Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

البصرة 2

270,521 views

Published on

محافظة البصرة

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

البصرة 2

 1. 1. 1| P a g e ‫ناصر‬ ‫حافظ‬ ‫ستار‬ ‫عبيد‬ ‫حمزه‬ ‫ستار‬ ‫حبيب‬ ‫خلف‬ ‫ستار‬ ‫لفته‬ ‫خلف‬ ‫ستار‬ ‫رمضان‬ ‫خميس‬ ‫ستار‬ ‫شالل‬ ‫دراج‬ ‫ستار‬ ‫حميد‬ ‫رحيم‬ ‫ستار‬ ‫شذر‬ ‫رزاق‬ ‫ستار‬ ‫عبيد‬ ‫سلمان‬ ‫ستار‬ ‫حسين‬ ‫شريف‬ ‫ستار‬ ‫كاظم‬ ‫شنين‬ ‫ستار‬ ‫مزعل‬ ‫شياع‬ ‫ستار‬ ‫زباري‬ ‫ضاري‬ ‫ستار‬ ‫هاني‬ ‫طاهر‬ ‫ستار‬ ‫جليف‬ ‫طويع‬ ‫ستار‬ ‫حاتم‬ ‫عبدالجبار‬ ‫ستار‬ ‫عبدالج‬ ‫ستار‬‫خلف‬ ‫بار‬ ‫عذافه‬ ‫عبدالجبار‬ ‫ستار‬ ‫عبدعلي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫ستار‬ ‫جبر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ستار‬ ‫ميدان‬ ‫عبدالرضا‬ ‫ستار‬ ‫درويش‬ ‫فارس‬ ‫ستار‬ ‫عبدالسيد‬ ‫كطافه‬ ‫ستار‬ ‫وادي‬ ‫كومه‬ ‫ستار‬ ‫ماجد‬ ‫مطر‬ ‫ستار‬ ‫فالح‬ ‫منديل‬ ‫ستار‬ ‫جواد‬ ‫احمد‬ ‫سجاد‬ ‫فالح‬ ‫تحقيق‬ ‫سجاد‬ ‫سالم‬ ‫جابر‬ ‫سجاد‬ ‫جعفر‬ ‫جاسم‬ ‫سجاد‬ ‫علي‬ ‫جليل‬ ‫سجاد‬ ‫حس‬ ‫حسن‬ ‫سجاد‬‫ون‬
 2. 2. 2| P a g e ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫سجاد‬ ‫ثامر‬ ‫خلف‬ ‫سجاد‬ ‫جاسم‬ ‫خلف‬ ‫سجاد‬ ‫مهلهل‬ ‫رابح‬ ‫سجاد‬ ‫شاكر‬ ‫سامي‬ ‫سجاد‬ ‫دبيس‬ ‫سبيت‬ ‫سجاد‬ ‫طالب‬ ‫سعيد‬ ‫سجاد‬ ‫مهدي‬ ‫شاكر‬ ‫سجاد‬ ‫طابور‬ ‫شوكان‬ ‫سجاد‬ ‫عبود‬ ‫صباح‬ ‫سجاد‬ ‫عبدالعالي‬ ‫طارق‬ ‫سجاد‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫سجاد‬ ‫كاظم‬ ‫عبد‬ ‫سجاد‬ ‫عبدالله‬ ‫عبداالمير‬ ‫سجاد‬ ‫سلمان‬ ‫عبدالحافظ‬ ‫سجاد‬ ‫عبدا‬ ‫سجاد‬‫زياره‬ ‫لحسين‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫عبدالعباس‬ ‫سجاد‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫سجاد‬ ‫كريم‬ ‫عوده‬ ‫سجاد‬ ‫ديوان‬ ‫عوه‬ ‫سجاد‬ ‫شعبان‬ ‫عيسى‬ ‫سجاد‬ ‫محمد‬ ‫غازي‬ ‫سجاد‬ ‫عالوي‬ ‫كاظم‬ ‫سجاد‬ ‫هليل‬ ‫كاظم‬ ‫سجاد‬ ‫جبار‬ ‫مجيد‬ ‫سجاد‬ ‫وريوش‬ ‫مدهلي‬ ‫سجاد‬ ‫عبدالجليل‬ ‫مسلم‬ ‫سجاد‬ ‫عبدالمحسن‬ ‫مطوس‬ ‫سجاد‬ ‫داود‬ ‫منور‬ ‫سجاد‬ ‫حتيرش‬ ‫مهجر‬ ‫سجاد‬ ‫مهدي‬ ‫سجاد‬‫حنون‬ ‫لفته‬ ‫مهلهل‬ ‫سجاد‬
 3. 3. 3| P a g e ‫كحيط‬ ‫نظام‬ ‫سجاد‬ ‫راحم‬ ‫نعيم‬ ‫سجاد‬ ‫خضير‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫سحاب‬ ‫شيال‬ ‫حسن‬ ‫سرحان‬ ‫حنيت‬ ‫فليح‬ ‫سرحان‬ ‫منصور‬ ‫نجم‬ ‫سرحان‬ ‫معيدي‬ ‫نوام‬ ‫سرحان‬ ‫سند‬ ‫باجي‬ ‫سرمد‬ ‫نعيم‬ ‫ساري‬ ‫سرمد‬ ‫عبداللطيف‬ ‫عبدالصمد‬ ‫سرمد‬ ‫شهيب‬ ‫مردان‬ ‫سرمد‬ ‫كحوني‬ ‫هبيلي‬ ‫سرمد‬ ‫عبود‬ ‫صبيح‬ ‫سرور‬ ‫داود‬ ‫جبار‬ ‫سعاد‬ ‫سعاد‬‫عبيد‬ ‫سيد‬ ‫اسماعيل‬ ‫ابراهيم‬ ‫سعد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ابراهيم‬ ‫سعد‬ ‫عبدالله‬ ‫احمد‬ ‫سعد‬ ‫طعمه‬ ‫ايوب‬ ‫سعد‬ ‫ناجي‬ ‫بدن‬ ‫سعد‬ ‫كاظم‬ ‫بالسم‬ ‫سعد‬ ‫منصور‬ ‫بيده‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫توفيق‬ ‫سعد‬ ‫شمر‬ ‫ثائر‬ ‫سعد‬ ‫شجر‬ ‫ثجيل‬ ‫سعد‬ ‫كردي‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ ‫مهجر‬ ‫جابر‬ ‫سعد‬ ‫عبود‬ ‫جادر‬ ‫سعد‬ ‫عوده‬ ‫جاسب‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ ‫مزعل‬ ‫جاسم‬ ‫سعد‬ ‫جب‬ ‫سعد‬‫جخيور‬ ‫ار‬
