Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قوائم اعتراض النجف نساء

قوائم اعتراض النجف نساء

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

قوائم اعتراض النجف نساء

 1. 1. ‫عبد‬ ‫شولي‬ ‫أثنيه‬ ‫مراد‬ ‫جليل‬ ‫ابتسام‬ ‫يونس‬ ‫عبدالزهرة‬ ‫اجمالة‬ ‫كاظم‬ ‫حاتم‬ ‫احالم‬ ‫جاسم‬ ‫دهش‬ ‫احالم‬ ‫علي‬ ‫فاهم‬ ‫احالم‬ ‫اخ‬‫نعمه‬ ‫فرحان‬ ‫الص‬ ‫عبد‬ ‫رضا‬ ‫اسراء‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسين‬ ‫اسراء‬ ‫مسلم‬ ‫صالح‬ ‫اسماء‬ ‫شاكر‬ ‫فاضل‬ ‫اسماء‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫اسيا‬ ‫حميد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫اسيل‬ ‫سلمان‬ ‫عزيز‬ ‫اشواق‬ ‫رشيد‬ ‫محمدحسن‬ ‫اشواق‬ ‫حربي‬ ‫هادي‬ ‫اقبال‬ ‫جاسم‬ ‫جبار‬ ‫االء‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫االء‬ ‫سمير‬ ‫عبدالعباس‬ ‫االء‬ ‫خلف‬ ‫وادي‬ ‫الماز‬ ‫عبود‬ ‫كاظم‬ ‫البيت‬ ‫ام‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫السعد‬ ‫ام‬ ‫فرحان‬ ‫شنيدل‬ ‫ام‬ ‫كاظم‬ ‫رحيم‬ ‫امال‬ ‫حسن‬ ‫طالب‬ ‫امال‬ ‫فيروز‬ ‫مرزوك‬ ‫امانة‬ ‫جبر‬ ‫صالح‬ ‫امريكا‬ ‫جواد‬ ‫حميد‬ ‫امل‬ ‫عبدايوب‬ ‫عبدالحسن‬ ‫امل‬ ‫دفتر‬ ‫عبدالله‬ ‫امل‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫امل‬ ‫شمران‬ ‫شنبارة‬ ‫اميرة‬
 2. 2. ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫اميرة‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬ ‫اميره‬ ‫جالب‬ ‫صالح‬ ‫اميره‬ ‫عب‬ ‫امينة‬‫ناجي‬ ‫د‬ ‫عبد‬ ‫جاسب‬ ‫انتصار‬ ‫شعالن‬ ‫سلمان‬ ‫انتصار‬ ‫عبد‬ ‫فاهم‬ ‫انتصار‬ ‫صالح‬ ‫كاظم‬ ‫انتصار‬ ‫شالكة‬ ‫محمد‬ ‫انتصار‬ ‫حسن‬ ‫منعم‬ ‫انتصار‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫انتظار‬ ‫غازي‬ ‫جابر‬ ‫انصاف‬ ‫مكي‬ ‫دخيل‬ ‫انعام‬ ‫موسى‬ ‫عمران‬ ‫انعام‬ ‫منعم‬ ‫ازهر‬ ‫انوار‬ ‫سلمان‬ ‫غالب‬ ‫انوار‬ ‫جبار‬ ‫جاسم‬ ‫ايمان‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫ايمان‬ ‫عمران‬ ‫خليل‬ ‫ايمان‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫ايمان‬ ‫جوده‬ ‫عزيز‬ ‫ايمان‬ ‫حسون‬ ‫علوان‬ ‫ايمان‬ ‫عباس‬ ‫كريم‬ ‫ايمان‬ ‫ياسين‬ ‫مجلي‬ ‫ايمان‬ ‫غازي‬ ‫عقيل‬ ‫ايناس‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫باسمه‬ ‫شاكر‬ ‫محمد‬ ‫باسمه‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫بخيتة‬ ‫عيسى‬ ‫فنجان‬ ‫بخيتة‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫بدرية‬ ‫حمادي‬ ‫شلتاغ‬ ‫بدرية‬ ‫داود‬ ‫فالح‬ ‫بدرية‬
