Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الديوانية 5 و6 و 7

239,561 views

Published on

وزارة العمل

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

الديوانية 5 و6 و 7

 1. 1. 1 1.‫خنجر‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫سرحان‬ 2.‫نايل‬ ‫عبيد‬ ‫سرحان‬ 3.‫هديد‬ ‫عذاب‬ ‫سرحان‬ 4.‫هادي‬ ‫عزاوي‬ ‫سرحان‬ 5.‫علي‬ ‫غراوي‬ ‫سرحان‬ 6.‫عبيس‬ ‫كاظم‬ ‫سرحان‬ 7.‫جبر‬ ‫محمد‬ ‫سرحان‬ 8.‫نصيف‬ ‫مشط‬ ‫سرحان‬ 9.‫كاطع‬ ‫موسى‬ ‫سرحان‬ 11.‫كاظم‬ ‫موسى‬ ‫سرحان‬ 11.‫شمخي‬ ‫حسين‬ ‫سردال‬ 12.‫عبيد‬ ‫جوده‬ ‫سرمد‬ 13.‫سر‬‫فرحان‬ ‫حمزه‬ ‫مد‬ 14.‫حسين‬ ‫عبدالساده‬ ‫سرمد‬ 15.‫حسين‬ ‫فالح‬ ‫سرمد‬ 16.‫عبدعلي‬ ‫لطيف‬ ‫سرمد‬ 17.‫شاهين‬ ‫جواد‬ ‫سريعه‬ 18.‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫سعاد‬ 19.‫شبيب‬ ‫عايد‬ ‫سعاد‬ 21.‫وادي‬ ‫عبود‬ ‫سعاد‬ 21.‫عالوي‬ ‫ابواللول‬ ‫سعد‬ 22.‫كطيفان‬ ‫اسماعيل‬ ‫سعد‬ 23.‫حمد‬ ‫اسيود‬ ‫سعد‬ 24.‫جوده‬ ‫اطعيمه‬ ‫سعد‬ 25.‫دهش‬ ‫اعظيم‬ ‫سعد‬ 26.‫عجمي‬ ‫امير‬ ‫سعد‬ 27.‫سند‬ ‫بخيت‬ ‫سعد‬ 28.‫عويد‬ ‫بشير‬ ‫سعد‬ 29.‫جبر‬ ‫بندر‬ ‫سعد‬ 31.‫محمد‬ ‫تايه‬ ‫سعد‬ 31.‫محسن‬ ‫تركي‬ ‫سعد‬ 32.‫هاشم‬ ‫تكليف‬ ‫سعد‬ 33.‫حيرو‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ 34.‫عواد‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ 35.‫عواد‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ 36.‫غثيث‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ 37.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ 38.‫مطر‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ 39.‫شناوه‬ ‫جبار‬ ‫سعد‬ 41.‫فضل‬ ‫جبار‬ ‫سعد‬ 41.‫محيرث‬ ‫جبار‬ ‫سعد‬ 42.‫مهر‬ ‫جبر‬ ‫سعد‬ 43.‫هاشم‬ ‫جتال‬ ‫سعد‬ 44.‫صراي‬ ‫جدوع‬ ‫سعد‬ 45.‫نزال‬ ‫جراد‬ ‫سعد‬ 46.‫عزوز‬ ‫جعوال‬ ‫سعد‬ 47.‫ج‬ ‫سعد‬‫ياسر‬ ‫فات‬ 48.‫جبر‬ ‫جالوي‬ ‫سعد‬ 49.‫خليل‬ ‫جليل‬ ‫سعد‬ 51.‫كاظم‬ ‫جليل‬ ‫سعد‬
 2. 2. 2 51.‫صالل‬ ‫جميل‬ ‫سعد‬ 52.‫عباس‬ ‫جميل‬ ‫سعد‬ 53.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سعد‬ 54.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سعد‬ 55.‫تومان‬ ‫جويد‬ ‫سعد‬ 56.‫عيدان‬ ‫جويد‬ ‫سعد‬ 57.‫وناس‬ ‫جويد‬ ‫سعد‬ 58.‫سنيوي‬ ‫حبيب‬ ‫سعد‬ 59.‫نواد‬ ‫حزام‬ ‫سعد‬ 61.‫بعيوي‬ ‫حسان‬ ‫سعد‬ 61.‫بعيوي‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ 62.‫جلمود‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ 63.‫شيال‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ 64.‫علي‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ 65.‫فليح‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ 66.‫جابر‬ ‫حسين‬ ‫سعد‬ 67.‫حاجم‬ ‫حسين‬ ‫سعد‬ 68.‫مدلول‬ ‫حسين‬ ‫سعد‬ 69.‫عاجل‬ ‫حمادي‬ ‫سعد‬ 71.‫كرم‬ ‫حمادي‬ ‫سعد‬ 71.‫جبر‬ ‫حمد‬ ‫سعد‬ 72.‫حسين‬ ‫حمد‬ ‫سعد‬ 73.‫جواد‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 74.‫حسن‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 75.‫حسن‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 76.‫سلمان‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 77.‫عبادي‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 78.‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 79.‫مزهر‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ 81.‫مناع‬ ‫حميدي‬ ‫سعد‬ 81.‫لفته‬ ‫حياوي‬ ‫سعد‬ 82.‫حسين‬ ‫حيدر‬ ‫سعد‬ 83.‫صكر‬ ‫خضير‬ ‫سعد‬ 84.‫جناح‬ ‫داخل‬ ‫سعد‬ 85.‫حسين‬ ‫داخل‬ ‫سعد‬ 86.‫خلف‬ ‫داخل‬ ‫سعد‬ 87.‫عباس‬ ‫دايخ‬ ‫سعد‬ 88.‫عباس‬ ‫دخيل‬ ‫سعد‬ 89.‫سلمان‬ ‫ذهب‬ ‫سعد‬ 91.‫تعبان‬ ‫راضي‬ ‫سعد‬ 91.‫جياد‬ ‫راهي‬ ‫سعد‬ 92.‫سكر‬ ‫راهي‬ ‫سعد‬ 93.‫جبير‬ ‫رحم‬ ‫سعد‬ 94.‫جياد‬ ‫رحم‬ ‫سعد‬ 95.‫جبر‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 96.‫حسين‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 97.‫رسم‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 98.‫عبيد‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 99.‫غانم‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 111.‫كطن‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬
 3. 3. 3 111.‫مح‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬‫يسن‬ 112.‫هارون‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 113.‫هويدي‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ 114.‫ناصر‬ ‫رزاق‬ ‫سعد‬ 115.‫كاظم‬ ‫رضا‬ ‫سعد‬ 116.‫صكر‬ ‫ريكان‬ ‫سعد‬ 117.‫مطر‬ ‫سالم‬ ‫سعد‬ 118.‫عبود‬ ‫ساير‬ ‫سعد‬ 119.‫عطيه‬ ‫سرحان‬ ‫سعد‬ 111.‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫سعد‬ 111.‫راضي‬ ‫سلمان‬ ‫سعد‬ 112.‫سفاح‬ ‫سلمان‬ ‫سعد‬ 113.‫محي‬ ‫سلمان‬ ‫سعد‬ 114.‫عبدالزهره‬ ‫شاكر‬ ‫سعد‬ 115.‫زير‬ ‫شكاح‬ ‫سعد‬ 116.‫صالح‬ ‫شمران‬ ‫سعد‬ 117.‫مساعد‬ ‫صافي‬ ‫سعد‬ 118.‫سعدون‬ ‫صالح‬ ‫سعد‬ 119.‫عبيد‬ ‫صالح‬ ‫سعد‬ 121.‫يوسف‬ ‫صالح‬ ‫سعد‬ 121.‫مراد‬ ‫صباح‬ ‫سعد‬ 122.‫عطيه‬ ‫صبري‬ ‫سعد‬ 123.‫جهادي‬ ‫صبيح‬ ‫سعد‬ 124.‫راضي‬ ‫صخيل‬ ‫سعد‬ 125.‫عويد‬ ‫صلف‬ ‫سعد‬ 126.‫ناطور‬ ‫طالب‬ ‫سعد‬ 127.‫صعيو‬ ‫عايز‬ ‫سعد‬ 128.‫ادخيل‬ ‫عبادي‬ ‫سعد‬ 129.‫جبر‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 131.‫جبر‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 131.‫شرماهي‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 132.‫صافي‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 133.‫كنكون‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 134.‫مظلوم‬ ‫عباس‬ ‫سعد‬ 135.‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 136.‫حمود‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 137.‫علي‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 138.‫كاطع‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 139.‫محمد‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 141.‫هادي‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ 141.‫سرحان‬ ‫عبداالمير‬ ‫سعد‬ 142.‫عبدالرضا‬ ‫عبداالمير‬ ‫سعد‬ 143.‫ليلون‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سعد‬ 144.‫ملبس‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سعد‬ 145.‫ازرك‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سعد‬ 146.‫سلمان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سعد‬ 147.‫بشاره‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سعد‬ 148.‫حسين‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سعد‬ 149.‫شنون‬ ‫عبدالساده‬ ‫سعد‬ 151.‫شنشول‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سعد‬
 4. 4. 4 151.‫عبدا‬ ‫سعد‬‫مزعل‬ ‫لكاظم‬ 152.‫حمادي‬ ‫عبدالكريم‬ ‫سعد‬ 153.‫حمزه‬ ‫عبدالله‬ ‫سعد‬ 154.‫علي‬ ‫عبداليمه‬ ‫سعد‬ 155.‫غازي‬ ‫عبدزيد‬ ‫سعد‬ 156.‫خضر‬ ‫عبدعلي‬ ‫سعد‬ 157.‫حلواص‬ ‫عبود‬ ‫سعد‬ 158.‫حسين‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ 159.‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ 161.‫كاظم‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ 161.‫كاظم‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ 162.‫هويني‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ 163.‫عبود‬ ‫عدنان‬ ‫سعد‬ 164.‫ابوالشون‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ 165.‫جاسم‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ 166.‫رحيم‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ 167.‫كريم‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ 168.‫نوعان‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ 169.‫حتروش‬ ‫عطيه‬ ‫سعد‬ 171.‫صكبان‬ ‫عطيه‬ ‫سعد‬ 171.‫حسون‬ ‫عطيوي‬ ‫سعد‬ 172.‫عبود‬ ‫عظيم‬ ‫سعد‬ 173.‫حسين‬ ‫علوان‬ ‫سعد‬ 174.‫سوادي‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ 175.‫عباس‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ 176.‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ 177.‫هادي‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ 178.‫حسين‬ ‫عمران‬ ‫سعد‬ 179.‫حمد‬ ‫عنين‬ ‫سعد‬ 181.‫حمزه‬ ‫عواد‬ ‫سعد‬ 181.‫غازي‬ ‫عواد‬ ‫سعد‬ 182.‫فهد‬ ‫عواد‬ ‫سعد‬ 183.‫حسين‬ ‫عوده‬ ‫سعد‬ 184.‫جواد‬ ‫عيدان‬ ‫سعد‬ 185.‫سع‬‫علوان‬ ‫غازي‬ ‫د‬ 186.‫حنون‬ ‫غالي‬ ‫سعد‬ 187.‫صكب‬ ‫غانم‬ ‫سعد‬ 188.‫جريص‬ ‫غايب‬ ‫سعد‬ 189.‫صياح‬ ‫غزوي‬ ‫سعد‬ 191.‫سهب‬ ‫فاخر‬ ‫سعد‬ 191.‫كاظم‬ ‫فاضل‬ ‫سعد‬ 192.‫بنيان‬ ‫فاهم‬ ‫سعد‬ 193.‫احمد‬ ‫فليح‬ ‫سعد‬ 194.‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫سعد‬ 195.‫يوسف‬ ‫فيصل‬ ‫سعد‬ 196.‫تايه‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 197.‫ترف‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 198.‫جاسم‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 199.‫شمران‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 211.‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬
 5. 5. 5 211.‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 212.‫عبدالحسين‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 213.‫كربول‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 214.‫كماش‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ 215.‫بنيه‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ 216.‫حسين‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ 217.‫رياح‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ 218.‫سلمان‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ 219.‫لفته‬ ‫كتاب‬ ‫سعد‬ 211.‫جبر‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 211.‫راجي‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 212.‫صالح‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 213.‫طاهر‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 214.‫كاظم‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 215.‫مطر‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ 216.‫حمزه‬ ‫كزار‬ ‫سعد‬ 217.‫عبد‬ ‫كشاش‬ ‫سعد‬ 218.‫عجيل‬ ‫كشاش‬ ‫سعد‬ 219.‫شبالوي‬ ‫كطاف‬ ‫سعد‬ 221.‫عبود‬ ‫كظم‬ ‫سعد‬ 221.‫عبدالحسين‬ ‫كلف‬ ‫سعد‬ 222.‫محمد‬ ‫كلف‬ ‫سعد‬ 223.‫سلمان‬ ‫كنداوي‬ ‫سعد‬ 224.‫سالم‬ ‫كوشان‬ ‫سعد‬ 225.‫كاظم‬ ‫اليج‬ ‫سعد‬ 226.‫مهدي‬ ‫محسن‬ ‫سعد‬ 227.‫هادي‬ ‫محسن‬ ‫سعد‬ 228.‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 229.‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 231.‫صبر‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 231.‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 232.‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 233.‫مجيد‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ 234.‫حسين‬ ‫محمود‬ ‫سعد‬ 235.‫طاهر‬ ‫محي‬ ‫سعد‬ 236.‫كاطع‬ ‫محي‬ ‫سعد‬ 237.‫عبيس‬ ‫محيسن‬ ‫سعد‬ 238.‫خليف‬ ‫مدلول‬ ‫سعد‬ 239.‫عبد‬ ‫مذري‬ ‫سعد‬ 241.‫ذياب‬ ‫مرحان‬ ‫سعد‬ 241.‫سودي‬ ‫مردان‬ ‫سعد‬ 242.‫عبدالكاظم‬ ‫مرزه‬ ‫سعد‬ 243.‫صاحب‬ ‫مرزوك‬ ‫سعد‬ 244.‫راضي‬ ‫مريح‬ ‫سعد‬ 245.‫عبدالحسين‬ ‫مزاحم‬ ‫سعد‬ 246.‫عبد‬ ‫مطر‬ ‫سعد‬ 247.‫حشيش‬ ‫مظهر‬ ‫سعد‬ 248.‫راشد‬ ‫منعم‬ ‫سعد‬ 249.‫عيدان‬ ‫مهدي‬ ‫سعد‬ 251.‫جالب‬ ‫موسى‬ ‫سعد‬
 6. 6. 6 251.‫رخيص‬ ‫مير‬ ‫سعد‬ 252.‫مطرود‬ ‫مير‬ ‫سعد‬ 253.‫هاني‬ ‫ميران‬ ‫سعد‬ 254.‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سعد‬ 255.‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سعد‬ 256.‫عبيد‬ ‫نزال‬ ‫سعد‬ 257.‫عيسى‬ ‫نعيم‬ ‫سعد‬ 258.‫لزام‬ ‫نومان‬ ‫سعد‬ 259.‫سلمان‬ ‫هادي‬ ‫سعد‬ 261.‫شذر‬ ‫هادي‬ ‫سعد‬ 261.‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫سعد‬ 262.‫صوجر‬ ‫هدام‬ ‫سعد‬ 263.‫جابر‬ ‫هديب‬ ‫سعد‬ 264.‫عبد‬ ‫هالل‬ ‫سعد‬ 265.‫شذر‬ ‫هويدي‬ ‫سعد‬ 266.‫طارش‬ ‫هويدي‬ ‫سعد‬ 267.‫حسين‬ ‫ياسر‬ ‫سعد‬ 268.‫احول‬ ‫حزام‬ ‫سعدون‬ 269.‫عيدان‬ ‫حسين‬ ‫سعدون‬ 271.‫مذبوب‬ ‫حسين‬ ‫سعدون‬ 271.‫نهير‬ ‫دخيل‬ ‫سعدون‬ 272.‫جردم‬ ‫دويج‬ ‫سعدون‬ 273.‫سعدون‬‫مدلول‬ ‫سرحان‬ 274.‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫سعدون‬ 275.‫حيالله‬ ‫طالب‬ ‫سعدون‬ 276.‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫سعدون‬ 277.‫عجيد‬ ‫عبدالواحد‬ ‫سعدون‬ 278.‫خنجر‬ ‫عطاالله‬ ‫سعدون‬ 279.‫مطر‬ ‫فنطل‬ ‫سعدون‬ 281.‫شاهر‬ ‫كاظم‬ ‫سعدون‬ 281.‫هريو‬ ‫كريم‬ ‫سعدون‬ 282.‫عبود‬ ‫لفته‬ ‫سعدون‬ 283.‫فرحان‬ ‫محسن‬ ‫سعدون‬ 284.‫حسين‬ ‫مردان‬ ‫سعدون‬ 285.‫حسون‬ ‫منديل‬ ‫سعدون‬ 286.‫مطير‬ ‫مهدي‬ ‫سعدون‬ 287.‫حيوان‬ ‫نومان‬ ‫سعدون‬ 288.‫سلطان‬ ‫هلول‬ ‫سعدون‬ 289.‫عريبي‬ ‫طنان‬ ‫سعدي‬ 291.‫حجول‬ ‫علي‬ ‫سعدي‬ 291.‫حمد‬ ‫حسين‬ ‫سعديه‬ 292.‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫سعران‬ 293.‫سمير‬ ‫ثامر‬ ‫سعود‬ 294.‫جياد‬ ‫جواد‬ ‫سعود‬ 295.‫شني‬ ‫حدار‬ ‫سعود‬ 296.‫جعل‬ ‫حسن‬ ‫سعود‬ 297.‫زاحم‬ ‫دخل‬ ‫سعود‬ 298.‫جرد‬ ‫درويش‬ ‫سعود‬ 299.‫جياد‬ ‫رهيف‬ ‫سعود‬ 311.‫ختالن‬ ‫صليجي‬ ‫سعود‬
 7. 7. 7 311.‫عبيد‬ ‫عاجل‬ ‫سعود‬ 312.‫صاحب‬ ‫عبدالهادي‬ ‫سعود‬ 313.‫كاظم‬ ‫عبودي‬ ‫سعود‬ 314.‫باحي‬ ‫عراك‬ ‫سعود‬ 315.‫محمد‬ ‫غازي‬ ‫سعود‬ 316.‫عبود‬ ‫غضب‬ ‫سعود‬ 317.‫هادي‬ ‫فارس‬ ‫سعود‬ 318.‫محمد‬ ‫فاهم‬ ‫سعود‬ 319.‫سمير‬ ‫محمد‬ ‫سعود‬ 311.‫جاسم‬ ‫ناجح‬ ‫سعود‬ 311.‫ثوبه‬ ‫نحو‬ ‫سعود‬ 312.‫ضحيح‬ ‫نوار‬ ‫سعود‬ 313.‫دراغ‬ ‫هالل‬ ‫سعود‬ 314.‫كعيد‬ ‫هالل‬ ‫سعود‬ 315.‫كاظم‬ ‫اسماعيل‬ ‫سعيد‬ 316.‫شبل‬ ‫بذران‬ ‫سعيد‬ 317.‫طوينه‬ ‫ثامر‬ ‫سعيد‬ 318.‫زايد‬ ‫حسين‬ ‫سعيد‬ 319.‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫سعيد‬ 321.‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫سعيد‬ 321.‫حسين‬ ‫حالوي‬ ‫سعيد‬ 322.‫اغيد‬ ‫حمزه‬ ‫سعيد‬ 323.‫بريهي‬ ‫حمزه‬ ‫سعيد‬ 324.‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫سعيد‬ 325.‫كاون‬ ‫حمزه‬ ‫سعيد‬ 326.‫بجاي‬ ‫حميد‬ ‫سعيد‬ 327.‫علي‬ ‫رحيل‬ ‫سعيد‬ 328.‫نومان‬ ‫رهيف‬ ‫سعيد‬ 329.‫كاظم‬ ‫ريكان‬ ‫سعيد‬ 331.‫عزيز‬ ‫سمير‬ ‫سعيد‬ 331.‫فواز‬ ‫سمير‬ ‫سعيد‬ 332.‫صكبان‬ ‫سوداي‬ ‫سعيد‬ 333.‫عبد‬ ‫شدهان‬ ‫سعيد‬ 334.‫كريم‬ ‫صاحب‬ ‫سعيد‬ 335.‫جبر‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ 336.‫لطيف‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سعيد‬ 337.‫عراك‬ ‫عبدعلي‬ ‫سعيد‬ 338.‫هويني‬ ‫عبيد‬ ‫سعيد‬ 339.‫اشيرم‬ ‫عزيز‬ ‫سعيد‬ 341.‫شناوه‬ ‫عزيز‬ ‫سعيد‬ 341.‫كليج‬ ‫عطشان‬ ‫سعيد‬ 342.‫عبيد‬ ‫عكله‬ ‫سعيد‬ 343.‫جفات‬ ‫علي‬ ‫سعيد‬ 344.‫عبدالله‬ ‫علي‬ ‫سعيد‬ 345.‫ستار‬ ‫عيسى‬ ‫سعيد‬ 346.‫حسون‬ ‫غافل‬ ‫سعيد‬ 347.‫جوده‬ ‫غالي‬ ‫سعيد‬ 348.‫فرحان‬ ‫غالي‬ ‫سعيد‬ 349.‫احمد‬ ‫فجل‬ ‫سعيد‬ 351.‫عبد‬ ‫فرهود‬ ‫سعيد‬
 8. 8. 8 351.‫ابراهيم‬ ‫كاظم‬ ‫سعيد‬ 352.‫صالح‬ ‫كاظم‬ ‫سعيد‬ 353.‫ك‬ ‫سعيد‬‫هاني‬ ‫اظم‬ 354.‫خضير‬ ‫كامل‬ ‫سعيد‬ 355.‫جوده‬ ‫كريم‬ ‫سعيد‬ 356.‫دريس‬ ‫كزار‬ ‫سعيد‬ 357.‫جبر‬ ‫لهمود‬ ‫سعيد‬ 358.‫نجيب‬ ‫ليلو‬ ‫سعيد‬ 359.‫صاحب‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ 361.‫عيدان‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ 361.‫حميدي‬ ‫مطر‬ ‫سعيد‬ 362.‫جفط‬ ‫مطرود‬ ‫سعيد‬ 363.‫شناوه‬ ‫مهداوي‬ ‫سعيد‬ 364.‫عبد‬ ‫ناجي‬ ‫سعيد‬ 365.‫نخيل‬ ‫نومان‬ ‫سعيد‬ 366.‫ظاهر‬ ‫يوسف‬ ‫سعيد‬ 367.‫ردام‬ ‫كاظم‬ ‫سعيده‬ 368.‫عبد‬ ‫كزار‬ ‫سعيده‬ 369.‫عبد‬ ‫ساهي‬ ‫سفاح‬ 371.‫خطار‬ ‫شهيب‬ ‫سفاح‬ 371.‫جابر‬ ‫ثامر‬ ‫سفيان‬ 372.‫ياسر‬ ‫محيسن‬ ‫سفيح‬ 373.‫بدر‬ ‫ادريس‬ ‫سالم‬ 374.‫عبد‬ ‫ازعيزع‬ ‫سالم‬ 375.‫هاشم‬ ‫اياد‬ ‫سالم‬ 376.‫عبدالحمزه‬ ‫تركي‬ ‫سالم‬ 377.‫مظلوم‬ ‫جابر‬ ‫سالم‬ 378.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫سالم‬ 379.‫ماجد‬ ‫جبوري‬ ‫سالم‬ 381.‫حسن‬ ‫جبير‬ ‫سالم‬ 381.‫معروف‬ ‫جمال‬ ‫سالم‬ 382.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سالم‬ 383.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫سالم‬ 384.‫جياد‬ ‫حاكم‬ ‫سالم‬ 385.‫حسين‬ ‫حبيب‬ ‫سالم‬ 386.‫غازي‬ ‫حسن‬ ‫سالم‬ 387.‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫سالم‬ 388.‫عبود‬ ‫حسين‬ ‫سالم‬ 389.‫كاظم‬ ‫حمادي‬ ‫سالم‬ 391.‫خراطه‬ ‫حمزه‬ ‫سالم‬ 391.‫راهي‬ ‫حمزه‬ ‫سالم‬ 392.‫شبيب‬ ‫حميد‬ ‫سالم‬ 393.‫هادي‬ ‫حميد‬ ‫سالم‬ 394.‫مجباس‬ ‫حنتاو‬ ‫سالم‬ 395.‫عبدالساده‬ ‫خالد‬ ‫سالم‬ 396.‫عبيد‬ ‫خضير‬ ‫سالم‬ 397.‫نجم‬ ‫خضير‬ ‫سالم‬ 398.‫حسين‬ ‫داخل‬ ‫سالم‬ 399.‫ممن‬ ‫دايخ‬ ‫سالم‬ 411.‫زغير‬ ‫دشر‬ ‫سالم‬
 9. 9. 9 411.‫محسن‬ ‫راسم‬ ‫سالم‬ 412.‫حمد‬ ‫رحم‬ ‫سالم‬ 413.‫رميح‬ ‫رحيل‬ ‫سالم‬ 414.‫جاسم‬ ‫رحيم‬ ‫سالم‬ 415.‫عبيد‬ ‫رحيم‬ ‫سالم‬ 416.‫منذور‬ ‫رحيم‬ ‫سالم‬ 417.‫عبد‬ ‫رهيف‬ ‫سالم‬ 418.‫عبدالحســـــين‬ ‫ســــالم‬ ‫ســــــالم‬ 419.‫محمد‬ ‫سامي‬ ‫سالم‬ 411.‫نزال‬ ‫سامي‬ ‫سالم‬ 411.‫حسون‬ ‫سرتين‬ ‫سالم‬ 412.‫مدلول‬ ‫سرحان‬ ‫سالم‬ 413.‫زيدعبد‬ ‫سعيد‬ ‫سالم‬ 414.‫حسين‬ ‫سلطان‬ ‫سالم‬ 415.‫عبد‬ ‫سماوي‬ ‫سالم‬ 416.‫عكال‬ ‫شالل‬ ‫سالم‬ 417.‫خطار‬ ‫شنين‬ ‫سالم‬ 418.‫كاظم‬ ‫صالح‬ ‫سالم‬ 419.‫هالل‬ ‫طالب‬ ‫سالم‬ 421.‫حسن‬ ‫ظاهر‬ ‫سالم‬ 421.‫شاكر‬ ‫عاجل‬ ‫سالم‬ 422.‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬ ‫سالم‬ 423.‫ناجي‬ ‫عادل‬ ‫سالم‬ 424.‫عباس‬ ‫عاشور‬ ‫سالم‬ 425.‫حسين‬ ‫عامر‬ ‫سالم‬ 426.‫خضر‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ 427.‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ 428.‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ 429.‫عراك‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬ 431.‫عليوي‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬ 431.‫سمير‬ ‫عبداالمير‬ ‫سالم‬ 432.‫مزهر‬ ‫عبداالمير‬ ‫سالم‬ 433.‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬ 434.‫رميح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬ 435.‫مظلوم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬ 436.‫زغير‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سالم‬ 437.‫كفري‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫سالم‬ 438.‫احمد‬ ‫عبدالكريم‬ ‫سالم‬ 439.‫مشاي‬ ‫عجيل‬ ‫سالم‬ 441.‫مطلك‬ ‫عذاب‬ ‫سالم‬ 441.‫كاظم‬ ‫عظيم‬ ‫سالم‬ 442.‫سعدون‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ 443.‫دحام‬ ‫عناد‬ ‫سالم‬ 444.‫خضير‬ ‫عوده‬ ‫سالم‬ 445.‫نجم‬ ‫غراب‬ ‫سالم‬ 446.‫حنتي‬ ‫فارس‬ ‫سالم‬ 447.‫سعدون‬ ‫فاضل‬ ‫سالم‬ 448.‫احريز‬ ‫فليح‬ ‫سالم‬ 449.‫محسن‬ ‫قاسم‬ ‫سالم‬ 451.‫جبار‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬
 10. 10. 11 451.‫شاهر‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ 452.‫عبادي‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ 453.‫ناهي‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ 454.‫جبر‬ ‫كامل‬ ‫سالم‬ 455.‫عواد‬ ‫كامل‬ ‫سالم‬ 456.‫مهنا‬ ‫كامل‬ ‫سالم‬ 457.‫جبير‬ ‫كريم‬ ‫سالم‬ 458.‫عبدالكاظم‬ ‫كريم‬ ‫سالم‬ 459.‫محسن‬ ‫كريم‬ ‫سالم‬ 461.‫عطيه‬ ‫كميل‬ ‫سالم‬ 461.‫ابراهيم‬ ‫ماجد‬ ‫سالم‬ 462.‫علي‬ ‫محسن‬ ‫سالم‬ 463.‫سريح‬ ‫محمد‬ ‫سالم‬ 464.‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫سالم‬ 465.‫محمد‬ ‫سالم‬‫مدلول‬ 466.‫حشيش‬ ‫محيسن‬ ‫سالم‬ 467.‫محسن‬ ‫مظهر‬ ‫سالم‬ 468.‫مجيد‬ ‫معالله‬ ‫سالم‬ 469.‫سلمان‬ ‫مهدي‬ ‫سالم‬ 471.‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سالم‬ 471.‫دوين‬ ‫ناصر‬ ‫سالم‬ 472.‫مطر‬ ‫هالل‬ ‫سالم‬ 473.‫حروبي‬ ‫ياسين‬ ‫سالم‬ 474.‫شنشول‬ ‫يحيى‬ ‫سالم‬ 475.‫كطيوي‬ ‫يحيى‬ ‫سالم‬ 476.‫عواد‬ ‫طعيس‬ ‫سلطان‬ 477.‫والي‬ ‫عليوي‬ ‫سلطان‬ 478.‫عطوش‬ ‫عواد‬ ‫سلطان‬ 479.‫هليل‬ ‫كتاب‬ ‫سلطان‬ 481.‫غثيث‬ ‫االسود‬ ‫سلمان‬ 481.‫حسان‬ ‫جابر‬ ‫سلمان‬ 482.‫مداوي‬ ‫جابر‬ ‫سلمان‬ 483.‫حبيب‬ ‫جبار‬ ‫سلمان‬ 484.‫طهلي‬ ‫جبار‬ ‫سلمان‬ 485.‫كاظم‬ ‫جبار‬ ‫سلمان‬ 486.‫عباس‬ ‫جبر‬ ‫سلمان‬ 487.‫لطيف‬ ‫جبين‬ ‫سلمان‬ 488.‫محسن‬ ‫جفات‬ ‫سلمان‬ 489.‫حبيب‬ ‫جندي‬ ‫سلمان‬ 491.‫عبد‬ ‫حبيب‬ ‫سلمان‬ 491.‫بالش‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ 492.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ 493.‫عريبي‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ 494.‫مجيد‬ ‫حسوني‬ ‫سلمان‬ 495.‫جبار‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ 496.‫جندور‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ 497.‫سل‬‫ظاهر‬ ‫حسين‬ ‫مان‬ 498.‫كاظم‬ ‫حمد‬ ‫سلمان‬ 499.‫عبد‬ ‫حمزه‬ ‫سلمان‬ 511.‫عالوي‬ ‫حمزه‬ ‫سلمان‬
 11. 11. 11 511.‫عيدان‬ ‫حمزه‬ ‫سلمان‬ 512.‫غالي‬ ‫حميد‬ ‫سلمان‬ 513.‫شنباره‬ ‫خرمان‬ ‫سلمان‬ 514.‫فنغش‬ ‫خزار‬ ‫سلمان‬ 515.‫راضي‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ 516.‫محمد‬ ‫دمن‬ ‫سلمان‬ 517.‫ياسين‬ ‫دوشان‬ ‫سلمان‬ 518.‫ساجت‬ ‫راضي‬ ‫سلمان‬ 519.‫شريده‬ ‫زغير‬ ‫سلمان‬ 511.‫منصور‬ ‫شاطي‬ ‫سلمان‬ 511.‫حبيب‬ ‫شعالن‬ ‫سلمان‬ 512.‫عبد‬ ‫شمران‬ ‫سلمان‬ 513.‫مظلوم‬ ‫شناوه‬ ‫سلمان‬ 514.‫عبد‬ ‫شنشول‬ ‫سلمان‬ 515.‫سوادي‬ ‫شيال‬ ‫سلمان‬ 516.‫مدلول‬ ‫صالح‬ ‫سلمان‬ 517.‫حمزه‬ ‫صالل‬ ‫سلمان‬ 518.‫هواء‬ ‫ضامن‬ ‫سلمان‬ 519.‫عبيد‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ 521.‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ 521.‫جواد‬ ‫عبد‬ ‫سلمان‬ 522.‫سلطان‬ ‫عبد‬ ‫سلمان‬ 523.‫عبيس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سلمان‬ 524.‫مزهر‬ ‫عبدالساده‬ ‫سلمان‬ 525.‫عبد‬ ‫عبدالله‬ ‫سلمان‬ 526.‫هاني‬ ‫عبدالله‬ ‫سلمان‬ 527.‫هديد‬ ‫عذاب‬ ‫سلمان‬ 528.‫زياد‬ ‫عطيه‬ ‫سلمان‬ 529.‫رضا‬ ‫عكله‬ ‫سلمان‬ 531.‫كاظم‬ ‫عنون‬ ‫سلمان‬ 531.‫شهاب‬ ‫عنيون‬ ‫سلمان‬ 532.‫شدهان‬ ‫عواد‬ ‫سلمان‬ 533.‫بريبر‬ ‫غازي‬ ‫سلمان‬ 534.‫عطيه‬ ‫غالب‬ ‫سلمان‬ 535.‫صاحب‬ ‫قادر‬ ‫سلمان‬ 536.‫حمزه‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ 537.‫سلمان‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ 538.‫طالك‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ 539.‫وناس‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ 541.‫كاظم‬ ‫كالب‬ ‫سلمان‬ 541.‫كامل‬ ‫سلمان‬‫كاظم‬ 542.‫ليلو‬ ‫كامل‬ ‫سلمان‬ 543.‫عوده‬ ‫مارد‬ ‫سلمان‬ 544.‫نعمه‬ ‫مجيرش‬ ‫سلمان‬ 545.‫عباس‬ ‫محسن‬ ‫سلمان‬ 546.‫وداي‬ ‫محسن‬ ‫سلمان‬ 547.‫مطلك‬ ‫محمد‬ ‫سلمان‬ 548.‫نفاش‬ ‫محمد‬ ‫سلمان‬ 549.‫حسين‬ ‫محمود‬ ‫سلمان‬ 551.‫سلمان‬ ‫مشير‬ ‫سلمان‬
 12. 12. 12 551.‫سلطان‬ ‫مطر‬ ‫سلمان‬ 552.‫عبار‬ ‫مطر‬ ‫سلمان‬ 553.‫نحير‬ ‫مفتول‬ ‫سلمان‬ 554.‫عبد‬ ‫ميري‬ ‫سلمان‬ 555.‫عبدالله‬ ‫ناعم‬ ‫سلمان‬ 556.‫محمد‬ ‫نجف‬ ‫سلمان‬ 557.‫جابر‬ ‫هادي‬ ‫سلمان‬ 558.‫حنوث‬ ‫هادي‬ ‫سلمان‬ 559.‫عبيس‬ ‫هادي‬ ‫سلمان‬ 561.‫حالوي‬ ‫هلوبي‬ ‫سلمان‬ 561.‫حنين‬ ‫هنيو‬ ‫سلمان‬ 562.‫كاظم‬ ‫والي‬ ‫سلمان‬ 563.‫كشوش‬ ‫يوسف‬ ‫سلمان‬ 564.‫عبدالكاظم‬ ‫عباس‬ ‫سلوان‬ 565.‫علوان‬ ‫عبدالعباس‬ ‫سلوان‬ 566.‫حميد‬ ‫غانم‬ ‫سلوان‬ 567.‫عباس‬ ‫غضيب‬ ‫سلومي‬ 568.‫كاظم‬ ‫اسماعيل‬ ‫سليم‬ 569.‫كاظم‬ ‫امير‬ ‫سليم‬ 571.‫رحيم‬ ‫تكليف‬ ‫سليم‬ 571.‫زغير‬ ‫جبار‬ ‫سليم‬ 572.‫سلي‬‫زغير‬ ‫جواد‬ ‫م‬ 573.‫فنجان‬ ‫جواد‬ ‫سليم‬ 574.‫راجي‬ ‫حسين‬ ‫سليم‬ 575.‫عيدان‬ ‫حسين‬ ‫سليم‬ 576.‫لعيبي‬ ‫حسين‬ ‫سليم‬ 577.‫منصور‬ ‫حسين‬ ‫سليم‬ 578.‫خضير‬ ‫حلبوص‬ ‫سليم‬ 579.‫زغير‬ ‫حمدالله‬ ‫سليم‬ 581.‫جعاز‬ ‫خزي‬ ‫سليم‬ 581.‫جبح‬ ‫ريشان‬ ‫سليم‬ 582.‫هادي‬ ‫شاكر‬ ‫سليم‬ 583.‫جاسم‬ ‫صالح‬ ‫سليم‬ 584.‫يوسف‬ ‫صالح‬ ‫سليم‬ 585.‫سويد‬ ‫طراد‬ ‫سليم‬ 586.‫عبد‬ ‫طالك‬ ‫سليم‬ 587.‫عبد‬ ‫طوين‬ ‫سليم‬ 588.‫عبدالساده‬ ‫عافص‬ ‫سليم‬ 589.‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫سليم‬ 591.‫حسون‬ ‫عباس‬ ‫سليم‬ 591.‫جوده‬ ‫عبد‬ ‫سليم‬ 592.‫عجيل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سليم‬ 593.‫عبد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سليم‬ 594.‫شاكر‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سليم‬ 595.‫سلمان‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫سليم‬ 596.‫مجهول‬ ‫عريان‬ ‫سليم‬ 597.‫فوار‬ ‫عفات‬ ‫سليم‬ 598.‫ديوان‬ ‫عواد‬ ‫سليم‬ 599.‫علي‬ ‫عويد‬ ‫سليم‬ 611.‫رضا‬ ‫كاظم‬ ‫سليم‬
 13. 13. 13 611.‫عزوز‬ ‫كاظم‬ ‫سليم‬ 612.‫عبد‬ ‫كامل‬ ‫سليم‬ 613.‫كريم‬ ‫سليم‬‫جماح‬ 614.‫عبدالحسن‬ ‫كريم‬ ‫سليم‬ 615.‫عبدالحسين‬ ‫كريم‬ ‫سليم‬ 616.‫مطر‬ ‫معين‬ ‫سليم‬ 617.‫فتالوي‬ ‫ناجي‬ ‫سليم‬ 618.‫شاكر‬ ‫يوسف‬ ‫سليم‬ 619.‫صليجي‬ ‫حاكم‬ ‫سليمان‬ 611.‫صليبي‬ ‫بدر‬ ‫سماعيل‬ 611.‫مجيد‬ ‫جليل‬ ‫سماعيل‬ 612.‫عطيه‬ ‫حسن‬ ‫سمعان‬ 613.‫ناصر‬ ‫عبدالواحد‬ ‫سمعان‬ 614.‫خريبط‬ ‫جابر‬ ‫سمير‬ 615.‫جالب‬ ‫جاسم‬ ‫سمير‬ 616.‫جواد‬ ‫جاسم‬ ‫سمير‬ 617.‫حسين‬ ‫جبر‬ ‫سمير‬ 618.‫ديمي‬ ‫جدعان‬ ‫سمير‬ 619.‫محمد‬ ‫جليل‬ ‫سمير‬ 621.‫عباس‬ ‫جميل‬ ‫سمير‬ 621.‫جابر‬ ‫حاتم‬ ‫سمير‬ 622.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫سمير‬ 623.‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫سمير‬ 624.‫كاظممهنا‬ ‫حسين‬ ‫سمير‬ 625.‫جاسم‬ ‫دمن‬ ‫سمير‬ 626.‫حمزه‬ ‫دنيف‬ ‫سمير‬ 627.‫هداد‬ ‫ساجت‬ ‫سمير‬ 628.‫فليح‬ ‫سعدي‬ ‫سمير‬ 629.‫راضي‬ ‫شاكر‬ ‫سمير‬ 631.‫عفتان‬ ‫شطب‬ ‫سمير‬ 631.‫هادي‬ ‫صاحب‬ ‫سمير‬ 632.‫شبالوي‬ ‫طحور‬ ‫سمير‬ 633.‫جوده‬ ‫ظافر‬ ‫سمير‬ 634.‫شنشول‬ ‫عامر‬ ‫سمير‬ 635.‫ع‬ ‫عباس‬ ‫سمير‬‫وفي‬ 636.‫سمير‬ ‫عبداالمير‬ ‫سمير‬ 637.‫مونس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سمير‬ 638.‫عبدالزهره‬ ‫عبدالخضر‬ ‫سمير‬ 639.‫دكمان‬ ‫عزيز‬ ‫سمير‬ 641.‫فرحان‬ ‫عشار‬ ‫سمير‬ 641.‫عباس‬ ‫عواد‬ ‫سمير‬ 642.‫عناد‬ ‫عيدان‬ ‫سمير‬ 643.‫فرهود‬ ‫غازي‬ ‫سمير‬ 644.‫شرهان‬ ‫غانم‬ ‫سمير‬ 645.‫كويم‬ ‫فالح‬ ‫سمير‬ 646.‫داخل‬ ‫كامل‬ ‫سمير‬ 647.‫عبد‬ ‫كامل‬ ‫سمير‬ 648.‫حمزه‬ ‫كريم‬ ‫سمير‬ 649.‫عبيد‬ ‫كريم‬ ‫سمير‬ 651.‫فرحان‬ ‫محسن‬ ‫سمير‬
 14. 14. 14 651.‫راضي‬ ‫مريح‬ ‫سمير‬ 652.‫حبيب‬ ‫موسى‬ ‫سمير‬ 653.‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سمير‬ 654.‫اميل‬ ‫نفاع‬ ‫سمير‬ 655.‫سعد‬ ‫يسر‬ ‫سمير‬ 656.‫عطيه‬ ‫سوادي‬ ‫سميره‬ 657.‫هاشم‬ ‫عبداالمير‬ ‫سناء‬ 658.‫حزام‬ ‫محمد‬ ‫سناء‬ 659.‫راضي‬ ‫جابر‬ ‫سنان‬ 661.‫نجم‬ ‫جبر‬ ‫سهام‬ 661.‫عبد‬ ‫عبيد‬ ‫سهام‬ 662.‫بلودي‬ ‫عيسى‬ ‫سهام‬ 663.‫عطيه‬ ‫جابر‬ ‫سهر‬ 664.‫عواد‬ ‫مردن‬ ‫سهر‬ 665.‫حنوف‬ ‫وبدان‬ ‫سهل‬ 666.‫خلف‬ ‫طالب‬ ‫سهير‬ 667.‫كريم‬ ‫بخيت‬ ‫سهيل‬ 668.‫سلمان‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سهيل‬ 669.‫جبير‬ ‫فواز‬ ‫سهيل‬ 671.‫غالي‬ ‫نجم‬ ‫سهيل‬ 671.‫جالي‬ ‫حمزه‬ ‫سواده‬ 672.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫سوادي‬ 673.‫عبد‬ ‫حمزه‬ ‫سوادي‬ 674.‫ضايف‬ ‫ذياب‬ ‫سوادي‬ 675.‫كسار‬ ‫ردام‬ ‫سوادي‬ 676.‫مشهد‬ ‫زعال‬ ‫سوادي‬ 677.‫حسن‬ ‫زغير‬ ‫سوادي‬ 678.‫ناصر‬ ‫زهير‬ ‫سوادي‬ 679.‫جبر‬ ‫شاهر‬ ‫سوادي‬ 681.‫دخيل‬ ‫صالح‬ ‫سوادي‬ 681.‫سعدون‬ ‫صالح‬ ‫سوادي‬ 682.‫طارش‬ ‫عبد‬ ‫سوادي‬ 683.‫جاسم‬ ‫عبيد‬ ‫سوادي‬ 684.‫سو‬‫محيسن‬ ‫عجيل‬ ‫ادي‬ 685.‫ملوح‬ ‫فاضل‬ ‫سوادي‬ 686.‫كشري‬ ‫محمد‬ ‫سوادي‬ 687.‫جاسم‬ ‫معله‬ ‫سوادي‬ 688.‫براح‬ ‫ياسر‬ ‫سوادي‬ 689.‫خليل‬ ‫جياد‬ ‫سيد‬ 691.‫عزيز‬ ‫ابراهيم‬ ‫سيف‬ 691.‫عجيل‬ ‫تايه‬ ‫سيف‬ 692.‫نجم‬ ‫جابر‬ ‫سيف‬ 693.‫علي‬ ‫جاسم‬ ‫سيف‬ 694.‫جوده‬ ‫جبار‬ ‫سيف‬ 695.‫حسن‬ ‫رويح‬ ‫سيف‬ 696.‫تركي‬ ‫سلمان‬ ‫سيف‬ 697.‫شتيوي‬ ‫سويد‬ ‫سيف‬ 698.‫جوده‬ ‫صارم‬ ‫سيف‬ 699.‫عبدالكاظم‬ ‫عبد‬ ‫سيف‬ 711.‫ناصر‬ ‫عبداالمير‬ ‫سيف‬