 4. 4. 4| P a g e ‫رهيف‬ ‫جبار‬ ‫سعد‬ ‫عبدالله‬ ‫جليل‬ ‫سعد‬ ‫شالل‬ ‫جميل‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫حبيب‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫حبيب‬ ‫سعد‬ ‫جابر‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ ‫خزعل‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ ‫عزيز‬ ‫حسن‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫سعد‬ ‫طاهر‬ ‫حمد‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫حمزه‬ ‫سعد‬ ‫داود‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫سلمان‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫مطلق‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫مناتي‬ ‫حميد‬ ‫سعد‬ ‫جمعه‬ ‫حيران‬ ‫سعد‬ ‫خري‬ ‫سعد‬‫ناصر‬ ‫بط‬ ‫صنهير‬ ‫خلف‬ ‫سعد‬ ‫مردان‬ ‫خليل‬ ‫سعد‬ ‫ناصر‬ ‫خليل‬ ‫سعد‬ ‫شالل‬ ‫دراج‬ ‫سعد‬ ‫جبار‬ ‫دوحان‬ ‫سعد‬ ‫سدخان‬ ‫دوش‬ ‫سعد‬ ‫محسن‬ ‫رحيم‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫رشيد‬ ‫سعد‬ ‫صخر‬ ‫سلمان‬ ‫سعد‬ ‫عبدعلي‬ ‫شذر‬ ‫سعد‬ ‫جابر‬ ‫شمخي‬ ‫سعد‬ ‫مبارك‬ ‫شنين‬ ‫سعد‬ ‫ساري‬ ‫شويعه‬ ‫سعد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫سعد‬
 5. 5. 5| P a g e ‫موسى‬ ‫صالح‬ ‫سعد‬ ‫مطشر‬ ‫صباح‬ ‫سعد‬ ‫جاسم‬ ‫صبيح‬ ‫سعد‬ ‫صب‬ ‫سعد‬‫دهش‬ ‫يح‬ ‫سلمان‬ ‫صبيح‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫صبيح‬ ‫سعد‬ ‫شنان‬ ‫صبير‬ ‫سعد‬ ‫شريف‬ ‫ضايف‬ ‫سعد‬ ‫سرحان‬ ‫طعيمه‬ ‫سعد‬ ‫هويدي‬ ‫عبادي‬ ‫سعد‬ ‫هالل‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ ‫محسن‬ ‫عبداالمير‬ ‫سعد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدالجليل‬ ‫سعد‬ ‫ضرب‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سعد‬ ‫شخيمت‬ ‫عبدالخالق‬ ‫سعد‬ ‫جيجان‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سعد‬ ‫خماط‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سعد‬ ‫عبدالساده‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سعد‬ ‫عب‬ ‫سعد‬‫سعدون‬ ‫دالسيد‬ ‫وطين‬ ‫عبدالعباس‬ ‫سعد‬ ‫غازي‬ ‫عبدالله‬ ‫سعد‬ ‫جابر‬ ‫عبود‬ ‫سعد‬ ‫خلف‬ ‫عبود‬ ‫سعد‬ ‫صبيح‬ ‫عبود‬ ‫سعد‬ ‫محسن‬ ‫عبيد‬ ‫سعد‬ ‫صالح‬ ‫عدنان‬ ‫سعد‬ ‫طليع‬ ‫عذاب‬ ‫سعد‬ ‫موسى‬ ‫عزيز‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫عطوان‬ ‫سعد‬ ‫شيال‬ ‫عطيه‬ ‫سعد‬ ‫جبر‬ ‫عكب‬ ‫سعد‬ ‫حمداوي‬ ‫علك‬ ‫سعد‬
