Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قائمة بلد والدجيل

236,188 views

Published on

أسماء اعانات وزارة العمل

Published in: Career
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

قائمة بلد والدجيل

  1. 1. 1 1.‫صال‬ ‫عطيه‬ ‫ابتسام‬‫ح‬ 2.‫خلف‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ 3.‫لطيف‬ ‫صبار‬ ‫اثير‬ 4.‫عبيد‬ ‫شدهان‬ ‫اجويد‬ 5.‫فارس‬ ‫رشيد‬ ‫احمد‬ 6.‫بدر‬ ‫زعال‬ ‫احمد‬ 7.‫عبيد‬ ‫شديد‬ ‫احمد‬ 8.‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫احمد‬ 9.‫غدير‬ ‫عبدالكريم‬ ‫احمد‬ 11.‫خليفه‬ ‫عبداللطيف‬ ‫احمد‬ 11.‫احمد‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ 12.‫شهاب‬ ‫عبدالمنعم‬ ‫احمد‬ 13.‫جاسم‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ 14.‫رشيد‬ ‫كريم‬ ‫احمد‬ 15.‫حمود‬ ‫مطر‬ ‫احمد‬ 16.‫بليل‬ ‫مصطفى‬ ‫ارشد‬ 17.‫علوان‬ ‫احمد‬ ‫اسامه‬ 18.‫حبس‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫اسعود‬ 19.‫لطيف‬ ‫احمد‬ ‫اسماعيل‬ 21.‫علي‬ ‫خليل‬ ‫اسماعيل‬ 21.‫علي‬ ‫شكر‬ ‫اسماعيل‬ 22.‫شاطي‬ ‫جاسم‬ ‫اسود‬ 23.‫احمد‬ ‫راسم‬ ‫اشرف‬ 24.‫سوعان‬ ‫مالك‬ ‫اعماق‬ 25.‫مراح‬ ‫ابراهيم‬ ‫اكرم‬ 26.‫مالك‬ ‫عبدالحسن‬ ‫اكرم‬ 27.‫جاسم‬ ‫مطلك‬ ‫اكرم‬ 28.‫سالم‬ ‫صالح‬ ‫الطيف‬ 29.‫خليل‬ ‫اسماعيل‬ ‫الهام‬ 31.‫عبد‬ ‫خلف‬ ‫امال‬ 31.‫ابراهيم‬ ‫عناد‬ ‫امل‬ 32.‫امون‬‫جسام‬ ‫صالح‬ ‫ه‬ 33.‫صالح‬ ‫خليل‬ ‫اياد‬ 34.‫حسين‬ ‫علوان‬ ‫اياد‬ 35.‫عواد‬ ‫كامل‬ ‫اياد‬ 36.‫صالح‬ ‫ابراهيم‬ ‫باسم‬ 37.‫ناصر‬ ‫حواس‬ ‫باسم‬ 38.‫لفته‬ ‫دحام‬ ‫باسم‬ 39.‫عطيه‬ ‫عبدالله‬ ‫باسم‬ 41.‫علي‬ ‫كريم‬ ‫باسم‬ 41.‫عباس‬ ‫حامد‬ ‫بشار‬ 42.‫وسمي‬ ‫خضير‬ ‫بيداء‬ 43.‫خليل‬ ‫خميس‬ ‫بيداء‬ 44.‫ياسين‬ ‫خلف‬ ‫ثامر‬ 45.‫عليوي‬ ‫فليح‬ ‫ثامر‬ 46.‫عباس‬ ‫سعود‬ ‫ثائر‬ 47.‫جاسم‬ ‫مصطفى‬ ‫ثائر‬ 48.‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫جابر‬ 49.‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫جاسم‬ 51.‫نعمه‬ ‫صبار‬ ‫جاسم‬