 15. 15. 15 711.‫شمران‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫سيف‬ 712.‫حسان‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ 713.‫خنجر‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ 714.‫شعالن‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ 715.‫عبد‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ 716.‫محمد‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ 717.‫عبود‬ ‫عواد‬ ‫سيف‬ 718.‫محمد‬ ‫غالب‬ ‫سيف‬ 719.‫طشطوش‬ ‫غائب‬ ‫سيف‬ 711.‫عباس‬ ‫فاهم‬ ‫سيف‬ 711.‫حالوي‬ ‫كاظم‬ ‫سيف‬ 712.‫سالم‬ ‫ماجد‬ ‫سيف‬ 713.‫حمود‬ ‫مسلم‬ ‫سيف‬ 714.‫وحيد‬ ‫مهدي‬ ‫سيف‬ 715.‫كريم‬ ‫ابوعوره‬ ‫شاكر‬ 716.‫داؤد‬ ‫احمد‬ ‫شاكر‬ 717.‫شاكر‬‫كاظم‬ ‫ادريس‬ 718.‫ابراهيم‬ ‫اسماعيل‬ ‫شاكر‬ 719.‫هدام‬ ‫بهلول‬ ‫شاكر‬ 721.‫حسين‬ ‫جابر‬ ‫شاكر‬ 721.‫عذاب‬ ‫جابر‬ ‫شاكر‬ 722.‫ابوطليشه‬ ‫جاسم‬ ‫شاكر‬ 723.‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫شاكر‬ 724.‫خضر‬ ‫جاسم‬ ‫شاكر‬ 725.‫عبدالكاظم‬ ‫جبار‬ ‫شاكر‬ 726.‫ملوخ‬ ‫جبار‬ ‫شاكر‬ 727.‫عبادي‬ ‫جحات‬ ‫شاكر‬ 728.‫عباس‬ ‫جنيد‬ ‫شاكر‬ 729.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫شاكر‬ 731.‫جعل‬ ‫حسن‬ ‫شاكر‬ 731.‫عبيد‬ ‫حسن‬ ‫شاكر‬ 732.‫خنزير‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ 733.‫شاكر‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ 734.‫معن‬ ‫حمزه‬ ‫شاكر‬ 735.‫زغير‬ ‫حميد‬ ‫شاكر‬ 736.‫علي‬ ‫خضر‬ ‫شاكر‬ 737.‫سلمان‬ ‫خضير‬ ‫شاكر‬ 738.‫كاظم‬ ‫خير‬ ‫شاكر‬ 739.‫اشيرم‬ ‫دهيمش‬ ‫شاكر‬ 741.‫كاظم‬ ‫راضي‬ ‫شاكر‬ 741.‫حنف‬ ‫سمير‬ ‫شاكر‬ 742.‫مسير‬ ‫شذر‬ ‫شاكر‬ 743.‫عاشور‬ ‫شعواط‬ ‫شاكر‬ 744.‫عبود‬ ‫صاحب‬ ‫شاكر‬ 745.‫علي‬ ‫صاحب‬ ‫شاكر‬ 746.‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫شاكر‬ 747.‫حسن‬ ‫طراد‬ ‫شاكر‬ 748.‫داود‬ ‫ظاهر‬ ‫شاكر‬ 749.‫عويد‬ ‫عباس‬ ‫شاكر‬ 751.‫قنبر‬ ‫عباس‬ ‫شاكر‬
 16. 16. 16 751.‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫شاكر‬ 752.‫بلم‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ 753.‫حمود‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ 754.‫ديرم‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ 755.‫موازي‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ 756.‫عبدالرضا‬ ‫عبداالمير‬ ‫شاكر‬ 757.‫عوده‬ ‫عبدالحسن‬ ‫شاكر‬ 758.‫فضل‬ ‫عبدالحمزه‬ ‫شاكر‬ 759.‫خشان‬ ‫عبدالساده‬ ‫شاكر‬ 761.‫علي‬ ‫عبود‬ ‫شاكر‬ 761.‫محيل‬ ‫عذيب‬ ‫شاكر‬ 762.‫فضل‬ ‫فالح‬ ‫شاكر‬ 763.‫كاطع‬ ‫كاظم‬ ‫شاكر‬ 764.‫عناد‬ ‫كامل‬ ‫شاكر‬ 765.‫عبدال‬ ‫كريم‬ ‫شاكر‬‫عباس‬ 766.‫مشاري‬ ‫كعيد‬ ‫شاكر‬ 767.‫عذاب‬ ‫لوكي‬ ‫شاكر‬ 768.‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫شاكر‬ 769.‫صالح‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ 771.‫عطيه‬ ‫محي‬ ‫شاكر‬ 771.‫حسين‬ ‫مدلول‬ ‫شاكر‬ 772.‫ابراهيم‬ ‫مطشر‬ ‫شاكر‬ 773.‫كاظم‬ ‫مظلوم‬ ‫شاكر‬ 774.‫مصراع‬ ‫منسي‬ ‫شاكر‬ 775.‫براك‬ ‫مير‬ ‫شاكر‬ 776.‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫شاكر‬ 777.‫حميدي‬ ‫ناصر‬ ‫شاكر‬ 778.‫حسين‬ ‫عبيد‬ ‫شاكه‬ 779.‫محمد‬ ‫حنين‬ ‫شاني‬ 781.‫حسن‬ ‫صافي‬ ‫شايع‬ 781.‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫شايع‬ 782.‫جرد‬ ‫حسان‬ ‫شبيب‬ 783.‫عطيه‬ ‫جبار‬ ‫شدهان‬ 784.‫عبدالساده‬ ‫حسين‬ ‫شدهان‬ 785.‫محمد‬ ‫عبدالرضا‬ ‫شدهان‬ 786.‫عبيس‬ ‫علي‬ ‫شدهان‬ 787.‫نور‬ ‫نودل‬ ‫شدود‬ 788.‫محسن‬ ‫وحيد‬ ‫شراد‬ 789.‫زاير‬ ‫جبر‬ ‫شريب‬ 791.‫حنون‬ ‫شهيد‬ ‫شريف‬ 791.‫غايب‬ ‫عناد‬ ‫شريف‬ 792.‫لطيف‬ ‫حبين‬ ‫شطنان‬ 793.‫كاين‬ ‫جميل‬ ‫شعبان‬ 794.‫مهدي‬ ‫دشاش‬ ‫شعالن‬ 795.‫كاظم‬ ‫سرحان‬ ‫شعالن‬ 796.‫نطاح‬ ‫سكران‬ ‫شعالن‬ 797.‫عبد‬ ‫طشطوش‬ ‫شعالن‬ 798.‫هندي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫شعالن‬ 799.‫محيسن‬ ‫عزيز‬ ‫شعالن‬ 811.‫عبيس‬ ‫علي‬ ‫شعالن‬
 17. 17. 17 811.‫والي‬ ‫عليوي‬ ‫شعالن‬ 812.‫دحام‬ ‫كريم‬ ‫شعالن‬ 813.‫طالب‬ ‫محسن‬ ‫شعالن‬ 814.‫كلماج‬ ‫منسي‬ ‫شعالن‬ 815.‫جبر‬ ‫اطعيم‬ ‫شعيب‬ 816.‫سوادي‬ ‫ساهي‬ ‫شفيق‬ 817.‫فرحان‬ ‫عبيس‬ ‫شفيق‬ 818.‫عباس‬ ‫زيد‬ ‫شكاح‬ 819.‫دخيل‬ ‫محمود‬ ‫شكر‬ 811.‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫شكريه‬ 811.‫حسن‬ ‫محمود‬ ‫شكريه‬ 812.‫ضايع‬ ‫وناس‬ ‫شكريه‬ 813.‫لهمود‬ ‫جبير‬ ‫شالل‬ 814.‫اجوان‬ ‫خنيطل‬ ‫شالل‬ 815.‫مرزه‬ ‫دويج‬ ‫شالل‬ 816.‫عجاج‬ ‫سهر‬ ‫شالل‬ 817.‫حمد‬ ‫كطيم‬ ‫شالل‬ 818.‫شيال‬ ‫لهمود‬ ‫شالل‬ 819.‫عطيه‬ ‫مهوس‬ ‫شالل‬ 821.‫حمزه‬ ‫هلوس‬ ‫شالل‬ 821.‫محمود‬ ‫االباصيري‬ ‫شلبي‬ 822.‫رسن‬ ‫جابر‬ ‫شمخي‬ 823.‫متعب‬ ‫جبر‬ ‫شمخي‬ 824.‫عبد‬ ‫شالكه‬ ‫شمخي‬ 825.‫حسين‬ ‫عبدعلي‬ ‫شمخي‬ 826.‫خلف‬ ‫ناهي‬ ‫شمخي‬ 827.‫حطحوط‬ ‫ثامر‬ ‫شمران‬ 828.‫حمدان‬ ‫جاسم‬ ‫شمران‬ 829.‫شمران‬‫جعل‬ ‫حسن‬ 831.‫غازي‬ ‫خليل‬ ‫شمران‬ 831.‫عتوي‬ ‫عباس‬ ‫شمران‬ 832.‫غياض‬ ‫عبدالله‬ ‫شمران‬ 833.‫مويل‬ ‫عبدالهادي‬ ‫شمران‬ 834.‫جبر‬ ‫عطيه‬ ‫شمران‬ 835.‫جراد‬ ‫هارف‬ ‫شمران‬ 836.‫زريج‬ ‫وارد‬ ‫شمران‬ 837.‫طعيمه‬ ‫موازي‬ ‫شنان‬ 838.‫علوان‬ ‫ناهي‬ ‫شنان‬ 839.‫دويج‬ ‫هاون‬ ‫شنان‬ 841.‫عبيد‬ ‫حمود‬ ‫شناوه‬ 841.‫جزع‬ ‫حسين‬ ‫شناوي‬ 842.‫شويل‬ ‫محمد‬ ‫شنجيل‬ 843.‫ذبان‬ ‫شمران‬ ‫شنشول‬ 844.‫عيسى‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ 845.‫نور‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ 846.‫لفته‬ ‫حاكم‬ ‫شهاب‬ 847.‫جليل‬ ‫رزاق‬ ‫شهاب‬ 848.‫سمو‬ ‫محمد‬ ‫شهاب‬ 849.‫حسوني‬ ‫ناظم‬ ‫شهاب‬ 851.‫غياض‬ ‫هادي‬ ‫شهاب‬
 18. 18. 18 851.‫محيرث‬ ‫جبار‬ ‫شهد‬ 852.‫كوت‬ ‫كحار‬ ‫شهد‬ 853.‫عبد‬ ‫هالل‬ ‫شهد‬ 854.‫جوالن‬ ‫ياسين‬ ‫شهد‬ 855.‫عبد‬ ‫حمزه‬ ‫شهالء‬ 856.‫شهيب‬ ‫داغر‬ ‫شهيب‬ 857.‫لفته‬ ‫ثامر‬ ‫شهيد‬ 858.‫حسين‬ ‫جواد‬ ‫شهيد‬ 859.‫محمد‬ ‫حران‬ ‫شهيد‬ 861.‫هالل‬ ‫حربي‬ ‫شهيد‬ 861.‫زاير‬ ‫حسن‬ ‫شهيد‬ 862.‫حمد‬ ‫حسون‬ ‫شهيد‬ 863.‫اسماعيل‬ ‫حمادي‬ ‫شهيد‬ 864.‫اليذ‬ ‫خربه‬ ‫شهيد‬ 865.‫عيدان‬ ‫روكان‬ ‫شهيد‬ 866.‫كاظم‬ ‫سعيد‬ ‫شهيد‬ 867.‫منكاش‬ ‫سليم‬ ‫شهيد‬ 868.‫عزيز‬ ‫سمير‬ ‫شهيد‬ 869.‫نعمه‬ ‫طالب‬ ‫شهيد‬ 871.‫محي‬ ‫طعمه‬ ‫شهيد‬ 871.‫غتار‬ ‫عبد‬ ‫شهيد‬ 872.‫مهدي‬ ‫عبد‬ ‫شهيد‬ 873.‫جساب‬ ‫عبدالساده‬ ‫شهيد‬ 874.‫فرج‬ ‫عبود‬ ‫شهيد‬ 875.‫محيل‬ ‫عبود‬ ‫شهيد‬ 876.‫فزاع‬ ‫عجزان‬ ‫شهيد‬ 877.‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫شهيد‬ 878.‫علي‬ ‫شهيد‬‫مطلك‬ 879.‫فرج‬ ‫كزار‬ ‫شهيد‬ 881.‫موسى‬ ‫كطران‬ ‫شهيد‬ 881.‫حبيب‬ ‫محسن‬ ‫شهيد‬ 882.‫مرهون‬ ‫محيبس‬ ‫شهيد‬ 883.‫زياد‬ ‫منديل‬ ‫شهيد‬ 884.‫ديري‬ ‫نعمه‬ ‫شهيد‬ 885.‫كاظم‬ ‫نعيم‬ ‫شهيد‬ 886.‫عباس‬ ‫نهير‬ ‫شهيد‬ 887.‫عبدالله‬ ‫هدام‬ ‫شهيد‬ 888.‫شلتاغ‬ ‫كاظم‬ ‫شهيه‬ 889.‫تركي‬ ‫منديل‬ ‫شوقي‬ 891.‫علوان‬ ‫هاهاتف‬ ‫شوقي‬ 891.‫كرداس‬ ‫اصعيل‬ ‫شويش‬ 892.‫حسن‬ ‫بازن‬ ‫شيال‬ 893.‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫شيال‬ 894.‫حسن‬ ‫ناهي‬ ‫شيال‬ 895.‫سليمه‬ ‫هاشم‬ ‫شيال‬ 896.‫عود‬ ‫ركان‬ ‫شيحان‬ 897.‫مطلب‬ ‫شنون‬ ‫شيرين‬ 898.‫مجيد‬ ‫كاظم‬ ‫شيماء‬ 899.‫عبيد‬ ‫عبادي‬ ‫صابر‬ 911.‫مجهول‬ ‫كاظم‬ ‫صابر‬
 19. 19. 19 911.‫كعيد‬ ‫مانع‬ ‫صابر‬ 912.‫بشيت‬ ‫محيسن‬ ‫صابر‬ 913.‫ذنون‬ ‫مصطفى‬ ‫صابر‬ 914.‫حسون‬ ‫راهي‬ ‫صابرين‬ 915.‫عرد‬ ‫تركي‬ ‫صاحب‬ 916.‫حسين‬ ‫جابر‬ ‫صاحب‬ 917.‫صاحب‬ ‫جاسم‬ ‫صاحب‬ 918.‫سوادي‬ ‫جفات‬ ‫صاحب‬ 919.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫صاحب‬ 911.‫حسن‬ ‫صاحب‬‫حسين‬ 911.‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صاحب‬ 912.‫ماهو‬ ‫حسن‬ ‫صاحب‬ 913.‫موسى‬ ‫حمادي‬ ‫صاحب‬ 914.‫جالب‬ ‫حمزه‬ ‫صاحب‬ 915.‫هاشم‬ ‫شاكر‬ ‫صاحب‬ 916.‫عبد‬ ‫شبيب‬ ‫صاحب‬ 917.‫كاظم‬ ‫صالل‬ ‫صاحب‬ 918.‫بلبول‬ ‫عبداالمير‬ ‫صاحب‬ 919.‫جابر‬ ‫عبداالمير‬ ‫صاحب‬ 921.‫رحمن‬ ‫علوان‬ ‫صاحب‬ 921.‫سلمان‬ ‫عمران‬ ‫صاحب‬ 922.‫سلمان‬ ‫عوان‬ ‫صاحب‬ 923.‫ابراهيم‬ ‫كاظم‬ ‫صاحب‬ 924.‫سلمان‬ ‫كاظم‬ ‫صاحب‬ 925.‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫صاحب‬ 926.‫كاظم‬ ‫المي‬ ‫صاحب‬ 927.‫راضي‬ ‫محسن‬ ‫صاحب‬ 928.‫رسول‬ ‫محمد‬ ‫صاحب‬ 929.‫عكرب‬ ‫منديل‬ ‫صاحب‬ 931.‫ناصر‬ ‫ابالش‬ ‫صادق‬ 931.‫عكروش‬ ‫تومان‬ ‫صادق‬ 932.‫احميد‬ ‫جابر‬ ‫صادق‬ 933.‫بجاي‬ ‫جاسم‬ ‫صادق‬ 934.‫حسين‬ ‫جبار‬ ‫صادق‬ 935.‫صباح‬ ‫جبار‬ ‫صادق‬ 936.‫عوده‬ ‫جبر‬ ‫صادق‬ 937.‫عبيد‬ ‫جبير‬ ‫صادق‬ 938.‫عبدالصاحب‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ 939.‫هادي‬ ‫جفات‬ ‫صادق‬ 941.‫عباس‬ ‫جميل‬ ‫صادق‬ 941.‫حمو‬ ‫حاجي‬ ‫صادق‬ 942.‫حام‬ ‫صادق‬‫حمود‬ ‫د‬ 943.‫جاري‬ ‫حسين‬ ‫صادق‬ 944.‫عبدعلي‬ ‫حسين‬ ‫صادق‬ 945.‫دهش‬ ‫حمزه‬ ‫صادق‬ 946.‫عبدالرضا‬ ‫حميد‬ ‫صادق‬ 947.‫جواد‬ ‫خضير‬ ‫صادق‬ 948.‫محسن‬ ‫ذياب‬ ‫صادق‬ 949.‫جياد‬ ‫رحمن‬ ‫صادق‬ 951.‫عبيس‬ ‫سجل‬ ‫صادق‬
 20. 20. 21 951.‫هالب‬ ‫سعيد‬ ‫صادق‬ 952.‫حريجه‬ ‫سلمان‬ ‫صادق‬ 953.‫دحيو‬ ‫شاكر‬ ‫صادق‬ 954.‫عبار‬ ‫شاكر‬ ‫صادق‬ 955.‫عبدالله‬ ‫شاكر‬ ‫صادق‬ 956.‫عاجل‬ ‫ضعيف‬ ‫صادق‬ 957.‫حيوان‬ ‫طريول‬ ‫صادق‬ 958.‫كاظم‬ ‫عادل‬ ‫صادق‬ 959.‫كاظم‬ ‫عايد‬ ‫صادق‬ 961.‫وادي‬ ‫عبادي‬ ‫صادق‬ 961.‫عبيد‬ ‫عباس‬ ‫صادق‬ 962.‫عبود‬ ‫عبد‬ ‫صادق‬ 963.‫كاطع‬ ‫عبد‬ ‫صادق‬ 964.‫محمد‬ ‫عبداالمير‬ ‫صادق‬ 965.‫جحيل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ 966.‫حسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ 967.‫حمزه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ 968.‫عليوي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ 969.‫عباس‬ ‫عبدالرضا‬ ‫صادق‬ 971.‫عبيد‬ ‫عبدالعباس‬ ‫صادق‬ 971.‫حسن‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صادق‬ 972.‫عبدا‬ ‫صادق‬‫واوي‬ ‫لله‬ 973.‫عبيس‬ ‫عبدزيد‬ ‫صادق‬ 974.‫مني‬ ‫عبدمسلم‬ ‫صادق‬ 975.‫مضيعن‬ ‫عبيد‬ ‫صادق‬ 976.‫محمد‬ ‫عالج‬ ‫صادق‬ 977.‫مرزوك‬ ‫عالوي‬ ‫صادق‬ 978.‫نهايه‬ ‫علوان‬ ‫صادق‬ 979.‫لفته‬ ‫علي‬ ‫صادق‬ 981.‫ادهيم‬ ‫عناد‬ ‫صادق‬ 981.‫صالل‬ ‫غازي‬ ‫صادق‬ 982.‫عبدالزهره‬ ‫غالب‬ ‫صادق‬ 983.‫طوفان‬ ‫غني‬ ‫صادق‬ 984.‫عليوي‬ ‫فاهم‬ ‫صادق‬ 985.‫كاظم‬ ‫فرحان‬ ‫صادق‬ 986.‫محسن‬ ‫فريق‬ ‫صادق‬ 987.‫عبدالله‬ ‫فنديل‬ ‫صادق‬ 988.‫منجي‬ ‫قند‬ ‫صادق‬ 989.‫خطل‬ ‫كاظم‬ ‫صادق‬ 991.‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫صادق‬ 991.‫علي‬ ‫كافي‬ ‫صادق‬ 992.‫رحمن‬ ‫كامل‬ ‫صادق‬ 993.‫عبدعلي‬ ‫مجيد‬ ‫صادق‬ 994.‫كاظم‬ ‫محسن‬ ‫صادق‬ 995.‫واوي‬ ‫محمد‬ ‫صادق‬ 996.‫عبدالكاظم‬ ‫محمود‬ ‫صادق‬ 997.‫شمران‬ ‫مدلول‬ ‫صادق‬ 998.‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫صادق‬ 999.‫كريم‬ ‫مهدي‬ ‫صادق‬ 1111.‫محرج‬ ‫موسى‬ ‫صادق‬
