Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tervetuloa uusi jäsen!

678 views

Published on

Onnittelut hienosta valinnasta! - Nuorten Palvelu ry:n uusi jäsen

Nuorten Palvelu ry:n jäsenenä olet nyt yksi meistä, jotka haluavat kunnioittaa nuoren ääntä, arvokkuutta ja toivoa.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tervetuloa uusi jäsen!

  1. 1. Olet lämpimästi terve- tullut mukaan Nuorten Palvelu ry:n toimintaan ja jäseneksi. Paras tapa päästä sel- ville, mitä järjestössä tapahtuu, on seurata nettisivuja ja muita sosi- aalisen median kanavia. Pidämme jäsenkuntaa hereillä tiedottamalla sähköpostitse ja kirjeitse tärkeimmistä jäsenasiois- ta. Nuorten Palvelu ry:n jäsenenä olet nyt yksi meistä, jotka haluavat kunnioittaa nuoren ään- tä, arvokkuutta ja toi- voa. Tuemme nuorten kasvua vastuullisesti. Ajattelem- me, että kaikki tarvitsevat joskus tukea. Haluamme tukea sinua jäsenenä vapaaehtoistoi- minnassa sen minkä osaamme. Emme ole ehkä yksin heik- koja, mutta yhdessä olem- me vahvoja. Vapaaehtoisena olet an- tamassa tärkeän avun niille nuorille, jotka apua tarvitsevat ja haluavat sitä vastaanottaa. Järjestön porukka on mu- kavaa väkeä johon kan- nattaa tutustua osallistu- malla tapahtumiin ja tilai- suuksiin. Nuorten Palvelu ry:ssä olet tekemässä hyvää nuoren parhaaksi. Vaikka ei ole yhtä ja oikeaa hyvää, olemme järjestössämme sitoutu- neet ylläpitämään elä- män moninaisuutta. Pyrimme toimimaan avoimesti ja luotettavas- ti. Luottamus ja luotetta- vuus ovat myös auttami- sen ja tuen tärkeimmät työkalut. Suuria jäsenetuja ei ole tarjolla, mutta vilkaise tämän paperin kääntö- puolen juttuja. Parhain terveisin Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Tervetuloa uusi jäsen! Nuorten Palvelu ry - Yhdessä olemme vahvoja - Onnittelut hienosta valinnasta! Nuorten Palvelu ry on vuonna 1969 perus- tettu sitoutumaton nuori- sokasvatusjärjestö Järjestönä teemme työtä nuorten hyvinvoinnin puo- lesta nuorten omilla revii- reillään Nuorten reviirit ovat pai- kat ja tilat: -> joissa nuorten kasvu- tehtävät kuten itsenäisty- minen, uusien rajojen, identiteetin ja tyylin hah- mottaminen tapahtuvat -> joissa nuori etsii ihmi- siä ja ryhmiä joihin kuulua ja liittyä -> joissa voi kokeilla ja yllättyä Kaikesta selvitään yhdessä!
  2. 2. Hallitus Puheenjohtaja Petri Karhu, Iisalmi S-posti: petri.karhu@intry.fi p. 044 521 0051 Jäsenet: Anne Laari, Helsinki Anita Luhanko, Joensuu Päivi Paavola, Lampinsaari Mari Roivas, Joensuu Leila Seppälä, Jämsä Uki Voutilainen, Lappeenran- ta Ville Väisänen, Iisalmi Kaisa Virstajärvi, Jämsä Voit lainata ilmaiseksi: Peräkärryä Pop-up telttaa PA -laitteita Inkkarikanootteja Kännilaseja valistuskäyttöön Voit vuokrata edullisesti: Lapin leirimajaa (Enontekiö) Sopentuvan erä- ja leirikeskusta (Kajaani) Henkilöstö Keitä me ollaan? Nuorten Palvelu ry Postiosoite: Tulliportinkatu 34, 70100 Kuopio Käyntiosoite: Tulliportinkatu 34 a, 3.krs. Puhelin: +358 400 182 047 nuortenpalvelu@nuortenpalvelu.fi Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke Facebookissa: Rukareili; NuortenPalveluYlläs; nuortenpalveluLevi Nuorten reviireillä –projekti Facebookissa: Nuorten reviireillä -projekti Nuorten Palvelu ry somessa: www.facebook.com/NuortenPalvelu Twitter: @NuortenPalvelu www. slideshare.net/NuortenPalvelu Saat vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköisen tiedotuslehden SähköSanomat ja kaksi numeroa paperista jäsenlehteä äNPeen Sanomat. Voit osallistua kaikkiin Nuorten Palvelu ry:n omiin tai muiden kanssa yhdessä järjestettäviin tapahtumiin, tempa- uksiin ja koulutuksiin sekä olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa vapaaehtoistoimintaa. Jäsenedut Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja p. 0400 916 569 Tiina Kiiskinen, järjestökoordinaattori p. 044 744 9598 Vuokko Husso, toimistosihteeri p. 0400 182 047 Riitta Rönkkö, järjestöagentti p. 040 487 4683 Helmi Korhonen, nuorisoagentti p. 0400 231 693 Etsivä Nettityö, p. 040 505 2407 www.etsivanettityo.fi etsiva.nettityo@nuortenpalvelu.fi Nuorten reviireillä –projekti Mikko Leppävuori, projektivastaava p. 040 157 7848 Pauliina Lampela, asiantuntija p. 040 195 0502 Ilkka Puomilahti, nuorisomanageri p. 044 730 0228 Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke Nina Könönen, Rukatunturi (Kuusamo) p. 044 727 3098 Eija Anttila, Ylläs (Kolari) p. 044 727 4054 Blogit: Nuorten reviireillä –projekti: https://nuortenreviireilla.wordpress.com/ Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke: https://tunturikeskushanke.wordpress.com/ Toiminnanjohtajan blogi: http://nuortenpalvelu.fi/jaskanuotiolla/ Henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@nuortenpalvelu.fi

×