Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Iisalmesta ihmeen hyvää -
näin kuului aikoinaan erään
iisalmelaisen, nykyään jo
suuren yrityksen mainoslau-
se.
Hieman väh...
Hiihtolomaviikkojen vapaaehtoiset Skibuddyt
äNPeen Sanomat 1/2016
Koululaisten hiihtolomaviikoilla 8 –
10 sekä pääsiäisenä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

äNPeen Sanomat 1 2016

857 views

Published on

Nuorten Palvelu ry:n jäsenlehti 1 2016

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

äNPeen Sanomat 1 2016

  1. 1. Iisalmesta ihmeen hyvää - näin kuului aikoinaan erään iisalmelaisen, nykyään jo suuren yrityksen mainoslau- se. Hieman vähättelevältähän mai- noslause ainakin näin nykyihmi- sen korvaan kuulostaa. Meillä savolaisilla onkin hieman taipu- musta piilotella liekkiämme va- kan alla. Paikkana Iisalmi ei kenties ole aivan yhtä historiallinen kuin viime syksyinen Suomenlinna, mutta toki historiaa Iisalmesta- kin löytyy. Saattaapa joku jopa muistaa Koljonvirran taistelun Suomen sodan ajalta. Edvin Laineen (myös Iisalmen omia poikia) elokuvaversion nähneet muista- nevat kuinka Sven Dufva yksin, lähes paljain käsin, torjui vaino- laisen rynnäkön Iisalmen Koljon- virralla. Kaupunki lienee kuiten- kin nykyään tunnetumpi kukois- tavista ja ennakkoluulottomista yrityksistään, Olvi ja Genelec etunenässä. Hyvää ja ennakkoluulotonta on ollut myös Nuorten Palvelun toiminta viimeisten vuosien aikana. Vaikka työ on tunnustettua, niin yhä tärkeämpää on tehdä se näkyväksi myös ulkopuolelle, erityisesti rahoittajille. Kun jat- kamme pitkäjänteisesti tekemäl- lä sitä, missä olemme vahvoja ja tunnustettuja, se ei voi ajan myötä olla näkymättä yhä use- ammalle suomalaiselle. Jokainen meistä on tässä tärke- ässä roolissa ja ainakin itse us- kallan tästä syystä katsoa luotta- vaisin mielin tulevaisuuteen. Yhdessä olemme vahvoja, ken- ties vahvempia kuin arvaamme- kaan! Iisalmi, Ylä-Savon kukkea kes- kus, tarjotkoon parasta kevät- päivävieraille. Tervetuloa tolkun kevätpäiville! Petri Karhu, puheenjohtaja Iisalmesta ihmeen hyvää Valtakunnalliset kevätpäivät Iisalmessa Nuorten Palvelu ry:n valta- kunnalliset kevätpäivät 2016 ja vuosikokous pidetään 23.- 24. huhtikuuta Iisalmessa. Kevätpäiviä isännöi Iisalmen Nuorison Tuki ry. Majoitus- ja kokouspaikkana toimii hotelli Iisalmen Seurahuo- ne (Savonkatu 24, 74100 Iisalmi). Lauantaina 23.4. vietämme tol- kun iltapäivän Iisalmen Nuorison Tuki ry:ssä. Ohjelma alkaa klo 13 yhteisellä lounaalla. Iltapäivään mahtuu myös mm. liikuntaa, kahvittelua ja tutustumista Intry:n toimin- taan. Illalla Seurahuoneella saunotaan, paljuillaan ja heitetään tikkaa. Sunnuntaina 24.4. klo 9.30 alka- en pidetään Nuorten Palvelu ry:n vuosikokous. Valtakirjojen tar- kastus alkaa klo 9.15. Kevätpäivien osallistu- mismaksu 10 e/hlö kattaa majoituksen, ruokailun ja ohjelman. Ilmoittautumiset pe 15.4. klo 15 mennessä: vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi Tiedustelut: tiina.kiiskinen@nuortenpalvelu.fi ja vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi Ohjelma ja materiaalit