Successfully reported this slideshow.
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC41
RSC en el sector automoció a Espanya,
una sortida a la crisi social i econ...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 2
Índex
1. Introducció:
1. idees fonamentals
2. objectius.
2. Dades del sec...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 3
1. Introducció
1.1. Idees fonamentals
 La crisi financera i econòmica gl...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 4
2. Dades del Sector
2.1. Identificació dels fabricants de vehicles instal...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 5
2. Dades del Sector
DADES PRODUCCIÓ PER TIPUS VEHICLE 2006 2007 2008
Turi...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 6
2. Dades del Sector
2.5. Dades relacionades amb la comunitat i índexs nac...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 7
3. Grups d’interès implicats
Treballadors
La industria afronta el 2009 am...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 8
3. Grups d’interès implicats
Medi ambient
Les activitat productives i pro...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 9
4. RSC i fabricants de vehicles a Espanya
Politiques de RSC adoptades act...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 10
4. RSC i fabricants de vehicles a Espanya
4.3. Força de treball
 Foment...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 11
5. Conclusions
Les empreses del sector de l’automoció integren elements ...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 12
6. Punts de reflexió
• La gran majoria de polítiques de RSC del sector s...
29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC413
http://www.slideshare.net/Novells/pac4-novells
Grup:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica

399 views

Published on

RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica

 1. 1. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC41 RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica Grup: Autors: Emili Poch Galindo Miquel Saña Saña Ana Serrano Baez Ana Fortuny Salinas
 2. 2. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 2 Índex 1. Introducció: 1. idees fonamentals 2. objectius. 2. Dades del sector: 1. Fabricants de vehicles establerts a Espanya 2. Dades econòmiques 3. Dades de producció 4. Dades relacionades amb la comunitat 3. Grups d’interès implicats 4. Politiques de RSC adoptades pels fabricants de vehicles 1. Medi ambient 2. Acció social 3. Força de treball 4. Segureta 5. Conclusions 6. Punts de reflexió
 3. 3. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 3 1. Introducció 1.1. Idees fonamentals  La crisi financera i econòmica global ha afectat tots els mercats i sectors des del tercer trimestre del 2008.  A Espanya un dels més colpejats ha estat el sector automoció, en especial, els fabricants de vehicles.  Qüestions com el canvi climàtic, la globalització, el subministrament d’energia, l’ocupació i l’atur, la salut i la seguretat són de gran importància actualment.  Davant la sensibilitat creixent de la societat, les polítiques de RSC adoptades per les empreses són cada vegada més nombroses i necessàries.  Per poder provocar un impacte real en competitivitat a llarg termini, el sector de l’automòbil ha de comptar amb sòlides polítiques de RSC i totes les innovacions possibles. 1.2. Objectius del projecte:  Identificar l’estat actual del sector.  Identificar l’impacte dels diferents grups d’interès en l’èxit de les RSC en el sector.  Detectar polítiques de RSC adoptades per els fabricants de vehicles.  Identificar empreses que hagin millorat les seves estratègies davant l’entorn actual.  Mesurar els efectes positius i negatius de la RSC en temps de crisis.  Identificar si la RSC pot resultar una bona eina per sortir de la crisis.
 4. 4. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 4 2. Dades del Sector 2.1. Identificació dels fabricants de vehicles instal·lats a Espanya
 5. 5. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 5 2. Dades del Sector DADES PRODUCCIÓ PER TIPUS VEHICLE 2006 2007 2008 Turismes 2.078.639 2.195.780 1.943.049 Vehicles industrials i tot-terrenys 697.326 693.912 598.593 Autobusos i autocars 1.474 1.546 1.384 Tractocamions 6.503 8.807 6.791 Motocicletes 142.321 133.590 115.734 258 € 161,5 €584 € 48.190 € 51.768 € 1.263 € 38.421 € 1.676 € -333 € -10.000 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € facturació (en milions d'Euros) Beneficis Inversions 2006 2007 2008 2.3. Dades econòmiques 2.4. Dades de producció
 6. 6. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 6 2. Dades del Sector 2.5. Dades relacionades amb la comunitat i índexs nacionals INDEX DE PREUS AL CONSUM 2006 2007 2008 IPC 3,50 2,80 4,10 INDEX sector automòbil 2,40 1,40 -0,50 INDEX carburants 6,60 1,40 13,00 % Participació del sector en el PIB 4,90% 4,90% 3,50% 70.601 69.929 67.264 64.000 66.000 68.000 70.000 72.000 1en els últims 3 anys EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ DIRECTA 2006 2007 2008
 7. 7. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 7 3. Grups d’interès implicats Treballadors La industria afronta el 2009 amb mecanismes de flexibilitat mitjançant la negociació col·lectiva i menys Expedients de Regulació d’ocupació Clients La consciència “verda” de la societat va en augment, el que ha modificat l’actitud de compra dels clients Competidors Les exigències del mercat junt amb la creixent normativa genera un entorn competitiu però amb molta col·laboració pel que fa a mesures de RSC Comunitat principal aportació del sector: ocupació, aportació tecnològica i mediambiental i col·laboració amb entitats i ONGs
 8. 8. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 8 3. Grups d’interès implicats Medi ambient Les activitat productives i productes del sector són de gran impacte mediambiental. Els estàndards de qualitat, de gestió i certificació ambiental són freqüents Sector Públic Línies de col·laboració obertes entre empreses i organismes públics orientats a la promoció del comerç, l’impuls de la innovació i el foment del treball Proveïdors L’evolució de la indústria ha fet que els fabricants de vehicles hagin externalitzat gran part de la seva producció. Tot i així no han perdut poder de decisió ja que es tracta d’un mercat molt estructurat a escala internacional Accionistes A les petites i mitjanes empreses sovint es combina la propietat de l’empresa amb la seva direcció o gestió
 9. 9. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 9 4. RSC i fabricants de vehicles a Espanya Politiques de RSC adoptades actualment pels fabricants de vehicles 4.1. Medi Ambient  En el procés de fabricació de vehicles: millores que disminueixen l’emissió de gasos, vehicles de baix consum, combustibles alternatius, cotxes híbrids i elèctrics.  Plantes de producció: menys emissió de gasos contaminants, ús d’energies renovables, utilització de tècniques de producció sostenibles i materials ecològics.  Reciclatge dels vehicles: utilització de sistemes de reciclatge sostenibles .  Col·laboracions amb associacions d’estudi i protecció de la natura.  Exigència de totes aquestes polítiques als proveïdors. 4.2. Acció Social  Organització de campanyes pròpies o creació de fundacions per projectes de cooperació: dedicats a millorar la salut, la seguretat i l’educació, i per atendre les necessitats d'innovació i tecnologia, etc  Col·laboració amb ONG’s: donatius econòmics i en espècie, cessió de vehicles a aquestes organitzacions,etc  Integració de persones discapacitades: reserva de llocs de treball  Foment del voluntariat: hores remunerades per treballadors voluntaris
 10. 10. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 10 4. RSC i fabricants de vehicles a Espanya 4.3. Força de treball  Foment del desenvolupament personal: amplia gama de programes de formació, desenvolupament personal, salut i exercici físic.  Sistemes per preveure i combatre la discriminació: ja sigui d’origen ètnic, de gènere, religió, ideologia, discapacitat, edat o orientació sexual.  Polítiques de paritat: augmentar el percentatge de dones a l’empresa, en especial en càrrecs mitjos i direcció.  Formació: beques, cursos de formació, informació i presentacions periòdiques.  Seguretat i Salut en el treball. 4.4. Seguretat  Construcció de vehicles més segurs  Sistemes tecnològics per ajudar al conductor a evitar accidents.  Implementació de programes educatius en seguretat vial SINISTRALITAT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Accidents mortals 3.443 3.036 2.876 2.626 2.415 1.929 Víctimes mortals 4.029 3.511 3.332 3.015 2.741 2.181 Ferits greus 2.077 1.635 1.505 1.429 1.150 866
 11. 11. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 11 5. Conclusions Les empreses del sector de l’automoció integren elements de la RSC. La RSC és clau en la competitivitat de les empreses. La preocupació del consumidor pel medi ambient ha fet una forta pressió. La principal inversió en RSC del sector recau en aspectes de respecte pel medi ambient i de l’entorn. La crisi ha generat un impacte en les polítiques de RSC del personal. La gran majoria dels informes sobre sostenibilitat de les empreses d’aquest sector tenen un fort contingut publicitari. La RSC millora la competitivitat i és per aquest motiu que pot resultar ser una molt bona eina per combatre l’actual situació econòmica i social.
 12. 12. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC4 12 6. Punts de reflexió • La gran majoria de polítiques de RSC del sector semblen ser molt positives. Creieu que aquestes són sinceres o formen part de l’estratègia de màrqueting de les empresa en un moment on sembla ser que la sostenibilitat està de moda? • Si haguessis de triar entre medi ambient versus personal , alhora de destinar el pressupost del teu departament, quin escolliries? • Quins impactes creus que tindrien les resolucions adoptades en la cimera de Copenhagen en les polítiques de RSC de les empreses fabricats d’automòbils?
 13. 13. 29/01/15 Iniciació a les Competències TIC_PAC413 http://www.slideshare.net/Novells/pac4-novells Grup:

×