 3. 3. ‫ضاري‬ ‫محمد‬ ‫بدرية‬ ‫عجالن‬ ‫عبود‬ ‫بدريه‬ ‫م‬ ‫غايب‬ ‫بدريه‬‫يدر‬ ‫الله‬ ‫مال‬ ‫بدريه‬ ‫سلمان‬ ‫غافل‬ ‫بديعة‬ ‫علوان‬ ‫هادي‬ ‫بركه‬ ‫حمزه‬ ‫جبار‬ ‫بسعاد‬ ‫ناصر‬ ‫غايب‬ ‫بسعاد‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫بسهن‬ ‫عبود‬ ‫هادي‬ ‫بشرى‬ ‫عبدعلي‬ ‫حسن‬ ‫بشرى‬ ‫ابراهيم‬ ‫علي‬ ‫بشرى‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫بشرى‬ ‫لفته‬ ‫محمد‬ ‫بشرى‬ ‫ثعبان‬ ‫هلوس‬ ‫بشرى‬ ‫هاني‬ ‫داخل‬ ‫بشوش‬ ‫عبود‬ ‫عبدالحسن‬ ‫بلقيس‬ ‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫بنيت‬ ‫جبر‬ ‫علي‬ ‫بنين‬ ‫حسين‬ ‫منصور‬ ‫بنين‬ ‫علوان‬ ‫منفي‬ ‫بنيه‬ ‫حسن‬ ‫السادة‬ ‫عبد‬ ‫بهرة‬ ‫جبار‬ ‫كاظم‬ ‫بهية‬ ‫يسر‬ ‫زيد‬ ‫عبد‬ ‫بيداء‬ ‫عبد‬ ‫هالل‬ ‫بيداء‬ ‫عطيه‬ ‫جفير‬ ‫ترابه‬ ‫عناد‬ ‫خماط‬ ‫تركيه‬ ‫سلمان‬ ‫شريف‬ ‫تركيه‬ ‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫عطشان‬ ‫تركيه‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫محيسن‬ ‫ترمة‬ ‫جاسم‬ ‫ناجي‬ ‫تسواهن‬ ‫عبد‬ ‫جريح‬ ‫تعطيل‬
 4. 4. ‫كشاش‬ ‫عرنوص‬ ‫تقية‬ ‫ذهب‬ ‫محمد‬ ‫تمامة‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫تموين‬ ‫عزيز‬ ‫كاظم‬ ‫تموينه‬ ‫سلمان‬ ‫كريم‬ ‫ثمينه‬ ‫عبود‬ ‫ظاهر‬ ‫جازيه‬ ‫حلو‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫جاسمية‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫جبرة‬ ‫عبد‬ ‫كسار‬ ‫جبرية‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫جسومة‬ ‫عجبور‬ ‫ضايف‬ ‫جليله‬ ‫عبود‬ ‫نعمة‬ ‫جمهورية‬ ‫جبار‬ ‫عبد‬ ‫جميلة‬ ‫علوان‬ ‫كاظم‬ ‫جميلة‬ ‫السادة‬ ‫عبد‬ ‫عدنان‬ ‫جنان‬ ‫محمدعلي‬ ‫قاسم‬ ‫جنان‬ ‫سلمان‬ ‫هاشم‬ ‫جنان‬ ‫ج‬‫علوان‬ ‫عباس‬ ‫نجل‬ ‫موجد‬ ‫عظيم‬ ‫جندية‬ ‫جوده‬ ‫سويب‬ ‫جنيه‬ ‫كاظم‬ ‫حسين‬ ‫جواهر‬ ‫حسين‬ ‫طالب‬ ‫جواهر‬ ‫سلطان‬ ‫عراك‬ ‫حالوبة‬ ‫سلمان‬ ‫حسون‬ ‫حدودة‬ ‫كزار‬ ‫غازي‬ ‫حربيه‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫حسنة‬ ‫عطيوي‬ ‫عبد‬ ‫حسنة‬ ‫جاسم‬ ‫رحمن‬ ‫حسنه‬ ‫شاهين‬ ‫عبيس‬ ‫حسنه‬ ‫حمود‬ ‫مجبل‬ ‫حشوة‬ ‫عبيد‬ ‫جحيل‬ ‫حضية‬ ‫عباس‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫حظية‬
 5. 5. ‫عباس‬ ‫فرهود‬ ‫حظية‬ ‫لهوف‬ ‫كاظم‬ ‫حظية‬ ‫كافي‬ ‫شعيب‬ ‫حكمه‬ ‫حمزة‬ ‫بنون‬ ‫حكيمة‬ ‫حسين‬ ‫جواد‬ ‫حكيمة‬ ‫عليوي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حكيمة‬ ‫قند‬ ‫مدلول‬ ‫حكيمة‬ ‫كردي‬ ‫تركي‬ ‫حلى‬ ‫حساني‬ ‫سعد‬ ‫حليمه‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حليمه‬ ‫حمود‬ ‫مراد‬ ‫حمامه‬ ‫سويد‬ ‫مسير‬ ‫حمدة‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حمدية‬ ‫سلطان‬ ‫جاسم‬ ‫حمديه‬ ‫شيبان‬ ‫محمد‬ ‫حمديه‬ ‫بكا‬ ‫حمزية‬‫غياش‬ ‫ن‬ ‫حجام‬ ‫جاسم‬ ‫حمزية‬ ‫علوان‬ ‫حسن‬ ‫حمزية‬ ‫عامر‬ ‫سرحان‬ ‫حمزيه‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫حميدة‬ ‫عبدالحسين‬ ‫بدر‬ ‫حميدة‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫حميدة‬ ‫دهام‬ ‫محسن‬ ‫حميدة‬ ‫جوده‬ ‫حسين‬ ‫حميده‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عزيز‬ ‫حميده‬ ‫ابراهيم‬ ‫علي‬ ‫حنان‬ ‫عبدالحي‬ ‫عادل‬ ‫حوراء‬ ‫كاظم‬ ‫فاخر‬ ‫حوراء‬ ‫مطلق‬ ‫فاضل‬ ‫حوراء‬ ‫حسن‬ ‫فاهم‬ ‫حوري‬ ‫محمد‬ ‫جبر‬ ‫حياة‬ ‫موسى‬ ‫عبدمسلم‬ ‫حياة‬