www.nuortenpalvelu.fi Tervetuloa Iisalmeen! Puheenjohtajan tervehdys äNPeen Sanomat 1/2016 Tässä numerossa Puheenjohtajan tervehdys: Iisalmes- ta ihmeen hyvää 1 Valtakunnalliset kevätpäivät Iisal- messa 1 Toiminnanjohtajan palsta: Sivutuotetta olkaa hyvä! 2 Pop up Kässäri eli liikkuva virkkauspa- ja 2 Hiihtolomaviikko- jen vapaaehtoiset Skibuddyt 3 Poikkeuksellinen yöpyminen 3 Moottoripajassa rassataan kohta mopoja 4 Yhteystiedot Kännilaseja vuokra- taan 4 Kun minä olin nuori, olin kesätöis- sä paperitehtaassa hylynpaalaaja- na. Hylky oli sivutuotetta, jota syntyi kun isojen paperirullien reu- noja siistittiin. Oma työni oli melko yksinkertaista ja siitä maksettiin hyvä palkka. Työni oli valvoa, että leikatut sivunauhat pakkau- tuvat koneeseen paaleiksi, jotka siirsin trukilla varastoalueelle ja edelleen junan- vaunuihin. Kuulin, että paalit vietiin raa- ka-aineiksi Euroopan toiselle laidalle Unkariin. Muistan iloinneeni siitä, ettei- vät hylyt menneet roskiin, vaan että jonkun kannatti jatkojalostaa sivutuot- teetkin. Sitten jossain vaiheessa pääsin töihin Nuorten Palvelu ry:hyn, joka saa avus- tusta peliyhtiöiden tuotoista. Ymmärsin myöhemmin, että työni on sivutuotetta. Nimittäin RAY:n, Veikkauksen ja Finto- ton pelimonopoleja on perusteltu EU:lle pelihaittojen estämisellä. On sanottu, että julkisella rahapelijärjes- telmällä voidaan parhaiten estää pelihait- tojen syntyminen ja hallita pelitarjontaa. Peleillä ansaituilla sadoilla miljoonilla euroilla on vuosittain rahoitettu hyviä asioita, kuten nuorisotyötä, sosiaali- ja terveysalan toimintaa, kulttuuri- ja har- rastustoimintaa, hevosjalostusta jne. EU:lle Ray:n rahoitusta ja avustustoimin- taa on kuvattu ”toiminnan suotuisaksi sivutuotteeksi”. Onneksi tällä sivutuotteella on saatu aikaan valtava määrä toimintaa ja sivu- tuotteen sivutuotteena myös tuloksia. Järjestötoimijat ovat arvostaneet RAY:n vastuullista ja toiminnan ymmärtävää lähestymistapaa. RAY ei ole ollut pelkkä raha-automaatti, vaan yhdistys, joka on edustanut potilasryhmiä, vaikeuksissa kamppailevia vähemmistöryhmiä, lapsia, nuoria ja vanhuksia arvokkaalla tavalla. Toki tulos on ollut tärkeä ja siitähän me järjestön työntekijät olemme palkkam- me saaneet kiitollisena. Tavoitteiden asettaminen, niiden saavut- taminen, tuloksen tekeminen ja vaiku- tusten aikaansaaminen on jatkossa asioi- ta, jotka ratkaisevat entistä enemmän avustusrahojen määrän. Toiminta ja toimijat ovat suotuisia sivutuotteita, nuorten auttamisen tulos ja kehittämi- sen tehokkuus nousevat päärooliin. Nuorten Palvelu ry on arvoyhteisö, jossa osaamme arvostaa sivutuotteita, reunanauhoja, marginaaleja ja sekunda- paloja. Meille kaikki jäsenet, vapaaehtoi- set ja nuoret ovat pääosan esittäjiä. Toivottavasti toimintamme on sivutuot- teenakin avustamisen arvoinen tulevina vuosina. Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Pop up Kässäri eli liikkuva virkkauspaja Toiminnanjohtajan palsta äNPeen Sanomat 1/2016 Nuorten Palvelu ry järjesti helmi- maaliskuussa Kuopiossa, ANTIn olohuoneessa avoimen maksutto- man virkkauspajan kaikille virkkauksesta kiinnostuneille . Pajan vetäjänä toimi järjestömme vapaa- ehtoinen, myös zempparina toimiva Anna-Reetta. Anna-Reetta kertoo: ”Olen harrastanut käsitöitä pikkutytös- tä saakka. Oikeastaan ei voi puhua pel- kästä harrastamisesta – kyseessä on elämäntapa. Sen sijaan, että luettelisin kaiken sen, mitä osaan, on minun hel- pompi kertoa, mitä en osaa ollenkaan. En osaa lainkaan nyplätä. Käsityöt ovat tuoneet elämääni paljon iloa ja onnistumisen elämyksiä. Niinpä kun Nuorten Palvelun Riitta kysyi, oli- sinko halukas vetämään nuorten käsi- työkerhoa, vastasin tavoilleni uskollise- na sen kummemmin miettimättä kyllä. Totta kai käsitöiden ilosanomaa täytyy levittää eteenpäin, sehän on selvä! Aloitimme toiminnan järjestämällä kol- mena keskiviikkona Pop Up Kässärin eli liikkuvan virk- k a u s p a j a n . Alun perin tarkoituksena oli virkkailla vain kaksi ker- taa, mutta yleisön toivo- muksesta pää- dyimme pitä- mään myös k o l m a n n e n virkkaustuoki- on. Paikkana meillä oli ANTIn olohuone eli ANTI-taidefestivaalin järjestämä kaikille kaupunkilaisille avoin, vapaa kaupunkitila. Virkkaus oli todellinen hitti! Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka myös taidois- taan epävarmat tarttuivat kouk- kuun ja antoivat v i r k k a u k s e n viedä. Osallistuja oli yhteensä noin kolmisen- kymmentä. Nyt kässäröinti jatkuu joka toinen keskiviikko Nuorten Palvelu ry:n avoimena pienryhmätoimintana. Virkka- uksen lisäksi Kässärissä voi tehdä mitä mieleen juolahtaa – vain mielikuvitus on rajana. ” Teksti ja kuvat Anna-Reetta Suhonen, Kässärin ohjaaja Sivutuotetta olkaa hyvä!
  2. 2. Hiihtolomaviikkojen vapaaehtoiset Skibuddyt äNPeen Sanomat 1/2016 Koululaisten hiihtolomaviikoilla 8 – 10 sekä pääsiäisenä Tahkon, Rukan ja Ylläksen hiihtokeskuksissa hääri oranssiliivisten, eri puolilta suomea saapuneiden vapaaehtoisten ahkera ja sporttinen joukko. Kyseessä olivat Nuorten palvelu Ry:n ja Tunturikeskukset nuorten silmin - hankkeen vapaaehtoiset nuoret aikuiset, jotka olivat hakeutuneet Skibuddyiksi eli vapaaehtoisiksi laskukavereiksi 13-17 – vuotiaille nuorille hiihtokeskukseen. Ko- keilun tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko hiihtokeskuksissa 13 – 17 vuotiaille nuoril- le laskukavereita, onko nuorille riittävästi tekemistä hiihtokeskuksissa vapaa-ajalla sekä kerätä nuorilta mahdollisia kehittä- misideoita hiihtokeskusten palvelutarjon- nan parantamiseksi. Vapaaehtoisia Skibuddyja kokeilussa oli mukana yhteensä 24. He tulivat eri puolilta suomea ja useimmat heistä olivat päätoimi- sia opiskelijoita. Tässä muutaman vapaaehtoisen ajatuksia Skibuddynä olostaan. Alexandra Kauko- nen, Helsinki: Olin Skibuddynä Rukalla viikoilla 8 ja 10 ja fiilis nyt on väsynyt mutta onnellinen. Kahden viikon aikana olen saanut kokea paljon hienoja hetkiä ja hauskaa on ollut. Ensimmäisellä viikolla kaikki oli uutta ja jännää. Viikonlo- pussa ajattelin, että ois voinut jäädä vielä toiseksi viikoksi kun loppua kohden pääsin vauhtiin ja sain juonesta kiinni. Kymppi viikko meni taas hyvin ja nopeasti kun