  2. 2. 2 51.‫حسين‬ ‫عبود‬ ‫جاسم‬ 52.‫جسام‬ ‫علي‬ ‫جاسم‬ 53.‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ 54.‫حمود‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ 55.‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ 56.‫ناعم‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ 57.‫فهد‬ ‫مطر‬ ‫جاسم‬ 58.‫يوسف‬ ‫احمد‬ ‫جبار‬ 59.‫فرحان‬ ‫احمد‬ ‫جرناس‬ 61.‫حميل‬ ‫ابراهيم‬ ‫جالل‬ 61.‫اسود‬ ‫خلف‬ ‫جالل‬ 62.‫كريدي‬ ‫خميس‬ ‫جالل‬ 63.‫علي‬ ‫ابراهيم‬ ‫جميل‬ 64.‫فيصل‬ ‫جواهر‬‫مهدي‬ 65.‫محمود‬ ‫ظاهر‬ ‫حاتم‬ 66.‫محمود‬ ‫كريم‬ ‫حاتم‬ 67.‫فواز‬ ‫متعب‬ ‫حاتم‬ 68.‫خلف‬ ‫علي‬ ‫حازم‬ 69.‫عبد‬ ‫ازرق‬ ‫حافظ‬ 71.‫ساجر‬ ‫جاسم‬ ‫حامد‬ 71.‫صفوك‬ ‫هويدي‬ ‫حامد‬ 72.‫عباس‬ ‫محمود‬ ‫حسام‬ 73.‫عبود‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ 74.‫حميد‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ 75.‫عبيد‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ 76.‫عبدالمحسن‬ ‫محمدعلي‬ ‫حسنين‬ 77.‫عبد‬ ‫حمادي‬ ‫حسين‬ 78.‫احمد‬ ‫حمود‬ ‫حسين‬ 79.‫ابراهيم‬ ‫ستار‬ ‫حسين‬ 81.‫عباس‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ 81.‫طاهر‬ ‫قاسم‬ ‫حسين‬ 82.‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ 83.‫جواد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫حكمت‬ 84.‫حمادي‬ ‫رشيد‬ ‫حمادي‬ 85.‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫حمدان‬ 86.‫عبدالمهدي‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬ 87.‫خليل‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ 88.‫كاظم‬ ‫عدنان‬ ‫حيدر‬ 89.‫مهدي‬ ‫محمود‬ ‫حيدر‬ 91.‫جاسم‬ ‫احمد‬ ‫خالد‬ 91.‫عزيز‬ ‫اسماعيل‬ ‫خالد‬ 92.‫نجم‬ ‫اسود‬ ‫خالد‬ 93.‫عزيز‬ ‫بدر‬ ‫خالد‬ 94.‫عنان‬ ‫حسين‬ ‫خالد‬ 95.‫حميد‬ ‫حمد‬ ‫خالد‬ 96.‫مهدي‬ ‫حميد‬ ‫خالد‬ 97.‫علي‬ ‫خداوي‬ ‫خالد‬ 98.‫خليل‬ ‫رشيد‬ ‫خالد‬ 99.‫لطيف‬ ‫سكران‬ ‫خالد‬ 111.‫سلوم‬ ‫سلمان‬ ‫خالد‬
  3. 3. 3 111.‫حمود‬ ‫عبيد‬ ‫خالد‬ 112.‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ 113.‫عبدالله‬ ‫لطيف‬ ‫خضير‬ 114.‫بستان‬ ‫حمود‬ ‫خلف‬ 115.‫عفص‬ ‫خضير‬ ‫خلف‬ 116.‫عطيه‬ ‫سعيد‬ ‫خلف‬ 117.‫جاسم‬ ‫سلمان‬ ‫خلف‬ 118.‫لطيف‬ ‫صبار‬ ‫خليفه‬ 119.‫صالح‬ ‫بحر‬ ‫خليل‬ 111.‫فارس‬ ‫منديل‬ ‫خليل‬ 111.‫عبيد‬ ‫سبع‬ ‫خميس‬ 112.‫روضان‬ ‫خلف‬ ‫خوام‬ 113.‫جاس‬ ‫سلمان‬ ‫داود‬‫م‬ 114.‫خلف‬ ‫سلمان‬ ‫داود‬ 115.‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫دحام‬ 116.‫جاسم‬ ‫لطيف‬ ‫دهام‬ 117.‫جميل‬ ‫صفاء‬ ‫ذوالفقار‬ 118.‫فرحان‬ ‫عبدالمهدي‬ ‫رافت‬ 119.‫هيالن‬ ‫رزوقي‬ ‫رائد‬ 121.‫احمد‬ ‫صبار‬ ‫رائد‬ 121.‫مخلف‬ ‫عايد‬ ‫رحيم‬ 122.‫علي‬ ‫محمد‬ ‫رسول‬ 123.‫غزاي‬ ‫صرد‬ ‫رشيد‬ 124.‫فرحان‬ ‫عزيز‬ ‫رضوان‬ 125.‫علوان‬ ‫احمد‬ ‫رعد‬ 126.‫ابراهيم‬ ‫ستار‬ ‫رعد‬ 127.‫مصطفى‬ ‫محمود‬ ‫رعد‬ 128.‫شهاب‬ ‫عيسى‬ ‫رنا‬ 129.‫صالح‬ ‫حامد‬ ‫رؤف‬ 131.‫حسين‬ ‫فتوح‬ ‫رياض‬ 131.‫صياد‬ ‫شاكر‬ ‫زمن‬ 132.‫خلف‬ ‫زيدان‬ ‫زياد‬ 133.‫جاسم‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سامي‬ 134.‫عباس‬ ‫فيصل‬ ‫ساهره‬ 135.‫يمران‬ ‫اليذ‬ ‫سريع‬ 136.‫محمود‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ 137.‫عباس‬ ‫فيصل‬ ‫سعد‬ 138.‫رميض‬ ‫احمد‬ ‫سعدون‬ 139.‫مهدي‬ ‫عبيد‬ ‫سعدون‬ 141.‫سعيد‬ ‫مطلك‬ ‫سعدون‬ 141.‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫سعدي‬ 142.‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫سعدي‬ 143.‫حميد‬ ‫خضير‬ ‫سعيد‬ 144.‫خلف‬ ‫عواد‬ ‫سعيد‬ 145.‫عليوي‬ ‫فليح‬ ‫سعيد‬ 146.‫علوا‬ ‫سالم‬‫سعيد‬ ‫ن‬ 147.‫حمد‬ ‫قاسم‬ ‫سالم‬ 148.‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫سالم‬ 149.‫عبيد‬ ‫سعد‬ ‫سمي‬ 151.‫جاسم‬ ‫ابراهيم‬ ‫سمير‬
  4. 4. 4 151.‫جميل‬ ‫رشيد‬ ‫سميه‬ 152.‫علي‬ ‫جعفر‬ ‫سهاد‬ 153.‫داود‬ ‫عباس‬ ‫سيف‬ 154.‫طردوي‬ ‫عجيل‬ ‫شاكر‬ 155.‫مطر‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ 156.‫محمود‬ ‫حسين‬ ‫شعالن‬ 157.‫مجيد‬ ‫ذياب‬ ‫شعالن‬ 158.‫علوان‬ ‫طه‬ ‫شالل‬ 159.‫مهدي‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ 161.‫اسود‬ ‫ابراهيم‬ ‫صباح‬ 161.‫دويح‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 162.‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 163.‫حاجي‬ ‫حسين‬ ‫صباح‬ 164.‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫صباح‬ 165.‫علي‬ ‫محمد‬ ‫صباح‬ 166.‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صبحي‬ 167.‫احمد‬ ‫جبار‬ ‫صبري‬ 168.‫رشيد‬ ‫كريم‬ ‫صبيح‬ 169.‫خلف‬ ‫حامد‬ ‫صدام‬ 171.‫حمود‬ ‫خلف‬ ‫صدام‬ 171.‫سبع‬ ‫عبيد‬ ‫صدام‬ 172.‫حميد‬ ‫محمد‬ ‫صدام‬ 173.‫عبدالكريم‬ ‫عبداالمير‬ ‫صالح‬ 174.‫حمدان‬ ‫محارب‬ ‫صالح‬ 175.‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 176.‫خليل‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 177.‫عبد‬ ‫حمود‬ ‫صهيب‬ 178.‫نايف‬ ‫صغير‬ ‫ضياء‬ 179.‫طالل‬ ‫ضياء‬‫محمد‬ 181.‫عبد‬ ‫ازرق‬ ‫طارق‬ 181.‫عامر‬ ‫حطاب‬ ‫طالب‬ 182.‫حسن‬ ‫خلف‬ ‫طاهر‬ 183.‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫طاهر‬ 184.‫روضان‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫طه‬ 185.‫حميد‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ 186.‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫ظاهــد‬ 187.‫علي‬ ‫كوان‬ ‫ظاهر‬ 188.‫شهاب‬ ‫طه‬ ‫عادل‬ 189.‫خلف‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ 191.‫فهد‬ ‫مطر‬ ‫عادل‬ 191.‫بــديوي‬ ‫حـــسن‬ ‫عامر‬ 192.‫حسين‬ ‫شلتاغ‬ ‫عامر‬ 193.‫نجم‬ ‫صباح‬ ‫عباس‬ 194.‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ 195.‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ 196.‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ 197.‫محمد‬ ‫رشيد‬ ‫عبدالجبار‬ 198.‫احمد‬ ‫كريم‬ ‫عبدالجبار‬ 199.‫هدو‬ ‫صالح‬ ‫عبدالله‬ 211.‫حسن‬ ‫غيدان‬ ‫عبدالله‬
  5. 5. 5 211.‫خضير‬ ‫احمد‬ ‫عدنان‬ 212.‫لطيف‬ ‫حميد‬ ‫عدنان‬ 213.‫سلمان‬ ‫خلف‬ ‫عدي‬ 214.‫عبدالجبار‬ ‫سعدي‬ ‫عدي‬ 215.‫حمد‬ ‫نواف‬ ‫عزيز‬ 216.‫علي‬ ‫عبد‬ ‫عالء‬ 217.‫علي‬ ‫ابراهيم‬ ‫علي‬ 218.‫نجم‬ ‫احمد‬ ‫علي‬ 219.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫علي‬ 211.‫مهدي‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ 211.‫زبار‬ ‫حميد‬ ‫علي‬ 212.‫مهدي‬ ‫سالم‬ ‫علي‬ 213.‫عطيه‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫علي‬ 214.‫عباس‬ ‫عدنان‬ ‫علي‬ 215.‫صالح‬ ‫كودان‬ ‫علي‬ 216.‫عيسى‬ ‫علي‬ ‫علياء‬ 217.‫رشيد‬ ‫احمد‬ ‫عمار‬ 218.‫خضير‬ ‫سعيد‬ ‫عمار‬ 219.‫ياسين‬ ‫ناظم‬ ‫عمار‬ 221.‫احمد‬ ‫حرجان‬ ‫عمر‬ 221.‫ابراهيم‬ ‫ستار‬ ‫عمر‬ 222.‫محي‬ ‫عايد‬ ‫عمر‬ 223.‫مخلف‬ ‫بدر‬ ‫غسان‬ 224.‫عبود‬ ‫عليوي‬ ‫فاتن‬ 225.‫زيدان‬ ‫ابراهيم‬ ‫فارس‬ 226.‫سوعان‬ ‫شجاع‬ ‫فارس‬ 227.‫ديالى‬ ‫عداي‬ ‫فارس‬ 228.‫فاروق‬‫تركي‬ ‫برغش‬ 229.‫ابراهيم‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ 231.‫عبدالعظيم‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ 231.