 6. 6. 6| P a g e ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫عواد‬ ‫سعد‬ ‫فاضل‬ ‫عويد‬ ‫سعد‬ ‫جاسم‬ ‫عيسى‬ ‫سعد‬ ‫جمعه‬ ‫غالب‬ ‫سعد‬ ‫هوي‬ ‫غالي‬ ‫سعد‬ ‫سلمان‬ ‫فاضل‬ ‫سعد‬ ‫بريش‬ ‫فرطوس‬ ‫سعد‬ ‫سلمان‬ ‫قاسم‬ ‫سعد‬ ‫محمدحسين‬ ‫قريب‬ ‫سعد‬ ‫كاظم‬ ‫كاطع‬ ‫سعد‬ ‫حمد‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ ‫مزعل‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ ‫هندي‬ ‫كاظم‬ ‫سعد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ ‫كوز‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ ‫ناصر‬ ‫كامل‬ ‫سعد‬ ‫جواد‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ ‫سعيد‬ ‫كريم‬ ‫سعد‬ ‫جعاز‬ ‫كطامي‬ ‫سعد‬ ‫لفته‬ ‫سعد‬‫فزع‬ ‫مله‬ ‫لفته‬ ‫سعد‬ ‫بالسم‬ ‫مبارك‬ ‫سعد‬ ‫عبدعلي‬ ‫مجبل‬ ‫سعد‬ ‫موزر‬ ‫محسن‬ ‫سعد‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ ‫اكزار‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫سعد‬ ‫كريم‬ ‫محمدجواد‬ ‫سعد‬ ‫زباله‬ ‫مرزوك‬ ‫سعد‬ ‫غانم‬ ‫مرعي‬ ‫سعد‬
 7. 7. 7| P a g e ‫رويح‬ ‫مزهر‬ ‫سعد‬ ‫بدر‬ ‫مطشر‬ ‫سعد‬ ‫عويد‬ ‫مطير‬ ‫سعد‬ ‫مظير‬ ‫مالش‬ ‫سعد‬ ‫مصبح‬ ‫منصور‬ ‫سعد‬ ‫كاظم‬ ‫مهدي‬ ‫سعد‬ ‫راشد‬ ‫ناجي‬ ‫سعد‬ ‫سعد‬‫ناصر‬ ‫ناظم‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫سعد‬ ‫مالح‬ ‫نزال‬ ‫سعد‬ ‫حسين‬ ‫نعمه‬ ‫سعد‬ ‫ذياب‬ ‫نعيم‬ ‫سعد‬ ‫مجيد‬ ‫هادي‬ ‫سعد‬ ‫عوده‬ ‫هاشم‬ ‫سعد‬ ‫ناصر‬ ‫هاشم‬ ‫سعد‬ ‫عباس‬ ‫هداد‬ ‫سعد‬ ‫خليف‬ ‫وحيد‬ ‫سعد‬ ‫حنتوش‬ ‫يعقوب‬ ‫سعد‬ ‫احمد‬ ‫جابر‬ ‫سعدون‬ ‫كاظم‬ ‫جابر‬ ‫سعدون‬ ‫جلوب‬ ‫خضير‬ ‫سعدون‬ ‫عويد‬ ‫راضي‬ ‫سعدون‬ ‫فنجان‬ ‫ضاحي‬ ‫سعدون‬ ‫مطير‬ ‫ضميد‬ ‫سعدون‬ ‫سعدو‬‫ثامر‬ ‫عبدالجبار‬ ‫ن‬ ‫حسن‬ ‫عبدالواحد‬ ‫سعدون‬ ‫ريكان‬ ‫عناد‬ ‫سعدون‬ ‫جعفر‬ ‫محمد‬ ‫سعدون‬ ‫رادود‬ ‫مشـالي‬ ‫سعـدون‬ ‫سبتي‬ ‫صندل‬ ‫سعدي‬ ‫صلبوخ‬ ‫مسافر‬ ‫سعدي‬ ‫معن‬ ‫مكي‬ ‫سعدي‬
 8. 8. 8| P a g e ‫محسن‬ ‫بدر‬ ‫سعديه‬ ‫طبيج‬ ‫حسن‬ ‫سعود‬ ‫خليفان‬ ‫رغيق‬ ‫سعود‬ ‫دناع‬ ‫رملي‬ ‫سعود‬ ‫حسن‬ ‫شريف‬ ‫سعود‬ ‫خضر‬ ‫صالح‬ ‫سعود‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫سعود‬ ‫مناتي‬ ‫طالب‬ ‫سعود‬ ‫س‬‫اعبيد‬ ‫عبد‬ ‫عود‬ ‫فهد‬ ‫عبد‬ ‫سعود‬ ‫صبيح‬ ‫عبود‬ ‫سعود‬ ‫حمود‬ ‫عجمي‬ ‫سعود‬ ‫حسين‬ ‫عزيز‬ ‫سعود‬ ‫مطلق‬ ‫كاظم‬ ‫سعود‬ ‫مطر‬ ‫ناصر‬ ‫سعود‬ ‫كنهار‬ ‫باني‬ ‫سعيد‬ ‫عبود‬ ‫جاسم‬ ‫سعيد‬ ‫هاشم‬ ‫جويد‬ ‫سعيد‬ ‫لفته‬ ‫حسين‬ ‫سعيد‬ ‫جبار‬ ‫حمود‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حميد‬ ‫سعيد‬ ‫كريم‬ ‫خالد‬ ‫سعيد‬ ‫محسن‬ ‫خيرالله‬ ‫سعيد‬ ‫عباس‬ ‫ربيع‬ ‫سعيد‬ ‫عب‬ ‫رجب‬ ‫سعيد‬‫داالمير‬ ‫خضير‬ ‫رحيم‬ ‫سعيد‬ ‫سماوي‬ ‫زفر‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫شاكر‬ ‫سعيد‬ ‫زامل‬ ‫شكص‬ ‫سعيد‬ ‫ابوالهيل‬ ‫صالح‬ ‫سعيد‬ ‫دحام‬ ‫صالح‬ ‫سعيد‬ ‫خلف‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬
 9. 9. 9| P a g e ‫ناصح‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ ‫عيسى‬ ‫عبدالباري‬ ‫سعيد‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالباقي‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫سعيد‬ ‫ظاهر‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سعيد‬ ‫بدع‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سعيد‬ ‫ناصر‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫سعيد‬ ‫س‬‫محمد‬ ‫عبدالهادي‬ ‫عيد‬ ‫جبر‬ ‫عبيد‬ ‫سعيد‬ ‫خلف‬ ‫عبيد‬ ‫سعيد‬ ‫خليبص‬ ‫عجيل‬ ‫سعيد‬ ‫طليع‬ ‫عدس‬ ‫سعيد‬ ‫ذياب‬ ‫عضيد‬ ‫سعيد‬ ‫مهير‬ ‫عطشان‬ ‫سعيد‬ ‫مسير‬ ‫عوده‬ ‫سعيد‬ ‫نجم‬ ‫فاضل‬ ‫سعيد‬ ‫علي‬ ‫فليح‬ ‫سعيد‬ ‫فاخر‬ ‫فيصل‬ ‫سعيد‬ ‫سعيد‬ ‫لفته‬ ‫سعيد‬ ‫زياره‬ ‫مانع‬ ‫سعيد‬ ‫شناوه‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫البد‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫خميس‬ ‫مطشر‬ ‫سعيد‬ ‫درو‬ ‫مطشر‬ ‫سعيد‬‫يش‬ ‫سليم‬ ‫مفتن‬ ‫سعيد‬ ‫مدلول‬ ‫منكاش‬ ‫سعيد‬ ‫عاشور‬ ‫ناصح‬ ‫سعيد‬ ‫جفيت‬ ‫هادي‬ ‫سعيد‬ ‫يوسف‬ ‫يعقوب‬ ‫سعيد‬ ‫عطيه‬ ‫رحيم‬ ‫سعيده‬ ‫بخيت‬ ‫عزافه‬ ‫سعيده‬ ‫حمد‬ ‫ترف‬ ‫سفيح‬
 10. 10. 11| P a g e ‫سلطان‬ ‫امبارك‬ ‫سالم‬ ‫سمير‬ ‫بدر‬ ‫سالم‬ ‫قاسم‬ ‫توفيق‬ ‫سالم‬ ‫عبدالله‬ ‫ثابت‬ ‫سالم‬ ‫محمد‬ ‫جليل‬ ‫سالم‬ ‫نجم‬ ‫جليل‬ ‫سالم‬ ‫صدام‬ ‫جهاد‬ ‫سالم‬ ‫غيالن‬ ‫حسن‬ ‫سالم‬ ‫سال‬‫علي‬ ‫حسين‬ ‫م‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫سالم‬ ‫عبدالله‬ ‫حمزه‬ ‫سالم‬ ‫حاتم‬ ‫حياوي‬ ‫سالم‬ ‫قاسم‬ ‫خالد‬ ‫سالم‬ ‫خلف‬ ‫خضر‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬ ‫خضر‬ ‫سالم‬ ‫عبود‬ ‫دارم‬ ‫سالم‬ ‫عبد‬ ‫رحيم‬ ‫سالم‬ ‫كحيط‬ ‫عاشور‬ ‫سالم‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سالم‬ ‫عبادي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سالم‬ ‫عوده‬ ‫عبدالزهره‬ ‫سالم‬ ‫عبدالصمد‬ ‫سالم‬‫مزيهر‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سالم‬ ‫شعالن‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫سالم‬ ‫طعمه‬ ‫عبدالنبي‬ ‫سالم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالهادي‬ ‫سالم‬ ‫حافظ‬ ‫عبود‬ ‫سالم‬ ‫محسن‬ ‫عبيد‬ ‫سالم‬ ‫غضبان‬ ‫عيال‬ ‫سالم‬ ‫رحيمه‬ ‫فاخر‬ ‫سالم‬