alusta asti jo tiesin miten homma toimii ja minulla oli lisäksi kaverina toinen Skibuddy. Kaikin puolin Skibuddyna oleminen oli aivan ylihauskaa sekä huikea ja ainutlaatui- nen kokemus. Toivon, että Skibuddytoi- minta jatkuisi myös tulevaisuudessa, koska oon kuullut paljon hyvää rinteessä tästä toiminnasta! Riikka Voutilainen, Jyväskylä: Skibuddy -toiminta Tahkolla haki aluksi vähän paikkaansa, mutta kun kontakteja alkoi saamaan oli palaute pelkästään positiivista. Kaikki otti- vat minut tosi hyvin vastaan ja projekti sai pelkästään kehuja niin nuorilta kuin van- hemmiltakin. Viikon kuluessa aloin sisäistä- mään ja pääsemään jyvälle miten niitä kon- takteja saa ja miten kannattaa toimia käy- tännössä. Ainakin alkuun pitää olla sitä promomieltä. Tämän kaiken tiedon, tsem- pin ja vinkit pystyi sitten siirtämään ja jaka- maan seuraavan viikon vapaaehtoiselle! Pystymällä vaikuttamaan yhdenkin nuoren lomaviikkoon, tietää, että aika minkä tälle antaa on todella arvokasta ja korvaama- tonta. Jenni Lemettinen, Espoo ja Oskari Pieniniemi, Oulu: Lähdimme mu- kaan Skibuddy- toimintaan, koska laskettelu ja nuorten kanssa oleminen on meistä muka- vaa. Viikon aikana jututimme nuoria ja kyselimme miten he ovat viihtyneet Ylläk- sellä. Palaute oli suurimmaksi osaksi posi- tiivista, eikä nuorilla juuri ollut esittää kehi- tysideoita. Jaoimme tietoa Skibuddy - toiminnasta ja järjestimme viikon aikana muutaman rinnekilpailun nuorille. Skibud- dynä toimiminen oli mukava kokemus ja lähtisin toimintaan mukaan uudestaan, toteaa Jenni. Toista vuottaan vapaaehtoisena ollut Oska- ri lähti toimintaan mukaan, koska laskettelu ja nuorten kohtaaminen rinteessä kiinnos- ti. - Huomasin ihmisten tietoisuuden Ski- buddyista lisääntyneen viime vuodesta. Ensimmäisenä vuotena Skibuddyt eivät olleet ihmisille tuttuja, joten kyselyä toi- minnasta tuli paljon. Nyt hiihtoloman 10 viikolla saimme mukaamme laskemaan muutaman nuoren, joilla ei muuten lasku- seuraa olisi ollut. Kyselin nuorilta myös miten he haluaisivat Yllästä kehittää nuor- ten parhaaksi ja suurin osa oli sitä mieltä, että tekemistä on kyllä riittävästi. Tunnelmia välittivät tunturiagentit Eija Anttila ja Anne Lonnakko Poikkeuksellinen yöpyminen Nuorten reviireillä –projekti vietti (jälleen) yhden unettoman yön maa- liskuun alkupuolella. Vietimme ni- mittäin jälleen (aika vahvasti sanot- tu, kun kyseessä oli toinen kerta) K a u p p a k e s k u k s e n y ö s s ä - tapahtumaa. Tällä kertaa olimme projektin puitteissa yötä nuorten kanssa kauppakeskus Triossa Lahdessa. Ensimmäinen yö-juttu Espoossa onnistui niin hyvin, että halusimme kokeilla onnistuuko sama kahdesti. Ja onnistuihan se. Tällä kertaa meidän, Cityconin ja Securi- taksen lisäksi yöpymisen järjestelyissä oli mukana Lahden nuorisotoimen nuorisotila Tripla ja paikallinen järjestö Monon side ry. Nuorten värväämisessä tapahtumaan oli iso rooli nuorisotila Triplan työnteki- jöillä ja on pakko sanoa, että nuorten laa- dusta ei ainakaan tingitty. Vartijat, nuorisotyöntekijät ja nuoret yhdessä Trion yössä Tapahtumaan osallistui yhdeksän