Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الرصافة بغداد

وزارة العمل اسماء المشمولين الجدد برواتب الرعاية الاجتماعية 2017 الوجبة الثانية molsa.gov.iq

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

الرصافة بغداد

 1. 1. 1 ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫صفاء‬ ‫رسن‬ ‫حميد‬ ‫ثائر‬ ‫روضان‬ ‫عبدالعباس‬ ‫هادي‬ ‫سلمان‬ ‫صحن‬ ‫علي‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫كرار‬ ‫لفته‬ ‫كاظم‬ ‫شاكر‬ ‫طه‬ ‫كاظم‬ ‫اياد‬ ‫عبدالله‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫جبار‬ ‫ثجيل‬ ‫حسن‬ ‫جالب‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫حميد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫مشكور‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫فرحان‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫داود‬ ‫محمود‬ ‫خالد‬ ‫رمان‬ ‫طيب‬ ‫علي‬ ‫مطلك‬ ‫علوان‬ ‫يحيى‬ ‫عوده‬ ‫جالب‬ ‫محمد‬ ‫شاهوردي‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫هادي‬ ‫اسماعيل‬ ‫مزعل‬ ‫صابر‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫حسن‬ ‫ظاهر‬ ‫احمد‬ ‫رميض‬ ‫اركان‬ ‫رعد‬ ‫ناصر‬ ‫حامد‬ ‫وسام‬ ‫عبدالله‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫نعيمه‬ ‫عطا‬ ‫عباس‬ ‫مطر‬ ‫مهدي‬ ‫اركان‬ ‫بشاره‬ ‫ماجد‬ ‫سلمان‬ ‫مهد‬ ‫حسين‬‫كربول‬ ‫ي‬ ‫حيدر‬ ‫عبدجليل‬ ‫عالء‬ ‫جابر‬ ‫طالب‬ ‫سالم‬
 2. 2. 2 ‫عبد‬ ‫جبر‬ ‫عباس‬ ‫جلوب‬ ‫خلف‬ ‫جميله‬ ‫سلوم‬ ‫مكصد‬ ‫نعيم‬ ‫خضير‬ ‫هاشم‬ ‫ناطق‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫محسن‬ ‫خليل‬ ‫شايع‬ ‫لفته‬ ‫حنين‬ ‫هاشم‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عايش‬ ‫خيرالله‬ ‫علي‬ ‫سايب‬ ‫بنيه‬ ‫عباس‬ ‫جمعه‬ ‫جدعان‬ ‫نصير‬ ‫طالع‬ ‫صبار‬ ‫نبيل‬ ‫كزار‬ ‫راضي‬ ‫عوده‬ ‫جبار‬ ‫طالل‬ ‫نصير‬ ‫فرحان‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫غدير‬ ‫هادي‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫مؤيد‬ ‫خلف‬ ‫جواد‬ ‫سالم‬ ‫عبيد‬ ‫خضير‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صادق‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫طالب‬ ‫رياض‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫حازم‬ ‫علي‬ ‫عبيد‬ ‫عمار‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫رعد‬ ‫شعير‬ ‫كودان‬ ‫خالد‬ ‫علي‬ ‫رسن‬ ‫حسن‬ ‫خلف‬ ‫محسن‬ ‫حامد‬ ‫غازي‬ ‫فيصل‬ ‫رعد‬ ‫رسن‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫جاسم‬ ‫كاظم‬ ‫ذكرى‬ ‫كاظم‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫ناصر‬ ‫عبد‬ ‫فاضل‬
 3. 3. 3 ‫الطيف‬ ‫خفيف‬ ‫محسن‬ ‫عاكول‬ ‫عطيه‬ ‫سعود‬ ‫لفته‬ ‫حسين‬ ‫نصير‬ ‫جبار‬ ‫هاشم‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫نكه‬ ‫زاحم‬ ‫مطر‬ ‫عبدالواحد‬ ‫صالح‬ ‫منصور‬ ‫رشيد‬ ‫منصور‬ ‫حمزه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫عبدالنبي‬ ‫فردوس‬ ‫جواد‬ ‫ابراهيم‬ ‫علي‬ ‫حيدر‬ ‫عبد‬ ‫صبري‬ ‫طه‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫رياض‬ ‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫جبار‬ ‫عذاب‬ ‫عبدالله‬ ‫قصي‬ ‫سلطان‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫محمود‬ ‫لطيف‬‫خميس‬ ‫نشمي‬ ‫مهيدي‬ ‫عمار‬ ‫فنجان‬ ‫سعدون‬ ‫هشام‬ ‫جابر‬ ‫عبدالله‬ ‫محسن‬ ‫خلف‬ ‫عويد‬ ‫مصطفى‬ ‫فريح‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫رياض‬ ‫جميل‬ ‫نشمي‬ ‫حسين‬ ‫هادي‬ ‫الزم‬ ‫خالد‬ ‫مشعان‬ ‫صبري‬ ‫صالح‬ ‫صاهود‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫منديل‬ ‫عبد‬ ‫صدام‬ ‫جمعه‬ ‫حسن‬ ‫حيدر‬ ‫لفته‬ ‫جبر‬ ‫سعيد‬ ‫رحيمه‬ ‫حمود‬ ‫لمياء‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ ‫عادل‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫عالء‬
 4. 4. 4 ‫نزال‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫عبدالساده‬ ‫محسن‬ ‫علي‬ ‫عبدالله‬ ‫كاظم‬ ‫فالح‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫عدنان‬ ‫محسن‬ ‫صبار‬ ‫سلوى‬ ‫ضباب‬ ‫فوحان‬ ‫رعد‬ ‫فرحان‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ ‫مجيل‬ ‫دينار‬ ‫عايد‬ ‫كاظم‬ ‫ويسي‬ ‫جعفر‬ ‫حزام‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫حمود‬ ‫شنين‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫قادر‬ ‫عبود‬ ‫حامد‬ ‫ماجد‬ ‫فنجان‬ ‫جاسم‬ ‫احمد‬ ‫عبد‬ ‫جاسم‬ ‫عباس‬ ‫يوسف‬ ‫حسون‬ ‫قصي‬ ‫حسن‬ ‫داود‬ ‫مصطفى‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫عبدالله‬ ‫صالح‬ ‫عامر‬ ‫سالم‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫كعيد‬ ‫كاظم‬ ‫حامد‬ ‫ماجد‬ ‫شالش‬ ‫عيدان‬ ‫جواد‬ ‫غركان‬ ‫عبدالله‬ ‫عمر‬ ‫مالح‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ ‫جوني‬ ‫رشيج‬ ‫عدنان‬ ‫خضير‬ ‫جميل‬ ‫كريمه‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫رميلي‬ ‫عبود‬ ‫عادل‬ ‫ياسر‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫زيدان‬ ‫عباس‬ ‫لعيبي‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫عماد‬ ‫اياد‬
 5. 5. 5 ‫شاكر‬ ‫عبدالهادي‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫رشيد‬ ‫كاطع‬ ‫كاطع‬ ‫فاضل‬ ‫ظاهر‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫قيس‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫احمد‬ ‫حمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عبود‬ ‫حافظ‬ ‫احمد‬ ‫سلمان‬ ‫ياسين‬ ‫عدنان‬ ‫تكي‬ ‫نصيف‬ ‫حامد‬ ‫حسين‬ ‫عبدالحكيم‬ ‫بهيه‬ ‫غالي‬ ‫مهدي‬ ‫بشار‬ ‫سلمان‬ ‫عباس‬ ‫خالد‬ ‫مكطوف‬ ‫هدهود‬ ‫فليح‬ ‫كاظم‬ ‫نجم‬ ‫محمد‬ ‫شغاتي‬ ‫عبدالزهره‬ ‫مثنى‬ ‫بشيبش‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫شهاب‬ ‫نعمه‬ ‫علي‬ ‫رحيل‬ ‫فرحان‬ ‫عالء‬ ‫حسن‬ ‫زاير‬ ‫محمد‬ ‫عمران‬ ‫علي‬ ‫رائد‬ ‫حامد‬ ‫كامل‬ ‫محمد‬ ‫ياسين‬ ‫حميد‬ ‫حيدر‬ ‫بحير‬ ‫عجيل‬ ‫مالك‬ ‫عباس‬ ‫رضا‬ ‫يونس‬ ‫خريبط‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫دبيش‬ ‫صبيح‬ ‫كامل‬ ‫علي‬ ‫عبدالجبار‬ ‫نهاد‬ ‫مخيلف‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫خيرالله‬ ‫حسين‬ ‫خليل‬ ‫حمدان‬ ‫حاتم‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سهر‬ ‫حنون‬ ‫احمد‬ ‫جواد‬ ‫حميد‬ ‫كريم‬
 6. 6. 6 ‫زيا‬‫محمد‬ ‫تايه‬ ‫د‬ ‫زغير‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫منفي‬ ‫خزعل‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحسن‬ ‫كريم‬ ‫حسين‬ ‫مطروح‬ ‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫جدعان‬ ‫حمود‬ ‫خالد‬ ‫فياض‬ ‫حامد‬ ‫فياض‬ ‫حمود‬ ‫عواد‬ ‫صباح‬ ‫ناصر‬ ‫فيصل‬ ‫حازم‬ ‫داود‬ ‫محمود‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫هالل‬ ‫زويد‬ ‫ضيدان‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫طالب‬ ‫احمد‬ ‫فهد‬ ‫هادي‬ ‫سرمد‬ ‫مصيفي‬ ‫جبر‬ ‫حسن‬ ‫شمال‬ ‫خضير‬ ‫حيدر‬ ‫جليب‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫عبيد‬ ‫خلف‬ ‫ناظم‬ ‫زغير‬ ‫محيسن‬ ‫علي‬ ‫عزيز‬ ‫محمد‬ ‫عزيز‬ ‫جاسم‬ ‫فاضل‬ ‫خالد‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫حسبالله‬ ‫علي‬ ‫كريم‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ ‫دانه‬ ‫خليل‬ ‫كريم‬ ‫مسير‬ ‫فياض‬ ‫عمار‬ ‫يوسف‬ ‫رحيم‬ ‫نصر‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫موفق‬ ‫حافض‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫بدر‬ ‫مجيد‬ ‫محمود‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫عبدالزهره‬
 7. 7. 7 ‫عبدالله‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫مريوش‬ ‫حاتم‬ ‫احمد‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالرضا‬ ‫غالي‬ ‫جبر‬ ‫علوان‬ ‫ابراهيم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫عالء‬ ‫منصور‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫حداد‬ ‫صادق‬ ‫صدام‬ ‫عبدالله‬ ‫كمر‬ ‫نعيم‬ ‫عبيد‬ ‫خلف‬ ‫زيدان‬ ‫امهنا‬ ‫محيسن‬ ‫عالء‬ ‫كاظم‬ ‫جبر‬ ‫علي‬ ‫محسن‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫رشيد‬ ‫سعيد‬ ‫ليث‬ ‫عبيد‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫عاجل‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سعيد‬ ‫علي‬ ‫موسى‬ ‫حسين‬ ‫عبدالمحسن‬ ‫عبدالقادر‬ ‫لؤي‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫سيف‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫احمد‬ ‫علوان‬ ‫عباس‬ ‫بشرى‬ ‫جمعه‬ ‫جميل‬ ‫حيدر‬ ‫راضي‬ ‫مزهر‬ ‫علي‬ ‫هويرف‬ ‫شنين‬ ‫باسم‬ ‫عوده‬ ‫هادي‬ ‫رسول‬ ‫حمام‬ ‫مهوس‬ ‫غضبان‬ ‫فالح‬ ‫مهدي‬ ‫عمار‬ ‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫وادي‬ ‫مطر‬ ‫فؤاد‬ ‫طعمه‬ ‫محمد‬ ‫سمير‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ ‫فراس‬ ‫تاغي‬ ‫حميد‬ ‫حامد‬
 8. 8. 8 ‫ثابت‬ ‫هاشم‬ ‫حيدر‬ ‫ك‬ ‫عباس‬ ‫خالد‬‫تاب‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسوني‬ ‫خلف‬ ‫زيدان‬ ‫حسن‬ ‫رحيم‬ ‫يوسف‬ ‫حسن‬ ‫حميد‬ ‫هيثم‬ ‫خضير‬ ‫جاسم‬ ‫قاسم‬ ‫مذكور‬ ‫هاشم‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫ابراهيم‬ ‫طه‬ ‫صخي‬ ‫جمعه‬ ‫امير‬ ‫طه‬ ‫ياسين‬ ‫حامد‬ ‫عريض‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫ياسين‬ ‫عبدالله‬ ‫حسن‬ ‫زيدان‬ ‫يحيى‬ ‫نصر‬ ‫صعيصع‬ ‫كامل‬ ‫قاسم‬ ‫عطيه‬ ‫زغير‬ ‫مالك‬ ‫جياد‬ ‫موسى‬ ‫سعد‬ ‫خميس‬ ‫ذياب‬ ‫محمد‬ ‫عصيد‬ ‫هويدي‬ ‫فالح‬ ‫عباس‬ ‫راضي‬ ‫احمد‬ ‫سفيح‬ ‫محسن‬ ‫جالل‬ ‫مهدي‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫عبدالقادر‬ ‫كامل‬ ‫راشد‬ ‫محمود‬ ‫حسين‬ ‫حاتم‬ ‫جمعه‬ ‫حيدر‬ ‫ياسين‬ ‫كامل‬ ‫جليل‬ ‫عباس‬ ‫حمادي‬ ‫جبار‬ ‫فرج‬ ‫سعيد‬ ‫جبار‬ ‫هدرس‬ ‫جميل‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫حاتم‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫حميد‬ ‫محسن‬ ‫رحيم‬ ‫تيسير‬