 6. 6. ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫حيه‬ ‫بتور‬ ‫كاطع‬ ‫خبيله‬ ‫موسى‬ ‫جادر‬ ‫ختام‬ ‫سرحان‬ ‫ذياب‬ ‫ختام‬ ‫عبدالسادة‬ ‫علي‬ ‫ختام‬ ‫عبد‬ ‫رسول‬ ‫خديجة‬ ‫معيدي‬ ‫شياع‬ ‫خديجه‬ ‫عبود‬ ‫رسول‬ ‫خلود‬ ‫حسن‬ ‫طالب‬ ‫خلود‬ ‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫خميسه‬ ‫عبيد‬ ‫حسين‬ ‫خميسه‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫خولة‬ ‫سويد‬ ‫حسن‬ ‫خيرية‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫خيرية‬ ‫غي‬ ‫دايخة‬‫عطية‬ ‫الن‬ ‫علي‬ ‫غني‬ ‫دجلة‬ ‫خضير‬ ‫جبر‬ ‫دخيله‬ ‫مطاري‬ ‫غياش‬ ‫دره‬ ‫علي‬ ‫جيجان‬ ‫دغيشة‬ ‫عباس‬ ‫عبادي‬ ‫دالل‬ ‫هاني‬ ‫كاظم‬ ‫دالل‬ ‫عداي‬ ‫عبود‬ ‫دلة‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫دموع‬ ‫حميد‬ ‫فليح‬ ‫دوحه‬ ‫دريوش‬ ‫جويج‬ ‫دينار‬ ‫سويدان‬ ‫حسن‬ ‫ذكرى‬ ‫عبيد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫رؤى‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫رئيسه‬ ‫ضيدان‬ ‫نعيم‬ ‫رباب‬ ‫عظيم‬ ‫عبداالمير‬ ‫رتبة‬ ‫علي‬ ‫ابراهيم‬ ‫رجاء‬ ‫عاصي‬ ‫حلو‬ ‫رجاء‬
 7. 7. ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫رجاء‬ ‫متعب‬ ‫حنتوش‬ ‫رجيحة‬ ‫هادي‬ ‫علي‬ ‫رحاب‬ ‫محسن‬ ‫يوسف‬ ‫رحمة‬ ‫سوادي‬ ‫اسيود‬ ‫رحمه‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫رحيمة‬ ‫حوالة‬ ‫حيون‬ ‫رحيمة‬ ‫محمد‬ ‫ضابع‬ ‫رحيمه‬ ‫حمود‬ ‫حميد‬ ‫رزيفة‬ ‫عبد‬ ‫جبار‬ ‫رزيقة‬ ‫حسوني‬ ‫حميدي‬ ‫رزيقة‬ ‫حصيني‬ ‫هادي‬ ‫رزيقة‬ ‫احمد‬ ‫حسن‬ ‫رزيقه‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫رزيقه‬ ‫رز‬‫حمد‬ ‫كاظم‬ ‫يقه‬ ‫جاسم‬ ‫جبار‬ ‫رسل‬ ‫شنان‬ ‫حويل‬ ‫رسمية‬ ‫عزيز‬ ‫عبدالشهيد‬ ‫رسمية‬ ‫ياسين‬ ‫هادي‬ ‫رسمية‬ ‫حسين‬ ‫رحيم‬ ‫رشا‬ ‫عبد‬ ‫فاهم‬ ‫رشا‬ ‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫رشاكه‬ ‫عكلة‬ ‫عبد‬ ‫رشيدة‬ ‫حسن‬ ‫حسون‬ ‫رضية‬ ‫محسن‬ ‫سهر‬ ‫رضية‬ ‫جبار‬ ‫هاتف‬ ‫رضية‬ ‫عامر‬ ‫حسن‬ ‫رضيه‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫رضيه‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫رضيه‬ ‫االمير‬ ‫عبد‬ ‫رغد‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫رقية‬ ‫مهدي‬ ‫نعاس‬ ‫رقيه‬
 8. 8. ‫كوري‬ ‫سبهان‬ ‫ركروك‬ ‫شالش‬ ‫كاظم‬ ‫ركنة‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫رنا‬ ‫عبود‬ ‫جياد‬ ‫رهية‬ ‫مطلب‬ ‫دلهوم‬ ‫رهية‬ ‫كاظم‬ ‫هجول‬ ‫زريه‬ ‫عبد‬ ‫سعدون‬ ‫زعيمة‬ ‫شالي‬ ‫جبر‬ ‫زكية‬ ‫عليوي‬ ‫سلمان‬ ‫زكية‬ ‫كسار‬ ‫علوان‬ ‫زنوبة‬ ‫عبدالرضا‬ ‫حسين‬ ‫زهراء‬ ‫مهدي‬ ‫ماجد‬ ‫زهراء‬ ‫بريج‬ ‫جياد‬ ‫زهرة‬ ‫حسون‬ ‫تالي‬ ‫زهرة‬ ‫كاظم‬ ‫جبر‬ ‫زهرة‬ ‫كربول‬ ‫حسن‬ ‫زهرة‬ ‫صاكي‬ ‫حنون‬ ‫زهرة‬ ‫محمد‬ ‫خزاوي‬ ‫زهرة‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عباس‬ ‫زهرة‬ ‫حداد‬ ‫عبد‬ ‫زهرة‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدهاشم‬ ‫زهرة‬ ‫درويش‬ ‫عمران‬ ‫زهرة‬ ‫عنهور‬ ‫غانم‬ ‫زهرة‬ ‫سلمان‬ ‫لفتة‬ ‫زهرة‬ ‫مهدي‬ ‫تقي‬ ‫محمد‬ ‫زهرة‬ ‫جبر‬ ‫جعفر‬ ‫زهره‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫زهره‬ ‫عبد‬ ‫دوهان‬ ‫زهره‬ ‫حسن‬ ‫جابر‬ ‫زهوري‬ ‫ن‬ ‫هادي‬ ‫زهوري‬‫جم‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫زهيدة‬ ‫محسن‬ ‫برهي‬ ‫زينب‬
 9. 9. ‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ ‫زينب‬ ‫علي‬ ‫طالب‬ ‫زينب‬ ‫كريم‬ ‫ناجي‬ ‫زينب‬ ‫عيسى‬ ‫سميع‬ ‫زينة‬ ‫عطشان‬ ‫ناضم‬ ‫زينه‬ ‫خشان‬ ‫عاردي‬ ‫ساره‬ ‫عبود‬ ‫حسين‬ ‫سامية‬ ‫عزيز‬ ‫مهدي‬ ‫سامية‬ ‫ناصر‬ ‫دلول‬ ‫ساميه‬ ‫عكاب‬ ‫محسن‬ ‫ساميه‬ ‫مدفون‬ ‫حسين‬ ‫ساهرة‬ ‫جبار‬ ‫شمخي‬ ‫ساهرة‬ ‫عبد‬ ‫هويدي‬ ‫ساهرة‬ ‫علي‬ ‫جبار‬ ‫ساهره‬ ‫نجم‬ ‫عبدالرضا‬ ‫ساهره‬ ‫خضر‬ ‫محمد‬ ‫ستة‬ ‫نعمة‬ ‫جليل‬ ‫سجودة‬ ‫مدلول‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سحر‬ ‫االئمة‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫سرور‬ ‫خوكان‬ ‫عبادي‬ ‫سرور‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫سريعة‬ ‫زاير‬ ‫غازي‬ ‫سعاد‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫سعدية‬ ‫عبدالكريم‬ ‫سعدية‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫سعدية‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫سعدية‬ ‫عبد‬ ‫مشيري‬ ‫سعدية‬ ‫كنان‬ ‫نعيم‬ ‫سعدية‬ ‫ع‬ ‫جابر‬ ‫سعديه‬‫بد‬ ‫عنك‬ ‫خضير‬ ‫سعديه‬ ‫علي‬ ‫لفته‬ ‫سعديه‬ ‫هاشم‬ ‫يوسف‬ ‫سعديه‬
 10. 10. ‫علي‬ ‫خالد‬ ‫سعيدة‬ ‫عباس‬ ‫ديوان‬ ‫سعيدة‬ ‫جسوم‬ ‫جاهل‬ ‫سعيده‬ ‫سلمان‬ ‫محسن‬ ‫سعيده‬ ‫هندي‬ ‫كاظم‬ ‫سكنة‬ ‫كاظم‬ ‫مزهر‬ ‫سكنه‬ ‫جواد‬ ‫شالكة‬ ‫سكينة‬ ‫جابر‬ ‫صالح‬ ‫سكينة‬ ‫عبد‬ ‫عيدان‬ ‫سكينة‬ ‫عبود‬ ‫غازي‬ ‫سكينة‬ ‫فيكي‬ ‫ابراهيم‬ ‫سكينه‬ ‫علي‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫سلطانه‬ ‫نجم‬ ‫بندر‬ ‫سلكة‬ ‫نصيف‬ ‫بردش‬ ‫سلمى‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫سلمى‬ ‫مطرود‬ ‫وحيد‬ ‫سلمى‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سلوى‬ ‫جبر‬ ‫فضل‬ ‫سلوى‬ ‫محمد‬ ‫مهدي‬ ‫سلوى‬ ‫حمزة‬ ‫حسين‬ ‫سليمة‬ ‫لفتة‬ ‫حمادي‬ ‫سليمة‬ ‫سلمان‬ ‫شاكر‬ ‫سليمة‬ ‫علي‬ ‫عبدالله‬ ‫سليمة‬ ‫جبر‬ ‫عبيد‬ ‫سليمة‬ ‫علي‬ ‫فرحان‬ ‫سليمة‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫سليمة‬ ‫كشوش‬ ‫كاظم‬ ‫سليمة‬ ‫عبيد‬ ‫نجم‬ ‫سليمة‬ ‫علي‬ ‫سليمه‬‫ديكان‬ ‫جالب‬ ‫محمد‬ ‫سليمه‬ ‫فرحان‬ ‫فصال‬ ‫سماهن‬ ‫عبدالنبي‬ ‫كاطم‬ ‫سميرة‬
