. Kemudian, saya meminta mereka semua melakar satu gambarajah dan melabel ketiga-tiga benda yang mereka kenalpasti sebelum ini. Untuk aktiviti dalam kumpulan pula, seperti biasa, saya meminta mereka duduk di dalam kumpulan masing-masing dan berbincang tentang soalan yang telah saya edarkan.Penglibatan/respon Pelajar memberikan perhatian dan menanyakan soalan bagi yangpelajar: kurang pasti.Kelebihan dan Sering mengadakan perbincangan bersama-sama pelajar akankelemahan: merapatkan lagi hubungan pelajar dan saya dan dapat mengukuhkan pemahaman pelajar. Suasana kelas agak bising semasa perbincangan dijalankan.Penambahbaikan: Saya perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelajar yang bising.
 68. 68. Hari /Tarikh AktivitiRabu / 17 Ogos Tiada aktiviti pembelajar andan pengajaran dapat di jalankan2011 kerana Sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah.

×