 21. 21. 21 1111.‫خضير‬ ‫ناظم‬ ‫صادق‬ 1112.‫شوني‬ ‫نوري‬ ‫صادق‬ 1113.‫صغير‬ ‫هاني‬ ‫صادق‬ 1114.‫كاطع‬ ‫هرهير‬ ‫صادق‬ 1115.‫حشل‬ ‫وفقان‬ ‫صادق‬ 1116.‫محمد‬ ‫سرحان‬ ‫صافي‬ 1117.‫عاشور‬ ‫كاظم‬ ‫صافي‬ 1118.‫شنداخ‬ ‫بدر‬ ‫صالح‬ 1119.‫صليبي‬ ‫بدر‬ ‫صالح‬ 1111.‫زغير‬ ‫تركي‬ ‫صالح‬ 1111.‫محسن‬ ‫تركي‬ ‫صالح‬ 1112.‫صالح‬ ‫جابر‬ ‫صالح‬ 1113.‫عليوي‬ ‫جابر‬ ‫صالح‬ 1114.‫عبدالله‬ ‫جبار‬ ‫صالح‬ 1115.‫حميد‬ ‫جعفر‬ ‫صالح‬ 1116.‫عيدان‬ ‫جالب‬ ‫صالح‬ 1117.‫طرنان‬ ‫جميل‬ ‫صالح‬ 1118.‫عياده‬ ‫جواد‬ ‫صالح‬ 1119.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫صالح‬ 1121.‫ج‬ ‫صالح‬‫كاظم‬ ‫وده‬ 1121.‫بعيوي‬ ‫حسان‬ ‫صالح‬ 1122.‫جياد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1123.‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1124.‫عباده‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1125.‫عسر‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1126.‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1127.‫مروان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1128.‫مهدي‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1129.‫عبيس‬ ‫حسين‬ ‫صالح‬ 1131.‫عبدالله‬ ‫حمزه‬ ‫صالح‬ 1131.‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫صالح‬ 1132.‫لفته‬ ‫حمزه‬ ‫صالح‬ 1133.‫سلمان‬ ‫حنين‬ ‫صالح‬ 1134.‫حميدي‬ ‫ديوان‬ ‫صالح‬ 1135.‫حمزه‬ ‫راضي‬ ‫صالح‬ 1136.‫ديلي‬ ‫راهي‬ ‫صالح‬ 1137.‫هادي‬ ‫رحيم‬ ‫صالح‬ 1138.‫عبدعون‬ ‫زغير‬ ‫صالح‬ 1139.‫جابر‬ ‫سعيد‬ ‫صالح‬ 1141.‫صويلج‬ ‫سياب‬ ‫صالح‬ 1141.‫خضير‬ ‫شاكر‬ ‫صالح‬ 1142.‫مجيد‬ ‫شاكر‬ ‫صالح‬ 1143.‫ذبان‬ ‫شمران‬ ‫صالح‬ 1144.‫نـعمــه‬ ‫شمـهـود‬ ‫صالــح‬ 1145.‫احمد‬ ‫شهيب‬ ‫صالح‬ 1146.‫عذاب‬ ‫شويع‬ ‫صالح‬ 1147.‫حسن‬ ‫صاحب‬ ‫صالح‬ 1148.‫جوده‬ ‫صارم‬ ‫صالح‬ 1149.‫خضير‬ ‫ضاهر‬ ‫صالح‬ 1151.‫فزيع‬ ‫عاجل‬ ‫صالح‬
 22. 22. 22 1151.‫اسماعيل‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ 1152.‫فليح‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ 1153.‫صا‬‫راضي‬ ‫عبد‬ ‫لح‬ 1154.‫عباس‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ 1155.‫موسى‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ 1156.‫فالح‬ ‫عبداالمير‬ ‫صالح‬ 1157.‫كاطع‬ ‫عبداالمير‬ ‫صالح‬ 1158.‫عليوي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صالح‬ 1159.‫كريم‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صالح‬ 1161.‫صالح‬ ‫عبدالله‬ ‫صالح‬ 1161.‫عبدالحسين‬ ‫عبدالمحسن‬ ‫صالح‬ 1162.‫عاشور‬ ‫عبدالمهدي‬ ‫صالح‬ 1163.‫عبد‬ ‫عبدشعيب‬ ‫صالح‬ 1164.‫حربي‬ ‫عبدعلي‬ ‫صالح‬ 1165.‫كاظم‬ ‫عبود‬ ‫صالح‬ 1166.‫بناي‬ ‫عبيد‬ ‫صالح‬ 1167.‫هاني‬ ‫عدنان‬ ‫صالح‬ 1168.‫عبيد‬ ‫عزيز‬ ‫صالح‬ 1169.‫علوان‬ ‫عطيه‬ ‫صالح‬ 1171.‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ 1171.‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ 1172.‫شريده‬ ‫عليالله‬ ‫صالح‬ 1173.‫احمد‬ ‫عليوي‬ ‫صالح‬ 1174.‫صلب‬ ‫عليوي‬ ‫صالح‬ 1175.‫عبدالساده‬ ‫عنبر‬ ‫صالح‬ 1176.‫محمد‬ ‫عوده‬ ‫صالح‬ 1177.‫هاشم‬ ‫عوده‬ ‫صالح‬ 1178.‫شدهان‬ ‫عويد‬ ‫صالح‬ 1179.‫فرحان‬ ‫غالي‬ ‫صالح‬ 1181.‫عباس‬ ‫فاهم‬ ‫صالح‬ 1181.‫محمد‬ ‫فرحان‬ ‫صالح‬ 1182.‫مصحب‬ ‫فنيظل‬ ‫صالح‬ 1183.‫صا‬‫جياد‬ ‫كاظم‬ ‫لح‬ 1184.‫حسون‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ 1185.‫موسى‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ 1186.‫هويرس‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ 1187.‫علي‬ ‫كامل‬ ‫صالح‬ 1188.‫عبدالعباس‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 1189.‫كدوري‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 1191.‫عبود‬ ‫مراد‬ ‫صالح‬ 1191.‫احمد‬ ‫مرزوق‬ ‫صالح‬ 1192.‫بكدش‬ ‫مسلم‬ ‫صالح‬ 1193.‫دخن‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1194.‫راهي‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1195.‫عباس‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1196.‫عباس‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1197.‫عكله‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1198.‫عكيب‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1199.‫كاطع‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1111.‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬
 23. 23. 23 1111.‫كريش‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1112.‫كزار‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1113.‫محيسن‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1114.‫معارج‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1115.‫وهام‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1116.‫كرم‬ ‫ميكائيل‬ ‫صالح‬ 1117.‫محمد‬ ‫ناجي‬ ‫صالح‬ 1118.‫عبيد‬ ‫نجم‬ ‫صالح‬ 1119.‫جاسم‬ ‫نعمه‬ ‫صالح‬ 1111.‫جاسم‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1111.‫شليج‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1112.‫غثوان‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1113.‫كاظم‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1114.‫كاظم‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1115.‫مطشر‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1116.‫درويش‬ ‫هارون‬ ‫صالح‬ 1117.‫فدوه‬ ‫هدهود‬ ‫صالح‬ 1118.‫محيسن‬ ‫هالل‬ ‫صالح‬ 1119.‫ثامر‬ ‫هويدي‬ ‫صالح‬ 1121.‫صخر‬ ‫وهب‬ ‫صالح‬ 1121.‫رضا‬ ‫يوسف‬ ‫صالح‬ 1122.‫علك‬ ‫يوسف‬ ‫صالح‬ 1123.‫عجزان‬ ‫شمران‬ ‫صايل‬ 1124.‫كاظم‬ ‫مدلول‬ ‫صايل‬ 1125.‫عويز‬ ‫راهي‬ ‫صائب‬ 1126.‫دليمي‬ ‫كريم‬ ‫صائب‬ 1127.‫عيدان‬ ‫رزاق‬ ‫صبا‬ 1128.‫حمود‬ ‫ابراهيم‬ ‫صباح‬ 1129.‫عبداالمير‬ ‫اجير‬ ‫صباح‬ 1131.‫نصيف‬ ‫العيبي‬ ‫صباح‬ 1131.‫ص‬‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫باح‬ 1132.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صباح‬ 1133.‫كردي‬ ‫جاهل‬ ‫صباح‬ 1134.‫كزار‬ ‫جبار‬ ‫صباح‬ 1135.‫جبال‬ ‫جبر‬ ‫صباح‬ 1136.‫جبار‬ ‫جليل‬ ‫صباح‬ 1137.‫حسين‬ ‫جليل‬ ‫صباح‬ 1138.‫عبد‬ ‫حاتم‬ ‫صباح‬ 1139.‫ضياء‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 1141.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 1141.‫عيدان‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 1142.‫فرحان‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ 1143.‫جريو‬ ‫حميد‬ ‫صباح‬ 1144.‫عبد‬ ‫حميد‬ ‫صباح‬ 1145.‫دهوم‬ ‫حنون‬ ‫صباح‬ 1146.‫كريدي‬ ‫خضير‬ ‫صباح‬ 1147.‫جبار‬ ‫رامي‬ ‫صباح‬ 1148.‫جبير‬ ‫راهي‬ ‫صباح‬ 1149.‫محمد‬ ‫راهي‬ ‫صباح‬ 1151.‫ناصر‬ ‫زهير‬ ‫صباح‬
 24. 24. 24 1151.‫حمزه‬ ‫سعيد‬ ‫صباح‬ 1152.‫حسان‬ ‫شاني‬ ‫صباح‬ 1153.‫زيد‬ ‫شكاح‬ ‫صباح‬ 1154.‫جوده‬ ‫صارم‬ ‫صباح‬ 1155.‫شريده‬ ‫صالح‬ ‫صباح‬ 1156.‫عبدالجليل‬ ‫صالح‬ ‫صباح‬ 1157.‫عبد‬ ‫طعمه‬ ‫صباح‬ 1158.‫غضيب‬ ‫عاجل‬ ‫صباح‬ 1159.‫محمد‬ ‫عامر‬ ‫صباح‬ 1161.‫سلطان‬ ‫عباس‬ ‫صباح‬ 1161.‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫صباح‬ 1162.‫لباج‬ ‫عبد‬ ‫صباح‬ 1163.‫عبدالرضا‬ ‫عبداالمير‬ ‫صباح‬ 1164.‫صبا‬‫عايف‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ح‬ 1165.‫عبيس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صباح‬ 1166.‫كاظم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صباح‬ 1167.‫مظلوم‬ ‫عبدالمهدي‬ ‫صباح‬ 1168.‫حولي‬ ‫عبيد‬ ‫صباح‬ 1169.‫غازي‬ ‫عبيس‬ ‫صباح‬ 1171.‫الفي‬ ‫عجمي‬ ‫صباح‬ 1171.‫اشالكه‬ ‫عطيه‬ ‫صباح‬ 1172.‫عكيب‬ ‫عطيه‬ ‫صباح‬ 1173.‫حربي‬ ‫علي‬ ‫صباح‬ 1174.‫شناوه‬ ‫علي‬ ‫صباح‬ 1175.‫موسى‬ ‫عمران‬ ‫صباح‬ 1176.‫كزيم‬ ‫عوده‬ ‫صباح‬ 1177.‫عجيل‬ ‫عيدان‬ ‫صباح‬ 1178.‫عبدالحسن‬ ‫غانم‬ ‫صباح‬ 1179.‫حسن‬ ‫فارس‬ ‫صباح‬ 1181.‫حمود‬ ‫فجر‬ ‫صباح‬ 1181.‫عبدالله‬ ‫فرهود‬ ‫صباح‬ 1182.‫حسين‬ ‫فريج‬ ‫صباح‬ 1183.‫فرمان‬ ‫فليح‬ ‫صباح‬ 1184.‫عثمان‬ ‫فهد‬ ‫صباح‬ 1185.‫كشاش‬ ‫قاسم‬ ‫صباح‬ 1186.‫شهيد‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ 1187.‫عاشور‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ 1188.‫عبيس‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ 1189.‫ياسين‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ 1191.‫جاسم‬ ‫كامل‬ ‫صباح‬ 1191.‫جبر‬ ‫كامل‬ ‫صباح‬ 1192.‫حسين‬ ‫كامل‬ ‫صباح‬ 1193.‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫صباح‬ 1194.‫عبد‬ ‫كلف‬ ‫صباح‬ 1195.‫حسين‬ ‫مايع‬ ‫صباح‬ 1196.‫غافل‬ ‫محسن‬ ‫صباح‬ 1197.‫عفيف‬ ‫محمود‬ ‫صباح‬ 1198.‫عبدالحسين‬ ‫مديح‬ ‫صباح‬ 1199.‫هالل‬ ‫مزهر‬ ‫صباح‬ 1211.‫عجوج‬ ‫مفرج‬ ‫صباح‬