 9. 9. 9 ‫عباس‬ ‫تركي‬ ‫اياد‬ ‫موسى‬ ‫صادق‬ ‫جعفر‬ ‫مطر‬ ‫هادي‬ ‫عمار‬ ‫نعمه‬ ‫عبدالساده‬ ‫محمود‬ ‫عايد‬ ‫علي‬ ‫تحسين‬ ‫خلف‬ ‫حنون‬ ‫علي‬ ‫حسب‬ ‫ثاني‬ ‫باسم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫رحمان‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫ناطق‬ ‫عبد‬ ‫حميزه‬ ‫ضياء‬ ‫حســــو‬ ‫غدير‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫غبين‬ ‫سعدي‬ ‫عبود‬ ‫احمد‬ ‫ضياء‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫جابر‬ ‫كاظم‬ ‫عمار‬ ‫نجم‬ ‫طالب‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ ‫رمح‬ ‫حمزه‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫ص‬‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫الح‬ ‫خلف‬ ‫هادي‬ ‫حيدر‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫هدل‬ ‫انعيم‬ ‫محمد‬ ‫ناهي‬ ‫جاسم‬ ‫حمزه‬ ‫محمد‬ ‫عبيد‬ ‫تركي‬ ‫حسن‬ ‫خليل‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عقيل‬ ‫جويد‬ ‫محمود‬ ‫حميد‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫لؤي‬ ‫مثني‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫لفته‬ ‫حسين‬ ‫فاضل‬ ‫جبر‬ ‫عليوي‬ ‫شالل‬
 10. 10. 11 ‫فريح‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫ياسين‬ ‫رضوان‬ ‫مصطاف‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫علي‬ ‫حمود‬ ‫جبار‬ ‫فرحان‬ ‫ناصر‬ ‫عالوي‬ ‫حسين‬ ‫جبار‬ ‫عطيه‬ ‫حسام‬ ‫ماضي‬ ‫عداي‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫لفته‬ ‫عدنان‬ ‫علي‬ ‫حمزه‬ ‫منصور‬ ‫موسى‬ ‫سعدون‬ ‫حكمت‬ ‫محمد‬ ‫عطاالله‬ ‫كاظم‬ ‫احمد‬ ‫جمعه‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫عادل‬ ‫رغد‬ ‫فرج‬ ‫زناد‬ ‫ثائر‬ ‫عليوي‬ ‫جبر‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫جمناد‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫شريف‬ ‫عاتي‬ ‫ياسر‬ ‫مطر‬ ‫جبار‬ ‫مالك‬ ‫رشي‬ ‫حسن‬ ‫انوار‬‫د‬ ‫حبيب‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫جابر‬ ‫راشد‬ ‫علي‬ ‫بداي‬ ‫رسن‬ ‫صالح‬ ‫عبد‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫نايف‬ ‫نركي‬ ‫يحيى‬ ‫احمد‬ ‫عبد‬ ‫قاسم‬ ‫كسوب‬ ‫مذري‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ‫فخري‬ ‫نعمه‬ ‫نوحي‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫صاحب‬ ‫محي‬ ‫حسين‬ ‫صكبان‬ ‫علي‬ ‫بشار‬
 11. 11. 11 ‫عبدالساده‬ ‫ناصر‬ ‫حسن‬ ‫حسن‬ ‫خليفه‬ ‫حسين‬ ‫مبدر‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ ‫حمزه‬ ‫زامل‬ ‫حسين‬ ‫منقش‬ ‫عباس‬ ‫فالح‬ ‫كلش‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫حرز‬ ‫علي‬ ‫ضيفالله‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫فهد‬ ‫هادي‬ ‫ستار‬ ‫موحان‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫ماهر‬ ‫داود‬ ‫قيس‬ ‫خلف‬ ‫دخن‬ ‫سالم‬ ‫محمود‬ ‫عامر‬ ‫قحطان‬ ‫عمار‬ ‫ناصر‬ ‫رعد‬ ‫شياع‬ ‫شريف‬ ‫جاسم‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبداللطيف‬ ‫كمال‬ ‫خلف‬ ‫جبار‬ ‫عمار‬ ‫زاجي‬ ‫تموز‬ ‫حيدر‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مطير‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫رحيمه‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫مطر‬ ‫رحيم‬ ‫ثائر‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫خلف‬ ‫جاسم‬ ‫هادي‬ ‫ياسر‬ ‫منيخر‬ ‫فندي‬ ‫سعد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫فرحان‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫اياد‬ ‫محسن‬ ‫عبود‬ ‫عباس‬ ‫عبار‬ ‫رضا‬ ‫عالء‬ ‫عبدالله‬ ‫شلش‬ ‫جعفر‬ ‫حبيب‬ ‫شاكر‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫عالء‬
 12. 12. 12 ‫ثويني‬ ‫مهدي‬ ‫شيماء‬ ‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫سالم‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫عقيل‬ ‫فياض‬ ‫عطيه‬ ‫نعيم‬ ‫عب‬ ‫زغير‬ ‫حميد‬‫د‬ ‫مهدي‬ ‫شندي‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عيسى‬ ‫فضاله‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫خضير‬ ‫مازن‬ ‫جيار‬ ‫صبر‬ ‫سالم‬ ‫عبد‬ ‫حساب‬ ‫مطلك‬ ‫عداي‬ ‫غانم‬ ‫علي‬ ‫سعيد‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫خميس‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫نزال‬ ‫فريح‬ ‫جميل‬ ‫جبار‬ ‫خماس‬ ‫جبار‬ ‫شبل‬ ‫محسن‬ ‫جميل‬ ‫عواد‬ ‫عباس‬ ‫حنان‬ ‫جسام‬ ‫صاحب‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫عالء‬ ‫عبيد‬ ‫كريم‬ ‫مصطفى‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالساده‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫مطير‬ ‫رعد‬ ‫توفيق‬ ‫حسبالله‬ ‫ماهر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫نصير‬ ‫ناهل‬ ‫ضمد‬ ‫ناصر‬ ‫خميس‬ ‫علي‬ ‫سهام‬ ‫ساجت‬ ‫حربي‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫عبدعون‬ ‫فاضل‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫زهير‬ ‫خريبط‬ ‫عبداليمه‬ ‫اسعد‬ ‫جابر‬ ‫جمعه‬ ‫واثق‬
 13. 13. 13 ‫جعفر‬ ‫كريم‬ ‫هاشم‬ ‫شاغي‬ ‫حمود‬ ‫سالم‬ ‫سعد‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫مطر‬ ‫ناجي‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫زغير‬ ‫عاشور‬ ‫مؤيد‬ ‫ع‬ ‫عبدالله‬‫ضيدان‬ ‫واد‬ ‫فرحان‬ ‫حياوي‬ ‫عصام‬ ‫جاسم‬ ‫سالم‬ ‫حازم‬ ‫عبد‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬ ‫االوي‬ ‫عبيد‬ ‫عباس‬ ‫رسن‬ ‫عاتي‬ ‫نهاد‬ ‫حميد‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ ‫زياره‬ ‫مكي‬ ‫فتحالله‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫غازي‬ ‫عبدالله‬ ‫محسن‬ ‫احمد‬ ‫عويز‬ ‫فطيس‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫عدنان‬ ‫جاسم‬ ‫دانه‬ ‫ستار‬ ‫احمد‬ ‫احميد‬ ‫جاسب‬ ‫محمد‬ ‫محارب‬ ‫عليوي‬ ‫حسين‬ ‫رشيد‬ ‫احمد‬ ‫رياض‬ ‫كاظم‬ ‫رحيم‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫مصطفى‬ ‫عليوي‬ ‫فندي‬ ‫صبيح‬ ‫سيدعبد‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ ‫معارج‬ ‫راضي‬ ‫محمود‬ ‫عبدالرضا‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫علي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫قصي‬ ‫عطيه‬ ‫جبار‬ ‫حسين‬ ‫حمود‬ ‫دايخ‬ ‫احمد‬ ‫حميد‬ ‫ناجي‬ ‫فالح‬
 14. 14. 14 ‫علي‬ ‫حمزه‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫عمران‬ ‫نهاد‬ ‫خصير‬ ‫جعفر‬ ‫فراس‬ ‫خنجر‬ ‫خلف‬ ‫حسين‬ ‫عجيل‬ ‫محسن‬ ‫حامد‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫خلف‬ ‫كاظم‬ ‫جاسم‬ ‫كناد‬ ‫سيد‬ ‫عماد‬ ‫عبد‬ ‫غالي‬ ‫علي‬ ‫نفل‬ ‫عبدالله‬ ‫حمزه‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫موسى‬ ‫جبار‬ ‫شنين‬ ‫عادل‬ ‫عبدالله‬ ‫محمود‬ ‫فراس‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سعد‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫سعد‬ ‫شويع‬ ‫محمد‬ ‫عامر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫باسم‬ ‫دويج‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫عبدالله‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫برهان‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫عبود‬ ‫حميد‬ ‫خضير‬ ‫عبدا‬ ‫احمد‬‫كصب‬ ‫لساده‬ ‫مجيد‬ ‫كريم‬ ‫هشام‬ ‫نعيمه‬ ‫عبدالزهره‬ ‫علي‬ ‫حمادي‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ ‫محمود‬ ‫مهدي‬ ‫عادل‬ ‫عبيد‬ ‫سلمان‬ ‫حيدر‬ ‫مناتي‬ ‫عبد‬ ‫مهدي‬ ‫خلفه‬ ‫هادي‬ ‫سعد‬ ‫بصيل‬ ‫حمدان‬ ‫جمعه‬ ‫شغيت‬ ‫رحمه‬ ‫عباس‬
 15. 15. 15 ‫عواد‬ ‫احمد‬ ‫شاكر‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫داود‬ ‫احمد‬ ‫وليد‬ ‫جرجيس‬ ‫يونس‬ ‫فارس‬ ‫داخل‬ ‫ناصر‬ ‫جعفر‬ ‫كاطع‬ ‫طالب‬ ‫حسين‬ ‫حميد‬ ‫موسى‬ ‫رعد‬ ‫طاهر‬ ‫عبدعلي‬ ‫هاشم‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ ‫علي‬ ‫خمسه‬ ‫فاضل‬ ‫نزار‬ ‫لفته‬ ‫محمود‬ ‫رعد‬ ‫صبير‬ ‫الزم‬ ‫علي‬ ‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫مروان‬ ‫غانم‬ ‫مطير‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫ناجي‬ ‫داود‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫حميد‬ ‫زبين‬ ‫عبدالمجهول‬ ‫نجم‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫علي‬ ‫مزعل‬ ‫فاض‬ ‫علي‬ ‫جياد‬ ‫صافي‬ ‫عباس‬ ‫نعيثل‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫جيجان‬ ‫سمير‬ ‫رافد‬ ‫مجي‬ ‫صابرين‬‫كاظم‬ ‫د‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عماد‬ ‫خلف‬ ‫داود‬ ‫جليل‬ ‫مرزه‬ ‫نعمه‬ ‫ثامر‬ ‫راهي‬ ‫مطرود‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫هاشم‬ ‫احمد‬ ‫حول‬ ‫جعفر‬ ‫رياض‬ ‫عطيه‬ ‫عوده‬ ‫حميد‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ ‫وسام‬ ‫جوده‬ ‫اسماعيل‬ ‫علي‬
 16. 16. 16 ‫ثجيل‬ ‫ناصر‬ ‫معد‬ ‫فرج‬ ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عداي‬ ‫كاطع‬ ‫علي‬ ‫خنجر‬ ‫زناد‬ ‫عالء‬ ‫ورد‬ ‫عبدالساده‬ ‫صباح‬ ‫منخي‬ ‫حسن‬ ‫صادق‬ ‫حربي‬ ‫ارحيم‬ ‫قاسم‬ ‫راضي‬ ‫عاشور‬ ‫علي‬ ‫خليف‬ ‫عبدعلي‬ ‫خالد‬ ‫لباج‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫حاتم‬ ‫علي‬ ‫عقيل‬ ‫عبدعلي‬ ‫حمود‬ ‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫نبيل‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫كريم‬ ‫حيدر‬ ‫مرزه‬ ‫سعدون‬ ‫رسول‬ ‫مسعود‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫رشيد‬ ‫حميد‬ ‫مازن‬ ‫جودي‬ ‫محمدحسن‬ ‫رعد‬ ‫علوان‬ ‫هادي‬ ‫سلمان‬ ‫رضيو‬ ‫لهمود‬ ‫ستار‬ ‫حامد‬ ‫جلوب‬ ‫ياسر‬ ‫شكير‬ ‫داود‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫رزاق‬ ‫حسين‬ ‫سعد‬‫مغامس‬ ‫عناد‬ ‫علي‬ ‫فريح‬ ‫كامل‬ ‫كطوف‬ ‫علي‬ ‫جبر‬ ‫عوده‬ ‫صباح‬ ‫ابراهيم‬ ‫هاشم‬ ‫عادل‬ ‫نويحي‬ ‫حسين‬ ‫نصير‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صبر‬ ‫تموز‬ ‫حيدر‬ ‫جبر‬ ‫حامد‬ ‫مهدي‬
