Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuorten reviireillä -projektet på svenska

320 views

Published on

Nuorten reviireillä -projektet befrämjat ungdomars välbefinnande i kommersialla miljöer i Finland.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuorten reviireillä -projektet på svenska

 1. 1. Kasvua kaupan katon alla Yrkeshögskola Novia 2015
 2. 2. Ungdomarnas revir = platser som möjliggör fri vistelse 3 KÖPCENTRUMKÖPCENTRUM AFFÄRCENTRUMAFFÄRCENTRUM ParkeringshallarParkeringshallar BadstränderBadstränder SERVICESTATIONERSERVICESTATIONER SNABBKÖPSNABBKÖP PortgångarPortgångar GatorGator RESTAURANGERRESTAURANGER CAFÉERCAFÉER GårdarGårdar ParkerParker TorgTorg ParkeringplatserParkeringplatser AFFÄRENS FRAMSIDAAFFÄRENS FRAMSIDA BIBLIOTEKBIBLIOTEK SKICENTERSKICENTER
 3. 3. ”En av Finlands största ungdomslokaler”Människori olikaåldrar Socialt umgänge Rymligt och luftlgt Öppethållning s tider Det kontrollerasinte, ifall du ärberusad Man kan reglera sin egen konsumtion ”Hela folkets vardagsrum” ”Varför är du här?” Säkerhet
 4. 4. Hänga / umgås och egen tid • Inga krav på vardagen,i periferin av aktiveringen • Att samlas är ”ett positivt problem” • Ungdomarna har rätt att bli behandlade jämligt och få kundservice av hög kvalitet • Ungdomarnas rättighet att vara utanför aktiviteter och vuxnas vakande ögon I projektet accepterar man att fritiden är mycket viktig för ungdomar  Ungdomarnas egen tid då de kan bara vara 5
 5. 5. Samhälleligt fenomen 6 Nuorilta löytyy ajatuksia kauppakeskusten suunnitteluun YLE Oulu 5.9.2014
 6. 6. Olika typer av ungdomar 7
 7. 7. Hur och var möter man ungdomar? • De ungdomar som har mest problem söker sällan hjälp. • Vi måste leta efter ungdomarna där de verkligen befinner sig. • Vi måste få personalen att ta ansvar för ungdomar. 8
 8. 8. Samarbete • Samarbetsnätverk – Med vem borde man bilda nätverk? – Vi hoppas att alla vill ta hand om ungdomar. – Lokala problem löses med lokalt samarbete. 9
 9. 9. Hur får man ungdomarna med i verksamheten? 10
 10. 10. Spelregler med ungdomarna 11
 11. 11. Ungdomarna planerar köpcentra • De tillbringar sin tid där i alla fall. • Vi kan dra nytta av ungdomarnas erfarenheter! • Ungdomarna får påverka och ta del i själva verksamhet. • Vuxna får goda idéer och bättre samvaro. 12
 12. 12. 13 Sysselsättning som en betydelse Handelsbranschen gör samarbete som har en funktion.  Vad betyder det för ungdomarna?  Vad betyder för företagen?  Fantastiska utrymmen!
 13. 13. Evenemang 14
 14. 14. Ungdomsproffs som tolk • Vems språk talar man? – ”Jag menade inte allvar!” • Vem tolkar situationer? – ”Det här händer ofta i ungdomshuset.” • Vad är bra uppförande? – ”Så här gör jag också hemma!” 15
 15. 15. Gemensamma fördelar 1/2 • Kommersiella aktörer: – Bättre kvalitet på kundservice och interaktion – Personalens arbetshälsa blir bättre – Förbättrad atmosfär och säkerhetskänsla – Nya perspektiv och ideer till service- och produktutveckling – Man börjar känna lokala ungdomar bättre och kan hjälpa dem som har det svårt – Företagets samhällsansvar blir starkare – På lång sikt får man också kommersiel nytta
 16. 16. Gemensamma fördelar 2/2 • Ungdomar och de som arbetar med ungdomar: – Det är lättare att upptäcka signaler som hänför sig till ungdomar och överföra information. – Man kan observera fenomen, som visar sig ofta mycket tidigt t.ex. vid butiker och servicestationer. Denna information kan förhindra spridningen av de fenomen. – Med samarbete kan situationer också lösas tidigt. – Ungdomarnas rättigheter är viktiga, t.ex. likvärdig behandling.
 17. 17. Obs! • I kommersiella lokaler måste de anställdas förståelse ökas om det faktum att resultat inte uppnås på en gång med ungdomar. • Det är möjligt att misslyckas, t.ex. när det sker förändringar i personalen eller då man ändrar avtal som har gjorts av den tidigare generationen.
 18. 18. Obs! • Allt går inte nödvändigtvis som man har planerat och önskar. • Det krävs heltidsdialog och förståelse för varandras synpunkter. • Man måste övervaka situationen och göra utvecklingsförslag (t.ex. unga tonåringar) • Förändringar kan ske långsamt. Märker man dem? 19
 19. 19. 20 Kontakter Nuorten Palvelu ry Tulliportinkatu 34 70100 Kuopiowww.nuortenreviireilla.fi

×