Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta

525 views

Published on

Mitäs nyt tehdään? ABC Vanhempainkahveja järjestetään Kuopiossa keväällä 2015. Koska asiat eivät mene aina niinkuin Strömsöössä, on hyvä tietää kupillisen verran enemmän.

Kun koulupaineet painaa nuorta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta

  1. 1. Jaakko Nuotio 22.1.2015 Vanhempainkahvit Pitkälahden ABC:llä Mitäs nyt tehdään kun koulupaineet painavat nuorta? 1. Miksi puhutaan koulupaineista? Nuorten Palvelu ry on vuosien ajan tehnyt etsivää nettityötä arki-iltaisin netissä. Osa nuorten yhteydenotoista johtuu paineista ja vaatimuksista, joita nuori kokee. Osa vaatimuksista tulee omista odotuksista, osa vanhempien, opettajien ja kavereiden vaatimuksina. Sekä tytöt että pojat kertovat koulumenestykseen, ulkonäköön, suosittuna olemiseen liittyvistä paineista. Kokemusta koulupaineista on kertynyt koulujen kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Kilpailu koulumenestymisessä, kiusaaminen ja esiintymistilanteen aiheuttavat paineita monelle nuorelle. 2. Vanhemmilla, huoltajilla ja aikuisilla on aitiopaikka havaita koululaisen paineita. Jokainen voi pohtia:  mitä tietää nuoren itselleen asettamista odotuksista,  mitä tietää lapsen tai nuoren kavereiden tuottamista paineista,  miten tunnistaa omat nuorelle asettamat vaatimukset ja aikuisten, sukulaisten odotukset ja vaatimukset,  mitä tietää opettajien ja koulun vaatimuksista,  miten tunnistaa kulloinkin median odotuksista nuoria kohtaan,  synnyttääkö paineita jännittäminen, esiintyminen tai sosiaaliset tilanteet? 3. Faktoja  Jokaisella lapsella ja nuorella on voimavaroja ja stressitila tulee yleensä ulkopuolisista vaatimuksista, jotka ylittävät hänen voimavaransa  Yleensä koulukäynnin paineet liittyvät muihin aiempiin kuormittaviin tekijöihin tai samaan aikaan muihin huolta aiheuttaviin asioihin.  Nuori on usein ankara itselleen ja nuoren itselleen asettamat liialliset odotukset esim. menestymisen suhteen on mahdollista tunnistaa.  Elämän muutostilanteet voivat olla usein yhteydessä koulupaineisiin.  Kiire ja aikapaineet sekä opinnoissa, että harrastuksissa ja vapaa-ajalla voivat yhdessä olla vahva kuormitustekijä. Onko mahdollista vähentää harrastuksia tai sen vaativuutta?  Onko nuoren elämä liian organisoitua tai liian organisoimatonta?  Suuri työmäärä, onko valinnut liikaa kursseja, harrastuksia, menoja?  Tuen puute - onko nuori yksin koulutyönsä kanssa. Onko aikuisia läsnä?  Huono kouluilmapiiri ja kiusaaminen. Toisinaan luokan, ryhmän ja koulun henki aiheuttavat toisille kuormitusta. Onko kiusaaminen poissuljettu osana koulupaineita.
  2. 2.  Ihmissuhdekriisit (ongelmat vanhempien/opettajien/kavereiden kanssa). Ihmissuhdekriisit kuuluvat elämään aika ajoin, mutta pitkittyessään tai vaikeutuessaan ne aiheuttavat koulupaineita.  Kuormittavat elintavat, kuten valvominen, vähäinen liikunta, tietokonepelaaminen voivat olla osasyy koulupaineisiin.  Tulevaisuuden odotukset on tärkeää säätää oikeisiin mittasuhteisiin. On hyvä pohtia kuinka realistiset, liian tarkat ja joustamattomat tai liian epämääräiset ja joustavat tulevaisuuden suunnitelmat ovat. Kannattaa pohtia ja pitää esillä useita vaihtoehtoja. 4. Mikä neuvoksi?  Ensin on hyvä pohtia mikä on oma rooli koulupaineissa. Mitkä tekijät tunnistaa kuormittaviksi itse.  Tässä, kuten yleensä monissa huolissa asian puheeksi ottaminen auttaa. Rakenteeksi voi ottaa edellä olevat faktat.  Yhteydenotto kouluterveydenhoitajaa tai koulupsykologiin kannattaa aina tehdä hyvissä ajoin. Varhainen auttaminen tuottaa parhaimman lopputuloksen. www.nuortenpalvelu.fi www.etsivanettityo.fi

×