 25. 25. 25 1211.‫ظاجر‬ ‫منذور‬ ‫صباح‬ 1212.‫عبدالزهره‬ ‫مهدي‬ ‫صباح‬ 1213.‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫صباح‬ 1214.‫كاظم‬ ‫ميرز‬ ‫صباح‬ 1215.‫خليل‬ ‫ناصر‬ ‫صباح‬ 1216.‫طعمه‬ ‫ناظم‬ ‫صباح‬ 1217.‫عبد‬ ‫نور‬ ‫صباح‬ 1218.‫عنيوي‬ ‫نور‬ ‫صباح‬ 1219.‫فرهود‬ ‫نوري‬ ‫صباح‬ 1211.‫هاشم‬ ‫نوري‬ ‫صباح‬ 1211.‫ياسر‬ ‫نوير‬ ‫صباح‬ 1212.‫حسن‬ ‫هادي‬ ‫صباح‬ 1213.‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫صباح‬ 1214.‫مكطوف‬ ‫هاشم‬ ‫صباح‬ 1215.‫كاطع‬ ‫هرهير‬ ‫صباح‬ 1216.‫مذيول‬ ‫هالل‬ ‫صباح‬ 1217.‫خضر‬ ‫هلول‬ ‫صباح‬ 1218.‫عبد‬ ‫هيان‬ ‫صباح‬ 1219.‫طنجير‬ ‫وداي‬ ‫صباح‬ 1221.‫كريم‬ ‫وذاح‬ ‫صباح‬ 1221.‫اشخير‬ ‫ويب‬ ‫صباح‬ 1222.‫سربوت‬ ‫بايش‬ ‫صبار‬ 1223.‫خنياب‬ ‫حاكم‬ ‫صبار‬ 1224.‫حسين‬ ‫حمزه‬ ‫صبار‬ 1225.‫شالل‬ ‫شاكر‬ ‫صبار‬ 1226.‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫صبار‬ 1227.‫عودان‬ ‫طعمه‬ ‫صبار‬ 1228.‫حسن‬ ‫عبد‬ ‫صبار‬ 1229.‫مجهول‬ ‫عبيد‬ ‫صبار‬ 1231.‫محمود‬ ‫عبيس‬ ‫صبار‬ 1231.‫كاظم‬ ‫يوسف‬ ‫صبار‬ 1232.‫كاطع‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صبحي‬ 1233.‫محمد‬ ‫محرم‬ ‫صبحي‬ 1234.‫مطاري‬ ‫مسلم‬ ‫صبحي‬ 1235.‫عواد‬ ‫اعبيس‬ ‫صبري‬ 1236.‫شريف‬ ‫جاسم‬ ‫صبري‬ 1237.‫لفته‬ ‫عاشور‬ ‫صبري‬ 1238.‫صباح‬ ‫عوده‬ ‫صبري‬ 1239.‫جاسم‬ ‫كريم‬ ‫صبري‬ 1241.‫عيدان‬ ‫مظلوم‬ ‫صبري‬ 1241.‫جاسم‬ ‫هادي‬ ‫صبري‬ 1242.‫جبر‬ ‫جاسم‬ ‫صبيح‬ 1243.‫بردان‬ ‫حاجي‬ ‫صبيح‬ 1244.‫ح‬ ‫صبيح‬‫كاظم‬ ‫سن‬ 1245.‫كيطان‬ ‫حسن‬ ‫صبيح‬ 1246.‫كاظم‬ ‫رضا‬ ‫صبيح‬ 1247.‫جابر‬ ‫سعيد‬ ‫صبيح‬ 1248.‫افتيوي‬ ‫عرين‬ ‫صبيح‬ 1249.‫كريدي‬ ‫فرهود‬ ‫صبيح‬ 1251.‫شناوه‬ ‫محمد‬ ‫صبيح‬
 26. 26. 26 1251.‫تويلي‬ ‫محيوي‬ ‫صبيح‬ 1252.‫عبدالصاحب‬ ‫نعمه‬ ‫صبيح‬ 1253.‫عباس‬ ‫هاني‬ ‫صبيح‬ 1254.‫ياسين‬ ‫وناس‬ ‫صبيح‬ 1255.‫داهي‬ ‫حسين‬ ‫صبيحه‬ 1256.‫ذبان‬ ‫دريب‬ ‫صخيري‬ 1257.‫كاظم‬ ‫ابراهيم‬ ‫صدام‬ 1258.‫حنظل‬ ‫جابر‬ ‫صدام‬ 1259.‫محمد‬ ‫جابر‬ ‫صدام‬ 1261.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صدام‬ 1261.‫عبدالعباس‬ ‫جندي‬ ‫صدام‬ 1262.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫صدام‬ 1263.‫عواد‬ ‫جياد‬ ‫صدام‬ 1264.‫عبدالمحسن‬ ‫حاكم‬ ‫صدام‬ 1265.‫خشان‬ ‫حسن‬ ‫صدام‬ 1266.‫وحيد‬ ‫حسن‬ ‫صدام‬ 1267.‫حسون‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1268.‫ذياب‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1269.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1271.‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1271.‫مكمل‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1272.‫موسى‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1273.‫نجم‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ 1274.‫زبيدي‬ ‫حمدان‬ ‫صدام‬ 1275.‫عبد‬ ‫حنتاو‬ ‫صدام‬ 1276.‫ذيا‬ ‫صدام‬‫خنجر‬ ‫ب‬ 1277.‫عمران‬ ‫رحيم‬ ‫صدام‬ 1278.‫خضير‬ ‫رهيف‬ ‫صدام‬ 1279.‫عبدالحسن‬ ‫شاكر‬ ‫صدام‬ 1281.‫سلمان‬ ‫شمران‬ ‫صدام‬ 1281.‫طخاخ‬ ‫شهيد‬ ‫صدام‬ 1282.‫بجاي‬ ‫صيهود‬ ‫صدام‬ 1283.‫كردي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صدام‬ 1284.‫رميح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صدام‬ 1285.‫محمدعلي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صدام‬ 1286.‫داخل‬ ‫عبدزيد‬ ‫صدام‬ 1287.‫عبيد‬ ‫عبدزيد‬ ‫صدام‬ 1288.‫ظاهر‬ ‫عذافه‬ ‫صدام‬ 1289.‫كطفان‬ ‫عريان‬ ‫صدام‬ 1291.‫عباس‬ ‫عليوي‬ ‫صدام‬ 1291.‫كريم‬ ‫فارس‬ ‫صدام‬ 1292.‫مطوه‬ ‫فاهم‬ ‫صدام‬ 1293.‫فيصل‬ ‫فوح‬ ‫صدام‬ 1294.‫جبار‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ 1295.‫حمد‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ 1296.‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ 1297.‫عبيد‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ 1298.‫عيسى‬ ‫كاظم‬ ‫صدام‬ 1299.‫عبدالعباس‬ ‫مالك‬ ‫صدام‬ 1311.‫صاحب‬ ‫محمد‬ ‫صدام‬
 27. 27. 27 1311.‫سلمان‬ ‫مطر‬ ‫صدام‬ 1312.‫شنباره‬ ‫مطر‬ ‫صدام‬ 1313.‫مالط‬ ‫مطرود‬ ‫صدام‬ 1314.‫سلمان‬ ‫مهنا‬ ‫صدام‬ 1315.‫هاشم‬ ‫ناظم‬ ‫صدام‬ 1316.‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫صدام‬ 1317.‫م‬ ‫نخيالن‬ ‫صدام‬‫حمد‬ 1318.‫عباس‬ ‫هاتف‬ ‫صدام‬ 1319.‫حمزه‬ ‫هندي‬ ‫صدام‬ 1311.‫زغيرون‬ ‫يونس‬ ‫صدام‬ 1311.‫فشاخ‬ ‫رياض‬ ‫صفا‬ 1312.‫صكبان‬ ‫انوير‬ ‫صفاء‬ 1313.‫كاظم‬ ‫جابر‬ ‫صفاء‬ 1314.‫ناجي‬ ‫جابر‬ ‫صفاء‬ 1315.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صفاء‬ 1316.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صفاء‬ 1317.‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صفاء‬ 1318.‫مهنا‬ ‫جاسم‬ ‫صفاء‬ 1319.‫جعباز‬ ‫جبر‬ ‫صفاء‬ 1321.‫سوادي‬ ‫جبر‬ ‫صفاء‬ 1321.‫صكبان‬ ‫حجاب‬ ‫صفاء‬ 1322.‫عباده‬ ‫حسين‬ ‫صفاء‬ 1323.‫عبود‬ ‫حسين‬ ‫صفاء‬ 1324.‫خلف‬ ‫حمد‬ ‫صفاء‬ 1325.‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫صفاء‬ 1326.‫عبداالمير‬ ‫رزاق‬ ‫صفاء‬ 1327.‫حسن‬ ‫ظاهر‬ ‫صفاء‬ 1328.‫حربي‬ ‫عباس‬ ‫صفاء‬ 1329.‫حسون‬ ‫عباس‬ ‫صفاء‬ 1331.‫ناهي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صفاء‬ 1331.‫عبدالله‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫صفاء‬ 1332.‫احمد‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صفاء‬ 1333.‫مجهول‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صفاء‬ 1334.‫حسن‬ ‫عدنان‬ ‫صفاء‬ 1335.‫محسن‬ ‫فالح‬ ‫صفاء‬ 1336.‫برهان‬ ‫كاظم‬ ‫صفاء‬ 1337.‫شمخي‬ ‫كاظم‬ ‫صفاء‬ 1338.‫طالب‬ ‫كاظم‬ ‫صفاء‬ 1339.‫طالب‬ ‫كريم‬ ‫صفاء‬ 1341.‫عبد‬ ‫كريم‬ ‫صفاء‬ 1341.‫محمد‬ ‫كريم‬ ‫صفاء‬ 1342.‫منصور‬ ‫كريم‬ ‫صفاء‬ 1343.‫عبدزيد‬ ‫محمد‬ ‫صفاء‬ 1344.‫مزهر‬ ‫محمد‬ ‫صفاء‬ 1345.‫جبار‬ ‫مظهر‬ ‫صفاء‬ 1346.‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صفاء‬ 1347.‫كشاش‬ ‫ناصر‬ ‫صفاء‬ 1348.‫عبدالحسن‬ ‫هادي‬ ‫صفاء‬ 1349.‫الزم‬ ‫فرحان‬ ‫صفاءالدين‬ 1351.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫صكبان‬
 28. 28. 28 1351.‫عريان‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صكبان‬ 1352.‫سلطان‬ ‫كاظم‬ ‫صكبان‬ 1353.‫ديوان‬ ‫خزعل‬ ‫صكر‬ 1354.‫حس‬ ‫رعد‬ ‫صكر‬‫ين‬ 1355.‫خشان‬ ‫مرهج‬ ‫صكر‬ 1356.‫محمد‬ ‫بدع‬ ‫صالح‬ 1357.‫زغير‬ ‫جبار‬ ‫صالح‬ 1358.‫مسير‬ ‫جليل‬ ‫صالح‬ 1359.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫صالح‬ 1361.‫كاظم‬ ‫حاتم‬ ‫صالح‬ 1361.‫ناجي‬ ‫حداوي‬ ‫صالح‬ 1362.‫بطل‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1363.‫جبار‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1364.‫جياد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1365.‫حبيتر‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1366.‫رهيف‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1367.‫زرزور‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1368.‫زغير‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1369.‫سبهان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1371.‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1371.‫شهادي‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1372.‫شهد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1373.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1374.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1375.‫عبدالله‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1376.‫عبدالله‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1377.‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1378.‫عوده‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1379.‫عيال‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1381.‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1381.‫مكصد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1382.‫مهنا‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ 1383.‫ملوح‬ ‫حسين‬ ‫صالح‬ 1384.‫تومان‬ ‫حميد‬ ‫صالح‬ 1385.‫صبر‬ ‫حميد‬ ‫صالح‬ 1386.‫علي‬ ‫حوشان‬ ‫صالح‬ 1387.‫محمد‬ ‫داود‬ ‫صالح‬ 1388.‫خزن‬ ‫رحيم‬ ‫صالح‬ 1389.‫رحيم‬ ‫صالح‬‫عبيدش‬ 1391.‫حرمس‬ ‫سعيد‬ ‫صالح‬ 1391.‫علي‬ ‫سالم‬ ‫صالح‬ 1392.‫عبدالحسين‬ ‫صاحب‬ ‫صالح‬ 1393.‫سكران‬ ‫صبري‬ ‫صالح‬ 1394.‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ 1395.‫وناس‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ 1396.‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صالح‬ 1397.‫عزيز‬ ‫عبدزيد‬ ‫صالح‬ 1398.‫عبيس‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ 1399.‫كاظم‬ ‫عليوي‬ ‫صالح‬ 1411.‫عجه‬ ‫عيسى‬ ‫صالح‬
 29. 29. 29 1411.‫راجي‬ ‫غانم‬ ‫صالح‬ 1412.‫فيصل‬ ‫فوح‬ ‫صالح‬ 1413.‫طويمي‬ ‫فيصل‬ ‫صالح‬ 1414.‫عبدالنبي‬ ‫قابل‬ ‫صالح‬ 1415.‫كدر‬ ‫قنديل‬ ‫صالح‬ 1416.‫دويج‬ ‫كاطع‬ ‫صالح‬ 1417.‫مطر‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ 1418.‫حمد‬ ‫كامل‬ ‫صالح‬ 1419.‫موسى‬ ‫كريم‬ ‫صالح‬ 1411.‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 1411.‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 1412.‫كاظم‬ ‫مدلول‬ ‫صالح‬ 1413.‫شمران‬ ‫مراد‬ ‫صالح‬ 1414.‫مظلوم‬ ‫مرزه‬ ‫صالح‬ 1415.‫مري‬ ‫مكصد‬ ‫صالح‬ 1416.‫ارحيم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1417.‫حسن‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1418.‫حسوني‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1419.‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1421.‫عبدالحسين‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1421.‫مهدي‬ ‫صالح‬‫عبدالساده‬ 1422.‫عبيد‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1423.‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1424.‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1425.‫هادي‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1426.‫يوسف‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ 1427.‫بدر‬ ‫نعمه‬ ‫صالح‬ 1428.‫مهدي‬ ‫نعمه‬ ‫صالح‬ 1429.‫جبار‬ ‫نوري‬ ‫صالح‬ 1431.‫عوده‬ ‫نوري‬ ‫صالح‬ 1431.‫ياسر‬ ‫نوري‬ ‫صالح‬ 1432.‫ضمد‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1433.‫عباس‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1434.‫فيروز‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1435.‫مدلول‬ ‫هادي‬ ‫صالح‬ 1436.‫عبد‬ ‫هبان‬ ‫صالح‬ 1437.‫محمد‬ ‫يحيى‬ ‫صالح‬ 1438.‫بندر‬ ‫اعالن‬ ‫صالل‬ 1439.‫غافل‬ ‫جدوع‬ ‫صالل‬ 1441.‫سعدون‬ ‫حسن‬ ‫صالل‬ 1441.‫اجوان‬ ‫خنيطل‬ ‫صالل‬ 1442.‫غزاي‬ ‫كريدي‬ ‫صالل‬ 1443.‫حمود‬ ‫عبد‬ ‫صلبي‬ 1444.‫منشود‬ ‫كناد‬ ‫صلف‬ 1445.‫كريم‬ ‫ياسر‬ ‫صويح‬ 1446.‫غركان‬ ‫كاطع‬ ‫صياد‬ 1447.‫عجد‬ ‫حاجم‬ ‫صيهود‬ 1448.‫شويطي‬ ‫هميم‬ ‫صيهود‬ 1449.‫دخيل‬ ‫رويس‬ ‫ضابط‬ 1451.‫حسن‬ ‫زياد‬ ‫ضابط‬
