Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sss

618 views

Published on

اسماء المرشحات

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sss

  1. 1. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫االسم‬ ******9341‫ي‬‫ايق‬‫ر‬‫ال‬ ‫حضيض‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫ابتسام‬ ******7285‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الشم‬ ‫صالح‬ ‫عبدهللا‬ ‫ار‬‫ر‬‫اب‬ ******0044‫ي‬‫العتيب‬ ‫عبود‬ ‫فهد‬ ‫احالم‬ ******5076‫عقاد‬ ‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫اج‬‫رس‬ ‫ج‬ ‫اري‬ ******1471‫الخياط‬ ‫عبدالحميد‬ ‫بن‬ ‫طلعت‬‫ار‬‫رس‬‫ا‬ ******3232‫ي‬‫مشاف‬ ‫آل‬ ‫عوض‬ ‫محمد‬ ‫اسماء‬ ******4679‫الدحدوح‬ ‫خليل‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بنت‬ ‫اسمهان‬ ******8663‫ي‬‫الحرن‬ ‫منصور‬ ‫محمد‬ ‫اح‬‫ر‬‫اف‬ ******7422‫مداح‬ ‫حسي‬ ‫فؤاد‬ ‫االء‬ ******1757‫ي‬‫العتيب‬ ‫فنيسان‬ ‫سعدي‬ ‫البندري‬ ******9748‫طاشكندي‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫محمد‬ ‫اء‬‫ر‬‫الزه‬ ******9491‫مقبول‬ ‫احمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫العنود‬ ******3647‫مخصوم‬ ‫محمدمهدي‬ ‫انور‬ ‫الهام‬ ******1887‫ي‬‫المدن‬ ‫احمد‬ ‫العابدين‬ ‫زين‬ ‫الهام‬ ******2826‫ي‬‫الحازم‬ ‫عمر‬ ‫سالم‬ ‫امال‬ ******6378‫ي‬‫الوادع‬ ‫ي‬‫يح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫امان‬ ******8999‫احمد‬ ‫احمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫امل‬ ******4225‫ي‬‫البارف‬ ‫ي‬‫شبيل‬ ‫عبدهللا‬ ‫ه‬‫امي‬ ******4684‫البازي‬ ‫عبداللطيف‬ ‫عمر‬ ‫ه‬‫امي‬ ******1684‫االنصاري‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫بن‬ ‫عبدالحفيظ‬ ‫انتصار‬ ******2642‫ي‬‫الشعيب‬ ‫منصور‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫انهار‬ ******5353‫بحي‬ ‫آل‬ ‫محمد‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫انوار‬ ******6804‫ي‬‫العي‬ ‫صالح‬ ‫سليمان‬ ‫ايمان‬ ******5426‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الزه‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫ايمان‬ ******1863‫ي‬‫الحرن‬ ‫حمدان‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫ايمان‬ ******6211‫يونس‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫عبدالشكور‬ ‫ايمان‬ ******0753‫ي‬‫الفارس‬ ‫عبدالحفيظ‬ ‫عاتق‬ ‫أسيل‬ ******9075‫المجيش‬ ‫سعود‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫أفنان‬ ******4321‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الشه‬ ‫سعد‬ ‫عبدهللا‬ ‫ي‬‫أمان‬ ******0225‫جارس‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫ابن‬ ‫سعيد‬ ‫أمل‬ ******5600‫ي‬‫كعب‬‫سعد‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫أمنه‬ ******9889‫النعيم‬ ‫عبداللطيف‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫آالء‬ ******3635‫ي‬‫عفيق‬ ‫اق‬‫ز‬‫عبدالر‬ ‫نبيل‬ ‫محمد‬ ‫آالء‬ ******1587‫ي‬‫العتيب‬ ‫اي‬‫ز‬‫غ‬ ‫بن‬ ‫غازي‬ ‫بدريه‬ ******5023‫غزوي‬ ‫آل‬ ‫سلمان‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بلقيس‬ ******8144‫يوسف‬ ‫محمد‬ ‫ي‬‫يح‬ ‫بيان‬ ******9051‫االحمري‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫كيه‬‫تر‬ ******3265‫ي‬‫الحرن‬ ‫منيع‬ ‫بن‬ ‫حامد‬ ‫تغريد‬ ******0659‫ي‬‫قاض‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫جمانه‬ ******3553‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الزه‬ ‫حسن‬ ‫ي‬‫مرض‬ ‫جواهر‬ ******7901‫ي‬‫السبيع‬ ‫اج‬‫ر‬‫ف‬ ‫بن‬ ‫عبدهللا‬ ‫بنت‬ ‫اء‬‫ز‬‫جو‬ ******4566‫ي‬‫المالك‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫محمد‬ ‫حصه‬ ******2011‫ي‬‫السلم‬ ‫ربيعان‬ ‫ثنيان‬ ‫حنان‬ ******5927‫عمر‬ ‫سالم‬ ‫عمر‬ ‫حنان‬ ******7313‫عامر‬ ‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫حنان‬ ******4654‫ي‬‫المالك‬ ‫احمد‬ ‫حمدان‬ ‫حني‬ ******4580‫غنوم‬ ‫ال‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫خلود‬ ******8555‫العساف‬ ‫سليمان‬ ‫نارص‬ ‫خوله‬ ******7433‫ي‬‫عسي‬ ‫محمد‬ ‫ي‬‫يح‬ ‫دالل‬