 11. 11. ‫بحر‬ ‫جياد‬ ‫سميره‬ ‫شيال‬ ‫حسين‬ ‫سناء‬ ‫جواد‬ ‫صباح‬ ‫سناء‬ ‫ذياب‬ ‫مهدي‬ ‫سندس‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫يحيى‬ ‫سندس‬ ‫حمود‬ ‫غضيب‬ ‫سنيه‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫سهاد‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫سهام‬ ‫غاوي‬ ‫زيد‬ ‫عبد‬ ‫سهام‬ ‫صادق‬ ‫عباس‬ ‫سهيلة‬ ‫نجم‬ ‫حسان‬ ‫سهيله‬ ‫عبادي‬ ‫بندر‬ ‫سوريا‬ ‫رشيد‬ ‫بهلول‬ ‫سوزان‬ ‫مهدي‬ ‫يوسف‬ ‫سوية‬ ‫خضر‬ ‫صالح‬ ‫سويه‬ ‫وطبان‬ ‫بستان‬ ‫شدهة‬ ‫حسين‬ ‫جعفر‬ ‫شذى‬ ‫حسن‬ ‫حمود‬ ‫شذى‬ ‫محمد‬ ‫صاحب‬ ‫شذى‬ ‫ناصر‬ ‫جبر‬ ‫شروق‬ ‫ناصر‬ ‫جاسم‬ ‫شريعة‬ ‫مصطفى‬ ‫عبدالنبي‬ ‫شريعة‬ ‫حسون‬ ‫مسلم‬ ‫شعاع‬ ‫دكدوك‬ ‫ناجي‬ ‫شعاع‬ ‫جبار‬ ‫كياش‬ ‫شعيع‬ ‫عجيل‬ ‫شناوي‬ ‫شفيقة‬ ‫لويت‬ ‫اكشيش‬ ‫شكرية‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫شكرية‬ ‫محمد‬ ‫بازول‬ ‫شكريه‬ ‫هليل‬ ‫حمدان‬ ‫شكريه‬ ‫ابراهيم‬ ‫عباس‬ ‫شكريه‬ ‫عيدان‬ ‫عبود‬ ‫شكريه‬
 12. 12. ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫شكريه‬ ‫عزيز‬ ‫عبدالعباس‬ ‫شمرة‬ ‫عويجل‬ ‫سلطان‬ ‫شمره‬ ‫عبدالله‬ ‫محسن‬ ‫شنة‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫شنه‬ ‫نعمة‬ ‫عبدالسادة‬ ‫شنوة‬ ‫كاظم‬ ‫حربي‬ ‫شهية‬ ‫عبادي‬ ‫خادم‬ ‫شهية‬ ‫جاسم‬ ‫حسن‬ ‫شوفة‬ ‫جاري‬ ‫عناد‬ ‫شونة‬ ‫حمود‬ ‫حسن‬ ‫شيرين‬ ‫جوا‬ ‫شيماء‬‫كاظم‬ ‫د‬ ‫حمود‬ ‫حسين‬ ‫شيماء‬ ‫عبدنور‬ ‫حميد‬ ‫شيماء‬ ‫جاسم‬ ‫ياسين‬ ‫صابرين‬ ‫نعمة‬ ‫موسى‬ ‫صبرية‬ ‫عباس‬ ‫جبر‬ ‫صبريه‬ ‫سلمان‬ ‫ناهي‬ ‫صبريه‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫صبيحة‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫صبيحة‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫صبيحة‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صبيحة‬ ‫عطية‬ ‫مزهر‬ ‫صبيحة‬ ‫شبيب‬ ‫ابراهيم‬ ‫صبيحه‬ ‫عيدان‬ ‫جويد‬ ‫صبيحه‬ ‫خلصان‬ ‫كاطع‬ ‫صبيحه‬ ‫جرود‬ ‫مهدي‬ ‫صبيحه‬ ‫عباس‬ ‫حميد‬ ‫صديقه‬ ‫كاظم‬ ‫جالب‬ ‫صفية‬ ‫نعمة‬ ‫مزار‬ ‫صفية‬ ‫محمد‬ ‫نعمه‬ ‫صفيه‬ ‫عودة‬ ‫حمادي‬ ‫صيرية‬
 13. 13. ‫شريف‬ ‫عدنان‬ ‫ضحى‬ ‫شذر‬ ‫ظاهر‬ ‫ضميمة‬ ‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫ضويه‬ ‫عسل‬ ‫جلعوط‬ ‫طفله‬ ‫نيروز‬ ‫حسين‬ ‫طلبة‬ ‫مجيد‬ ‫محسن‬ ‫طلبه‬ ‫نويعيس‬ ‫جبار‬ ‫طليعه‬ ‫عبد‬ ‫شمران‬ ‫طليعه‬ ‫مهدي‬ ‫هادي‬ ‫طليعه‬ ‫مظلوم‬ ‫علي‬ ‫طوعة‬ ‫رزا‬ ‫ظفر‬‫كاظم‬ ‫ق‬ ‫خضير‬ ‫ناصح‬ ‫عاشورة‬ ‫نعمه‬ ‫ياسين‬ ‫عجايب‬ ‫يوسف‬ ‫مطوه‬ ‫عجيبة‬ ‫عبد‬ ‫خزي‬ ‫عجيبه‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫عذراء‬ ‫حمادة‬ ‫عمران‬ ‫عذراء‬ ‫عبدالرضا‬ ‫مهدي‬ ‫عذراء‬ ‫حميد‬ ‫كاظم‬ ‫عزيزة‬ ‫فزع‬ ‫دحام‬ ‫عطية‬ ‫مهدي‬ ‫حريوي‬ ‫عفاف‬ ‫عبدالرضا‬ ‫حمود‬ ‫عفنة‬ ‫سويف‬ ‫عواد‬ ‫عالهن‬ ‫فاضل‬ ‫حيدر‬ ‫علياء‬ ‫عبدالسادة‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علياء‬ ‫عبود‬ ‫جالب‬ ‫علية‬ ‫عبود‬ ‫طاهر‬ ‫علية‬ ‫كديمي‬ ‫وهنة‬ ‫علية‬ ‫حسون‬ ‫صباح‬ ‫عليه‬ ‫عبد‬ ‫جيجان‬ ‫عمارة‬ ‫جرميخ‬ ‫شفيع‬ ‫عواطف‬ ‫طوير‬ ‫بديوي‬ ‫عيدة‬