 11. 11. 11| P a g e ‫معتوك‬ ‫قاسم‬ ‫سالم‬ ‫شفيق‬ ‫قدوري‬ ‫سالم‬ ‫محمود‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ ‫ثجيل‬ ‫كامل‬ ‫سالم‬ ‫هاشم‬ ‫الزم‬ ‫سالم‬ ‫محمدعلي‬ ‫مجوت‬ ‫سالم‬ ‫مه‬ ‫سالم‬‫عبد‬ ‫دي‬ ‫تعيب‬ ‫موات‬ ‫سالم‬ ‫حسين‬ ‫ناصر‬ ‫سالم‬ ‫ظيغم‬ ‫نبات‬ ‫سالم‬ ‫حسن‬ ‫عبود‬ ‫سلطان‬ ‫عنيد‬ ‫فالح‬ ‫سلطان‬ ‫حريز‬ ‫جابر‬ ‫سلمان‬ ‫منصور‬ ‫جابر‬ ‫سلمان‬ ‫زركي‬ ‫جاسم‬ ‫سلمان‬ ‫كاظم‬ ‫جاسم‬ ‫سلمان‬ ‫جبر‬ ‫جوده‬ ‫سلمان‬ ‫جابر‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫عكاب‬ ‫حسن‬ ‫سلمان‬ ‫سلطان‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫سلمان‬ ‫سكر‬ ‫حشيش‬ ‫سلمان‬ ‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫سلمان‬ ‫ربيع‬ ‫خميس‬ ‫سلمان‬ ‫ايوب‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫حميد‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫مزهر‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫يوسف‬ ‫داود‬ ‫سلمان‬ ‫عويد‬ ‫راضي‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫رشاك‬ ‫سلمان‬ ‫زعيبل‬ ‫سلطان‬ ‫سلمان‬
 12. 12. 12| P a g e ‫كاظم‬ ‫شوال‬ ‫سلمان‬ ‫بشير‬ ‫شوقي‬ ‫سلمان‬ ‫كمندار‬ ‫صابر‬ ‫سلمان‬ ‫يعقوب‬ ‫عباس‬ ‫سلمان‬ ‫خضير‬ ‫عبد‬ ‫سلمان‬ ‫شاكر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سلمان‬ ‫سلمان‬‫عبدالوهاب‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالباري‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سلمان‬ ‫رسن‬ ‫عبدالنبي‬ ‫سلمان‬ ‫تفاك‬ ‫علوان‬ ‫سلمان‬ ‫عبدربه‬ ‫علوان‬ ‫سلمان‬ ‫خيون‬ ‫عواد‬ ‫سلمان‬ ‫جاسب‬ ‫عيدان‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫عيسى‬ ‫سلمان‬ ‫شخير‬ ‫غنص‬ ‫سلمان‬ ‫جاسب‬ ‫غياض‬ ‫سلمان‬ ‫بديوي‬ ‫فاخر‬ ‫سلمان‬ ‫عباس‬ ‫فليح‬ ‫سلمان‬ ‫بدر‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ ‫خضير‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ ‫كامل‬ ‫سلمان‬‫كويم‬ ‫صبيح‬ ‫كماش‬ ‫سلمان‬ ‫زوير‬ ‫لفته‬ ‫سلمان‬ ‫نصير‬ ‫لفته‬ ‫سلمان‬ ‫نعيم‬ ‫محسن‬ ‫سلمان‬ ‫جازع‬ ‫محمد‬ ‫سلمان‬ ‫نجم‬ ‫محمد‬ ‫سلمان‬ ‫كاظم‬ ‫محيبس‬ ‫سلمان‬ ‫سلمان‬ ‫ناصر‬ ‫سلمان‬ ‫جميل‬ ‫نعيم‬ ‫سلمان‬ ‫طعمه‬ ‫هديل‬ ‫سلمان‬ ‫جبير‬ ‫جاري‬ ‫سلوى‬
 13. 13. 13| P a g e ‫عبدالرضا‬ ‫رياض‬ ‫سلوى‬ ‫خزعل‬ ‫عوده‬ ‫سلوى‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫سلوى‬ ‫رسن‬ ‫بعير‬ ‫سليم‬ ‫عب‬ ‫جاسم‬ ‫سليم‬‫دالحسين‬ ‫صالح‬ ‫جمعه‬ ‫سليم‬ ‫زوير‬ ‫جوده‬ ‫سليم‬ ‫عباس‬ ‫جويعد‬ ‫سليم‬ ‫بدن‬ ‫حاتم‬ ‫سليم‬ ‫سلمان‬ ‫صدام‬ ‫سليم‬ ‫نابت‬ ‫عبد‬ ‫سليم‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عبدالحبيب‬ ‫سليم‬ ‫عبود‬ ‫عبدالسيد‬ ‫سليم‬ ‫عوض‬ ‫عبدخضر‬ ‫سليم‬ ‫سلطان‬ ‫عبدعلي‬ ‫سليم‬ ‫سعيدان‬ ‫علي‬ ‫سليم‬ ‫عناد‬ ‫عيدان‬ ‫سليم‬ ‫جاسم‬ ‫كاظم‬ ‫سليم‬ ‫عبيد‬ ‫وحيوح‬ ‫سليم‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سليمان‬‫مرداو‬ ‫محمد‬ ‫خريبش‬ ‫سليمه‬ ‫مختاض‬ ‫صبيح‬ ‫سليمه‬ ‫طارش‬ ‫ابراهيم‬ ‫سمير‬ ‫ياسين‬ ‫اسماعيل‬ ‫سمير‬ ‫حنتوش‬ ‫جاسم‬ ‫سمير‬ ‫عبود‬ ‫جاسم‬ ‫سمير‬ ‫فالح‬ ‫جعفر‬ ‫سمير‬ ‫كاطع‬ ‫جليد‬ ‫سمير‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫سمير‬ ‫فريح‬ ‫حميد‬ ‫سمير‬ ‫خيرالله‬ ‫حنتوش‬ ‫سمير‬ ‫جاسب‬ ‫خزعل‬ ‫سمير‬