iältään 13 – 18 -vuotiaita nuorta, tyttöjä ja poikia. Tapahtumasta on kerrottu enemmän blo- gissamme nuortenreviireilla.wordpress. com, joten en tässä kerro varsinaisesti yön kulusta sen enempää. Tapahtuman tarkoituksena kuitenkin oli tuoda kauppakeskusjohtoa ja järjestyksen- valvontaa lähemmäksi nuoria. Yön viettä- minen poikkeuksellisessa paikassa kaikkea yllättävää ohjelmaa tehden avaa monia mahdollisuuksia keskusteluihin ja toisen näkökulman ymmärtämiseen. Yöhön mahtui mm. sumopainia Toivomme tietysti kovasti, että nuoret kertovat tapahtumasta kavereilleen ja ehkä mainitsevat, että ”se järkkäri on ihan mu- kava”. Jossain vaiheessa projektin loppuajan tem- mellyksiä luomme tästäkin kokeilusta sel- laisen ohjeistuksen, jolla kuka tahansa nuorisoalan tekijä voi järjestää tällaisen yöpelikyöpeli-jutun. Projektivastaava Mikko Leppävuori Päivien lämmetessä alkavat mopot päristä kaduilla. Ke- sän koittaessa surina lisään- tyy kun tuhannet mopoikäi- set tytöt ja pojat lähtevät liikenteeseen. Ei ihme, jos tuntuu siltä, että mopoja on joka paikassa. Suomessa on yli 300 000 rekiste- röityä mopoa ja 15-vuotiaiden nuorten keskuudessa mopojen ja skoottereitten käyttö onkin yleis- tä. Mopojen tuunaaminen kuuluu asiaan ja monilla nuorista ei ole mahdollisuuksia tehdä huoltotoi- mia kotinurkissaan, sillä vanhem- mat eivät välttämättä anna heidän rassata mopoja esimerkiksi omis- sa autotalleissaan. N u o r t e n Palvelu ry:llä on ollut moottoripa- jatoimintaa 1990 –luvun loppupuolel- la. Tuolloin paja palveli etenkin nuoria, jotka olivat viri- telleet moponsa laittomaan kun- toon ja tarve oli palauttaa mopon säädöt entiselleen. Pajatoimintaan osallistuneet nuoret sovittelivat seuraamustaan pajalla. Parin viime vuoden aikana on taas pajatoimintaa viritelty. Tätä varten Nuorten Palvelu ry ja Iisalmen Nuorison Tuki ry saivat OLVI –säätiöltä 5000 euron aloi- tusrahan mopopajan pystyttämi- seen. Toiminta on samalla osa valtakunnallista moottoripajahan- ketta, jota Nuorten Keskus hal- linnoi ja pyörittää. Moottoripajan toimintaa ohjaa ajatus, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus onnistua elämässä. Tämä onnistuminen on nuorilla yleensä kytköksissä kavereihin, koulunkäyntiin ja kotiin. Mootto- ripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antami- nen nuorille. Nuoret korjaavat ja rakentavat mopoja moottoripa- jalla, joissa on saatavilla moniam- matillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkoke- musta. Moottoripajaa kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoi- den kanssa. Hyvän moottoripajatilan löytämi- nen Kuopiosta osoittautui lopulta vaikeaksi tehtäväksi. Entisiä auto- korjaamoja olisi ollut vuokratta- vissa, mutta vuokrahinnat olivat kovia ja kaikki rahat olisivat men- neet seiniin. Toisaalta mopoilijoi- ta ei haluttu pärinöineen naapu- riksi. Onneksi tilanteen ratkaisi Cramo OY, joka lahjoitti helmi- kuun alussa Nuorten Palvelu ry:lle kontin kunnostettavaksi rassausta varten. Tuusulan varikon Jarmo Pitkänen Cramolta kertoi, että heillä olisi kontti tätä tarkoitusta varten