FAKTOR BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA

52,783 views

Published on

Published in: Education

FAKTOR BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA

  1. 1. FAKTOR BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA
  2. 2. DEFINISI1.Masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatifanggota masyarakat.2.Tidak membawa sokongan dan keuntungan kepadaekonomi dan negara.KATEGORI REMAJALazimnya remaja yang terbahagi kepada: 1. Mereka yang inginkan keseronokan. 2. Mereka yang mengalami konflik jiwa. 3. Mereka yang tidak berpuas hati. 4. Mereka yang berada dalam tekanan.
  3. 3. FAKTOR BERLAKU VANDALISME 1. Pengaruh Rakan Sebaya. 2. Ibu Bapa dan Keluarga 3. Pengaruh MediaCetak 4. Sikap Apati, Individualistik,& dan Elektronik Mentaliti Masyarakat
  4. 4. 1. Pengaruh Rakan Sebaya  Definisi : Sekumpulan remaja yang sama dari segi umur, sosial, kelas dan minat  Kawan-kawan menjadi individu yang rapat dengan mereka.  Sebagai alat perbandingan dengan dirinya sendiri.  Remaja mudah terpengaruh dan meniru rakan sebaya.  Tidak ada tujuan apabila berkumpul.
  5. 5. 2. Ibu Bapa dan Keluarga  Ibu bapa yang terlalu mengongkong atau terlalu bebas memberikan kebebasan kepada anak-anak.  Kurang menerapkan didikan agama.  Tidak memperuntukan masa berkomunikasi dengan anak-anak.  Tidak cuba memahami kehendak anak-anak.  Tidak mewujudkan sikap harmoni dan hormat-menghormati antara satu sama lain.  Kemiskinan keluarga.
  6. 6. 3. Pengaruh Media Cetak dan Elektronik  Media merupakan alat perantaraan dan medium komunikasi serta hiburan .  Paparan adegan-adegan negatif dari filem atau televisyen.  Anatomi perempuan yang seksi dijadikan simbol seks dalam majalah.  Menyalahguna internet dengan melayari laman sesawang porno.  Terpengaruh dengan budaya barat yang dipaparkan.
  7. 7. 4. Sikap Apati, Individualistik, dan Mentaliti Masyarakat.  Apati ialah sikap tidak ambil peduli. Wujud dalam diri remaja sekarang.  Bebas melakukan perkara yang diingini tanpa pengawasan.  Individualistik ialah sikap petingkan diri sendiri bagi tujuan kepuasan.  Sifat menunjuk-nunjuk yang pantang dicabar.  Sukar mengawal diri sendiri.  Masyarakat sekeliling yang suka mencemuh .  Pemikiran masyarakat yang inginkan kemajuan dan mengikut budaya barat.
  8. 8. KESIMPULAN.Kesimpulannya, masyarakat boleh memainkan peranan pentingdalam memberi kefahaman betapa buruknya akhlak remaja yangmelakukan gejala sosial. Ibu bapa pula sebagai orang yang terdekatdengan remaja patut mendidik anak-anak dengan contoh teladanbaik serta mengasihi dan meluangkan masa bersama anak-anak agartidak timbul fenomena kebosanan dan kekosongan di hati remaja.Didikan agama penting agar diri para remaja mampu membezakanperkara yang baik dan yang buruk dengan menjadikan internet danmedia masa sebagai sumber yang baik.

×