 14. 14. ‫حلبوص‬ ‫جاسم‬ ‫عيدة‬ ‫بكال‬ ‫رهمة‬ ‫غافلة‬ ‫عبدالله‬ ‫تركي‬ ‫غالية‬ ‫رويح‬ ‫يوسف‬ ‫غالية‬ ‫زباله‬ ‫جاسم‬ ‫غفران‬ ‫فليح‬ ‫حسين‬ ‫غفران‬ ‫علي‬ ‫جبر‬ ‫غنية‬ ‫محمد‬ ‫شاكر‬ ‫غنية‬ ‫مجيد‬ ‫محمد‬ ‫غنية‬ ‫غني‬‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫ه‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫غيداء‬ ‫يوسف‬ ‫عامر‬ ‫فاطمة‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫فاطمة‬ ‫جواد‬ ‫محمد‬ ‫فاطمة‬ ‫حميد‬ ‫عبدالله‬ ‫فاطمه‬ ‫جالي‬ ‫عزيز‬ ‫فاطمه‬ ‫ياسين‬ ‫فليح‬ ‫فاطمه‬ ‫حمود‬ ‫عبدالحسين‬ ‫فتنه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالهادي‬ ‫فخرية‬ ‫سلطان‬ ‫حسين‬ ‫فخريه‬ ‫هليل‬ ‫حمدان‬ ‫فخريه‬ ‫كطيف‬ ‫صالح‬ ‫فرات‬ ‫جاسم‬ ‫سالم‬ ‫فرحة‬ ‫منشد‬ ‫راهي‬ ‫فرفوري‬ ‫فيجل‬ ‫حميري‬ ‫فروري‬ ‫نيلي‬ ‫حاتم‬ ‫فريال‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫فريال‬ ‫شاهر‬ ‫حسن‬ ‫فريده‬ ‫حسن‬ ‫فاخر‬ ‫فضيلة‬ ‫حسين‬ ‫موجد‬ ‫فضيلة‬ ‫طاهر‬ ‫عبدالرضا‬ ‫فضيله‬ ‫علوان‬ ‫موسى‬ ‫فضيله‬
 15. 15. ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫فطم‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫فطومه‬ ‫عبد‬ ‫عبودي‬ ‫فطيمه‬ ‫حسن‬ ‫كطيم‬ ‫فطيمه‬ ‫شنافي‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫فنيرة‬ ‫خلف‬ ‫مرحال‬ ‫فهيدة‬ ‫غالي‬ ‫مبرد‬ ‫فهيمة‬ ‫فهيم‬‫حمزه‬ ‫حسين‬ ‫ه‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫فوزية‬ ‫صاحب‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫عباس‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫زغير‬ ‫حامد‬ ‫فوزيه‬ ‫زيد‬ ‫عبد‬ ‫فوزيه‬ ‫عبود‬ ‫عليوي‬ ‫فوزيه‬ ‫مذبوب‬ ‫فاضل‬ ‫فوزيه‬ ‫مظلوم‬ ‫علي‬ ‫قاهرة‬ ‫عبود‬ ‫فخري‬ ‫قاهرة‬ ‫كاظم‬ ‫جبوري‬ ‫قبيلة‬ ‫هنين‬ ‫جبوري‬ ‫قبيله‬ ‫بعير‬ ‫حمدان‬ ‫قبيله‬ ‫طالل‬ ‫عباس‬ ‫قبيله‬ ‫حزيان‬ ‫هيال‬ ‫قبيله‬ ‫اسي‬ ‫رمضان‬ ‫قسمة‬ ‫اسماعيل‬ ‫الزهرة‬ ‫عبد‬ ‫قسمة‬ ‫عبد‬ ‫مدلول‬ ‫قسمة‬ ‫ظاهر‬ ‫عبدالعباس‬ ‫قضية‬ ‫احمد‬ ‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫قندة‬ ‫مهدي‬ ‫مجيد‬ ‫قنديله‬ ‫حسين‬ ‫عاصي‬ ‫كاظمية‬ ‫جزار‬ ‫عزوز‬ ‫كاظمية‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫كاظميه‬ ‫طاهر‬ ‫ميري‬ ‫كاظيمه‬