 30. 30. 31 1451.‫حمود‬ ‫عبد‬ ‫ضابط‬ 1452.‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫ضاحي‬ 1453.‫شالكه‬ ‫صبيح‬ ‫ضاحي‬ 1454.‫كحار‬ ‫عبدالله‬ ‫ضاحي‬ 1455.‫كاون‬ ‫عراك‬ ‫ضاحي‬ 1456.‫عبود‬ ‫مشيد‬ ‫ضاحي‬ 1457.‫كاظم‬ ‫عبيد‬ ‫ضاري‬ 1458.‫ظاهر‬ ‫كرمول‬ ‫ضاري‬ 1459.‫عبود‬ ‫مهدي‬ ‫ضافر‬ 1461.‫عبدالجليل‬ ‫ياسر‬ ‫ضافر‬ 1461.‫جاسور‬ ‫فتنان‬ ‫ضامد‬ 1462.‫غشاوي‬ ‫موجد‬ ‫ضامد‬ 1463.‫عجرش‬ ‫حسين‬ ‫ضايف‬ 1464.‫سلمان‬ ‫صاحب‬ ‫ضايف‬ 1465.‫اشيرم‬ ‫مطير‬ ‫ضايف‬ 1466.‫سلمان‬ ‫حسن‬ ‫ضرغام‬ 1467.‫جاري‬ ‫حسين‬ ‫ضرغام‬ 1468.‫علي‬ ‫حسين‬ ‫ضرغام‬ 1469.‫عبدا‬ ‫راسم‬ ‫ضرغام‬‫المير‬ 1471.‫حسين‬ ‫رباط‬ ‫ضرغام‬ 1471.‫جدعان‬ ‫سامي‬ ‫ضرغام‬ 1472.‫كامل‬ ‫كاظم‬ ‫ضرغام‬ 1473.‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫ضرغام‬ 1474.‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫ضرغام‬ 1475.‫عناد‬ ‫عيد‬ ‫ضعيف‬ 1476.‫محمد‬ ‫انيس‬ ‫ضياء‬ 1477.‫عليوي‬ ‫جليل‬ ‫ضياء‬ 1478.‫حجي‬ ‫حسن‬ ‫ضياء‬ 1479.‫عباس‬ ‫حسوني‬ ‫ضياء‬ 1481.‫بلبول‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1481.‫جبر‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1482.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1483.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1484.‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1485.‫علي‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1486.‫علي‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1487.‫فاضل‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ 1488.‫ثقال‬ ‫حمزه‬ ‫ضياء‬ 1489.‫سعيد‬ ‫حمزه‬ ‫ضياء‬ 1491.‫كاظم‬ ‫حمزه‬ ‫ضياء‬ 1491.‫سلمان‬ ‫حميد‬ ‫ضياء‬ 1492.‫عباس‬ ‫خيري‬ ‫ضياء‬ 1493.‫حسن‬ ‫دخليس‬ ‫ضياء‬ 1494.‫مدلول‬ ‫رحيم‬ ‫ضياء‬ 1495.‫جبار‬ ‫رزاق‬ ‫ضياء‬ 1496.‫عكموش‬ ‫زغل‬ ‫ضياء‬ 1497.‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫ضياء‬ 1498.‫خليف‬ ‫سلمان‬ ‫ضياء‬ 1499.‫غازي‬ ‫شهيد‬ ‫ضياء‬ 1511.‫علي‬ ‫صافي‬ ‫ضياء‬
 31. 31. 31 1511.‫خضير‬ ‫طارش‬ ‫ضياء‬ 1512.‫جبار‬ ‫عايد‬ ‫ضياء‬ 1513.‫حيذور‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ 1514.‫عبد‬ ‫عبدالزهره‬ ‫ضياء‬ 1515.‫لفته‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫ضياء‬ 1516.‫احمد‬ ‫عبدالكريم‬ ‫ضياء‬ 1517.‫عليوي‬ ‫عبدالكريم‬ ‫ضياء‬ 1518.‫جابر‬ ‫عبيد‬ ‫ضياء‬ 1519.‫حسين‬ ‫عبيد‬ ‫ضياء‬ 1511.‫حمزه‬ ‫عذاب‬ ‫ضياء‬ 1511.‫عبود‬ ‫عطيه‬ ‫ضياء‬ 1512.‫صيوان‬ ‫عالوي‬ ‫ضياء‬ 1513.‫طالب‬ ‫علي‬ ‫ضياء‬ 1514.‫مجلي‬ ‫فزاع‬ ‫ضياء‬ 1515.‫فليح‬ ‫كاظم‬ ‫ضياء‬ 1516.‫اليج‬ ‫كاظم‬ ‫ضياء‬ 1517.‫لفته‬ ‫كامل‬ ‫ضياء‬ 1518.‫جابر‬ ‫كريم‬ ‫ضياء‬ 1519.‫حسن‬ ‫لطيف‬ ‫ضياء‬ 1521.‫راهي‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ 1521.‫طاهر‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ 1522.‫عيدالله‬ ‫مهودي‬ ‫ضياء‬ 1523.‫هادي‬ ‫نوري‬ ‫ضياء‬ 1524.‫جواد‬ ‫هادي‬ ‫ضياء‬ 1525.‫داود‬ ‫هاشم‬ ‫ضياء‬ 1526.‫جواد‬ ‫يوسف‬ ‫ضياء‬ 1527.‫بالسم‬ ‫تعبان‬ ‫ضيدان‬ 1528.‫حبيب‬ ‫جابر‬ ‫طارش‬ 1529.‫شاوش‬ ‫جساب‬ ‫طارش‬ 1531.‫حبل‬ ‫عطروز‬ ‫طارش‬ 1531.‫عبد‬ ‫عطيه‬ ‫طارش‬ 1532.‫لفته‬ ‫محرج‬ ‫طارش‬ 1533.‫حسين‬ ‫اقبال‬ ‫طارق‬ 1534.‫عبد‬ ‫حسن‬ ‫طارق‬ 1535.‫كاظم‬ ‫داخل‬ ‫طارق‬ 1536.‫حبيب‬ ‫عباس‬ ‫طارق‬ 1537.‫عبدالكاظم‬ ‫عبدالحسن‬ ‫طارق‬ 1538.‫كاطع‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫طارق‬ 1539.‫جياد‬ ‫عزيز‬ ‫طارق‬ 1541.‫عباس‬ ‫عزيز‬ ‫طارق‬ 1541.‫عبد‬ ‫عزيز‬ ‫طارق‬ 1542.‫محمد‬ ‫فيصل‬ ‫طارق‬ 1543.‫طاهر‬ ‫قاسم‬ ‫طارق‬ 1544.‫عبدالحسين‬ ‫كاظم‬ ‫طارق‬ 1545.‫عبدالكاظم‬ ‫محمود‬ ‫طارق‬ 1546.‫حنون‬ ‫مديح‬ ‫طارق‬ 1547.‫كريم‬ ‫مهدي‬ ‫طارق‬ 1548.‫جحالي‬ ‫ابراهيم‬ ‫طالب‬ 1549.‫طالب‬‫عبدالحسن‬ ‫ارحيم‬ 1551.‫خنزير‬ ‫جاسم‬ ‫طالب‬
 32. 32. 32 1551.‫بدر‬ ‫جايش‬ ‫طالب‬ 1552.‫جياد‬ ‫حبيب‬ ‫طالب‬ 1553.‫خطار‬ ‫حسن‬ ‫طالب‬ 1554.‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫طالب‬ 1555.‫حمادي‬ ‫حسين‬ ‫طالب‬ 1556.‫ساجت‬ ‫حسين‬ ‫طالب‬ 1557.‫جاسم‬ ‫حمد‬ ‫طالب‬ 1558.‫مفتاح‬ ‫حمزه‬ ‫طالب‬ 1559.‫مظلوم‬ ‫حنون‬ ‫طالب‬ 1561.‫عبيس‬ ‫خضير‬ ‫طالب‬ 1561.‫حسين‬ ‫دايخ‬ ‫طالب‬ 1562.‫حسين‬ ‫راهي‬ ‫طالب‬ 1563.‫عجيل‬ ‫رحيم‬ ‫طالب‬ 1564.‫غافل‬ ‫رحيم‬ ‫طالب‬ 1565.‫عواد‬ ‫رزاق‬ ‫طالب‬ 1566.‫كنفذ‬ ‫سرحان‬ ‫طالب‬ 1567.‫عاجل‬ ‫شالكه‬ ‫طالب‬ 1568.‫عبدالزهره‬ ‫صاحب‬ ‫طالب‬ 1569.‫ابوالحاجه‬ ‫صكبان‬ ‫طالب‬ 1571.‫جوده‬ ‫عبد‬ ‫طالب‬ 1571.‫حمود‬ ‫عبد‬ ‫طالب‬ 1572.‫سياب‬ ‫عبد‬ ‫طالب‬ 1573.‫عبدالله‬ ‫عبدالجليل‬ ‫طالب‬ 1574.‫حسن‬ ‫عبدالجواد‬ ‫طالب‬ 1575.‫خلف‬ ‫عبدالساده‬ ‫طالب‬ 1576.‫عايف‬ ‫عسكر‬ ‫طالب‬ 1577.‫صياح‬ ‫عطشان‬ ‫طالب‬ 1578.‫عزال‬ ‫عطيه‬ ‫طالب‬ 1579.‫حسين‬ ‫علي‬ ‫طالب‬ 1581.‫غايب‬ ‫عناد‬ ‫طالب‬ 1581.‫طالب‬‫وداي‬ ‫عويز‬ 1582.‫كاظم‬ ‫عيال‬ ‫طالب‬ 1583.‫عبدالعباس‬ ‫فاهم‬ ‫طالب‬ 1584.‫ياسر‬ ‫فرحان‬ ‫طالب‬ 1585.‫حسين‬ ‫فريج‬ ‫طالب‬ 1586.‫مغير‬ ‫قيس‬ ‫طالب‬ 1587.‫جاسم‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ 1588.‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ 1589.‫صبيحي‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ 1591.‫مزبان‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ 1591.‫شالب‬ ‫كريم‬ ‫طالب‬ 1592.‫عباس‬ ‫كريم‬ ‫طالب‬ 1593.‫عبيد‬ ‫كليل‬ ‫طالب‬ 1594.‫هليل‬ ‫مدلول‬ ‫طالب‬ 1595.‫كحط‬ ‫مذنوب‬ ‫طالب‬ 1596.‫اليج‬ ‫مرزوك‬ ‫طالب‬ 1597.‫فنطيل‬ ‫مسير‬ ‫طالب‬ 1598.‫عنيد‬ ‫مصران‬ ‫طالب‬ 1599.‫عرك‬ ‫معيف‬ ‫طالب‬ 1611.‫ولي‬ ‫مفتن‬ ‫طالب‬
 33. 33. 33 1611.‫عوج‬ ‫هادي‬ ‫طالب‬ 1612.‫علوان‬ ‫هويل‬ ‫طالب‬ 1613.‫حمزه‬ ‫وناس‬ ‫طالب‬ 1614.‫مهاوش‬ ‫بناي‬ ‫طاهر‬ 1615.‫فحل‬ ‫جازي‬ ‫طاهر‬ 1616.‫حسين‬ ‫جبر‬ ‫طاهر‬ 1617.‫طويرش‬ ‫جدوع‬ ‫طاهر‬ 1618.‫خضير‬ ‫رهيف‬ ‫طاهر‬ 1619.‫كشاش‬ ‫سعيد‬ ‫طاهر‬ 1611.‫جبير‬ ‫عاجل‬ ‫طاهر‬ 1611.‫عجمي‬ ‫عبدالنبي‬ ‫طاهر‬ 1612.‫محمد‬ ‫عبيس‬ ‫طاهر‬ 1613.‫اب‬ ‫عيسئ‬ ‫طاهر‬‫والدود‬ 1614.‫محمد‬ ‫فرحان‬ ‫طاهر‬ 1615.‫سعيد‬ ‫كاظم‬ ‫طاهر‬ 1616.‫جابر‬ ‫مسلم‬ ‫طاهر‬ 1617.‫بريهي‬ ‫ناظم‬ ‫طاهر‬ 1618.‫خراطه‬ ‫هاتف‬ ‫طاهر‬ 1619.‫لفته‬ ‫هادي‬ ‫طاهر‬ 1621.‫جواد‬ ‫حاتم‬ ‫طائي‬ 1621.‫خليف‬ ‫دحام‬ ‫طراد‬ 1622.‫مهدي‬ ‫رباح‬ ‫طشاش‬ 1623.‫جوده‬ ‫عطيه‬ ‫طشرار‬ 1624.‫شكبان‬ ‫حسن‬ ‫طعمه‬ 1625.‫تايه‬ ‫عبداالمير‬ ‫طعمه‬ 1626.‫فالح‬ ‫غازي‬ ‫طعين‬ 1627.‫وناس‬ ‫عبدالساده‬ ‫طفار‬ 1628.‫كحط‬ ‫عباس‬ ‫طالل‬ 1629.‫سوادي‬ ‫عجل‬ ‫طالل‬ 1631.‫مهلهل‬ ‫عطيه‬ ‫طالل‬ 1631.‫سفاح‬ ‫شداد‬ ‫طماش‬ 1632.‫جعفر‬ ‫عبدالرب‬ ‫طه‬ 1633.‫ثعيب‬ ‫فرحان‬ ‫طه‬ 1634.‫اسماعيل‬ ‫محمد‬ ‫طه‬ 1635.‫عباس‬ ‫مهنا‬ ‫طه‬ 1636.‫خلواصي‬ ‫هاشم‬ ‫طه‬ 1637.‫هادي‬ ‫جليل‬ ‫ظافر‬ 1638.‫عبدالساده‬ ‫حاكم‬ ‫ظافر‬ 1639.‫سمح‬ ‫شاني‬ ‫ظافر‬ 1641.‫علوان‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫ظافر‬ 1641.‫راجح‬ ‫كاظم‬ ‫ظافر‬ 1642.‫علي‬ ‫محسن‬ ‫ظافر‬ 1643.‫عنون‬ ‫مهدي‬ ‫ظافر‬ 1644.‫حمزه‬ ‫هادي‬ ‫ظافر‬ 1645.‫هر‬ ‫ظافر‬‫فرحان‬ ‫ويت‬ 1646.‫عباس‬ ‫يحيى‬ ‫ظافر‬ 1647.‫يوسف‬ ‫اصخوي‬ ‫ظاهر‬ 1648.‫غريب‬ ‫اكريم‬ ‫ظاهر‬ 1649.‫جبر‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ 1651.‫حسين‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬
 34. 34. 34 1651.‫حسين‬ ‫حسن‬ ‫ظاهر‬ 1652.‫جبار‬ ‫حسين‬ ‫ظاهر‬ 1653.‫جبر‬ ‫عايد‬ ‫ظاهر‬ 1654.‫عبيد‬ ‫كريم‬ ‫ظاهر‬ 1655.‫زغير‬ ‫كواش‬ ‫ظاهر‬ 1656.‫جبر‬ ‫لواح‬ ‫ظاهر‬ 1657.‫عبدزيد‬ ‫مالك‬ ‫ظاهر‬ 1658.‫علي‬ ‫محيسن‬ ‫ظاهر‬ 1659.‫حسن‬ ‫وحيد‬ ‫ظاهر‬ 1661.‫شنافي‬ ‫جابر‬ ‫عاجل‬ 1661.‫عطيه‬ ‫غياض‬ ‫عاجل‬ 1662.‫سلطان‬ ‫كريم‬ ‫عاجل‬ 1663.‫جبار‬ ‫كطران‬ ‫عاجل‬ 1664.‫اكليكل‬ ‫ابراهيم‬ ‫عاد‬ 1665.‫عطيوي‬ ‫عبار‬ ‫عاد‬ 1666.‫حسون‬ ‫ابورويس‬ ‫عادل‬ 1667.‫سلمان‬ ‫امانه‬ ‫عادل‬ 1668.‫عبدالله‬ ‫بردي‬ ‫عادل‬ 1669.‫كعيد‬ ‫برهان‬ ‫عادل‬ 1671.‫عبدالله‬ ‫تقي‬ ‫عادل‬ 1671.‫عراك‬ ‫ثجيل‬ ‫عادل‬ 1672.‫عبدالحسين‬ ‫جابر‬ ‫عادل‬ 1673.‫مشكور‬ ‫جابر‬ ‫عادل‬ 1674.‫عبيد‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ 1675.‫محسن‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ 1676.‫شعالن‬ ‫جندي‬ ‫عادل‬ 1677.‫عبدالله‬ ‫جندي‬ ‫عادل‬ 1678.‫رحم‬ ‫جواد‬ ‫عادل‬ 1679.‫كاظم‬ ‫جواد‬ ‫عادل‬ 1681.‫كزار‬ ‫جوده‬ ‫عادل‬ 1681.‫ابراهيم‬ ‫حاكم‬ ‫عادل‬ 1682.‫مطر‬ ‫حاكم‬ ‫عادل‬ 1683.‫علي‬ ‫حسن‬ ‫عادل‬ 1684.‫شاطي‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1685.‫صبار‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1686.‫ظاهر‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1687.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1688.‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1689.‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1691.‫مواش‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1691.‫نصيف‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ 1692.‫عميشي‬ ‫حطحوط‬ ‫عادل‬ 1693.‫عبد‬ ‫حليم‬ ‫عادل‬ 1694.‫معضد‬ ‫حمادي‬ ‫عادل‬ 1695.‫جميل‬ ‫حمزه‬ ‫عادل‬ 1696.‫عبد‬ ‫حمزه‬ ‫عادل‬ 1697.‫عبد‬ ‫حمزه‬ ‫عادل‬ 1698.‫عباده‬ ‫حميد‬ ‫عادل‬ 1699.‫محمد‬ ‫حميزه‬ ‫عادل‬ 1711.‫عبيد‬ ‫خريس‬ ‫عادل‬