‫مساهر‬ ‫لفته‬ ‫فاضل‬ 232.‫حسن‬ ‫حماد‬ ‫فاكر‬ 233.‫علي‬ ‫حسين‬ ‫فايز‬ 234.‫عبد‬ ‫سلمان‬ ‫فائق‬ 235.‫سنيد‬ ‫مجبل‬ ‫فرحه‬ 236.‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫فالح‬ 237.‫موسى‬ ‫كاطع‬ ‫فهد‬ 238.‫علي‬ ‫سالم‬ ‫فؤاد‬ 239.‫نايل‬ ‫حامد‬ ‫فيصل‬ 241.‫حمدون‬ ‫صبحي‬ ‫قادر‬ 241.‫احمد‬ ‫متعب‬ ‫قادر‬ 242.‫عفات‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ 243.‫عباس‬ ‫علي‬ ‫قحطان‬ 244.‫جتام‬ ‫ابراهيم‬ ‫قسمه‬ 245.‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫قصي‬ 246.‫عالوي‬ ‫رعد‬ ‫قصي‬ 247.‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫قيس‬ 248.‫احمد‬ ‫عكاب‬ ‫كافي‬ 249.‫خلف‬ ‫حامد‬ ‫كريم‬ 251.‫ابراهيم‬ ‫رشيد‬ ‫كريم‬
  6. 6. 6 251.‫حمد‬ ‫قاسم‬ ‫كريم‬ 252.‫مجيد‬ ‫ناصر‬ ‫كريم‬ 253.‫جوري‬ ‫حاتم‬ ‫كوان‬ 254.‫عبد‬ ‫علي‬ ‫كوان‬ 255.‫ابراهيم‬ ‫رشيد‬ ‫لطيف‬ 256.‫نصيف‬ ‫كريم‬ ‫لؤي‬ 257.‫احمد‬ ‫حماده‬ ‫ليث‬ 258.‫جاسم‬ ‫بدر‬ ‫ماجد‬ 259.‫محسن‬ ‫خليفه‬ ‫ماجد‬ 261.‫علي‬ ‫فيصل‬ ‫مازن‬ 261.‫محمود‬ ‫عبدالحميد‬ ‫ماهر‬ 262.‫عبد‬ ‫حمد‬ ‫مجيد‬ 263.‫جاسم‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ 264.‫حسين‬ ‫باهض‬ ‫محمد‬ 265.‫ابراهيم‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ 266.‫شهاب‬ ‫جالل‬ ‫محمد‬ 267.‫مهدي‬ ‫جالل‬ ‫محمد‬ 268.‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ 269.‫حمد‬ ‫خضير‬ ‫محمد‬ 271.‫صايل‬ ‫خضير‬ ‫محمد‬ 271.‫طعمه‬ ‫سليم‬ ‫محمد‬ 272.‫حسين‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ 273.‫جساب‬ ‫ضيدان‬ ‫محمد‬ 274.‫احمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫محمد‬ 275.‫زيدان‬ ‫عبود‬ ‫محمد‬ 276.‫كاظم‬ ‫عزيز‬ ‫محمد‬ 277.‫محمد‬ ‫عطيه‬ ‫محمد‬ 278.‫فرحان‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ 279.‫محمود‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ 281.‫صبار‬ ‫فريد‬ ‫محمد‬ 281.‫ابراهيم‬ ‫كريم‬ ‫محمد‬ 282.‫جاسم‬ ‫كريم‬ ‫محمد‬ 283.‫جاسم‬ ‫مصطفى‬ ‫محمد‬ 284.‫هدو‬ ‫مصلح‬ ‫محمد‬ 285.‫عطوان‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ 286.‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ 287.‫مجيد‬ ‫احمد‬ ‫محمود‬ 288.‫عواد‬ ‫خلف‬ ‫محمود‬ 289.