 14. 14. 14| P a g e ‫خيرالله‬ ‫رافع‬ ‫سمير‬ ‫مغتاض‬ ‫رزاق‬ ‫سمير‬ ‫كريم‬ ‫رشاك‬ ‫سمير‬ ‫سمير‬‫غالب‬ ‫ساجت‬ ‫نتيوش‬ ‫سالم‬ ‫سمير‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سعدون‬ ‫سمير‬ ‫عبيد‬ ‫سوادي‬ ‫سمير‬ ‫كاظم‬ ‫شائع‬ ‫سمير‬ ‫نصير‬ ‫صافي‬ ‫سمير‬ ‫دحام‬ ‫صدام‬ ‫سمير‬ ‫عبود‬ ‫عبداالمير‬ ‫سمير‬ ‫احمد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سمير‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سمير‬ ‫شنون‬ ‫عبدالحليم‬ ‫سمير‬ ‫جحين‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سمير‬ ‫خيرالله‬ ‫عبدالرضا‬ ‫سمير‬ ‫محمد‬ ‫عبدالسيد‬ ‫سمير‬ ‫عبدال‬ ‫سمير‬‫عبدالله‬ ‫منعم‬ ‫جبار‬ ‫عبدعلي‬ ‫سمير‬ ‫عبدالخضر‬ ‫عبدعلي‬ ‫سمير‬ ‫مهدي‬ ‫عجل‬ ‫سمير‬ ‫حسن‬ ‫غازي‬ ‫سمير‬ ‫شاكر‬ ‫غانم‬ ‫سمير‬ ‫كطافه‬ ‫غانم‬ ‫سمير‬ ‫عطا‬ ‫فهد‬ ‫سمير‬ ‫عجيل‬ ‫كاظم‬ ‫سمير‬ ‫سعدون‬ ‫كني‬ ‫سمير‬ ‫فرهود‬ ‫لفته‬ ‫سمير‬ ‫مناحي‬ ‫مبارك‬ ‫سمير‬ ‫محسن‬ ‫محسر‬ ‫سمير‬ ‫خضير‬ ‫محمد‬ ‫سمير‬ ‫ضيدان‬ ‫مختاض‬ ‫سمير‬
 15. 15. 15| P a g e ‫عبدالزهره‬ ‫مظلوم‬ ‫سمير‬ ‫سم‬‫هادي‬ ‫مهدي‬ ‫ير‬ ‫محسن‬ ‫هاشم‬ ‫سمير‬ ‫محمد‬ ‫هاشم‬ ‫سمير‬ ‫اعريبي‬ ‫والي‬ ‫سمير‬ ‫يعقوب‬ ‫يوسف‬ ‫سمير‬ ‫عبود‬ ‫احمد‬ ‫سميره‬ ‫جبار‬ ‫داخل‬ ‫سميره‬ ‫سالم‬ ‫حليم‬ ‫سناء‬ ‫جاسم‬ ‫نصيف‬ ‫سناء‬ ‫مزيعل‬ ‫خلف‬ ‫سنافي‬ ‫خلف‬ ‫غالي‬ ‫سندس‬ ‫ذياب‬ ‫ياذوح‬ ‫سنيدح‬ ‫علي‬ ‫عبدالستار‬ ‫سها‬ ‫صالل‬ ‫رحيل‬ ‫سهام‬ ‫حسان‬ ‫شايح‬ ‫سهام‬ ‫سهير‬ ‫نوري‬ ‫سهام‬ ‫راضي‬ ‫سهر‬‫علي‬ ‫كشيش‬ ‫جوالن‬ ‫سهل‬ ‫ياسين‬ ‫سلمان‬ ‫سهل‬ ‫مزعل‬ ‫عبدالهادي‬ ‫سهل‬ ‫كاظم‬ ‫عون‬ ‫سهل‬ ‫صالح‬ ‫جرمل‬ ‫سهيل‬ ‫غانم‬ ‫كاظم‬ ‫سهيل‬ ‫عبدالنبي‬ ‫كاظم‬ ‫سوادي‬ ‫معتوق‬ ‫مالك‬ ‫سوادي‬ ‫محمد‬ ‫تامول‬ ‫سوسن‬ ‫علي‬ ‫جبار‬ ‫سوسن‬ ‫شلغم‬ ‫جاسم‬ ‫سوير‬ ‫شريف‬ ‫سوير‬ ‫سويف‬ ‫عواد‬ ‫منصور‬ ‫سؤدد‬ ‫عوده‬ ‫محيسن‬ ‫سيد‬
 16. 16. 16| P a g e ‫جوالن‬ ‫حسن‬ ‫سيف‬ ‫عب‬ ‫عبدالمجيد‬ ‫سيف‬‫دالله‬ ‫حميد‬ ‫عقيل‬ ‫سيف‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ ‫طعمه‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ ‫نظير‬ ‫علي‬ ‫سيف‬ ‫مكطوف‬ ‫محمد‬ ‫سيف‬ ‫حمزه‬ ‫هيثم‬ ‫سيف‬ ‫حسين‬ ‫حمد‬ ‫شاتول‬ ‫نجم‬ ‫راضي‬ ‫شارد‬ ‫حمزه‬ ‫توفيق‬ ‫شاكر‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫ثامر‬ ‫شاكر‬ ‫كزار‬ ‫جباره‬ ‫شاكر‬ ‫هيكل‬ ‫جبر‬ ‫شاكر‬ ‫حطاب‬ ‫جحيل‬ ‫شاكر‬ ‫خميس‬ ‫حرز‬ ‫شاكر‬ ‫نايف‬ ‫حسين‬ ‫شاكر‬ ‫حاجم‬ ‫حنيش‬ ‫شاكر‬ ‫غافل‬ ‫خضير‬ ‫شاكر‬ ‫سالم‬ ‫داخل‬ ‫شاكر‬ ‫كاظم‬ ‫زياره‬ ‫شاكر‬ ‫عبيد‬ ‫سلمان‬ ‫شاكر‬ ‫حسين‬ ‫صالح‬ ‫شاكر‬ ‫علي‬ ‫صبيح‬ ‫شاكر‬ ‫كريم‬ ‫صدام‬ ‫شاكر‬ ‫ثابت‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ ‫مطر‬ ‫عبدالحي‬ ‫شاكر‬ ‫عبود‬ ‫عبدالخالق‬ ‫شاكر‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالزهره‬ ‫شاكر‬ ‫كميت‬ ‫عبدالواحد‬ ‫شاكر‬ ‫سلمان‬ ‫عبيد‬ ‫شاكر‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫عبيد‬ ‫شاكر‬
