Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimuskeskus 11092014

http://www.tut.fi/novi/liiketoimintatiedon-hallinnan-avulla-laadukkaampaa-tietoa-paatoksenteon-tueksi/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimuskeskus 11092014

 1. 1. JUSSI MYLLÄRNIEMI NÄIN SUOMALAISET YRITYKSET JOHTAVAT TIEDOLLA
 2. 2. TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUS TTY:LLA • Novin tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. • Vuosituhannen alussa aloitettu tutkimusperinne • Viimeisin liiketoimintatiedon hallinnan tutkimus vuonna 2013 • Miten Suomessa toimivat yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä? • Otos: 56 yritystä liikevaihdollisesti 500 suurimman joukosta • Yhteistyössä KPMG:n kanssa NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 2
 3. 3. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA • Liiketoimintatiedon hallinta = business intelligence = tiedolla johtaminen  Systemaattista toimintaa, jonka avulla organisaatio kerää, analysoi ja hyödyntää tietoa päätöksenteon tueksi. • Liiketoimintatiedon hallintaa hyödyntävät yritykset 2002 2013 80% 100% • Samanaikaisesti: big data –markkinat kymmenkertaistuvat viidessä vuodessa Kelly 2013, http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2012-2017 NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 3
 4. 4. Miten Suomalaiset yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä? Tulokset pohjautuvat Tampereen teknillisellä yliopistolla tehtyyn tutkimukseen: Tyrväinen et al. 2013. Liiketoimintatiedon hallinta Suomalaisissa yrityksissä 2013. Saatavilla: www.tut.fi/novi NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 4
 5. 5. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KESKEISET KÄYTTÄJÄT Ylin johto Keskijohto Asiantuntijat Muu henkilöstö N = 55 2,36 3,56 4,33 0 1 2 3 4 5 4,84 Ketkä ovat liiketoimintatiedon hallinnan keskeisiä käyttäjiä yrityksessänne? Arvioikaa käyttäjäryhmiä sen mukaan, kuinka tärkeää liiketoimintatiedon hallinnan tuottama tieto niille on. (1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 5
 6. 6. TÄRKEIMMÄT ANALYYSIMENETELMÄT Top3 tärkeimmät analyysimenetelmät liiketoimintatiedon analysoinnissa 2007 2009 2013 SWOT Benchmarking Finanssianalyysi Benchmarking Yritys-, markkina ja/tai henkilöprofilointi Riskianalyysi Trendianalyysi SWOT SWOT NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 6
 7. 7. SISÄISEN LIIKETOIMINTATIEDON JAKAMINEN Sähköposti Henkilökohtainen esitys Liiketoimintatiedon hallinnan portaali Intranet Infotilaisuudet Puhelinkeskustelu Yrityksen sisäiset vuorovaikutteiset välineet (esin. Pikaviestinsovellukset) Sosiaalinen media N = 55 0 1 2 3 4 5 Kuinka tärkeitä seuraavat kanavat ovat yrityksenne sisäisten tietotuotteiden jakamisessa? (1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä) Onko sähköposti tehokkain tapa jakaa tietoa? NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 7
 8. 8. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN AVULLA SAAVUTETUT HYÖDYT 1. Laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi 2. Tiedon keräämisen ja analysoinnin järkiperäistäminen 3. Yleisen tietopohjan kasvattaminen 4. Asiakas- tai tuotekannattavuuden parantaminen 5. Tiedon jakamisen lisääminen organisaatiossa … 19. Uudet liiketoimintamahdollisuudet NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 8
 9. 9. ONNISTUMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN OSA-ALUEILLA Sisäisen liiketoimintatiedon hallinta Liiketoimintatiedon hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa Liiketoimintatiedon analysointi Liiketoimintatiedon hyödyntäminen operatiivisessa päätöksenteossa Liiketoimintatiedon hallinta kokonaisuutena Ulkoisen liiketoimintatiedon hallinta Liiketoimintatiedon hallinnan teknisten ratkaisuiden hyödyntäminen Tiedon kerääminen henkilöstöltä N ≥ 54 0 1 2 3 4 5 Kuinka hyvin koette onnistuvanne seuraavilla osa-alueilla? 1 = huonosti, 5 = erinomaisesti) NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 9
 10. 10. PANOSTUKSET LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTAAN SEURAAVAN VIIDEN VUODEN AIKANA 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N = 55 Kasvavat huomattavasti Kasvavat hieman Pysyvät samansuuruisina Pienenevät hieman Pienenevät huomattavasti • Toimialoista kiinteistöt ja rakentaminen panostavat • Menetelmissä mittaamisjärjestelmät, tiedon visualisointi sekä tiedon louhinta NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 10
 11. 11. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISKOHTEET 1. Nykyisten liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmien parempi ja laajempi hyödyntäminen 2. Tiedon jalostusasteen syventäminen 3. Kriittisten tietotarpeiden tunnistaminen 4. Tiedon jakamisen tehostaminen 5. Toiminnan kyky priorisoida ja vastata tietotarpeisiin NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 11
 12. 12. MUUTOKSET LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNASSA SEURAAVAN VIIDEN VUODEN AIKANA • Tiedon määrän kasvaminen ja muutossyklin nopeutuminen (34%) • Mobilisoituminen ja reaaliaikaisuus (28%) • Tiedon analysoinnin merkityksen lisääntyminen ja analytiikan hyödyntäminen (26%) • Teknologian, tietojärjestelmien ja työkalujen kehittyminen (24%) • Tietolähteiden integrointi (20%) • Liiketoimintatiedon hallinnan arkipäiväistyminen ja integroituminen muuhun toimintaan (18%) • Verkostomainen työskentely ja vuorovaikutteisuus (14%) • Liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen ja arvostuksen kasvaminen (12%) NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 12
 13. 13. Kiitos mielenkiinnosta! Jussi Myllärniemi jussi.myllarniemi@tut.fi Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi www.tut.fi/novi NOVI RESEARCH CENTER 26.9.2014 13

×