Grenzen aan namaak

1,110 views

Published on

De wereld om ons heen verandert snel. Miriam Koopman heeft laten zien dat namaak van producten een steeds groter probleem dreigt te worden. Immers, waar winst wordt gemaakt is namaak.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grenzen aan namaak

 1. 1. Miriam Koopman<br />‘Verlies uw merk niet uit het oog!’<br />30 september 2010<br />“GRENZEN AAN NAMAAK”<br />
 2. 2. Introductie<br />Namaak – Een serieus probleem voor iedereen<br />Trends<br />Regelgeving<br />Handhaving – Douane<br />Strategie - IP-houders en Novagraaf<br />Tools<br />
 3. 3. 1. Namaak (1)<br />Een serieus probleem voor iedereen<br />
 4. 4. 1. Namaak (2)<br /><ul><li>Waar winst is, is namaak. Dit varieert van Louis Vutton tassen, tandpasta en schoensmeer tot medicijnen en vliegtuigonderdelen
 5. 5. Hoge winsten - Lage risico’s
 6. 6. Betrokkenheid van criminele organisaties of terroristen
 7. 7. Eén van de meest omvangrijke criminele activiteiten van deze tijd
 8. 8. In tien jaar is de handel in namaak meer dan verdubbeld</li></li></ul><li>1. Namaak (3): enkele cijfers<br /><ul><li>In 2009: 117 miljoen namaakproducten in de EU in beslag genomen
 9. 9. Circa 64 % hiervan uit China. Ook Rusland, Oekraïne, Turkije, India, Zuidoost Azië en Latijns Amerika scoren hoog
 10. 10. Wereldwijd is circa 6 % van de verkochte medicijnen namaak. In Afrika soms zelfs meer dan 75 %</li></li></ul><li>
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. 1. Namaak (4)<br /><ul><li>Namaak ondermijnt innovatie, de sleutel naar economische groei
 17. 17. Gezondheids- en veiligheidsrisico’s
 18. 18. Mislopen van (belasting-)inkomsten, extra proceskosten
 19. 19. Verlies van werkgelegenheid
 20. 20. Slavernij en kinderarbeid
 21. 21. Vervuiling
 22. 22. Corruptie en omkoping
 23. 23. Financiering van criminele organisaties en terroristen</li></ul>Counterfeit – not a victimless crime<br />
 24. 24. 2. Trends (1)<br /><ul><li>“Sanitise shipping documents”
 25. 25. Niet langer rechtstreeks transport van productieland naar consumptieland, maar via omwegen (bijvoorbeeld Dubai, Tunesië, Panama),
 26. 26. Splitsing van zendingen
 27. 27. Een deel van het traject vervoer per vliegtuig, dan overladen naar schip of vrachtwagen enzovoorts. </li></ul>Doel:<br /><ul><li>Douanecontroles vermijden dan wel bemoeilijken
 28. 28. De oorsprong van de goederen verhullen</li></li></ul><li>2. Trends (2)<br /><ul><li>Producten worden steeds ‘beter’ nagemaakt, inclusief verpakking en handleiding
 29. 29. Meer handel via Internet: </li></ul> Anonimiteit, Flexibiliteit, Marktgrootte, Reikwijdte, Makkelijk bedrog<br /><ul><li>Namaak infiltreert in de legale bevoorradingsketen (namaak-producten in de schappen van gevestigde winkels)</li></li></ul><li>3. Regelgeving<br /><ul><li>WCO: Worlds Customs Organization
 30. 30. EU: Vrij verkeer van goederen
 31. 31. Anti Piraterij Verordening: Geeft douane mogelijkheid verdachte goederen tegen te houden, al dan niet op eigen initiatief
 32. 32. Met EU registratie: Verzoek tot actie in meerdere lidstaten
 33. 33. Civiel – Strafrechtelijk (Douane)</li></li></ul><li>4. Handhaving – Douane (1)<br />Taken:<br /><ul><li>Toezicht op goederen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden (invoerrechten)
 34. 34. Toezicht op accijnsgoederen zoals sigaretten, alcoholische dranken
 35. 35. Inspectie van goederen in het kader van veiligheid, gezondheid en milieuaspecten</li></li></ul><li>4. Handhaving – Douane (2)<br /><ul><li>Douane onderschept een fractie van alle namaak, gelet op:
 36. 36. > 400 miljoen containers per jaar
 37. 37. > 1 miljard poststukken
 38. 38. > 100 miljoenen vrachtwagens
 39. 39. > 163.000 douaniers werkzaam in EU
 40. 40. ‘Intelligente’ controles op basis van ‘vrachtdocumenten en informatie van derden of uit eigen expertise
 41. 41. Moeilijk namaak te ontdekken, hoge volumes van internationale handel, beperkte mogelijkheid om shipments te screenen</li></li></ul><li>4. Handhaving – Douane (3)<br />Douane:<br /><ul><li>Ex-officio (strafrechtelijk) of actie van IE-houder (civielrechtelijk)</li></ul>Verzoek tot optreden:<br /><ul><li>Nationaal verzoek of communautair verzoek
 42. 42. Douane brengt houder op de hoogte over de verdenking
 43. 43. Houder kan meer informatie opvragen
 44. 44. Termijnen gaan lopen afhankelijk van procedure en al dan niet bederfelijke waar
 45. 45. Geen actie binnen termijn, vrijgave van goederen
 46. 46. Vereenvoudigde procedure</li></li></ul><li>4. Handhaving – Douane (4)<br /><ul><li>Houder moet zelf verantwoordelijkheid nemen, met een beleid komen
 47. 47. Belangrijk: goed samenwerken met douane, onderwijzen van (mogelijke) inbreuken (Tommy Hilfiger, Arsenal, Bugaboo)</li></ul>Derden op het gebied Namaakbestrijding:<br /><ul><li>Ad hoc zaken
 48. 48. Geen echt beleid (strategie: veeg de trap van boven schoon)
 49. 49. Geen wereldwijd overzicht</li></li></ul><li>5. Strategie Novagraaf (1)<br /><ul><li>Samenwerking met douane (proactief optreden)
 50. 50. Stel een duidelijke strategie op
 51. 51. Geen ad hoc bestrijding -> strategisch handelen en daarmee productie (bron van inbreuk) stoppen in plaats van alleen die ene zending stoppen</li></li></ul><li>5. Strategie Novagraaf (2)<br /><ul><li>Letten op budgetten voor recherche en aanpak
 52. 52. Markt monitoren, beslissen bij bedreiging, in gang zetten van acties bij douane
 53. 53. Zorg voor goede contacten ter plekke. Contacten die ook daadwerkelijk optreden (of besteedt het uit)</li></li></ul><li>6. Tools Novagraaf (1)<br /><ul><li>Monitoren van de markt, met verdere groei internet geen eenvoudige opgave
 54. 54. Diverse tools waaronder TMwebscan
 55. 55. Breder kijken dan douane nu kan doen
 56. 56. Zwarte markt vooral op internet (anoniem, cyberflight)</li></li></ul><li>6. Tools Novagraaf (2)<br /><ul><li>Mogelijke (!) zaken opsporen
 57. 57. Problemen wereldwijd in kaart brengen, zoals: productielanden, distributiekanalen, potentiële markten
 58. 58. Daarna strategie en budgetten bepalen
 59. 59. Ten slotte: Plan Do Act</li>

×