 35. 35. 35 1711.‫علي‬ ‫خيري‬ ‫عادل‬ 1712.‫جرد‬ ‫داخل‬ ‫عادل‬ 1713.‫جابر‬ ‫درويش‬ ‫عادل‬ 1714.‫غاوي‬ ‫دشوي‬ ‫عادل‬ 1715.‫حسين‬ ‫ذياب‬ ‫عادل‬ 1716.‫جاهل‬ ‫راهي‬ ‫عادل‬ 1717.‫خنجر‬ ‫راهي‬ ‫عادل‬ 1718.‫ذياب‬ ‫رحمن‬ ‫عادل‬ 1719.‫حسن‬ ‫رحيم‬ ‫عادل‬ 1711.‫خشان‬ ‫رحيم‬ ‫عادل‬ 1711.‫ليطه‬ ‫رحيم‬ ‫عادل‬ 1712.‫عزوز‬ ‫رزاق‬ ‫عادل‬ 1713.‫حسن‬ ‫رضا‬ ‫عادل‬ 1714.‫كاظم‬ ‫رضا‬ ‫عادل‬ 1715.‫هيجل‬ ‫رفش‬ ‫عادل‬ 1716.‫كطن‬ ‫ساجت‬ ‫عادل‬ 1717.‫سمير‬ ‫شاكر‬ ‫عادل‬ 1718.‫شاهين‬ ‫شاكر‬ ‫عادل‬ 1719.‫مجيد‬ ‫شاكر‬ ‫عادل‬ 1721.‫ذياب‬ ‫شدهان‬ ‫عادل‬ 1721.‫حمزه‬ ‫صاحب‬ ‫عادل‬ 1722.‫غافل‬ ‫صبيح‬ ‫عادل‬ 1723.‫حسون‬ ‫صكر‬ ‫عادل‬ 1724.‫وداعه‬ ‫صالل‬ ‫عادل‬ 1725.‫جاسم‬ ‫ظاهر‬ ‫عادل‬ 1726.‫علي‬ ‫ظاهر‬ ‫عادل‬ 1727.‫عبدالساده‬ ‫عباس‬ ‫عادل‬ 1728.‫عليوي‬ ‫عبد‬ ‫عادل‬ 1729.‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عادل‬ 1731.‫بخيت‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬ 1731.‫هاني‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬ 1732.‫ونان‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬ 1733.‫حسان‬ ‫عبدالضا‬ ‫عادل‬ 1734.‫حميد‬ ‫عبدالهادي‬ ‫عادل‬ 1735.‫نومان‬ ‫عبدالهادي‬ ‫عادل‬ 1736.‫مزهر‬ ‫عبدزيد‬ ‫عادل‬ 1737.‫هادي‬ ‫عبدعلي‬ ‫عادل‬ 1738.‫حمادي‬ ‫عبعب‬ ‫عادل‬ 1739.‫عبدعلي‬ ‫عبود‬ ‫عادل‬ 1741.‫عبدالرضا‬ ‫عذافه‬ ‫عادل‬ 1741.‫طعين‬ ‫عزيز‬ ‫عادل‬ 1742.‫كطيمي‬ ‫عزيز‬ ‫عادل‬ 1743.‫حسين‬ ‫عطيه‬ ‫عادل‬ 1744.‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ 1745.‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ 1746.‫عبيس‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ 1747.‫مرجان‬ ‫عليوي‬ ‫عادل‬ 1748.‫راضي‬ ‫عوده‬ ‫عادل‬ 1749.‫كاظم‬ ‫عوده‬ ‫عادل‬ 1751.‫شناوه‬ ‫عويد‬ ‫عادل‬
 36. 36. 36 1751.‫واوي‬ ‫غالي‬ ‫عادل‬ 1752.‫جاسم‬ ‫غانم‬ ‫عادل‬ 1753.‫عجه‬ ‫فاضل‬ ‫عادل‬ 1754.‫حمزه‬ ‫فليح‬ ‫عادل‬ 1755.‫هدوان‬ ‫فيصل‬ ‫عادل‬ 1756.‫فارس‬ ‫قاسم‬ ‫عادل‬ 1757.‫جاهل‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ 1758.‫جبر‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ 1759.‫اليج‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ 1761.‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ 1761.‫مراد‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ 1762.‫رضا‬ ‫كامل‬ ‫عادل‬ 1763.‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫عادل‬ 1764.‫حمود‬ ‫كريم‬ ‫عادل‬ 1765.‫حيرو‬ ‫كريم‬ ‫عادل‬ 1766.‫حسين‬ ‫كزار‬ ‫عادل‬ 1767.‫عبود‬ ‫كوكز‬ ‫عادل‬ 1768.‫مزهر‬ ‫لفته‬ ‫عادل‬ 1769.‫جاسم‬ ‫مالك‬ ‫عادل‬ 1771.‫عبدالله‬ ‫محسن‬ ‫عادل‬ 1771.‫كاظم‬ ‫محسن‬ ‫عادل‬ 1772.‫صاحب‬ ‫محمد‬ ‫عادل‬ 1773.‫صبر‬ ‫محمد‬ ‫عادل‬ 1774.‫جاسم‬ ‫محيسن‬ ‫عادل‬ 1775.‫عبيد‬ ‫مديح‬ ‫عادل‬ 1776.‫حسين‬ ‫مطر‬ ‫عادل‬ 1777.‫حسين‬ ‫معين‬ ‫عادل‬ 1778.‫مبارك‬ ‫منصور‬ ‫عادل‬ 1779.‫عطيه‬ ‫ناجح‬ ‫عادل‬ 1781.‫حميد‬ ‫ناظم‬ ‫عادل‬ 1781.‫رحمن‬ ‫نجيب‬ ‫عادل‬ 1782.‫تركي‬ ‫نعيم‬ ‫عادل‬ 1783.‫نعمه‬ ‫نور‬ ‫عادل‬ 1784.‫حسن‬ ‫هادي‬ ‫عادل‬ 1785.‫محرج‬ ‫ولي‬ ‫عادل‬ 1786.‫كنيوي‬ ‫يوسف‬ ‫عادل‬ 1787.‫سليمان‬ ‫حسن‬ ‫عارف‬ 1788.‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫عارف‬ 1789.‫شعالن‬ ‫غالي‬ ‫عارف‬ 1791.‫حسن‬ ‫فضل‬ ‫عارف‬ 1791.‫فريد‬ ‫كشاش‬ ‫عارف‬ 1792.‫عا‬‫علي‬ ‫مجبل‬ ‫رف‬ 1793.‫سعار‬ ‫جندي‬ ‫عاشور‬ 1794.‫جبر‬ ‫دايخ‬ ‫عاشور‬ 1795.‫حسان‬ ‫كريم‬ ‫عاشور‬ 1796.‫دبانه‬ ‫نذير‬ ‫عاشور‬ 1797.‫جاسم‬ ‫نعيم‬ ‫عالي‬ 1798.‫صبح‬ ‫ابراهيم‬ ‫عامر‬ 1799.‫هاشم‬ ‫ابراهيم‬ ‫عامر‬ 1811.‫كاظم‬ ‫ادريس‬ ‫عامر‬
 37. 37. 37 1811.‫عطيه‬ ‫بردان‬ ‫عامر‬ 1812.‫حسون‬ ‫بنيد‬ ‫عامر‬ 1813.‫جابر‬ ‫تركي‬ ‫عامر‬ 1814.‫ابوالحاجه‬ ‫جابر‬ ‫عامر‬ 1815.‫احميد‬ ‫جابر‬ ‫عامر‬ 1816.‫عذيب‬ ‫جابر‬ ‫عامر‬ 1817.‫محمد‬ ‫جابر‬ ‫عامر‬ 1818.‫عا‬‫فليح‬ ‫جادر‬ ‫مر‬ 1819.‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫عامر‬ 1811.‫كواد‬ ‫جاسم‬ ‫عامر‬ 1811.‫وناس‬ ‫جامل‬ ‫عامر‬ 1812.‫طاهر‬ ‫جبار‬ ‫عامر‬ 1813.‫عليوي‬ ‫جبار‬ ‫عامر‬ 1814.‫غاوي‬ ‫جبار‬ ‫عامر‬ 1815.‫جويس‬ ‫جبر‬ ‫عامر‬ 1816.‫عبيد‬ ‫جبير‬ ‫عامر‬ 1817.‫دواي‬ ‫جدعان‬ ‫عامر‬ 1818.‫حمزه‬ ‫جفات‬ ‫عامر‬ 1819.‫حاكم‬ ‫جالب‬ ‫عامر‬ 1821.‫حسين‬ ‫جميل‬ ‫عامر‬ 1821.‫اليذ‬ ‫جميل‬ ‫عامر‬ 1822.‫زياد‬ ‫جنديل‬ ‫عامر‬ 1823.‫حمود‬ ‫حاكم‬ ‫عامر‬ 1824.‫جالب‬ ‫حربي‬ ‫عامر‬ 1825.‫ع‬‫هاشم‬ ‫حسان‬ ‫امر‬ 1826.‫دوحي‬ ‫حسين‬ ‫عامر‬ 1827.‫كركش‬ ‫حسين‬ ‫عامر‬ 1828.‫ابوديه‬ ‫حصموت‬ ‫عامر‬ 1829.‫عميشي‬ ‫حطحوط‬ ‫عامر‬ 1831.‫صبيح‬ ‫حمزه‬ ‫عامر‬ 1831.‫عبدالرضا‬ ‫حمزه‬ ‫عامر‬ 1832.‫ناشي‬ ‫حنيور‬ ‫عامر‬ 1833.‫هادي‬ ‫خالد‬ ‫عامر‬ 1834.‫عبدنور‬ ‫دلي‬ ‫عامر‬ 1835.‫محسن‬ ‫ذياب‬ ‫عامر‬ 1836.‫محمد‬ ‫راجي‬ ‫عامر‬ 1837.‫خفيف‬ ‫راضي‬ ‫عامر‬ 1838.‫حسن‬ ‫رحيم‬ ‫عامر‬ 1839.‫عنيد‬ ‫رحيم‬ ‫عامر‬ 1841.‫حسون‬ ‫ساجت‬ ‫عامر‬ 1841.‫سا‬ ‫عامر‬‫شدود‬ ‫لم‬ 1842.‫جابر‬ ‫سعد‬ ‫عامر‬ 1843.‫مهوس‬ ‫سالم‬ ‫عامر‬ 1844.‫جبار‬ ‫سليم‬ ‫عامر‬ 1845.‫جوده‬ ‫سوادي‬ ‫عامر‬ 1846.‫ليلو‬ ‫سوادي‬ ‫عامر‬ 1847.‫سمير‬ ‫شخير‬ ‫عامر‬ 1848.‫كسار‬ ‫شروم‬ ‫عامر‬ 1849.‫مهدي‬ ‫شمران‬ ‫عامر‬ 1851.‫كاظم‬ ‫شناك‬ ‫عامر‬
 38. 38. 38 1851.‫فاضل‬ ‫شوين‬ ‫عامر‬ 1852.‫وناس‬ ‫صاحب‬ ‫عامر‬ 1853.‫عباس‬ ‫صبيح‬ ‫عامر‬ 1854.‫جبر‬ ‫طالب‬ ‫عامر‬ 1855.‫حسين‬ ‫طعمه‬ ‫عامر‬ 1856.‫شاكر‬ ‫ظاهر‬ ‫عامر‬ 1857.‫لفته‬ ‫عاشور‬ ‫عامر‬ 1858.‫ع‬ ‫عامر‬‫عارض‬ ‫باس‬ 1859.‫عكله‬ ‫عباس‬ ‫عامر‬ 1861.‫نجم‬ ‫عبد‬ ‫عامر‬ 1861.‫بلبول‬ ‫عبداالمير‬ ‫عامر‬ 1862.‫عبود‬ ‫عبداالمير‬ ‫عامر‬ 1863.‫عبدالحسين‬ ‫عبداالئمه‬ ‫عامر‬ 1864.‫حسين‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عامر‬ 1865.‫ناصر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عامر‬ 1866.‫عبدالحسن‬ ‫عبدالساده‬ ‫عامر‬ 1867.‫لفته‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫عامر‬ 1868.‫موله‬ ‫عبدزيد‬ ‫عامر‬ 1869.‫عليوي‬ ‫عبيد‬ ‫عامر‬ 1871.‫حميد‬ ‫عزيز‬ ‫عامر‬ 1871.‫طرير‬ ‫علوان‬ ‫عامر‬ 1872.‫عامر‬‫عمران‬ ‫علوان‬ 1873.‫رزاق‬ ‫علي‬ ‫عامر‬ 1874.‫عريف‬ ‫علي‬ ‫عامر‬ 1875.‫طالب‬ ‫عناد‬ ‫عامر‬ 1876.‫ثاني‬ ‫عويد‬ ‫عامر‬ 1877.‫مشحوت‬ ‫عيسى‬ ‫عامر‬ 1878.‫محسن‬ ‫غازي‬ ‫عامر‬ 1879.‫عبد‬ ‫غالي‬ ‫عامر‬ 1881.‫جبير‬ ‫فاخر‬ ‫عامر‬ 1881.‫كنوش‬ ‫فخري‬ ‫عامر‬ 1882.‫غاوي‬ ‫فرحان‬ ‫عامر‬ 1883.‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫عامر‬ 1884.‫سوادي‬ ‫كاظم‬ ‫عامر‬ 1885.‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫عامر‬ 1886.‫هاون‬ ‫كاظم‬ ‫عامر‬ 1887.‫جالب‬ ‫كامل‬ ‫عامر‬ 1888.‫شنيور‬ ‫كريم‬ ‫عامر‬ 1889.‫عامر‬‫لفته‬ ‫كريم‬ 1891.‫محمد‬ ‫كريم‬ ‫عامر‬ 1891.‫منو‬ ‫كريم‬ ‫عامر‬ 1892.‫عبد‬ ‫كوه‬ ‫عامر‬ 1893.‫كاظم‬ ‫كيوش‬ ‫عامر‬ 1894.‫حمادي‬ ‫لطيف‬ ‫عامر‬ 1895.‫جابر‬ ‫مالك‬ ‫عامر‬ 1896.‫فالح‬ ‫مالك‬ ‫عامر‬ 1897.‫كريم‬ ‫مانع‬ ‫عامر‬ 1898.‫حسن‬ ‫محسن‬ ‫عامر‬ 1899.‫رشيد‬ ‫محمد‬ ‫عامر‬ 1911.‫ضايف‬ ‫محمد‬ ‫عامر‬
 39. 39. 39 1911.‫مشكور‬ ‫محمود‬ ‫عامر‬ 1912.‫رخيص‬ ‫مسير‬ ‫عامر‬ 1913.‫وحيد‬ ‫موحان‬ ‫عامر‬ 1914.‫عيدان‬ ‫موسى‬ ‫عامر‬ 1915.‫خفر‬ ‫ناظم‬ ‫عامر‬ 1916.‫عامر‬‫شايع‬ ‫ناظم‬ 1917.‫جاسم‬ ‫نصيف‬ ‫عامر‬ 1918.‫نايل‬ ‫نعمه‬ ‫عامر‬ 1919.‫عليوي‬ ‫نعيم‬ ‫عامر‬ 1911.‫رومي‬ ‫نمير‬ ‫عامر‬ 1911.‫عبد‬ ‫هاشم‬ ‫عامر‬ 1912.‫لزام‬ ‫هربود‬ ‫عامر‬ 1913.‫جبار‬ ‫هالل‬ ‫عامر‬ 1914.‫عوده‬ ‫وفر‬ ‫عامر‬ 1915.‫امدير‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ 1916.‫عباس‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ 1917.‫كاظم‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ 1918.‫لفته‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ 1919.‫تولي‬ ‫ياسين‬ ‫عامر‬ 1921.‫حروبي‬ ‫ياسين‬ ‫عامر‬ 1921.‫عبد‬ ‫يوسف‬ ‫عامر‬ 1922.‫هربود‬ ‫بدر‬ ‫عايد‬ 1923.‫عاي‬‫عبيس‬ ‫جابر‬ ‫د‬ 1924.‫لفته‬ ‫جابر‬ ‫عايد‬ 1925.‫حنون‬ ‫جبر‬ ‫عايد‬ 1926.‫عبيدج‬ ‫جفات‬ ‫عايد‬ 1927.‫كهو‬ ‫جفات‬ ‫عايد‬ 1928.‫جبار‬ ‫جميل‬ ‫عايد‬ 1929.‫جياد‬ ‫جواد‬ ‫عايد‬ 1931.‫ناصر‬ ‫حاكم‬ ‫عايد‬ 1931.‫جواد‬ ‫حبيب‬ ‫عايد‬ 1932.‫جادر‬ ‫حسن‬ ‫عايد‬ 1933.‫عرين‬ ‫حسن‬ ‫عايد‬ 1934.‫عبدالله‬ ‫حسين‬ ‫عايد‬ 1935.‫عبيد‬ ‫حسين‬ ‫عايد‬ 1936.‫كاظم‬ ‫حسين‬ ‫عايد‬ 1937.‫سلمان‬ ‫حمزه‬ ‫عايد‬ 1938.‫سلمان‬ ‫حمزه‬ ‫عايد‬ 1939.‫عزال‬ ‫حمزه‬ ‫عايد‬ 1941.‫عا‬‫عطيه‬ ‫حمزه‬ ‫يد‬ 1941.‫غازي‬ ‫حمود‬ ‫عايد‬ 1942.‫بديوي‬ ‫حميد‬ ‫عايد‬ 1943.‫سطاي‬ ‫حنن‬ ‫عايد‬ 1944.‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫عايد‬ 1945.‫عبد‬ ‫ساهي‬ ‫عايد‬ 1946.‫عبد‬ ‫سلمان‬ ‫عايد‬ 1947.‫ناهي‬ ‫سلمان‬ ‫عايد‬ 1948.‫سلول‬ ‫شاكر‬ ‫عايد‬ 1949.‫مشتت‬ ‫شخيط‬ ‫عايد‬ 1951.‫مراد‬ ‫شمران‬ ‫عايد‬

×