 17. 17. 17 ‫عسل‬ ‫زعالن‬ ‫صالح‬ ‫سعيد‬ ‫ريسان‬ ‫ضياء‬ ‫زاير‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫بشير‬ ‫لطيف‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫مجيد‬ ‫حامد‬ ‫عدنان‬ ‫خضير‬ ‫ياس‬ ‫فارس‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫نصير‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫رعد‬ ‫محمد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫عذاب‬ ‫شمال‬ ‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ ‫خليفه‬ ‫حميد‬ ‫محمد‬ ‫حريز‬ ‫عيدان‬ ‫حميد‬ ‫علي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫حميد‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبدعلي‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ ‫حامد‬ ‫ثامر‬ ‫دويج‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫كريم‬ ‫خلف‬ ‫ابتسام‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫حيدر‬ ‫عبدعون‬ ‫كاظم‬ ‫مثنى‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫سالم‬ ‫راضي‬ ‫حسن‬ ‫امجد‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫مراد‬ ‫مطشر‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫كامل‬ ‫كريم‬ ‫زكي‬ ‫حميد‬ ‫جاسم‬ ‫اياد‬ ‫خضير‬ ‫ياس‬ ‫عباس‬ ‫ماجود‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫حيدر‬ ‫شكاح‬ ‫جواد‬ ‫احمد‬
 18. 18. 18 ‫كاطع‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫داود‬ ‫رشيد‬ ‫احمد‬ ‫داود‬ ‫قاسم‬ ‫محمد‬ ‫حمود‬ ‫عبدلله‬ ‫منيف‬ ‫حماد‬ ‫دحام‬ ‫اسعد‬ ‫جديع‬ ‫شذر‬ ‫بشار‬ ‫كاظم‬ ‫محيسن‬ ‫حيدر‬ ‫فرحان‬ ‫خليبص‬ ‫رائد‬ ‫صا‬ ‫محمود‬ ‫رياض‬‫مد‬ ‫هاشم‬ ‫عكار‬ ‫مصطفى‬ ‫عطوان‬ ‫خضر‬ ‫سهام‬ ‫هجهوج‬ ‫محمود‬ ‫رسول‬ ‫سمير‬ ‫خالد‬ ‫عبدالله‬ ‫خضير‬ ‫شاكر‬ ‫محمود‬ ‫جخير‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ ‫داير‬ ‫هميل‬ ‫سعدون‬ ‫مزيد‬ ‫سرحان‬ ‫شكري‬ ‫كاطع‬ ‫جبار‬ ‫هلي‬ ‫حصين‬ ‫فهد‬ ‫مؤيد‬ ‫طارش‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫خماس‬ ‫حسين‬ ‫لوتي‬ ‫عبدالرضا‬ ‫صباح‬ ‫محسن‬ ‫لفلوف‬ ‫حازم‬ ‫مولى‬ ‫عبيره‬ ‫سلمان‬ ‫ابوالروض‬ ‫حسين‬ ‫عالء‬ ‫فريح‬ ‫حميد‬ ‫نمير‬ ‫والي‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫علي‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫حيدر‬ ‫رحمه‬ ‫صباح‬ ‫وسام‬ ‫محمد‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫داود‬ ‫عبدالسالم‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫حسن‬
 19. 19. 19 ‫ابراهيم‬ ‫صاحي‬ ‫ابراهيم‬ ‫شكيك‬ ‫راضي‬ ‫علي‬ ‫كريم‬ ‫سلمان‬ ‫كاظم‬ ‫علوان‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ ‫رمضان‬ ‫فارس‬ ‫عماد‬ ‫لفته‬ ‫محمد‬ ‫سالم‬ ‫مزهر‬ ‫حسن‬ ‫زياد‬ ‫صبار‬ ‫طارق‬‫نعمه‬ ‫راشد‬ ‫تركي‬ ‫خلود‬ ‫حسوني‬ ‫منصور‬ ‫سعد‬ ‫سلمان‬ ‫عبيد‬ ‫فالح‬ ‫زامل‬ ‫مجيد‬ ‫رائد‬ ‫خضير‬ ‫محمود‬ ‫سمير‬ ‫عطيه‬ ‫حميد‬ ‫عالوي‬ ‫يونس‬ ‫عباس‬ ‫فراس‬ ‫عصفور‬ ‫كامل‬ ‫علي‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ ‫جبر‬ ‫علي‬ ‫يونس‬ ‫عبدالزهره‬ ‫وسام‬ ‫عبد‬ ‫طارش‬ ‫عماد‬ ‫كاظم‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫جمعه‬ ‫حسين‬ ‫عدنان‬ ‫فاضل‬ ‫حمود‬ ‫مالك‬ ‫رمح‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫دحام‬ ‫عبيد‬ ‫وليد‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫ربيع‬ ‫علي‬ ‫فالح‬ ‫مخيف‬ ‫مااللله‬ ‫خضر‬ ‫احمد‬ ‫مهدي‬ ‫صاحب‬ ‫فواز‬ ‫خضير‬ ‫رحيم‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫دايش‬ ‫قاسم‬ ‫عباس‬
 20. 20. 21 ‫شالهي‬ ‫نادر‬ ‫حسين‬ ‫جبرهالله‬ ‫حنين‬ ‫عماد‬ ‫فنجان‬ ‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫جوده‬ ‫محسن‬ ‫فاضل‬ ‫عبار‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫شهله‬ ‫مطير‬ ‫محيسن‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ ‫جدوع‬ ‫حاتم‬ ‫عك‬ ‫حتان‬ ‫حسن‬‫له‬ ‫عصمان‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫رضا‬ ‫احمد‬ ‫رياض‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫ستار‬ ‫جاسم‬ ‫هاشم‬ ‫علي‬ ‫عطشان‬ ‫حميد‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫شاكر‬ ‫حميد‬ ‫مراد‬ ‫عليوي‬ ‫حيدر‬ ‫نعمه‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬ ‫طارش‬ ‫عبدالله‬ ‫مروان‬ ‫عويص‬ ‫كاظم‬ ‫الحسن‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫صدام‬ ‫مكطوف‬ ‫حميد‬ ‫ساجد‬ ‫محمود‬ ‫عدنان‬ ‫علي‬ ‫كعيم‬ ‫فاضل‬ ‫حيدر‬ ‫سعيد‬ ‫سعدون‬ ‫سالم‬ ‫انعيمه‬ ‫كريم‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫ثامر‬ ‫مالك‬ ‫صاحب‬ ‫عبدعلي‬ ‫باسم‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫سعد‬ ‫شكر‬ ‫خالد‬ ‫طالب‬ ‫سلمان‬ ‫هليل‬ ‫مؤيد‬ ‫راضي‬ ‫غازي‬ ‫لمياء‬ ‫حسين‬ ‫عليوي‬ ‫لطيف‬
 21. 21. 21 ‫ظاهر‬ ‫حبيب‬ ‫رعد‬ ‫حمزه‬ ‫سفاح‬ ‫رعد‬ ‫كشكول‬ ‫طارق‬ ‫علي‬ ‫علوان‬ ‫عبدالمهدي‬ ‫حسين‬ ‫جدي‬ ‫جبار‬ ‫سلمان‬ ‫جاجان‬ ‫يوسف‬ ‫باسم‬ ‫طالل‬ ‫نوفل‬ ‫ثامر‬ ‫طه‬ ‫جاسم‬ ‫نصيف‬ ‫يوسف‬ ‫حسون‬ ‫جبار‬ ‫حسون‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫جبر‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫جابر‬ ‫شتيوي‬ ‫عبدالعظيم‬ ‫ياري‬ ‫ستار‬ ‫اركان‬ ‫جمعه‬ ‫حسين‬ ‫عمــــاد‬ ‫كزار‬ ‫عسل‬ ‫عامر‬ ‫عبـــاس‬ ‫فاظل‬ ‫نزار‬ ‫عزيز‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالجواد‬ ‫دعير‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫حميد‬ ‫جاسم‬ ‫سامي‬ ‫غريب‬ ‫عالوي‬ ‫وليد‬ ‫عبود‬ ‫ياسين‬ ‫علي‬ ‫رهيف‬ ‫عبدالحسين‬ ‫نجم‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫جبر‬ ‫نوار‬ ‫عمر‬ ‫سعدون‬ ‫عالء‬‫هاني‬ ‫صغير‬ ‫ضعيف‬ ‫صالح‬ ‫طويرش‬ ‫محسن‬ ‫كامل‬ ‫جاسم‬ ‫عباس‬ ‫باسم‬ ‫حمد‬ ‫عبيد‬ ‫احمد‬ ‫محسن‬ ‫منعم‬ ‫مشتاق‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫كامل‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬
 22. 22. 22 ‫كامل‬ ‫فالح‬ ‫حسين‬ ‫ثويني‬ ‫هادي‬ ‫صادق‬ ‫رهيف‬ ‫عبدالساده‬ ‫حنان‬ ‫عبد‬ ‫مصلح‬ ‫سعد‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫حبر‬ ‫احمد‬ ‫عمار‬ ‫ناصر‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫سيد‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫جبار‬ ‫ضياء‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫حمزه‬ ‫عاصي‬ ‫خليل‬ ‫مهدي‬ ‫علوان‬ ‫عطيه‬ ‫عامر‬ ‫عليوي‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫خليف‬ ‫محسن‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫مهند‬ ‫محمد‬ ‫علوان‬ ‫ضياء‬ ‫زبون‬ ‫محمد‬ ‫رضئ‬ ‫حسين‬ ‫ياسر‬ ‫صباح‬ ‫حمزه‬ ‫نعمه‬ ‫حسن‬ ‫مران‬ ‫ماجد‬ ‫نصير‬ ‫زامل‬ ‫متعب‬ ‫ماجد‬ ‫عباس‬ ‫حميد‬ ‫ابرهيم‬ ‫منيهل‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫جبار‬ ‫عدي‬ ‫ردام‬ ‫تحسين‬ ‫مهند‬ ‫نعناع‬ ‫شلتاغ‬ ‫محسن‬ ‫مهدي‬ ‫هادي‬ ‫رباح‬ ‫راضي‬ ‫ناجي‬ ‫ضياء‬ ‫عكار‬ ‫كاظم‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫عطيه‬ ‫طه‬ ‫فرج‬ ‫عباس‬ ‫عالوي‬ ‫زناد‬ ‫جبر‬ ‫احمد‬
 23. 23. 23 ‫سلمان‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ ‫زينل‬ ‫حازم‬ ‫ادهم‬ ‫عباس‬ ‫زغير‬ ‫قيس‬ ‫عبدربه‬ ‫عبدالرضا‬ ‫علي‬ ‫عذيب‬ ‫كطب‬ ‫حكيم‬ ‫جويس‬ ‫يتيم‬ ‫شريف‬ ‫حسين‬ ‫عبدالله‬ ‫حسين‬ ‫حزيم‬ ‫هادي‬ ‫محمد‬ ‫عبود‬ ‫مهدي‬ ‫وسام‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫سعيد‬ ‫ابراهيم‬ ‫منتصر‬ ‫فاضل‬ ‫كريم‬ ‫علي‬ ‫ناصر‬ ‫شرموط‬ ‫محمد‬ ‫جوده‬ ‫محمد‬ ‫جوده‬ ‫حاتم‬ ‫سلمان‬ ‫عالء‬ ‫امليح‬ ‫هليل‬ ‫فالح‬ ‫عبدالله‬ ‫موهان‬ ‫حميد‬ ‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ ‫موسى‬ ‫فيصل‬ ‫شمران‬ ‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫مجيد‬ ‫فاضل‬ ‫رسن‬ ‫جابر‬ ‫طالب‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫ميثاق‬ ‫شكير‬ ‫محمود‬ ‫عماد‬ ‫حمادي‬ ‫كمر‬ ‫زهير‬ ‫عبدالساده‬ ‫رسيم‬ ‫مالك‬ ‫صبخ‬ ‫عبد‬ ‫رعد‬‫ه‬ ‫ناعور‬ ‫عبدالمنعم‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫خالد‬ ‫عوده‬ ‫علي‬ ‫هاشم‬ ‫عويز‬ ‫هليل‬ ‫رضا‬ ‫حسن‬ ‫شبوط‬ ‫علي‬ ‫نايف‬ ‫علي‬ ‫كريم‬
 24. 24. 24 ‫خليفه‬ ‫كنفذ‬ ‫حسن‬ ‫الزم‬ ‫جواد‬ ‫كاظم‬ ‫حمد‬ ‫شهاب‬ ‫محمود‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫كاظم‬ ‫جياد‬ ‫حمزه‬ ‫علي‬ ‫فاضل‬ ‫حسن‬ ‫امير‬ ‫عطيه‬ ‫رشيد‬ ‫ساجد‬ ‫عبدالساده‬ ‫محي‬ ‫ثامر‬ ‫سالم‬ ‫سعدون‬ ‫سالم‬ ‫مهنه‬ ‫جبار‬ ‫مصطفى‬ ‫فريح‬ ‫عويد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫طعمه‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عمار‬ ‫جوكي‬ ‫حساني‬ ‫علوان‬ ‫مسلم‬ ‫رميض‬ ‫فاضل‬ ‫غانم‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫صبر‬ ‫عباس‬ ‫عقيل‬ ‫جاسم‬ ‫نصيف‬ ‫حسن‬ ‫محسن‬ ‫عبدالله‬ ‫رعد‬ ‫علي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫احمد‬ ‫نعيس‬ ‫كربوس‬ ‫علي‬ ‫ساهي‬ ‫هادي‬ ‫زينب‬ ‫يوسف‬ ‫مسلم‬ ‫اثير‬ ‫حمدي‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫لفته‬ ‫غبدالعالي‬ ‫حيدر‬ ‫منشد‬ ‫هاشم‬ ‫صباح‬ ‫حمزه‬ ‫خيرالله‬ ‫حازم‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫بهجت‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫حسين‬ ‫زرزور‬ ‫عبدالله‬ ‫طالب‬ ‫محمود‬ ‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫جبر‬ ‫عزيز‬ ‫فائز‬