 16. 16. ‫فهد‬ ‫مرزوك‬ ‫كافي‬ ‫حسون‬ ‫عزيز‬ ‫كدرة‬ ‫راشد‬ ‫حميد‬ ‫كرامة‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫كريمة‬ ‫عبيد‬ ‫جبر‬ ‫كريمة‬ ‫عباس‬ ‫حميد‬ ‫كريمة‬ ‫ك‬‫حرب‬ ‫كاظم‬ ‫ريمة‬ ‫فليح‬ ‫كاظم‬ ‫كريمة‬ ‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫كريمة‬ ‫عبد‬ ‫ناجي‬ ‫كريمة‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫كريمه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫شاكر‬ ‫كريمه‬ ‫سلمان‬ ‫محسن‬ ‫كريمه‬ ‫عباس‬ ‫هادي‬ ‫كريمه‬ ‫جازع‬ ‫مسير‬ ‫كظايه‬ ‫عودة‬ ‫بطيط‬ ‫كظيمة‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫كظيمة‬ ‫حسين‬ ‫حمادي‬ ‫كظيمة‬ ‫مصيره‬ ‫عطيه‬ ‫كظيمه‬ ‫طاهر‬ ‫مريعي‬ ‫كعيه‬ ‫وزن‬ ‫ابراهيم‬ ‫كفهن‬ ‫عليوي‬ ‫منفش‬ ‫كله‬ ‫شني‬ ‫عبد‬ ‫كميلة‬ ‫حمادي‬ ‫هربود‬ ‫كميلة‬ ‫شاوي‬ ‫علي‬ ‫كميله‬ ‫شبيب‬ ‫ابراهيم‬ ‫كنوشه‬ ‫شلتاغ‬ ‫جاسم‬ ‫كواكب‬ ‫عيسى‬ ‫حسين‬ ‫كواكب‬ ‫عبدالرضا‬ ‫جاسم‬ ‫كوثر‬ ‫كاظم‬ ‫غالب‬ ‫الهاي‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫لميعة‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫لميعه‬
 17. 17. ‫موسى‬ ‫كيسون‬ ‫لميعه‬ ‫حميد‬ ‫ناجي‬ ‫لميعه‬ ‫شهيد‬ ‫محمد‬ ‫لهيده‬ ‫حسين‬ ‫عداي‬ ‫ليله‬ ‫محمد‬ ‫جعفر‬ ‫ليلى‬ ‫علوان‬ ‫جهاد‬ ‫ليلى‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫ليلى‬ ‫احمد‬ ‫دانة‬ ‫ليلى‬ ‫سلمان‬ ‫شاكر‬ ‫ليلى‬ ‫صفر‬ ‫صليبي‬ ‫ليلى‬ ‫جودة‬ ‫علي‬ ‫عبد‬ ‫ليلى‬ ‫كوس‬ ‫عبدالرضا‬ ‫ليلى‬ ‫يونس‬ ‫غازي‬ ‫ليلى‬ ‫جواد‬ ‫محمد‬ ‫ليلى‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫مراد‬ ‫ليلى‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫ليلى‬ ‫عباس‬ ‫مهدي‬ ‫ماجدة‬ ‫ناجي‬ ‫صافي‬ ‫مدلولة‬ ‫ايوب‬ ‫جابر‬ ‫مريم‬ ‫شنين‬ ‫عبادي‬ ‫مريم‬ ‫م‬‫عليوي‬ ‫عبيد‬ ‫سعوده‬ ‫دبعون‬ ‫عسر‬ ‫مشتهايه‬ ‫جخن‬ ‫عبد‬ ‫مشية‬ ‫غازي‬ ‫عبد‬ ‫مصريه‬ ‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫حمود‬ ‫مطرة‬ ‫هاشم‬ ‫خنياب‬ ‫معصومة‬ ‫مسلم‬ ‫شنان‬ ‫مكية‬ ‫جعفر‬ ‫كريم‬ ‫مكيه‬ ‫كاظم‬ ‫عاشور‬ ‫ملكة‬ ‫عبداالمير‬ ‫علي‬ ‫ملكية‬ ‫واهي‬ ‫حمزة‬ ‫مليحة‬ ‫ابراهيم‬ ‫كاظم‬ ‫مليحة‬
 18. 18. ‫مشكور‬ ‫اليج‬ ‫مليحة‬ ‫جدوع‬ ‫جابر‬ ‫مليحه‬ ‫عبد‬ ‫جالب‬ ‫مليحه‬ ‫دهوش‬ ‫صريع‬ ‫مليحه‬ ‫خضير‬ ‫عباس‬ ‫مليحه‬ ‫نور‬ ‫عبدالجواد‬ ‫مليحه‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ‫مليحه‬ ‫جاسم‬ ‫شهيد‬ ‫منال‬ ‫محمد‬ ‫وادي‬ ‫منتهى‬ ‫شهد‬ ‫صبار‬ ‫منى‬ ‫محمد‬ ‫محسن‬ ‫منى‬ ‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫منيفة‬ ‫ثجيل‬ ‫مهوال‬ ‫مهنايه‬ ‫جواد‬ ‫حسين‬ ‫ميسون‬ ‫دحام‬ ‫غازي‬ ‫ميسون‬ ‫عبدالحسين‬ ‫يوسف‬ ‫ميسون‬ ‫داود‬ ‫حسن‬ ‫ناجحه‬ ‫حسون‬ ‫حصيني‬ ‫ناكة‬ ‫ن‬ ‫نبهاره‬‫عبود‬ ‫جم‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫نبيهه‬ ‫جعفر‬ ‫حسين‬ ‫نجاة‬ ‫هاتف‬ ‫عبدزيد‬ ‫نجاة‬ ‫جيثوم‬ ‫عنون‬ ‫نجاة‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫نجاح‬ ‫كريم‬ ‫غالب‬ ‫نجالء‬ ‫شريف‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫نجالء‬ ‫خضير‬ ‫مجدي‬ ‫نجمة‬ ‫مزهر‬ ‫عبد‬ ‫نجمه‬ ‫حمزة‬ ‫عليوي‬ ‫نجيبة‬ ‫مشخول‬ ‫جبر‬ ‫نجيبه‬ ‫عناد‬ ‫حمزة‬ ‫نجيحة‬ ‫شراد‬ ‫حميد‬ ‫نجيحة‬