ja leppävirtalainen Blue Cargo kul- jetti kontin Kuopioon. Tällä het- kellä rakennuslupaviranomaisten kanssa neuvotellaan kontin kun- nostamiseen ja sijoittamiseen liittyvistä kysymyksistä ja kun niihin löytyy ratkaisu, päästään kontti sijoittamaan paikkaan, josta se palvelee mopoilijoita. Moottoripajassa on tarkoitus pyörittää avointa kerhotoimintaa, jossa mopoja voi rassata osaavan ohjaajan kanssa ja pienryhmätoi- mintaa, jossa kaikille taataan mahdollisuus onnistua osata ja omaksua järkevä mopoilukulttuu- ri yhdessä tehden. Moottoripajalla tuetaan nuoren kasvua auttamalla häntä löytä- mään itsensä kehittämisen halu myös koulussa ja tunnistamaan omaan vapaa-aikaan liittyviä riski- tekijöitä. Kuvat ja teksti Jaakko Nuotio Moottoripajassa rassataan kohta mopojaTulliportinkatu 34 70100 Kuopio Käyntiosoite: Tulliportinkatu 34 A, 3.krs www.nuortenpalvelu.fi Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ nuortenpalvelu.fi FB: facebook.com/ NuortenPalvelu Twitter: @NuortenPalvelu Käytämme myös WhatsAppia Toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio 0400 916 569 Järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen 044 744 9598 Toimistosihteeri Vuokko Husso 0400 182 047 Järjestöagentti Riitta Rönkkö 040 487 4683 Nuorisoagentti Helmi Korhonen 0400 231 693 Nuorten reviireillä – projekti Projektivastaava Mikko Leppävuori 040 157 7848 Asiantuntija Pauliina Lampela 040 195 0502 Nuorisomanageri Ilkka Puomilahti 044 730 0228 Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke Projektityöntekijät Eija Anttila (Ylläs) 044 727 4054 Anne Lonnakko (Ruka) 044 727 3098 Etsivä Nettityö 040 505 2407 (myös WhatsApp) Sähköposti/Skype: etsiva.nettityo@ nuortenpalvelu.fi KickMessenger: EtsivaNettityo Ask.fm: Etsivat Twitter:@etsivanettityo facebook.com/EtsivaNettityo www.etsivanettityo.fi äNPeen Sanomat 1/2016 2,5 promillen näkymiä vastaavat kännilasit ovat vuok- rattavissa valistuskäyttöön Nuorten Palvelu ry:n kes- kustoimistolta. Tee tilaus ajoissa, vähintään 10 päivää aikaisemmin, koska kännilasit ovat saavuttaneet suuren suosion. Vuokraus 20 € / lasit, lisäksi vuokraaja maksaa palautuspostikulut pakettina noin 8 €. Jäsenille, jäsenjärjestöille ja toimipisteille kännilaseja lainataan postikuluja vastaan. Varaa kännilasit ajoissa: täytä nettisivuillamme oleva varauslomake, saat varmistuksen sähköpostiisi. Lisätietoja: järjestöagentti Riitta Rönkkö, p. 040 487 4683, riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi KÄNNILASIT Nuorten Palvelu ry Nuorten Palvelu ry somessa: www.facebook.com/NuortenPalvelu Twitter: @NuortenPalvelu www. slideshare.net/NuortenPalvelu Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke Facebookissa: Rukareili; NuortenPalveluYlläs; nuortenpalveluLevi Nuorten reviireillä –projekti Facebookissa: Nuorten reviireillä -projekti Blogit: Nuorten reviireillä –projekti: https://nuortenreviireilla.wordpress.com/ Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke: https://tunturikeskushanke.wordpress.com/ Toiminnanjohtajan blogi: http://nuortenpalvelu.fi/jaskanuotiolla/

×