‫محمود‬ ‫شكر‬ ‫محمود‬ 291.‫زيدان‬ ‫عبود‬ ‫محمود‬ 291.‫خضير‬ ‫ناجي‬ ‫مدلول‬ 292.‫مرا‬‫عبد‬ ‫كريم‬ ‫د‬ 293.‫هطيل‬ ‫عسل‬ ‫مزاحم‬ 294.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫مزهر‬ 295.‫علي‬ ‫حسين‬ ‫مزهر‬ 296.‫داود‬ ‫سالم‬ ‫مزهر‬ 297.‫حميدي‬ ‫صبار‬ ‫مشتاق‬ 298.‫جميل‬ ‫احمد‬ ‫مصطفى‬ 299.‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫مظفر‬ 311.‫دلف‬ ‫مطير‬ ‫معد‬
  7. 7. 7 311.‫سلمان‬ ‫سامي‬ ‫مقتدر‬ 312.‫غبيد‬ ‫مرهون‬ ‫مقدام‬ 313.‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ 314.‫محمد‬ ‫علوان‬ ‫مهدي‬ 315.‫جاسم‬ ‫احمد‬ ‫مهند‬ 316.‫نايف‬ ‫عبدالله‬ ‫مهند‬ 317.‫احمد‬ ‫جاسم‬ ‫مؤيد‬ 318.‫بيك‬ ‫صبار‬ ‫مؤيد‬ 319.‫عباس‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫ميثم‬ 311.‫شاطي‬ ‫مجيد‬ ‫نادي‬ 311.‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫ناصح‬ 312.‫احمد‬ ‫رشيد‬ ‫ناصر‬ 313.‫حردان‬ ‫سعود‬ ‫ناطق‬ 314.‫مهدي‬ ‫عبيد‬ ‫ناظم‬ 315.‫سالم‬ ‫سطم‬ ‫نبهان‬ 316.‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫نجاح‬ 317.‫علي‬ ‫عبيد‬ ‫نجم‬ 318.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫نزار‬ 319.‫احمد‬ ‫حسسين‬ ‫نزهان‬ 321.‫فارس‬ ‫عداي‬ ‫نعمان‬ 321.‫محمد‬ ‫بدران‬ ‫نمر‬ 322.‫علو‬ ‫حسين‬ ‫نواف‬ 323.‫احمد‬ ‫كامل‬ ‫نوال‬ 324.‫جسام‬ ‫لوفان‬ ‫نوري‬ 325.‫عبيد‬ ‫مرهون‬ ‫هاتف‬ 326.‫عبدالله‬ ‫عواد‬ ‫هادي‬ 327.‫مخلف‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ 328.‫جاسم‬ ‫فرحان‬ ‫هشام‬ 329.‫موسى‬ ‫كاطع‬ ‫وادي‬ 331.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫وائل‬ 331.‫احمد‬ ‫ضاحي‬ ‫ورنس‬ 332.‫علي‬ ‫احمد‬ ‫وسام‬ 333.‫حسن‬ ‫شعالن‬ ‫وسام‬ 334.‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫وسام‬ 335.‫خلف‬ ‫علي‬ ‫وسام‬ 336.‫عبدالعزيز‬ ‫مزهر‬ ‫وسام‬ 337.‫نايف‬ ‫نواف‬ ‫وعد‬ 338.‫مهدي‬ ‫جبار‬ ‫وليد‬ 339.‫بلوز‬ ‫عبدالله‬ ‫وليد‬ 341.‫ع‬ ‫وليد‬‫حافظ‬ ‫بيد‬ 341.‫حاجم‬ ‫خضير‬ ‫ياسه‬ 342.‫محمود‬ ‫مصلط‬ ‫ياقوت‬ 343.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫يوسف‬ 344.‫احمد‬ ‫شكر‬ ‫يوسف‬ 345.‫محمود‬ ‫طه‬ ‫يوسف‬ 346.‫حسن‬ ‫عزاوي‬ ‫يوسف‬ 347.‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫يوسف‬

×