 19. 19. ‫بديوي‬ ‫غياض‬ ‫نجيحة‬ ‫مظلوم‬ ‫عبدالله‬ ‫نجيه‬ ‫محيسن‬ ‫عبود‬ ‫نجيه‬ ‫عرد‬ ‫عيدان‬ ‫نجيه‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫ندى‬ ‫اسماعيل‬ ‫علي‬ ‫ندى‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫نذيرة‬ ‫عبداالمير‬ ‫ضياء‬ ‫نرجس‬ ‫منذور‬ ‫محمد‬ ‫نزيله‬ ‫عبيد‬ ‫ثجيل‬ ‫نسوم‬ ‫اسماعيل‬ ‫حسين‬ ‫نصرت‬ ‫عنجور‬ ‫محمد‬ ‫نصره‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫نضال‬ ‫خشان‬ ‫كاظم‬ ‫نضال‬ ‫سلمان‬ ‫حامد‬ ‫نظيمة‬ ‫عبد‬ ‫وحيد‬ ‫نظيمة‬ ‫عناد‬ ‫حنويت‬ ‫نعيمة‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫نعيمة‬ ‫ن‬‫حمدان‬ ‫تويلي‬ ‫عيمه‬ ‫فرهود‬ ‫علي‬ ‫نعيمه‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ ‫نغم‬ ‫مسلم‬ ‫عباس‬ ‫نغم‬ ‫ذياب‬ ‫هادي‬ ‫نغم‬ ‫زيد‬ ‫عبد‬ ‫نقليه‬ ‫علي‬ ‫جميل‬ ‫نهاد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محسن‬ ‫نهلة‬ ‫سعدون‬ ‫عبيس‬ ‫نهوة‬ ‫حسون‬ ‫عيدان‬ ‫نهية‬ ‫عباس‬ ‫ارحيم‬ ‫نوال‬ ‫كامل‬ ‫حسين‬ ‫نور‬ ‫حسين‬ ‫زهير‬ ‫نور‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ ‫نور‬
 20. 20. ‫عبود‬ ‫علي‬ ‫نور‬ ‫عبيس‬ ‫سالم‬ ‫نورس‬ ‫سهر‬ ‫صبري‬ ‫نورس‬ ‫عريبي‬ ‫كاظم‬ ‫نوريه‬ ‫عبود‬ ‫فرهود‬ ‫نوفة‬ ‫ساجت‬ ‫عويد‬ ‫هاشميه‬ ‫عيسى‬ ‫فاضل‬ ‫هالة‬ ‫عبدالواحد‬ ‫هادي‬ ‫هبة‬ ‫عواد‬ ‫جبير‬ ‫هدهوده‬ ‫غني‬ ‫عبداالمير‬ ‫هدى‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫هدى‬ ‫صايل‬ ‫جلوب‬ ‫هدية‬ ‫علي‬ ‫السادة‬ ‫عبد‬ ‫هدية‬ ‫عبادي‬ ‫عناد‬ ‫هدية‬ ‫عباس‬ ‫ماجد‬ ‫هدية‬ ‫جبار‬ ‫حاتم‬ ‫هديل‬ ‫عبد‬ ‫عطيه‬ ‫هديه‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫هناء‬ ‫كاط‬ ‫حمزة‬ ‫هناء‬‫ع‬ ‫عباس‬ ‫عبد‬ ‫هناء‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬ ‫حسن‬ ‫محي‬ ‫هناء‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫هناء‬ ‫محمد‬ ‫حمود‬ ‫هوة‬ ‫محمد‬ ‫عطار‬ ‫هوده‬ ‫لفتة‬ ‫كانوص‬ ‫هوية‬ ‫عبود‬ ‫سلمان‬ ‫هيام‬ ‫عبدالحسين‬ ‫كاظم‬ ‫هيام‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫هيفاء‬ ‫مرزوق‬ ‫حمزه‬ ‫هيفاء‬ ‫راضي‬ ‫حسن‬ ‫هيفه‬ ‫حرز‬ ‫جاسم‬ ‫هيلة‬
 21. 21. ‫سعيد‬ ‫شاهر‬ ‫هيله‬ ‫كاظم‬ ‫حسون‬ ‫هيهات‬ ‫فنجان‬ ‫فرهود‬ ‫واجدة‬ ‫مجيد‬ ‫نعمه‬ ‫وثيقة‬ ‫محمد‬ ‫يوسف‬ ‫وجدان‬ ‫حاكم‬ ‫وادي‬ ‫وجيد‬ ‫علوان‬ ‫موسى‬ ‫وجيهه‬ ‫شاكر‬ ‫رسول‬ ‫وحيده‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫وحيده‬ ‫حمد‬ ‫جبار‬ ‫وداد‬ ‫شهيب‬ ‫حسن‬ ‫وداعة‬ ‫حسون‬ ‫جاسم‬ ‫ورده‬ ‫مطر‬ ‫حمزة‬ ‫وسيلة‬ ‫عيدان‬ ‫كاظم‬ ‫وسيلة‬ ‫محمد‬ ‫عارف‬ ‫وطنية‬ ‫عبود‬ ‫مجهول‬ ‫وفاء‬ ‫تالي‬ ‫مهدي‬ ‫وفاء‬ ‫حمزة‬ ‫حسين‬ ‫وفية‬ ‫كزار‬ ‫جبر‬ ‫وفيه‬ ‫عبد‬ ‫عبداالمير‬ ‫ياسمين‬ ‫فرحان‬ ‫جياد‬ ‫يزي‬ ‫جعاز‬ ‫علي‬ ‫يزي‬ ‫حسين‬ ‫ريسان‬ ‫يسرى‬

×