 25. 25. 25 ‫كشيش‬ ‫خليل‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليفه‬ ‫حنون‬ ‫حسن‬ ‫جبار‬ ‫جاسب‬ ‫احسان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫احمد‬ ‫حيدر‬ ‫حمود‬ ‫غياض‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ ‫فاضل‬ ‫حامد‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫محمد‬ ‫عدنان‬ ‫رعد‬ ‫عبدالجليل‬‫غالي‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫سريح‬ ‫رزاق‬ ‫جاسم‬ ‫مهدي‬ ‫قحطان‬ ‫ناصر‬ ‫كريم‬ ‫اياد‬ ‫كعيور‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫مسعد‬ ‫عبدالكريم‬ ‫حيدر‬ ‫يبر‬ ‫علوان‬ ‫احمد‬ ‫محيبس‬ ‫زهراوي‬ ‫احمد‬ ‫موسى‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬ ‫عباس‬ ‫عبد‬ ‫زهير‬ ‫خنجر‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫سرسوح‬ ‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫ربيع‬ ‫عبدالله‬ ‫موسى‬ ‫عباس‬ ‫جبار‬ ‫صالح‬ ‫عذاب‬ ‫حمزه‬ ‫محمد‬ ‫محسن‬ ‫حسن‬ ‫جعفر‬ ‫زاير‬ ‫فالح‬ ‫حميد‬ ‫نزال‬ ‫عبيد‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫فخري‬ ‫رائد‬ ‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫غازي‬ ‫فرج‬ ‫عبود‬ ‫جبار‬ ‫رشيد‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫زناد‬ ‫شاطر‬ ‫سعد‬
 26. 26. 26 ‫داود‬ ‫احمد‬ ‫وفاء‬ ‫غضبان‬ ‫محسن‬ ‫عمار‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ ‫حميد‬ ‫مجيد‬ ‫باسم‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫عالء‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫مصطفى‬ ‫جبر‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫علي‬ ‫فواز‬ ‫خضير‬ ‫نعيم‬ ‫سلمان‬ ‫ابراهيم‬ ‫اديب‬ ‫خل‬ ‫حنين‬ ‫علوان‬‫يف‬ ‫علي‬ ‫لفته‬ ‫احمد‬ ‫عجيل‬ ‫موحان‬ ‫علي‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالستار‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫مانع‬ ‫احمد‬ ‫عبيد‬ ‫نجم‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫لطيف‬ ‫احمد‬ ‫ناصر‬ ‫سامي‬ ‫ماجد‬ ‫عبدعلي‬ ‫حسين‬ ‫حامد‬ ‫قاسم‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫عثمان‬ ‫داخل‬ ‫مـهدي‬ ‫يونس‬ ‫كريم‬ ‫حاتم‬ ‫عبدالله‬ ‫عبدالستار‬ ‫عبدالله‬ ‫كلش‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫عوده‬ ‫هيل‬ ‫رشيد‬ ‫جابر‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ ‫يوسف‬ ‫شلتاغ‬ ‫صالح‬ ‫عبدالله‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ ‫عليكاظميه‬ ‫كاظم‬ ‫ناصر‬ ‫محيسن‬ ‫كليود‬ ‫رحيم‬ ‫حمزه‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ ‫طارش‬ ‫محمد‬ ‫خليل‬ ‫الزم‬ ‫جبار‬ ‫علي‬
 27. 27. 27 ‫جواد‬ ‫احمد‬ ‫خالد‬ ‫طعمه‬ ‫كلفع‬ ‫مجيد‬ ‫غله‬ ‫حسن‬ ‫حسام‬ ‫خيري‬ ‫حمود‬ ‫احمد‬ ‫شنان‬ ‫قاسم‬ ‫وليد‬ ‫كاظم‬ ‫عماد‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ ‫حمد‬ ‫سعد‬ ‫كاظم‬ ‫سالمه‬ ‫ثامر‬ ‫علي‬ ‫عبدالكريم‬ ‫خضر‬ ‫حسون‬ ‫نعمه‬ ‫حميد‬ ‫زناد‬ ‫عجيل‬ ‫فالح‬ ‫محسن‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫عالء‬ ‫عبدالكريم‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫حمود‬ ‫ارحيم‬ ‫جالل‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ‫عدي‬ ‫حسين‬ ‫عبطان‬ ‫رعد‬ ‫نوار‬ ‫حسن‬ ‫فليحه‬ ‫بلبول‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫صبيح‬ ‫ضياء‬ ‫جاسم‬ ‫عبيد‬ ‫باسم‬ ‫طاهر‬ ‫لفته‬ ‫محمد‬ ‫فليح‬ ‫حساني‬ ‫علي‬ ‫جبر‬ ‫رداد‬ ‫صالح‬ ‫ثجيل‬ ‫جبار‬ ‫وسام‬ ‫جبر‬ ‫محسن‬ ‫احمد‬ ‫حمو‬ ‫اسود‬ ‫عماد‬‫د‬ ‫رسن‬ ‫محمد‬ ‫ناجي‬ ‫حسن‬ ‫عبدالله‬ ‫فرج‬ ‫زوره‬ ‫فهد‬ ‫صبري‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬ ‫صدام‬ ‫جبر‬ ‫جلوب‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫رحمان‬
 28. 28. 28 ‫مهدي‬ ‫حبيب‬ ‫ميثاق‬ ‫جاسم‬ ‫سلمان‬ ‫ثائر‬ ‫خضير‬ ‫حسين‬ ‫عالء‬ ‫زوير‬ ‫ابوالهيل‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫قاسم‬ ‫جاسم‬ ‫ثامر‬ ‫جبار‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫حنظل‬ ‫ناظم‬ ‫ناصر‬ ‫مظلوم‬ ‫عادل‬ ‫راشد‬ ‫حسن‬ ‫كامل‬ ‫فهد‬ ‫جبار‬ ‫اسماعيل‬ ‫عوده‬ ‫نجم‬ ‫كامل‬ ‫عوده‬ ‫خليل‬ ‫قحطان‬ ‫فياض‬ ‫حمود‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫رجاء‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫سلوان‬ ‫عبدالله‬ ‫موهان‬ ‫مجيد‬ ‫حميد‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫درول‬ ‫محمد‬ ‫عبدالحميد‬ ‫اسماعيل‬ ‫خليل‬ ‫مكطوف‬ ‫علي‬ ‫سماري‬ ‫هالل‬ ‫حسن‬ ‫نبيل‬ ‫فرحان‬ ‫داخل‬ ‫حسين‬ ‫ناجي‬ ‫سلمان‬ ‫ناجي‬ ‫مجباس‬ ‫كيطان‬ ‫حميد‬ ‫عبدال‬ ‫حمد‬ ‫فرج‬‫له‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫خميس‬ ‫فتحي‬ ‫عبدالله‬ ‫ريسان‬ ‫سكر‬ ‫حسين‬ ‫ثجيل‬ ‫جابر‬ ‫عبدالله‬ ‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫فرحان‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫مهند‬
 29. 29. 29 ‫عبد‬ ‫غازي‬ ‫حيدر‬ ‫علي‬ ‫عدنان‬ ‫اثير‬ ‫جاسم‬ ‫كاطع‬ ‫عبدالعباس‬ ‫عكله‬ ‫سعدون‬ ‫عماد‬ ‫عبادي‬ ‫حسين‬ ‫عبدالقادر‬ ‫جواد‬ ‫نذير‬ ‫ضياء‬ ‫عوده‬ ‫خلف‬ ‫زياد‬ ‫عيال‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫كاطع‬ ‫جاسم‬ ‫كريم‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫حمادي‬ ‫عالء‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫يوسف‬ ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫سعدون‬ ‫مسلم‬ ‫موسى‬ ‫كامل‬ ‫مؤيد‬ ‫خلف‬ ‫حنون‬ ‫رعد‬ ‫فليح‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫كريم‬ ‫صاحب‬ ‫سالم‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫طالب‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫صباح‬ ‫سالم‬ ‫جويد‬ ‫غانم‬ ‫خريبط‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫جاسم‬ ‫غالي‬ ‫خليل‬ ‫ثجيل‬ ‫عطيه‬ ‫احمد‬ ‫حسن‬ ‫عيدان‬ ‫عباس‬ ‫حسان‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫جاسم‬ ‫ابراهيم‬ ‫كيالن‬ ‫درب‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬ ‫خماس‬ ‫بريسم‬ ‫غازي‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬
 30. 30. 31 ‫حافظ‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫فالح‬ ‫حبش‬ ‫ابراهيم‬ ‫محمد‬ ‫عداي‬ ‫زعال‬ ‫عباس‬ ‫عوده‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬ ‫مصيحب‬ ‫حسين‬ ‫رحيمه‬ ‫حسين‬ ‫سالم‬ ‫عقيل‬ ‫كاظم‬ ‫سلطان‬ ‫امير‬ ‫ناصر‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫عطيه‬ ‫طالب‬ ‫يوسف‬ ‫كاظم‬ ‫حمز‬ ‫سليم‬ ‫هبع‬ ‫هادي‬ ‫حسين‬ ‫حبيب‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ ‫رسن‬ ‫قاسم‬ ‫محمد‬ ‫عطيه‬ ‫شراد‬ ‫عماد‬ ‫عنيد‬ ‫مظهر‬ ‫حميد‬ ‫مطرود‬ ‫هادي‬ ‫ليث‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫مطلك‬ ‫عكال‬ ‫علي‬ ‫روفه‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫خضير‬ ‫هاشم‬ ‫جمعه‬ ‫هادي‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫جاسم‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫شباري‬ ‫حميد‬ ‫خالد‬ ‫معالك‬ ‫عزيز‬ ‫مهدي‬ ‫حمزه‬ ‫خيرالله‬ ‫رباح‬ ‫عبد‬ ‫جبار‬ ‫ماجد‬ ‫سعدون‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫حريث‬ ‫مالح‬ ‫زمان‬ ‫خضير‬ ‫عباس‬ ‫نصر‬ ‫بوري‬ ‫فتاح‬ ‫هشام‬ ‫جعيع‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫صابر‬ ‫فاضل‬ ‫حسين‬
 31. 31. 31 ‫فليح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سعد‬ ‫نعيس‬ ‫كربوس‬ ‫احمد‬ ‫ناصر‬ ‫رحيمه‬ ‫عالوي‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫رسن‬ ‫خالد‬ ‫علوان‬ ‫احميدي‬ ‫عدنان‬ ‫جواد‬ ‫حميد‬ ‫عمر‬ ‫محمد‬ ‫طالب‬ ‫علي‬ ‫حيال‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫زغير‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫ع‬ ‫سعدون‬ ‫محمد‬‫بدالساده‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫ماجد‬ ‫عبدالساده‬ ‫سعدون‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ ‫بدري‬ ‫مؤيد‬ ‫الحسن‬ ‫عبد‬ ‫غميس‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫داوود‬ ‫صاحب‬ ‫طاهر‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫رعد‬ ‫عبدالرضى‬ ‫حاتم‬ ‫حسن‬ ‫راضي‬ ‫زويد‬ ‫سعيد‬ ‫عواد‬ ‫شندي‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صاحب‬ ‫كتاب‬ ‫تركي‬ ‫اسماعيل‬ ‫علوان‬ ‫قاسم‬ ‫محمد‬ ‫خضير‬ ‫عبيد‬ ‫حيدر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫نصيف‬ ‫قاسم‬ ‫مطشر‬ ‫سعد‬ ‫عبد‬ ‫داود‬ ‫عمار‬ ‫عاني‬ ‫رشك‬ ‫رحيم‬ ‫محمود‬ ‫فالح‬ ‫عدي‬ ‫جبر‬ ‫شمخي‬ ‫رحيم‬ ‫مزهر‬ ‫عبدالرضا‬ ‫محمد‬
 32. 32. 32 ‫خلف‬ ‫سلوم‬ ‫وسام‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫صدام‬ ‫ردام‬ ‫نديم‬ ‫حسام‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالله‬ ‫عبدالخضر‬ ‫رسن‬ ‫هاشم‬ ‫اياد‬ ‫مجهول‬ ‫خضر‬ ‫ياس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫شولي‬ ‫حسين‬ ‫عبدالحسن‬ ‫حامد‬ ‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫حميد‬ ‫عقيل‬ ‫عباس‬ ‫عزيز‬ ‫رياض‬ ‫سي‬ ‫ماجد‬‫صبيح‬ ‫د‬ ‫مااللله‬ ‫عبدالله‬ ‫علي‬ ‫عكار‬ ‫ثامر‬ ‫ضياء‬ ‫عطيه‬ ‫جليد‬ ‫مؤيد‬ ‫حطاب‬ ‫خزعل‬ ‫علي‬ ‫كشكول‬ ‫عليوي‬ ‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫لمياء‬ ‫جابر‬ ‫جليل‬ ‫احمد‬ ‫كريم‬ ‫عبدالعكار‬ ‫باسم‬ ‫عبود‬ ‫سلمان‬ ‫رزاق‬ ‫حنفوص‬ ‫فزع‬ ‫علي‬ ‫حمد‬ ‫حامد‬ ‫محمد‬ ‫شطب‬ ‫عبدالخضر‬ ‫سلمان‬ ‫وجيع‬ ‫شنان‬ ‫فالح‬ ‫حمزه‬ ‫مظهر‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫ياسر‬ ‫كاظم‬ ‫شالكه‬ ‫نشمي‬ ‫علي‬ ‫جريو‬ ‫ناصر‬ ‫حسين‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫سامي‬ ‫حمود‬ ‫عبيس‬ ‫عامر‬ ‫جباره‬ ‫فريح‬ ‫وليد‬ ‫كاظم‬ ‫حياوي‬ ‫علي‬
 33. 33. 33 ‫تركي‬ ‫غالب‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫عدنان‬ ‫لفته‬ ‫محسن‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫ردام‬ ‫صباح‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫رشيد‬ ‫كاظم‬ ‫جبار‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫عالء‬ ‫منحوش‬ ‫جلوب‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫ناصر‬ ‫محمود‬ ‫حمود‬ ‫جاسب‬ ‫عادل‬ ‫رع‬‫نعمه‬ ‫عوده‬ ‫د‬ ‫عليوي‬ ‫مشيوح‬ ‫سميه‬ ‫جاسم‬ ‫شريف‬ ‫احمد‬ ‫علي‬ ‫رزاق‬ ‫باسم‬ ‫بدن‬ ‫عبد‬ ‫ستار‬ ‫علي‬ ‫عطيه‬ ‫هاشم‬ ‫راضي‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صكر‬ ‫حاتم‬ ‫مهدي‬ ‫علي‬ ‫جبار‬ ‫علي‬ ‫جلوب‬ ‫كامل‬ ‫سيف‬ ‫علك‬ ‫جبر‬ ‫رشيد‬ ‫ذياب‬ ‫احمد‬ ‫حسن‬ ‫عطشان‬ ‫جميل‬ ‫فراس‬ ‫جاسم‬ ‫هاشم‬ ‫جاسم‬ ‫صباح‬ ‫سدخان‬ ‫سالم‬ ‫كاظم‬ ‫جدوع‬ ‫قصي‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫رسول‬ ‫بساس‬ ‫عالوي‬ ‫كريم‬ ‫حلبوت‬ ‫قاسم‬ ‫فاضل‬ ‫عليوي‬ ‫خضير‬ ‫اسعد‬ ‫سلمان‬ ‫عطيه‬ ‫عباس‬