  2. 2. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫االسم‬ ******8516‫شافع‬ ‫احمد‬ ‫عل‬ ‫دنيا‬ ******3582‫شامان‬ ‫سويلم‬ ‫محمد‬ ‫انا‬‫ر‬ ******1647‫السلم‬ ‫فرج‬ ‫بن‬ ‫فليح‬ ‫اويه‬‫ر‬ ******8787‫ي‬‫اليافع‬ ‫سعيد‬ ‫عوض‬ ‫ي‬‫رن‬ ******1609‫ي‬‫اليمان‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫رشا‬ ******1529‫الغامدي‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫احمد‬ ‫رنا‬ ******1009‫ي‬‫العوم‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫روان‬ ******0027‫باحمدين‬ ‫سالم‬ ‫احمد‬ ‫ريم‬ ******9689‫ي‬‫القرن‬ ‫علوان‬ ‫احمد‬ ‫ريم‬ ******6578‫ي‬‫الزنبق‬ ‫هللا‬ ‫عتيق‬ ‫بن‬ ‫احمد‬ ‫هام‬‫ري‬ ******9456‫الغامدي‬ ‫محمد‬ ‫يوسف‬ ‫هام‬‫ري‬ ******7350‫البلوى‬ ‫عواد‬ ‫سعد‬ ‫زهور‬ ******0421‫ي‬‫البكي‬ ‫سليمان‬ ‫صالح‬ ‫ساره‬ ******9535‫حسي‬ ‫آل‬ ‫عبدهللا‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫ساره‬ ******4322‫االحيدب‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدهللا‬ ‫ساره‬ ******5245‫البلوي‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫سحر‬ ******6101‫حمد‬ ‫أل‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدهللا‬ ‫بنت‬ ‫سعاد‬ ******1305‫ي‬‫القحطان‬ ‫عبدهللا‬ ‫ي‬‫ناج‬ ‫سلوي‬ ******4565‫الحليس‬ ‫عبدهللا‬ ‫عبيدان‬ ‫سمر‬ ******9855‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الزه‬ ‫حسي‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫ه‬‫سمي‬ ******3818‫الغامدي‬ ‫احمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫سميه‬ ******0047‫ي‬‫القحطان‬ ‫معيض‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫سناء‬ ******3332‫عطيه‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫سهاد‬ ******9704‫ي‬‫عسي‬ ‫احمد‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫يح‬ ‫يفه‬ ‫ر‬‫رس‬ ******6639‫النعيم‬ ‫عبداللطيف‬ ‫بن‬ ‫نبيل‬ ‫بنت‬ ‫شعاع‬ ******0778‫الجابري‬ ‫صالح‬ ‫عبدهللا‬ ‫شمس‬ ******9410‫بسيط‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫حسي‬ ‫شهد‬ ******4927‫ي‬‫المطي‬ ‫سعود‬ ‫اء‬‫ز‬‫ج‬ ‫صيته‬ ******5360‫اج‬‫رس‬‫ال‬ ‫زيد‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫ضح‬ ******3374‫ي‬‫العتيب‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫نوار‬ ‫عايشه‬ ******1390‫معمر‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫حمد‬ ‫عبي‬ ******9194‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الزه‬ ‫محمد‬ ‫حسي‬ ‫عقيله‬ ******3733‫الشمري‬ ‫رحيل‬ ‫مخلف‬ ‫عهد‬ ******3193‫ي‬‫سقط‬ ‫يعقوب‬ ‫بن‬ ‫عادل‬ ‫عهود‬ ******6967‫ي‬‫ن‬‫الجي‬ ‫احمد‬ ‫عمر‬ ‫عهود‬ ******1676‫السقا‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫بنت‬ ‫عواطف‬ ******1461‫ي‬‫القحطان‬ ‫سعيد‬ ‫ابن‬ ‫ظافر‬ ‫فاتن‬ ******3315‫منذري‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫فاطمه‬ ******4947‫الشهري‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫احمد‬ ‫فاطمه‬ ******5562‫كسناوي‬‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫فاطمه‬ ******7524‫بوحمد‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫بنت‬ ‫فاطمه‬ ******3325‫ي‬‫القرن‬ ‫احمد‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫فاطمه‬ ******4461‫ي‬‫القحطان‬ ‫ظافر‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫فاطمه‬ ******9031‫ي‬‫العوم‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫عبدهللا‬ ‫فريال‬ ******3712‫ي‬‫السبيع‬ ‫محمد‬ ‫علوش‬ ‫قوت‬ ******8335‫بايزيد‬ ‫سالم‬ ‫محمد‬ ‫لبب‬ ******6817‫المنصور‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫لطيفه‬ ******3424‫الحداد‬ ‫محمد‬ ‫رياض‬ ‫ي‬‫ليل‬ ******6088‫ثنيان‬ ‫آل‬ ‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫جواد‬ ‫ماجده‬
  3. 3. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫االسم‬ ******5274‫األحمري‬ ‫ي‬‫يح‬ ‫عبدهللا‬ ‫ماجده‬ ******2556‫البي‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫سلمان‬ ‫مجد‬ ******4207‫الشهري‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫محبه‬ ******5989‫خليفه‬ ‫الهام‬ ‫محمد‬ ‫ام‬‫ر‬‫م‬ ******7449‫يف‬ ‫ر‬‫الرس‬ ‫سليم‬ ‫ترىك‬ ‫مرفت‬ ******7760‫ي‬‫القحطان‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫سعيد‬ ‫مالك‬ ******5971‫خليفه‬ ‫الهام‬ ‫محمد‬ ‫منار‬ ******4601‫ي‬‫المالك‬ ‫عايض‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫منال‬ ******0667‫هواري‬ ‫سعيد‬ ‫منذر‬ ‫منال‬ ******1460‫ي‬‫مبارىك‬ ‫ثابت‬ ‫محمد‬ ‫مب‬ ******4737‫ي‬ ‫ر‬‫البيش‬ ‫عون‬ ‫عبدهللا‬ ‫ه‬‫مني‬ ******1858‫النهدي‬ ‫صالح‬ ‫ابن‬ ‫عمر‬ ‫بنت‬ ‫مها‬ ******9008‫الكالوف‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫بن‬ ‫خليفه‬ ‫ميساء‬ ******5778‫الشهري‬ ‫حمدان‬ ‫عبدهللا‬ ‫ناديه‬ ******2189‫ي‬‫الماض‬ ‫حمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫نجالء‬ ******4611‫الشهري‬ ‫ع‬‫شار‬ ‫بن‬ ‫امه‬‫ر‬‫غ‬ ‫ندى‬ ******3151‫عارم‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫ندى‬ ******4973‫النهدي‬ ‫مبارك‬ ‫بن‬ ‫سالم‬ ‫بنت‬ ‫نهله‬ ******1057‫حسني‬ ‫صالح‬ ‫عبدهللا‬ ‫نىه‬ ******1611‫ي‬‫المالك‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫رجب‬ ‫نوال‬ ******1980‫باصحيح‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بنت‬ ‫نور‬ ******4650‫ي‬ ‫ر‬‫البيش‬ ‫موس‬ ‫عيد‬ ‫نور‬ ******3983‫ي‬‫القحطان‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫نوره‬ ******5044‫العطوي‬ ‫حميد‬ ‫سليمان‬ ‫نوره‬ ******5352‫ي‬‫القحطان‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫ابن‬ ‫صالح‬ ‫نوره‬ ******9514‫ي‬‫الحارن‬ ‫سليم‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫نوره‬ ******4147‫ي‬‫الحارن‬ ‫عايض‬ ‫مطر‬ ‫نوره‬ ******7118‫ي‬‫الحرن‬ ‫سمحان‬ ‫حامد‬ ‫نوف‬ ******5637‫ي‬‫الحازم‬ ‫حامد‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫نوف‬ ******9778‫ي‬‫الحرن‬ ‫سلم‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫هاجر‬ ******2053‫حريري‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫موفق‬ ‫هبه‬ ******1324‫ي‬‫السلم‬ ‫هللا‬ ‫فرج‬ ‫حامد‬ ‫هدى‬ ******5287‫ي‬‫العي‬ ‫متعب‬ ‫عبدهللا‬ ‫هدى‬ ******0681‫سندي‬ ‫عبدالواحد‬ ‫حسن‬ ‫هديل‬ ******4708‫البلوي‬ ‫حمود‬ ‫عوض‬ ‫هالله‬ ******3061‫ي‬‫السهل‬ ‫فواز‬ ‫حاشم‬ ‫هند‬ ******5431‫الحرن‬ ‫جدوع‬ ‫حمود‬ ‫هند‬ ******5672‫سمكري‬ ‫جميل‬ ‫بن‬ ‫شاكر‬ ‫هند‬ ******3197‫الصاعدي‬ ‫حمدان‬ ‫عيد‬ ‫هيفاء‬ ******0317‫ديه‬ ‫ابو‬ ‫سلمان‬ ‫محمد‬ ‫هيفاء‬ ******2886‫ي‬‫الرويل‬ ‫معدي‬ ‫مداد‬ ‫واجده‬ ******6537‫عقيل‬ ‫علوي‬ ‫بن‬ ‫عصام‬ ‫وجدان‬ ******3649‫النقادي‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مروان‬ ‫ود‬ ******7490‫باصالح‬ ‫سالم‬ ‫عقيل‬ ‫وداد‬ ******0899‫ي‬‫الحرن‬ ‫ي‬‫عل‬ ‫حسن‬ ‫وضحه‬ ******6382‫الجارهللا‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫وفأ‬

×