 34. 34. 34 ‫ابراهيم‬ ‫مطر‬ ‫علي‬ ‫عنيد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫خلف‬ ‫ابراهيم‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫كطب‬ ‫صالح‬ ‫علي‬ ‫بهير‬ ‫عبد‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫حمزه‬ ‫خلف‬ ‫فارس‬ ‫شيماء‬ ‫عوده‬ ‫ابراهيم‬ ‫اسماعيل‬ ‫طه‬ ‫حاتم‬ ‫وليد‬ ‫رمضان‬ ‫عدنان‬ ‫صالح‬ ‫عبد‬ ‫عبدالرضى‬ ‫عدنان‬ ‫كطن‬ ‫شايع‬ ‫جاسب‬ ‫جناح‬ ‫بحيت‬ ‫خضير‬ ‫عبيد‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫فرحان‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫علي‬ ‫عدنان‬ ‫غسان‬ ‫حسين‬ ‫لطيف‬ ‫رحمن‬ ‫دهام‬ ‫صبار‬ ‫حاتم‬ ‫سرحان‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ ‫جارالله‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫سعدون‬ ‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫ياس‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫حنش‬ ‫مهدي‬ ‫رعد‬ ‫حوشي‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫محسن‬ ‫جبر‬ ‫عادل‬ ‫خلوفي‬ ‫شنون‬ ‫صبر‬ ‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مها‬ ‫بوهان‬ ‫رحم‬ ‫سعد‬ ‫عاد‬‫فنجان‬ ‫مايع‬ ‫ل‬ ‫خلف‬ ‫رافع‬ ‫قدوري‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫حبيب‬
 35. 35. 35 ‫غالي‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫سالم‬ ‫نعمه‬ ‫يسرى‬ ‫رغيف‬ ‫عذوب‬ ‫صباح‬ ‫حسين‬ ‫ياسر‬ ‫صادق‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫ضياء‬ ‫الزم‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫راضي‬ ‫هالل‬ ‫وليد‬ ‫فيصل‬ ‫فهد‬ ‫حاتم‬ ‫العيبي‬ ‫عبدالحمزه‬ ‫عقيل‬ ‫بنيان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫كريم‬ ‫صباح‬ ‫درويش‬ ‫محمود‬ ‫عدنان‬ ‫مسير‬ ‫علوان‬ ‫قاسم‬ ‫عبد‬ ‫شغناب‬ ‫مالك‬ ‫مطير‬ ‫ياسر‬ ‫عمار‬ ‫كاظم‬ ‫كعيم‬ ‫حسن‬ ‫شكبان‬ ‫شيحان‬ ‫اركان‬ ‫اسماعيل‬ ‫عبدالله‬ ‫سالم‬ ‫جمعه‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫عواد‬ ‫زغير‬ ‫قيس‬ ‫كامل‬ ‫حميد‬ ‫يوسف‬ ‫ماهود‬ ‫دشر‬ ‫وليد‬ ‫غالي‬ ‫حسين‬ ‫منتهى‬ ‫عبود‬ ‫حمد‬ ‫عدنان‬ ‫مرزه‬ ‫سعدون‬ ‫رشيد‬ ‫علوان‬ ‫شمران‬ ‫نهله‬ ‫سالم‬ ‫رحيمه‬ ‫ماجد‬ ‫حميد‬ ‫جاسم‬ ‫غني‬ ‫علوان‬ ‫قحطان‬ ‫اركان‬ ‫فيص‬‫سالم‬ ‫فخري‬ ‫ل‬ ‫شبوط‬ ‫كريم‬ ‫عالء‬ ‫غانم‬ ‫زغير‬ ‫حسين‬
 36. 36. 36 ‫محمود‬ ‫فوزي‬ ‫مالك‬ ‫سلمان‬ ‫عبد‬ ‫رعد‬ ‫كزار‬ ‫زباله‬ ‫حسين‬ ‫موسى‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫مروان‬ ‫احمد‬ ‫تيمور‬ ‫صالح‬ ‫علي‬ ‫جعفر‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالساده‬ ‫عالء‬ ‫خلف‬ ‫محمود‬ ‫قحطان‬ ‫شاوي‬ ‫حميد‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫محيبس‬ ‫سلمان‬ ‫رحيمه‬ ‫حبيب‬ ‫نبهان‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫رسن‬ ‫محمد‬ ‫فالح‬ ‫دعدوش‬ ‫كريم‬ ‫حاتم‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫خالد‬ ‫كريج‬ ‫شمران‬ ‫صباح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫غياض‬ ‫علي‬ ‫فالح‬ ‫سعيد‬ ‫سريح‬ ‫عيدان‬ ‫عيدان‬ ‫حربي‬ ‫شعالن‬ ‫غياض‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫جاري‬ ‫ستار‬ ‫عدنان‬ ‫زويد‬ ‫عناد‬ ‫سمير‬ ‫فرحان‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫مدب‬ ‫صباح‬ ‫خليل‬ ‫ابراهيم‬ ‫حسين‬ ‫خضير‬ ‫احمد‬ ‫عالء‬ ‫حالوه‬ ‫جبر‬ ‫دخيل‬ ‫علوان‬ ‫عباس‬ ‫اركان‬ ‫عب‬‫زبون‬ ‫حسين‬ ‫اس‬ ‫نعمه‬ ‫غالب‬ ‫احمد‬ ‫طعمه‬ ‫عبد‬ ‫عدنان‬
 37. 37. 37 ‫ادعير‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫مطلك‬ ‫خضير‬ ‫دعدوش‬ ‫مرهون‬ ‫جعفر‬ ‫كاظم‬ ‫جلوب‬ ‫خليل‬ ‫كشكول‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫يوسف‬ ‫يونان‬ ‫سعد‬ ‫مهدي‬ ‫كريم‬ ‫هيثم‬ ‫زرار‬ ‫حسين‬ ‫حميد‬ ‫سالم‬ ‫محسن‬ ‫مروان‬ ‫فياض‬ ‫حميد‬ ‫حامد‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫توفيق‬ ‫موفق‬ ‫جبر‬ ‫عطيه‬ ‫سعد‬ ‫كاظم‬ ‫يوسف‬ ‫عدي‬ ‫عباس‬ ‫هندي‬ ‫عادل‬ ‫عطيه‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫هندر‬ ‫نوري‬ ‫حيدر‬ ‫صاحب‬ ‫حسن‬ ‫حمزه‬ ‫محمود‬ ‫داود‬ ‫محمود‬ ‫كعيد‬ ‫عطيه‬ ‫سالم‬ ‫عبيد‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫درباش‬ ‫راضي‬ ‫خالد‬ ‫عبد‬ ‫رستم‬ ‫ماجد‬ ‫حمزه‬ ‫حسن‬ ‫نجاح‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫علي‬ ‫نفاع‬ ‫رعد‬ ‫امير‬ ‫محمد‬ ‫عبدالواحد‬ ‫نجم‬ ‫كمال‬ ‫طالل‬ ‫نزار‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫رحيم‬ ‫احمد‬ ‫جميل‬ ‫ياسر‬
 38. 38. 38 ‫غايب‬ ‫جارالله‬ ‫ماجد‬ ‫عبدالساده‬ ‫جاسم‬ ‫عقيل‬ ‫كوار‬ ‫خلف‬ ‫فاضل‬ ‫كريم‬ ‫فاضل‬ ‫وحيد‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫رعد‬ ‫درويش‬ ‫جاسم‬ ‫جعفر‬ ‫فاضل‬ ‫نعيم‬ ‫سلوان‬ ‫نايف‬ ‫محمد‬ ‫عامر‬ ‫رطين‬ ‫صبر‬ ‫حيدر‬ ‫الزم‬ ‫سعيد‬ ‫حسين‬ ‫ارميض‬ ‫عطيه‬ ‫عمر‬ ‫عطيه‬ ‫صالح‬ ‫سليم‬ ‫حزوم‬ ‫خضير‬ ‫علي‬ ‫جباره‬ ‫عكله‬ ‫مسلم‬ ‫عبدالهاد‬‫خضر‬ ‫علي‬ ‫ي‬ ‫عذاب‬ ‫سلمان‬ ‫برزان‬ ‫مطر‬ ‫نصر‬ ‫حامد‬ ‫معله‬ ‫حيدر‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫لطيف‬ ‫نمير‬ ‫حيال‬ ‫رحمه‬ ‫باسم‬ ‫جريان‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫مهدي‬ ‫احمد‬ ‫مهدي‬ ‫وناس‬ ‫صالح‬ ‫ياسر‬ ‫حمد‬ ‫احمد‬ ‫رياض‬ ‫وحيد‬ ‫سعدون‬ ‫طارق‬ ‫مطشر‬ ‫صاحب‬ ‫عمار‬ ‫جبر‬ ‫الوس‬ ‫رسول‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫دريد‬ ‫خميس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عباس‬ ‫عواد‬ ‫محمد‬ ‫قصي‬ ‫كطيمه‬ ‫جبر‬ ‫حاتم‬ ‫خلف‬ ‫بدر‬ ‫حسامالدين‬
 39. 39. 39 ‫اهدابي‬ ‫جندي‬ ‫جليل‬ ‫حميد‬ ‫حربي‬ ‫حسين‬ ‫طراد‬ ‫عثمان‬ ‫نعمه‬ ‫عوده‬ ‫سلمان‬ ‫مؤيد‬ ‫بنيان‬ ‫فرحان‬ ‫احمد‬ ‫عناد‬ ‫حمدان‬ ‫كريم‬ ‫محمود‬ ‫عباس‬ ‫يوسف‬ ‫سلمان‬ ‫غازي‬ ‫عباس‬ ‫فرهود‬ ‫عبدالواحد‬ ‫نهاد‬ ‫مرعي‬ ‫سالم‬ ‫اياد‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫اديب‬ ‫فرحان‬ ‫سيد‬ ‫حسين‬ ‫خلف‬ ‫جخم‬ ‫قاسم‬ ‫مخيط‬ ‫جابر‬ ‫عطوان‬ ‫جوده‬ ‫خليف‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬ ‫جاسم‬ ‫كاظم‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫فياض‬ ‫عبيد‬ ‫حميد‬ ‫خلف‬ ‫نايف‬ ‫مهدي‬ ‫محسن‬ ‫رحمه‬ ‫محمد‬ ‫سبع‬ ‫تعبان‬ ‫صباح‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫ناصر‬ ‫جمال‬ ‫فليح‬ ‫قاسم‬ ‫هيثم‬ ‫كاطع‬ ‫عبدالله‬ ‫علي‬ ‫حرفش‬ ‫صالح‬ ‫قاسم‬ ‫معين‬ ‫هايت‬ ‫حسين‬ ‫مسلم‬ ‫سعود‬ ‫فاضل‬ ‫مطر‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫خلوفي‬ ‫عبيس‬ ‫زياد‬ ‫راشد‬ ‫عباس‬ ‫هاني‬ ‫سعدون‬ ‫جاسم‬ ‫نصيف‬
 40. 40. 41 ‫طاهر‬ ‫لعيبي‬ ‫كريم‬ ‫درويش‬ ‫جحيل‬ ‫عادل‬ ‫حمزه‬ ‫حبيب‬ ‫حسين‬ ‫مدير‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫داود‬ ‫امنه‬ ‫فياض‬ ‫عبد‬ ‫بشير‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫عبداالمير‬ ‫موسى‬ ‫مظلوم‬ ‫حسين‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عثمان‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫هادي‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫ادهم‬ ‫عباس‬ ‫صباح‬ ‫مازن‬ ‫يلدا‬ ‫حنا‬ ‫يلدا‬ ‫نحو‬ ‫احمد‬ ‫قاسم‬ ‫شنيهج‬ ‫ناصر‬ ‫راضي‬ ‫منصور‬ ‫عباس‬ ‫طالب‬ ‫حسن‬ ‫حسون‬ ‫مقداد‬ ‫صبر‬ ‫فالح‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫مدلول‬ ‫وسام‬ ‫عناد‬ ‫علي‬ ‫ستار‬ ‫عبدالساده‬ ‫عبد‬ ‫ثامر‬ ‫عبد‬ ‫عدنان‬ ‫عمار‬ ‫جاسم‬ ‫ساهي‬ ‫قيس‬ ‫محمد‬ ‫بدر‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عباس‬ ‫ابراهيم‬ ‫كريم‬ ‫علي‬ ‫مكطوف‬ ‫محمود‬ ‫عباس‬ ‫هيال‬ ‫كامل‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫فريال‬ ‫عبد‬ ‫هاشم‬ ‫عصام‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حسن‬ ‫صادق‬ ‫موسى‬ ‫كريم‬ ‫علي‬
 41. 41. 41 ‫ح‬‫فرحان‬ ‫عاجل‬ ‫يدر‬ ‫صالح‬ ‫دحام‬ ‫عماد‬ ‫عبدالله‬ ‫صيوان‬ ‫عباس‬ ‫معيلح‬ ‫عوده‬ ‫سمير‬ ‫يعقوب‬ ‫سالم‬ ‫فؤاد‬ ‫زامل‬ ‫راضي‬ ‫ناصر‬ ‫عبدعلي‬ ‫كاتب‬ ‫عمران‬ ‫محمد‬ ‫عبيد‬ ‫حسن‬ ‫زرزور‬ ‫علي‬ ‫عدنان‬ ‫محمد‬ ‫مهدي‬ ‫سعد‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫منشد‬ ‫منهل‬ ‫سعد‬ ‫علي‬ ‫عكال‬ ‫علي‬ ‫سباهي‬ ‫صالح‬ ‫كامل‬ ‫جوده‬ ‫محيسن‬ ‫عبدالله‬ ‫جبار‬ ‫خماس‬ ‫نبيل‬ ‫عنيبر‬ ‫شنان‬ ‫علي‬ ‫عبدالله‬ ‫علي‬ ‫عدنان‬ ‫فاضل‬ ‫ياسر‬ ‫عمار‬ ‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫فالح‬ ‫جاسب‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫وسام‬ ‫حسن‬ ‫سالم‬ ‫فؤاد‬ ‫محمد‬ ‫مايع‬ ‫فؤاد‬ ‫عبد‬ ‫خالد‬ ‫عالء‬ ‫سعيد‬ ‫مطير‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ‫صباح‬ ‫حسن‬ ‫شيحان‬ ‫حسين‬ ‫طه‬ ‫حبيبب‬ ‫جايد‬ ‫شاكر‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ ‫رياض‬ ‫جويد‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬
 42. 42. 42 ‫مط‬ ‫مهدي‬ ‫جبار‬‫ر‬ ‫جبار‬ ‫حمادي‬ ‫مصطفى‬ ‫عباس‬ ‫طالب‬ ‫احمد‬ ‫هاشم‬ ‫عبعوب‬ ‫رعد‬ ‫ضميد‬ ‫حميد‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ ‫عداي‬ ‫سلمان‬ ‫محمد‬ ‫صلف‬ ‫حسن‬ ‫محسن‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫كريم‬ ‫جمعه‬ ‫فواد‬ ‫علي‬ ‫فريح‬ ‫ماجد‬ ‫عطا‬ ‫علوان‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالحمزه‬ ‫حسن‬ ‫حمزه‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫حسين‬ ‫جبر‬ ‫صويح‬ ‫محمد‬ ‫حربي‬ ‫مراد‬ ‫علي‬ ‫نده‬ ‫روضان‬ ‫عادل‬ ‫زاجي‬ ‫جاسم‬ ‫ماجد‬ ‫ياسر‬ ‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫هاشم‬ ‫كريم‬ ‫ثامر‬ ‫كرم‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫عبدالله‬ ‫جبار‬ ‫باسم‬ ‫فرحان‬ ‫كاظم‬ ‫رحيم‬ ‫ياسر‬ ‫جاسب‬ ‫ايمن‬ ‫جبار‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫داخل‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫زروك‬ ‫يونس‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عبدالغفار‬ ‫حنون‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫راضي‬ ‫ابراهيم‬ ‫سعيد‬ ‫حاجم‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حيدر‬ ‫مغير‬ ‫لطيف‬ ‫عباس‬
 43. 43. 43 ‫جبار‬ ‫نعناعه‬‫نصيف‬ ‫مكطوف‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫مشاري‬ ‫محسن‬ ‫علي‬ ‫زبير‬ ‫حمادي‬ ‫عمر‬ ‫تولي‬ ‫هاشم‬ ‫عمار‬ ‫كريم‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫فرحان‬ ‫خالد‬ ‫مثنى‬ ‫غانم‬ ‫جبير‬ ‫ياسر‬ ‫عباس‬ ‫خضر‬ ‫ياس‬ ‫عناد‬ ‫هادي‬ ‫نعمه‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫حسن‬ ‫جمعه‬ ‫حمد‬ ‫عدنان‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫اديب‬ ‫جميل‬ ‫ساجت‬ ‫شاكر‬ ‫ضالل‬ ‫ساجت‬ ‫كاظم‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬ ‫عنوه‬ ‫بدر‬ ‫عوده‬ ‫غازي‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫مريهج‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫رضا‬ ‫كاظم‬ ‫خليل‬ ‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫احمد‬ ‫خنجر‬ ‫ياسر‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫يونس‬ ‫محمد‬ ‫علياوسط‬ ‫فرحان‬ ‫غضيب‬ ‫رحيم‬ ‫صالح‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫رمضان‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫خميس‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫منصور‬ ‫جاسم‬ ‫علي‬ ‫عبد‬ ‫عذاب‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫زاير‬ ‫محمد‬ ‫ياري‬ ‫ستار‬ ‫ذياب‬
 44. 44. 44 ‫رمضان‬ ‫فارس‬ ‫لطيف‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫يوسف‬ ‫عبدال‬ ‫علي‬ ‫يحيى‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬ ‫فراس‬ ‫مظلوم‬ ‫محمد‬ ‫جليل‬ ‫حمد‬ ‫عدنان‬ ‫رعد‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫غانم‬ ‫نايف‬ ‫ظاهر‬ ‫احمد‬ ‫رشيد‬ ‫خضير‬ ‫نصر‬ ‫مالو‬ ‫عبدالله‬ ‫هيثم‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫علي‬ ‫حنتوش‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صبر‬ ‫عبدعلي‬ ‫خالد‬ ‫علي‬ ‫حماد‬ ‫ثائر‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عويد‬ ‫مساعد‬ ‫عاصي‬ ‫ناجي‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫عالوي‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ ‫صباح‬ ‫نجرس‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫هبسي‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عمار‬ ‫قاسم‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫درب‬ ‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫عيسى‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سعدون‬ ‫حمودي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سعد‬ ‫عبدالله‬ ‫حميد‬ ‫خالد‬ ‫عبدالله‬ ‫عبيد‬ ‫اسعد‬ ‫هاشم‬ ‫عباس‬ ‫مؤيد‬ ‫كريم‬ ‫حسن‬ ‫كريم‬ ‫شالل‬ ‫عويصي‬ ‫ستار‬ ‫عبدالرضا‬ ‫فرحان‬ ‫حمزه‬
 45. 45. 45 ‫سلمان‬ ‫جليل‬ ‫حيدر‬ ‫ديوان‬ ‫صاحب‬ ‫حسين‬ ‫مطرود‬ ‫ناجي‬ ‫طالب‬ ‫ركبان‬ ‫حسن‬ ‫خلف‬ ‫خليف‬ ‫ابراهيم‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ‫يوسف‬ ‫ترف‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سبتي‬ ‫مجيد‬ ‫حميد‬ ‫عبد‬ ‫رحم‬ ‫جليل‬ ‫الزم‬ ‫عبود‬ ‫قاسم‬ ‫صالح‬ ‫مصطفى‬ ‫سالم‬ ‫سالم‬ ‫داود‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫حسن‬ ‫جبار‬ ‫غشيم‬ ‫عقيل‬ ‫اليذ‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫ديكان‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫ميثم‬ ‫جد‬ ‫راهي‬ ‫احمد‬‫وع‬ ‫جميل‬ ‫عزيز‬ ‫باسم‬ ‫عداي‬ ‫ثجيل‬ ‫قاسم‬ ‫محمود‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫وسام‬ ‫سعد‬ ‫جمعه‬ ‫حسين‬ ‫عنود‬ ‫هادي‬ ‫صباح‬ ‫كزار‬ ‫علي‬ ‫حمزه‬ ‫خليف‬ ‫محسن‬ ‫احمد‬ ‫فرحان‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ ‫محمد‬ ‫مهدي‬ ‫حميد‬ ‫عباس‬ ‫موفق‬ ‫خلف‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫سلمان‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ ‫عيدان‬ ‫ضبع‬ ‫كامل‬
 46. 46. 46 ‫مجيد‬ ‫خلف‬ ‫حسن‬ ‫خيرالله‬ ‫ثائر‬ ‫هادي‬ ‫منصور‬ ‫محسن‬ ‫كاظم‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫سيف‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫مهند‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫فارس‬ ‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫نفاوض‬ ‫حسون‬ ‫بشير‬ ‫حمزه‬ ‫جارالله‬ ‫غانم‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫حسين‬ ‫عبدعلي‬ ‫سبتي‬ ‫محمود‬ ‫صالح‬ ‫صباح‬ ‫عالء‬ ‫حسين‬ ‫تركي‬ ‫باسم‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبدالله‬ ‫سعد‬ ‫كمكوم‬ ‫نعيم‬ ‫جاسم‬ ‫بدن‬ ‫خضير‬ ‫فاهم‬ ‫بالش‬ ‫عجيل‬ ‫رحيم‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫عليوي‬ ‫رشيج‬ ‫ناصر‬ ‫يحيى‬ ‫حافظ‬ ‫قيس‬ ‫عبدعلي‬ ‫جابر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫فرحان‬ ‫مهدي‬ ‫جعمعه‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫خضير‬ ‫كريم‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫خضير‬ ‫روضان‬ ‫محمد‬ ‫سيد‬ ‫موزان‬ ‫حسين‬ ‫سيد‬ ‫حمود‬ ‫حسين‬ ‫عبدالله‬ ‫عبدالغفور‬ ‫عبدالله‬ ‫فرج‬ ‫حمدان‬ ‫عبدالزهره‬ ‫نصيف‬ ‫سامي‬ ‫وسام‬ ‫علي‬ ‫حامد‬ ‫مصطفى‬ ‫صخي‬ ‫بدن‬ ‫حمود‬
 47. 47. 47 ‫فرج‬ ‫حسين‬ ‫موسى‬ ‫راض‬ ‫حسن‬ ‫فرج‬‫ي‬ ‫علي‬ ‫رضا‬ ‫فاضل‬ ‫عبدالساده‬ ‫نجم‬ ‫محمود‬ ‫عبيد‬ ‫علوان‬ ‫ناظم‬ ‫مشتت‬ ‫حسوني‬ ‫كريم‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫منهل‬ ‫حسن‬ ‫جبجاب‬ ‫فاضل‬ ‫زغير‬ ‫عزيز‬ ‫شاكر‬ ‫مرزه‬ ‫علي‬ ‫كريم‬ ‫مكروص‬ ‫باكيت‬ ‫محمد‬ ‫جبر‬ ‫عبدالرضا‬ ‫احمد‬ ‫نعمان‬ ‫قحطان‬ ‫زياد‬ ‫علي‬ ‫حبيب‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫لفته‬ ‫والي‬ ‫فريح‬ ‫عالء‬ ‫كاظم‬ ‫عليوي‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫عالء‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫عبدعلي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حامد‬ ‫محي‬ ‫جمعه‬ ‫حميد‬ ‫عزيز‬ ‫حميد‬ ‫وليد‬ ‫بهير‬ ‫عميج‬ ‫طالب‬ ‫حسين‬ ‫عثمان‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫قادر‬ ‫حسين‬ ‫خلف‬ ‫صبر‬ ‫غادل‬ ‫حديد‬ ‫فخري‬ ‫خالد‬ ‫شرامه‬ ‫ارحيمه‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫سحر‬ ‫بدن‬ ‫جمعه‬ ‫سعاد‬ ‫ناصر‬ ‫عبد‬ ‫زيد‬ ‫يونس‬ ‫علي‬ ‫عباس‬
 48. 48. 48 ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫صالح‬ ‫شلب‬ ‫كامل‬ ‫محسن‬ ‫زعال‬ ‫زغير‬ ‫علي‬ ‫عل‬‫سعد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ي‬ ‫خلف‬ ‫مجيد‬ ‫صالح‬ ‫عجمي‬ ‫جليل‬ ‫مرتضى‬ ‫نجم‬ ‫سهيل‬ ‫نعيم‬ ‫مكطوف‬ ‫عباس‬ ‫صباح‬ ‫مطير‬ ‫خلوف‬ ‫عماد‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫اكرم‬ ‫جريط‬ ‫عبود‬ ‫ناهض‬ ‫صالــــح‬ ‫محمد‬ ‫يونــــــس‬ ‫حسن‬ ‫حلو‬ ‫سعد‬ ‫داود‬ ‫احمد‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫مطر‬ ‫اياد‬ ‫احمد‬ ‫جمعه‬ ‫باسم‬ ‫فرحان‬ ‫كاظم‬ ‫قحطان‬ ‫خلف‬ ‫ساهي‬ ‫خضير‬ ‫حاجم‬ ‫ياسر‬ ‫ثامر‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫وليد‬ ‫جاسم‬ ‫جواد‬ ‫حيدر‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫احمد‬ ‫فرهود‬ ‫عبدالزهره‬ ‫راضي‬ ‫حربي‬ ‫حريجه‬ ‫حسن‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عجيل‬ ‫جابر‬ ‫حسن‬ ‫كشكول‬ ‫حياوي‬ ‫شيماء‬ ‫عطى‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫بجاي‬ ‫هادي‬ ‫جميل‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫مالك‬ ‫حسين‬ ‫فليح‬ ‫عباس‬ ‫رسن‬ ‫علي‬ ‫جاسم‬
 49. 49. 49 ‫علي‬ ‫محسن‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ ‫رعد‬ ‫مخيلف‬ ‫جاسم‬ ‫حسن‬ ‫عبدالس‬ ‫علي‬‫حيدر‬ ‫اده‬ ‫هادي‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫جبر‬ ‫نزار‬ ‫عيسه‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫سيد‬ ‫محمود‬ ‫رياض‬ ‫مهدي‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫حمزه‬ ‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫احمد‬ ‫فاضل‬ ‫طاهر‬ ‫مطر‬ ‫خلف‬ ‫عيدان‬ ‫صالح‬ ‫عبدالكريم‬ ‫حيدر‬ ‫حمزه‬ ‫مصطفى‬ ‫جسام‬ ‫بدن‬ ‫فرحان‬ ‫عمر‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ ‫شمخي‬ ‫عبداالمير‬ ‫حيدر‬ ‫محسن‬ ‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫مطشر‬ ‫قاسم‬ ‫رسول‬ ‫خيرالله‬ ‫داغر‬ ‫حيدر‬ ‫طعيمه‬ ‫سموم‬ ‫حسن‬ ‫سيد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سعد‬ ‫مكطوف‬ ‫فرهود‬ ‫عمار‬ ‫تركي‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫جمعه‬ ‫حسن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫خميس‬ ‫حسن‬ ‫جاسم‬ ‫شخير‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫مهاري‬ ‫انماري‬ ‫حسين‬ ‫شنيع‬ ‫كاظم‬ ‫فالح‬ ‫الطيف‬ ‫خفيف‬ ‫عدنان‬ ‫حالوي‬ ‫كريم‬ ‫كسار‬ ‫عاجل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬
 50. 50. 51 ‫ابراهيم‬ ‫شرهان‬ ‫محمد‬ ‫مطشر‬ ‫حسين‬ ‫جبر‬ ‫صالح‬ ‫داود‬ ‫صالح‬ ‫خلف‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ ‫هرموش‬ ‫لطيف‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫زبون‬ ‫خلف‬ ‫عبد‬ ‫لطيف‬ ‫حوم‬ ‫راضي‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫غانم‬ ‫جبر‬ ‫قاسم‬ ‫دريب‬ ‫غازي‬ ‫عادل‬ ‫مهدي‬ ‫شكير‬ ‫احمد‬ ‫عوض‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫فرهود‬ ‫غني‬ ‫سامي‬ ‫كاني‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫عكار‬ ‫هادي‬ ‫وليد‬ ‫صدام‬ ‫جبار‬ ‫ستار‬ ‫جاسم‬ ‫حامد‬ ‫عدي‬ ‫جارالله‬ ‫حسن‬ ‫هيثم‬ ‫بحيتي‬ ‫رحيم‬ ‫طالب‬ ‫حسين‬ ‫زعيبل‬ ‫ناطق‬ ‫عباس‬‫فرحان‬ ‫حسن‬ ‫خلف‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫خشان‬ ‫كاطع‬ ‫نعيم‬ ‫علي‬ ‫مهدي‬ ‫ناصر‬ ‫جواد‬ ‫كاظم‬ ‫قصي‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ ‫ضياء‬ ‫كمر‬ ‫محمود‬ ‫غالب‬ ‫عاشور‬ ‫سرحان‬ ‫جبار‬ ‫شدهان‬ ‫جبار‬ ‫علي‬ ‫موشي‬ ‫تايه‬ ‫حسن‬
 51. 51. 51 ‫بريسم‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫شضاض‬ ‫رزاق‬ ‫عباس‬ ‫سلطان‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫فاضل‬ ‫حمود‬ ‫جوده‬ ‫حسين‬ ‫عليوي‬ ‫محمد‬ ‫حبيب‬ ‫هاشم‬ ‫اسود‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫عليتقي‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫شمال‬ ‫محمد‬ ‫مريهج‬ ‫عاشور‬ ‫نصر‬ ‫عبدالله‬ ‫خالد‬ ‫وليد‬ ‫دخينه‬ ‫حسين‬ ‫عدنان‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫حمد‬ ‫حسن‬ ‫عبدالرضا‬ ‫حميد‬ ‫مجيد‬ ‫دبيش‬ ‫عبدالله‬ ‫سمير‬ ‫خضير‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جعفر‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫محمد‬ ‫يحيى‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫عيدان‬ ‫كريــ‬ ‫عــمر‬‫صكر‬ ‫م‬ ‫مطشر‬ ‫ناصر‬ ‫ماجد‬ ‫شريف‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫بوالن‬ ‫غني‬ ‫كامل‬ ‫جبر‬ ‫حسين‬ ‫رياض‬ ‫حطامات‬ ‫رهيف‬ ‫زامل‬ ‫هويدي‬ ‫باقر‬ ‫جاسم‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫مانع‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫مرتضى‬ ‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫عالء‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ ‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬
 52. 52. 52 ‫صالل‬ ‫موحان‬ ‫جاسب‬ ‫مظلوم‬ ‫خليفه‬ ‫حسين‬ ‫وناس‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ ‫خوير‬ ‫كمر‬ ‫محسن‬ ‫مجذاب‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫شمخي‬ ‫خلف‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫جبار‬ ‫هاشم‬ ‫ماجد‬ ‫فاهم‬ ‫عيال‬ ‫حزه‬ ‫عبد‬ ‫سلمان‬ ‫سليمان‬ ‫سالم‬ ‫مطرود‬ ‫كاظم‬ ‫ماجد‬ ‫حسن‬ ‫هادي‬ ‫رباح‬ ‫شمخي‬ ‫خلف‬ ‫هاشم‬ ‫مروان‬ ‫علي‬ ‫عرفات‬ ‫محمد‬ ‫بطل‬ ‫فالح‬ ‫عليخان‬ ‫والي‬ ‫جواد‬ ‫عرابي‬ ‫توفيق‬ ‫حسين‬ ‫شاتي‬ ‫هالل‬ ‫حميد‬ ‫زروك‬ ‫غاطي‬ ‫حميد‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صافيه‬ ‫عصما‬ ‫علي‬ ‫عزيز‬‫ن‬ ‫كلف‬ ‫عبد‬ ‫خضير‬ ‫مريوش‬ ‫راشد‬ ‫سلمان‬ ‫لطيف‬ ‫علي‬ ‫احسان‬ ‫شمران‬ ‫مطير‬ ‫هاشم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫شاكر‬ ‫محمود‬ ‫فليح‬ ‫طراد‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عبدالزهره‬ ‫علي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سعدون‬ ‫كريم‬ ‫يوسف‬ ‫سبهان‬ ‫طارق‬ ‫مزعل‬ ‫محسن‬ ‫عالء‬
 53. 53. 53 ‫كزار‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫راهي‬ ‫كريم‬ ‫عزيز‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫عبدالواحد‬ ‫قائد‬ ‫بهير‬ ‫زويد‬ ‫خلف‬ ‫خضير‬ ‫كريم‬ ‫مسلم‬ ‫محمدعلي‬ ‫جاسم‬ ‫رسول‬ ‫مشاي‬ ‫حسن‬ ‫جاسم‬ ‫الطيف‬ ‫خفيف‬ ‫حسين‬ ‫حمد‬ ‫يوسف‬ ‫يعكوب‬ ‫علي‬ ‫شدور‬ ‫رحيم‬ ‫ساجت‬ ‫محمد‬ ‫ضمياء‬ ‫عمير‬ ‫تبينه‬ ‫رشيد‬ ‫محسن‬ ‫باني‬ ‫احمد‬ ‫ياور‬ ‫اسعد‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫انور‬ ‫شمخي‬ ‫هادي‬ ‫مهند‬ ‫حسين‬ ‫سالم‬ ‫جالل‬ ‫كامل‬ ‫فالح‬ ‫وسام‬ ‫حنش‬ ‫طعمه‬ ‫محمد‬ ‫عجيل‬ ‫قيس‬ ‫احمد‬ ‫علوان‬ ‫فرحان‬ ‫محمد‬ ‫نجم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫نصير‬ ‫علوان‬ ‫هادي‬ ‫سعد‬ ‫لطيف‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ ‫مجيد‬ ‫عداي‬ ‫حسين‬ ‫عاشور‬ ‫كريم‬ ‫منير‬ ‫علي‬ ‫بدر‬ ‫قاسم‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫ضياء‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ‫سلوان‬ ‫عطيه‬ ‫كامل‬ ‫صباح‬ ‫سلوم‬ ‫احمد‬ ‫اياد‬
 54. 54. 54 ‫عليوي‬ ‫كريدي‬ ‫عادل‬ ‫حنو‬ ‫كاظم‬ ‫فؤاد‬ ‫خلف‬ ‫عبد‬ ‫منعم‬ ‫عواد‬ ‫عنيد‬ ‫جابر‬ ‫كطن‬ ‫كعيد‬ ‫محمد‬ ‫طويرش‬ ‫خميس‬ ‫ثاير‬ ‫دواح‬ ‫جواد‬ ‫علي‬ ‫انعيمه‬ ‫عطا‬ ‫سالم‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫عدنان‬ ‫حسن‬ ‫دامج‬ ‫جاسميه‬ ‫رغيف‬ ‫خوير‬ ‫حمديه‬ ‫جمعه‬ ‫حسن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫ابراهيم‬ ‫اياد‬ ‫خماط‬ ‫جبر‬ ‫سالم‬ ‫ثلج‬ ‫زعال‬ ‫احمد‬ ‫عبدالله‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫عاشور‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫عبدالنبي‬ ‫عطيه‬ ‫عدنان‬ ‫خليل‬ ‫جعفر‬ ‫خليل‬ ‫موسى‬ ‫كامل‬ ‫رياض‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫رائد‬ ‫شالل‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫شرهان‬ ‫عنصيل‬ ‫حسن‬ ‫عيال‬ ‫سلمان‬ ‫ازهر‬ ‫متكال‬ ‫جواد‬ ‫محمود‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫حيدر‬ ‫عبود‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالجاسم‬ ‫حمود‬ ‫وادي‬ ‫حسين‬ ‫محمدعلي‬ ‫قاسم‬ ‫جبرائيل‬ ‫جاسم‬ ‫فاضل‬ ‫سهيله‬ ‫اشرم‬ ‫منشد‬ ‫عايد‬
 55. 55. 55 ‫عليوي‬ ‫حميد‬ ‫مالك‬ ‫كاظم‬ ‫هادي‬ ‫عامر‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫ستار‬ ‫سلمان‬ ‫كوتان‬ ‫هادي‬ ‫مطلك‬ ‫صيهود‬ ‫محمد‬ ‫كحي‬ ‫عوني‬ ‫عباس‬‫ف‬ ‫خلف‬ ‫كريم‬ ‫عالء‬ ‫عويد‬ ‫اسعد‬ ‫محمد‬ ‫عرس‬ ‫جابر‬ ‫حمزه‬ ‫يعكوب‬ ‫حسين‬ ‫قيس‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سعد‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫مشتاق‬ ‫جليب‬ ‫خضر‬ ‫وسام‬ ‫عطيه‬ ‫كامل‬ ‫باسم‬ ‫ميس‬ ‫مزهر‬ ‫ماجد‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫حسان‬ ‫مهدي‬ ‫لطيف‬ ‫منى‬ ‫بادي‬ ‫عبدالحميد‬ ‫سامي‬ ‫الياس‬ ‫جمعه‬ ‫حسين‬ ‫صيهود‬ ‫حافظ‬ ‫نصير‬ ‫طرفه‬ ‫يونس‬ ‫عباس‬ ‫جليب‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫صجم‬ ‫كيوش‬ ‫سهل‬ ‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫حاكم‬ ‫حسوني‬ ‫صكبان‬ ‫محمد‬ ‫منخي‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫يدام‬ ‫جباري‬ ‫علوان‬ ‫جابر‬ ‫شيال‬ ‫علي‬ ‫خلف‬ ‫رايش‬ ‫مسلم‬ ‫كاظم‬ ‫احمد‬ ‫علي‬ ‫حمد‬ ‫حمود‬ ‫طالب‬ ‫حميد‬ ‫جميل‬ ‫سعد‬
 56. 56. 56 ‫حسبالله‬ ‫ابراهيم‬ ‫جالل‬ ‫زينل‬ ‫حازم‬ ‫اشرف‬ ‫ثجيل‬ ‫الزم‬ ‫رسول‬ ‫الياس‬ ‫جمعه‬ ‫مهدي‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫حيدر‬ ‫عزيز‬ ‫علي‬ ‫هاشم‬ ‫حميد‬ ‫علوان‬ ‫علي‬ ‫مشتت‬ ‫شبالوي‬ ‫عالء‬ ‫كنيور‬ ‫وحيد‬ ‫رحمه‬ ‫حمد‬ ‫مسعد‬ ‫احمد‬ ‫شياع‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ ‫عبدالعال‬ ‫منخي‬ ‫سعد‬ ‫مطرود‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫غني‬ ‫عدنان‬ ‫حسين‬ ‫مطير‬ ‫مهدي‬ ‫يونس‬ ‫عبدالجبار‬ ‫هيثم‬ ‫هادي‬ ‫عالوي‬ ‫حسين‬ ‫جبار‬ ‫عبود‬ ‫حميد‬ ‫خشان‬ ‫جابر‬ ‫جمعه‬ ‫عيال‬ ‫حسون‬ ‫غني‬ ‫عذيب‬ ‫ناصر‬ ‫حسين‬ ‫خالوي‬ ‫خلوهن‬ ‫صباح‬ ‫شمسي‬‫حمادي‬ ‫غالي‬ ‫ه‬ ‫دويج‬ ‫ثامر‬ ‫حميد‬ ‫صالح‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫مركه‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫فيحان‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫والي‬ ‫كاظم‬ ‫عدي‬ ‫منصور‬ ‫كعيبر‬ ‫منصور‬ ‫ونيس‬ ‫علي‬ ‫مريم‬
 57. 57. 57 ‫هاشم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫سعد‬ ‫سلمان‬ ‫محسن‬ ‫عادل‬ ‫عزيز‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫عبدالنبي‬ ‫جبر‬ ‫سلمان‬ ‫ثجيل‬ ‫دفار‬ ‫محمد‬ ‫حسون‬ ‫طالك‬ ‫ابراهيم‬ ‫اسماعيل‬ ‫اياد‬ ‫زياد‬ ‫مــروان‬ ‫محمود‬ ‫هانـــي‬ ‫صخي‬ ‫محسن‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫هاني‬ ‫سلومي‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫هليل‬ ‫فرحان‬ ‫صدام‬ ‫ابراهيم‬ ‫احمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫احمد‬ ‫عرب‬ ‫صبحي‬ ‫مشني‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫كريم‬ ‫حسين‬ ‫مروان‬ ‫مسعود‬ ‫علي‬ ‫فوزيه‬ ‫علي‬ ‫عدنان‬ ‫علي‬ ‫جا‬ ‫خلف‬‫سعيد‬ ‫لي‬ ‫النبي‬ ‫عبد‬ ‫رشيد‬ ‫سالم‬ ‫عبدالله‬ ‫زغير‬ ‫عباس‬ ‫محمود‬ ‫عاصي‬ ‫سالم‬ ‫حسن‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫حمد‬ ‫فرح‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫حميد‬ ‫ماجد‬ ‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫علي‬ ‫حسون‬ ‫مطر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مفتن‬ ‫مويح‬ ‫كاظم‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫منير‬ ‫طرموز‬ ‫تركي‬ ‫مثنى‬ ‫دويج‬ ‫عكار‬ ‫جبار‬ ‫حنون‬ ‫عليج‬ ‫راشد‬
 58. 58. 58 ‫عنبر‬ ‫حمزه‬ ‫قاسم‬ ‫سفيح‬ ‫جابر‬ ‫مرز‬ ‫عيال‬ ‫خلف‬ ‫سيد‬ ‫نجم‬ ‫راضي‬ ‫مطشر‬ ‫مصطفى‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫زغير‬ ‫شاطي‬ ‫جمعه‬ ‫هليل‬ ‫جبار‬ ‫بشار‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫علي‬ ‫نوري‬ ‫عبداللطيف‬ ‫احمد‬ ‫ديوان‬ ‫جراح‬ ‫احمد‬ ‫عبيد‬ ‫ساجت‬ ‫عالء‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫احالم‬ ‫احمد‬ ‫غازي‬ ‫نشوان‬ ‫حسين‬ ‫فرحان‬ ‫جاسم‬ ‫حسن‬ ‫لفته‬ ‫جاسم‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫محمد‬ ‫عطيه‬ ‫رياض‬ ‫محمد‬ ‫حيدر‬ ‫علي‬ ‫كو‬ ‫علوان‬‫جميل‬ ‫شان‬ ‫عبدالله‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ ‫سلمان‬ ‫كريم‬ ‫ستار‬ ‫حنون‬ ‫عليج‬ ‫محسن‬ ‫مجيد‬ ‫هادي‬ ‫بشرى‬ ‫دهش‬ ‫قاسم‬ ‫تحسين‬ ‫شعيل‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫صايل‬ ‫محمد‬ ‫ستار‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫صادق‬ ‫بدر‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫رحيم‬ ‫سلمان‬ ‫خالد‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫ميثم‬ ‫محمد‬ ‫عبيد‬ ‫قاسم‬
 59. 59. 59 ‫جاسم‬ ‫عناد‬ ‫فهد‬ ‫جمر‬ ‫صكر‬ ‫محمد‬ ‫عبيد‬ ‫عزيز‬ ‫حازم‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ ‫خيون‬ ‫صيهود‬ ‫كامل‬ ‫يحيى‬ ‫تركي‬ ‫علي‬ ‫جحيل‬ ‫فخر‬ ‫حامد‬ ‫وفر‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫سلومي‬ ‫متعب‬ ‫احمد‬ ‫نومي‬ ‫تركي‬ ‫خضر‬ ‫مجيد‬ ‫كاظم‬ ‫رياض‬ ‫جاسم‬ ‫جبر‬ ‫قاسم‬ ‫كريم‬ ‫حوار‬ ‫سعد‬ ‫مفتن‬ ‫جليل‬ ‫احالم‬ ‫مرموط‬ ‫ضاري‬ ‫صالح‬ ‫جاسم‬ ‫حميد‬ ‫محمد‬ ‫عوده‬ ‫طاهر‬ ‫ناظم‬ ‫لطيف‬ ‫رحمن‬ ‫عمر‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫عدي‬ ‫شهاب‬ ‫اسماعيل‬ ‫محمد‬ ‫غريب‬ ‫حازم‬ ‫عباس‬ ‫يوسف‬ ‫عبدالمحسن‬ ‫عماد‬ ‫احميد‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫حمود‬ ‫جبار‬ ‫شاكر‬ ‫عمران‬ ‫غزال‬ ‫حسن‬ ‫مري‬ ‫دواح‬ ‫سعيد‬ ‫شناوه‬ ‫امريح‬ ‫جاسميه‬ ‫عبدالواحد‬ ‫سلمان‬ ‫مهدي‬ ‫يوسف‬ ‫عبدالمحسن‬ ‫سعد‬ ‫مخيف‬ ‫عبدالساده‬ ‫ناطق‬ ‫عنيد‬ ‫مظهر‬ ‫اسعد‬ ‫عبد‬ ‫رضا‬ ‫خليف‬
 60. 60. 61 ‫ناصر‬ ‫مريضي‬ ‫محسن‬ ‫صبر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫وشكه‬ ‫شلب‬ ‫حسن‬ ‫حسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫منير‬ ‫محيي‬ ‫هادي‬‫محمود‬ ‫داخل‬ ‫هادي‬ ‫عماد‬ ‫عليوي‬ ‫سالم‬ ‫مالك‬ ‫فاضل‬ ‫عبدالله‬ ‫صبحي‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫كاظم‬ ‫جادر‬ ‫عبدالساده‬ ‫رسول‬ ‫ياسر‬ ‫نصيف‬ ‫ازهر‬ ‫جناني‬ ‫هادي‬ ‫ياسر‬ ‫شغاتي‬ ‫فخري‬ ‫حيدر‬ ‫راهي‬ ‫مطرود‬ ‫سليم‬ ‫خشن‬ ‫صبري‬ ‫علي‬ ‫عواد‬ ‫خالد‬ ‫اثير‬ ‫حمد‬ ‫نصر‬ ‫كريم‬ ‫كاطع‬ ‫محمد‬ ‫باسم‬ ‫عزيز‬ ‫كاظم‬ ‫فراس‬ ‫حسين‬ ‫غالي‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫قاسم‬ ‫رومي‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صكبان‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫حسين‬ ‫خلف‬ ‫جليل‬ ‫مطلك‬ ‫جبار‬ ‫رياض‬ ‫مكطوف‬ ‫ناعم‬ ‫قيس‬ ‫بدر‬ ‫عبدالساده‬ ‫عالء‬ ‫سعيد‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫عويد‬ ‫جمعه‬ ‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫عالوي‬ ‫فاهم‬ ‫حسين‬ ‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫خلف‬ ‫عائد‬
 61. 61. 61 ‫نوفي‬ ‫محمد‬ ‫قادم‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫محمد‬ ‫حميد‬ ‫علوان‬ ‫عباس‬ ‫كاطع‬ ‫عباس‬ ‫طالب‬ ‫محمد‬ ‫صباح‬ ‫سعد‬ ‫ك‬ ‫حسين‬ ‫حيدر‬‫شيش‬ ‫احمد‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫عبد‬ ‫جميل‬ ‫صباح‬ ‫فليح‬ ‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫فرحان‬ ‫دعدوش‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ‫هادي‬ ‫مالك‬ ‫محسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ماجد‬ ‫هندي‬ ‫جدوع‬ ‫حاكم‬ ‫خضير‬ ‫خالد‬ ‫عدنان‬ ‫خالد‬ ‫نوشي‬ ‫عالء‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫موسى‬ ‫وازي‬ ‫عبدالرسول‬ ‫علي‬ ‫سعود‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫اسود‬ ‫تحرير‬ ‫مزبان‬ ‫حسين‬ ‫حامد‬ ‫كريم‬ ‫هبوش‬ ‫عباس‬ ‫ثابت‬ ‫دعير‬ ‫حبيب‬ ‫داخل‬ ‫رافع‬ ‫سجاد‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫رمضان‬ ‫جبار‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عالء‬ ‫لطيف‬ ‫صبر‬ ‫حسن‬ ‫فهد‬ ‫سبع‬ ‫علي‬ ‫خضير‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫كاظم‬ ‫خلف‬ ‫حيدر‬
 62. 62. 62 ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫منذر‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫خليفه‬ ‫راشد‬ ‫صفاء‬ ‫حنود‬ ‫مرعي‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫سعود‬ ‫عبدالحسين‬ ‫كركوز‬ ‫عيفان‬ ‫حبيب‬ ‫عيسى‬ ‫فضاله‬ ‫جابر‬ ‫عليوي‬ ‫جبير‬ ‫غالب‬ ‫عامر‬ ‫عيدان‬ ‫كريم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫نجم‬ ‫عمر‬ ‫حزام‬ ‫احمد‬ ‫عامر‬ ‫جابر‬ ‫محسن‬ ‫رعد‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫صخي‬ ‫سعيد‬ ‫انور‬ ‫عيسى‬ ‫سلمان‬ ‫مهدي‬ ‫احمد‬ ‫عواد‬ ‫عالء‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫كرار‬ ‫ايدام‬ ‫سرحان‬ ‫ناصر‬ ‫زويد‬ ‫عزيز‬ ‫صدام‬ ‫مهدي‬ ‫تركي‬ ‫سعد‬ ‫خضير‬ ‫جواد‬ ‫قصي‬ ‫رميض‬ ‫محمود‬ ‫كامل‬ ‫غاط‬ ‫خلف‬ ‫حيدر‬‫ي‬ ‫جميل‬ ‫جابر‬ ‫صالح‬ ‫علي‬ ‫خالد‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫بريري‬ ‫علي‬ ‫شليبه‬ ‫جالل‬ ‫علي‬ ‫خليل‬ ‫نصار‬ ‫حميد‬ ‫درويش‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫زغير‬ ‫جفات‬ ‫زماط‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫رزاق‬ ‫خضر‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
 63. 63. 63 ‫زمام‬ ‫مظهر‬ ‫مالك‬ ‫سالم‬ ‫حيال‬ ‫حسن‬ ‫حميد‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫زنبيل‬ ‫حبيب‬ ‫لفته‬ ‫جبر‬ ‫حميد‬ ‫نعمه‬ ‫عالء‬ ‫عمار‬ ‫شندي‬ ‫مري‬ ‫حميد‬ ‫بدن‬ ‫ناصر‬ ‫اياد‬ ‫تويلي‬ ‫جبار‬ ‫عطا‬ ‫عبيد‬ ‫حامد‬ ‫اركان‬ ‫نفل‬ ‫عبدالرضا‬ ‫وليد‬ ‫شرجي‬ ‫محسن‬ ‫سناء‬ ‫حرج‬ ‫هربد‬ ‫عقيل‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫عزالدين‬ ‫عزيز‬ ‫عبدالكريم‬ ‫سمير‬ ‫عفيت‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫جواد‬ ‫مطيلب‬ ‫رحمان‬ ‫رعد‬ ‫عبد‬ ‫فجر‬ ‫رياض‬ ‫عواد‬ ‫مسير‬ ‫مديح‬ ‫جناح‬ ‫بحيت‬ ‫محمد‬ ‫مطر‬ ‫محمد‬ ‫عماد‬ ‫محيسن‬ ‫عليعل‬ ‫زامل‬ ‫عيال‬ ‫حسين‬ ‫محسن‬ ‫صبر‬ ‫حميد‬ ‫ريكان‬ ‫حسين‬ ‫صالح‬ ‫احمد‬ ‫زويد‬ ‫ياسر‬ ‫عامرياسرزويد‬ ‫كطان‬ ‫هيلي‬ ‫كامل‬ ‫مريهج‬ ‫معبد‬ ‫يوسف‬ ‫حمزه‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫حسين‬ ‫يعقوب‬ ‫سنيه‬ ‫رميض‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ابريسم‬ ‫صياح‬ ‫مجيد‬
 64. 64. 64 ‫عبدالله‬ ‫راشد‬ ‫مزهر‬ ‫محمد‬ ‫عبود‬ ‫قاسم‬ ‫طويلب‬ ‫رحمان‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫عبيد‬ ‫فاطمه‬ ‫حميد‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سندان‬ ‫عطيه‬ ‫جميل‬ ‫كاطع‬ ‫كاظم‬ ‫عصام‬ ‫كريم‬ ‫دليل‬ ‫نهاد‬ ‫اسمر‬ ‫حسون‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫عيدي‬ ‫حامد‬ ‫نمر‬ ‫كمر‬ ‫احمد‬ ‫عبــــدالرزاق‬ ‫عبـــــداالله‬ ‫ثائــــر‬ ‫كزار‬ ‫بدر‬ ‫نعمه‬ ‫فرحان‬ ‫قيصر‬ ‫مهدي‬ ‫سميم‬ ‫جبر‬ ‫سريح‬ ‫علي‬ ‫مظهر‬ ‫حميد‬ ‫نعمه‬ ‫شناوه‬ ‫عالء‬ ‫عباس‬ ‫دوير‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫زامل‬ ‫احمد‬ ‫بدر‬ ‫حاتم‬ ‫عدي‬ ‫حديد‬ ‫ظاهر‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫محسن‬ ‫سالم‬ ‫متعب‬ ‫منصور‬ ‫شامل‬ ‫فرحان‬ ‫محمد‬ ‫عادل‬ ‫عبدربه‬ ‫عبدالرضا‬ ‫محمد‬ ‫شاطي‬ ‫حسون‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫فاضل‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫علي‬ ‫حسون‬ ‫كريم‬ ‫حمزه‬ ‫عبيد‬ ‫سيف‬ ‫جخير‬ ‫محي‬ ‫بشار‬ ‫خلف‬ ‫كامل‬ ‫رسول‬ ‫عطيه‬ ‫ضاحي‬ ‫غازي‬
 65. 65. 65 ‫صوالغ‬ ‫حاتم‬ ‫عباس‬ ‫نزال‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫خضر‬ ‫علي‬ ‫عوني‬ ‫كمال‬ ‫صباح‬ ‫احمد‬ ‫عبداالمير‬ ‫حسن‬ ‫فالح‬ ‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫ياسر‬ ‫خميس‬ ‫هاشم‬ ‫مازن‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫نهاد‬ ‫رحمه‬ ‫قيس‬ ‫كرار‬ ‫سفاح‬ ‫عوده‬ ‫خمزه‬ ‫صادق‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صادق‬ ‫رسن‬ ‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫برهان‬ ‫ظليم‬ ‫علي‬ ‫ثابت‬ ‫فرج‬ ‫زينب‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫ثامر‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبد‬ ‫فائز‬ ‫مبارك‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫زاير‬ ‫جاسم‬ ‫حيدر‬ ‫جبر‬ ‫فتحي‬ ‫حازم‬ ‫مجمان‬ ‫جبار‬ ‫محمد‬ ‫عبطان‬ ‫عبد‬ ‫حميد‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫عقيل‬ ‫غدير‬ ‫مالح‬ ‫حميد‬ ‫نجم‬ ‫غازي‬ ‫حيدر‬ ‫ناصر‬ ‫جبار‬ ‫عوده‬ ‫يونس‬ ‫ذنون‬ ‫باقر‬ ‫فجيله‬ ‫عبيد‬ ‫حيدر‬ ‫حمزه‬ ‫خيرالله‬ ‫عدنان‬ ‫موسى‬ ‫مظلوم‬ ‫فرحان‬ ‫صياح‬ ‫عبدالله‬ ‫ماجد‬ ‫عواد‬ ‫مسير‬ ‫خضير‬
 66. 66. 66 ‫جفيت‬ ‫جميل‬ ‫جالل‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫امل‬ ‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫عواد‬ ‫عدنان‬ ‫منصور‬ ‫حيدر‬ ‫حسين‬ ‫محمود‬ ‫فؤاد‬ ‫هشام‬ ‫عواد‬ ‫عباس‬ ‫احمد‬ ‫طالب‬‫عزيز‬ ‫حمزه‬ ‫شويع‬ ‫مريض‬ ‫رياض‬ ‫عبدالحسين‬ ‫قاسم‬ ‫مرتضى‬ ‫حنيف‬ ‫فليح‬ ‫حسن‬ ‫برهي‬ ‫فرحان‬ ‫حيدر‬ ‫عداي‬ ‫غانم‬ ‫حسين‬ ‫يتيم‬ ‫مظلوم‬ ‫نعمه‬ ‫عيدان‬ ‫حوشان‬ ‫خميس‬ ‫محسن‬ ‫رحيم‬ ‫حسين‬ ‫حسين‬ ‫وجيع‬ ‫نعيم‬ ‫شدهان‬ ‫مهوس‬ ‫سعد‬ ‫معن‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عيال‬ ‫رسن‬ ‫فاخر‬ ‫فرحان‬ ‫خضير‬ ‫احمد‬ ‫حشيش‬ ‫عوده‬ ‫زيدان‬ ‫جبر‬ ‫عليوي‬ ‫حكيم‬ ‫عيدان‬ ‫دايخ‬ ‫جمال‬ ‫عطيه‬ ‫جبر‬ ‫حسين‬ ‫نزر‬ ‫صكبان‬ ‫جبار‬ ‫عليوي‬ ‫كاظم‬ ‫محسن‬ ‫كريم‬ ‫فليح‬ ‫رياض‬ ‫شاطي‬ ‫حسون‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫مجبل‬ ‫ابراهيم‬ ‫محسن‬ ‫فليح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صباح‬ ‫جياد‬ ‫يونس‬ ‫حسن‬
 67. 67. 67 ‫غريش‬ ‫غانم‬ ‫موحان‬ ‫رسن‬ ‫فاخر‬ ‫عجيل‬ ‫عبدالله‬ ‫خليف‬ ‫جبار‬ ‫مطشر‬ ‫عبيد‬ ‫شاكر‬ ‫محمد‬ ‫عاشور‬ ‫حسين‬ ‫محيبس‬ ‫محسن‬ ‫محمد‬ ‫كزار‬ ‫عسل‬ ‫محمد‬ ‫كريدي‬ ‫شالل‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫سالم‬ ‫حسن‬ ‫موسى‬ ‫مهدي‬ ‫محرم‬ ‫زايد‬ ‫حاتم‬ ‫سالم‬ ‫عطيه‬ ‫فرج‬ ‫علي‬ ‫عبودي‬ ‫نعناع‬ ‫سمير‬ ‫عباس‬ ‫رضا‬ ‫توفيق‬ ‫تعبان‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫غانم‬ ‫كاظم‬ ‫ماهر‬ ‫سعيد‬ ‫جالي‬ ‫سالم‬ ‫شونذي‬ ‫هاشم‬ ‫حميد‬ ‫شكايه‬ ‫عطيه‬ ‫احمد‬ ‫مطر‬ ‫عبدالواحد‬ ‫كريم‬ ‫نعمه‬ ‫نايف‬ ‫حسين‬ ‫عريبي‬ ‫خيول‬ ‫كريم‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صبخ‬ ‫محمد‬ ‫عيدان‬ ‫روضان‬ ‫جبر‬ ‫ستار‬ ‫خضر‬ ‫جعفر‬ ‫مثنى‬ ‫سالم‬ ‫عزيز‬ ‫صادق‬ ‫فداوي‬ ‫عطوان‬ ‫حسين‬ ‫قاسم‬ ‫جمعه‬ ‫يوسف‬ ‫عبيد‬ ‫خلف‬ ‫باسم‬ ‫عبيد‬ ‫صباح‬ ‫قيس‬ ‫كحيط‬ ‫ريوان‬ ‫عادل‬

×