 17. 17. 17| P a g e ‫علي‬ ‫عطيه‬ ‫شاكر‬ ‫مطلك‬ ‫عطيه‬ ‫شاكر‬ ‫علي‬ ‫شاكر‬‫حمود‬ ‫ضايف‬ ‫فالح‬ ‫شاكر‬ ‫صادق‬ ‫فرحان‬ ‫شاكر‬ ‫حسن‬ ‫قاسم‬ ‫شاكر‬ ‫رسين‬ ‫كاصد‬ ‫شاكر‬ ‫رضوي‬ ‫كريم‬ ‫شاكر‬ ‫هاشم‬ ‫لفته‬ ‫شاكر‬ ‫كاظم‬ ‫محمد‬ ‫شاكر‬ ‫رمضان‬ ‫محمود‬ ‫شاكر‬ ‫حسن‬ ‫مطر‬ ‫شاكر‬ ‫حتيرش‬ ‫مهجر‬ ‫شاكر‬ ‫لفته‬ ‫مهلهل‬ ‫شاكر‬ ‫جاسم‬ ‫ناصر‬ ‫شاكر‬ ‫مهدي‬ ‫ناصر‬ ‫شاكر‬ ‫جبر‬ ‫ناهي‬ ‫شاكر‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫هواش‬ ‫شاكر‬ ‫شويل‬ ‫كريم‬ ‫شامخ‬ ‫شامل‬‫محمد‬ ‫شراتي‬ ‫جوالن‬ ‫غالب‬ ‫شامل‬ ‫هدهد‬ ‫وناس‬ ‫شامل‬ ‫مجبل‬ ‫سعيد‬ ‫شبيب‬ ‫عواد‬ ‫غافل‬ ‫شبيب‬ ‫نعمه‬ ‫غضبان‬ ‫شبيب‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫شبيب‬ ‫جدران‬ ‫هليل‬ ‫شتوي‬ ‫كحامي‬ ‫جبر‬ ‫شديد‬ ‫مسعد‬ ‫سماري‬ ‫شذر‬ ‫رسن‬ ‫صمد‬ ‫شرهان‬ ‫جاسم‬ ‫نغيمش‬ ‫شرهان‬ ‫مزعل‬ ‫ابوالهيل‬ ‫شريف‬
 18. 18. 18| P a g e ‫عبدالله‬ ‫حسن‬ ‫شريف‬ ‫حداد‬ ‫سريح‬ ‫شريف‬ ‫خاطر‬ ‫طالب‬ ‫شريف‬ ‫د‬ ‫طه‬ ‫شريف‬‫فار‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالشيخ‬ ‫شريف‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫شريف‬ ‫عبد‬ ‫مالح‬ ‫شريف‬ ‫كاظم‬ ‫محمدجواد‬ ‫شريف‬ ‫عبيد‬ ‫علي‬ ‫شرين‬ ‫عسكر‬ ‫ظاهر‬ ‫شظر‬ ‫عبدالنبي‬ ‫حمودي‬ ‫شعبان‬ ‫راضي‬ ‫حميد‬ ‫شعبان‬ ‫مبارك‬ ‫عبداالمير‬ ‫شعبان‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫فاخر‬ ‫شعبان‬ ‫نجم‬ ‫هيلي‬ ‫شعبان‬ ‫كاظم‬ ‫درهم‬ ‫شعالن‬ ‫جبر‬ ‫راضي‬ ‫شعالن‬ ‫عجيل‬ ‫شريده‬ ‫شعالن‬ ‫كاظم‬ ‫شعالن‬‫عويد‬ ‫جبار‬ ‫ناصر‬ ‫شعالن‬ ‫عيسى‬ ‫صبيح‬ ‫شفيق‬ ‫راضي‬ ‫محمد‬ ‫شكر‬ ‫عبدالصبيح‬ ‫زكي‬ ‫شكري‬ ‫داخل‬ ‫غالي‬ ‫شكري‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫سليم‬ ‫شكيب‬ ‫شكاي‬ ‫محارب‬ ‫شكيل‬ ‫عوده‬ ‫عبدالعالي‬ ‫شالكه‬ ‫محيي‬ ‫عوده‬ ‫شالكه‬ ‫سعدون‬ ‫شاكر‬ ‫شالل‬ ‫عبدالرسول‬ ‫مسلم‬ ‫شالل‬ ‫شغيب‬ ‫معله‬ ‫شالل‬ ‫جبار‬ ‫عبدالواحد‬ ‫شلش‬
 19. 19. 19| P a g e ‫رومي‬ ‫خزعل‬ ‫شلوى‬ ‫صال‬ ‫خليف‬ ‫شمال‬‫ح‬ ‫كشيش‬ ‫محمد‬ ‫شمال‬ ‫شمخي‬ ‫ثوني‬ ‫شمخي‬ ‫خنجر‬ ‫جبر‬ ‫شمخي‬ ‫عطيه‬ ‫جبير‬ ‫شمخي‬ ‫جبر‬ ‫ناصر‬ ‫شمخي‬ ‫سوار‬ ‫ساجت‬ ‫شمل‬ ‫حاجي‬ ‫عرار‬ ‫شمه‬ ‫عبدالله‬ ‫عيسى‬ ‫شنان‬ ‫عامر‬ ‫مدلول‬ ‫شنان‬ ‫لفته‬ ‫محمد‬ ‫شناوه‬ ‫عبود‬ ‫كريم‬ ‫شناوي‬ ‫ساري‬ ‫بصيو‬ ‫شنو‬ ‫جميل‬ ‫كريم‬ ‫شنيف‬ ‫حسين‬ ‫ثجيل‬ ‫شنيور‬ ‫ابراهيم‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫جبار‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬‫حاتم‬ ‫حسون‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫شاكر‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫مناتي‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫ناصر‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫نعمه‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫هلهول‬ ‫احمد‬ ‫شهاب‬ ‫عبيد‬ ‫جابر‬ ‫شهاب‬ ‫ثامر‬ ‫حمد‬ ‫شهاب‬ ‫جياد‬ ‫حمود‬ ‫شهاب‬ ‫مكاف‬ ‫حمود‬ ‫شهاب‬ ‫حسين‬ ‫حميد‬ ‫شهاب‬ ‫خليف‬ ‫حميد‬ ‫شهاب‬
 20. 20. 21| P a g e ‫ساهي‬ ‫خليل‬ ‫شهاب‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالحميد‬ ‫شهاب‬ ‫عبدا‬ ‫محمود‬ ‫شهاب‬‫لمحسن‬ ‫ارهيف‬ ‫حسن‬ ‫شهد‬ ‫حنون‬ ‫عباس‬ ‫شهرزاد‬ ‫عناد‬ ‫حنظل‬ ‫شهله‬ ‫عبيد‬ ‫كباشي‬ ‫شهله‬ ‫حسين‬ ‫حمد‬ ‫شهيب‬ ‫ناصر‬ ‫خليل‬ ‫شهيد‬ ‫امريس‬ ‫عباس‬ ‫شهيد‬ ‫عوده‬ ‫عبدالحسن‬ ‫شهيد‬ ‫عيسى‬ ‫عبداليرهب‬ ‫شهيد‬ ‫لفته‬ ‫فارس‬ ‫شهيد‬ ‫لطيف‬ ‫كاظم‬ ‫شهيد‬ ‫ماضي‬ ‫كريم‬ ‫شهيد‬ ‫مناحي‬ ‫الزم‬ ‫شهيد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫معاوي‬ ‫شهيد‬ ‫الزم‬ ‫هذال‬ ‫شهيد‬ ‫هوي‬ ‫شهيد‬‫ناهض‬ ‫ان‬ ‫دهام‬ ‫مدور‬ ‫شوريب‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫شوقي‬ ‫رمضان‬ ‫جواد‬ ‫شوقي‬ ‫محمد‬ ‫حريز‬ ‫شوقي‬ ‫عطوان‬ ‫رجب‬ ‫شوقي‬ ‫سلمان‬ ‫طعمه‬ ‫شوقي‬ ‫سكران‬ ‫رحيم‬ ‫شوكت‬ ‫مااللله‬ ‫شاكر‬ ‫شوكت‬ ‫مكطوف‬ ‫عالء‬ ‫شوكت‬ ‫جابر‬ ‫قيسي‬ ‫شوكت‬ ‫صفر‬ ‫حمود‬ ‫شوكي‬ ‫الزم‬ ‫عفات‬ ‫شياع‬ ‫هاشم‬ ‫فيصل‬ ‫شيال‬
 21. 21. 21| P a g e ‫عوده‬ ‫محيل‬ ‫شيال‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫شيرين‬ ‫حاتم‬ ‫شيماء‬‫عبدالرزاق‬ ‫حمد‬ ‫شهاب‬ ‫شيماء‬ ‫محمد‬ ‫عوده‬ ‫شيماء‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫صابر‬ ‫حنون‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صابر‬ ‫حسين‬ ‫عبدفاضل‬ ‫صابر‬ ‫محيبس‬ ‫قاسم‬ ‫صابر‬ ‫فليح‬ ‫نعيمه‬ ‫صابر‬ ‫جادر‬ ‫راضي‬ ‫صابرين‬ ‫محمد‬ ‫سلمان‬ ‫صابرين‬ ‫حميد‬ ‫نوري‬ ‫صابرين‬ ‫جبر‬ ‫ثجيل‬ ‫صاحب‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫صاحب‬ ‫عيسى‬ ‫خلف‬ ‫صاحب‬ ‫عوده‬ ‫زبين‬ ‫صاحب‬ ‫يوسف‬ ‫شهاب‬ ‫صاحب‬ ‫صاحب‬‫غليب‬ ‫عبيد‬ ‫سدخان‬ ‫عويد‬ ‫صاحب‬ ‫عويز‬ ‫مهدي‬ ‫صاحب‬ ‫عكله‬ ‫حسن‬ ‫صاحي‬ ‫رحيمه‬ ‫احمد‬ ‫صادق‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صادق‬ ‫خلف‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫داود‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫سعدون‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫مندي‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫ياسر‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫صنكور‬ ‫جواد‬ ‫صادق‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صادق‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫صادق‬
 22. 22. 22| P a g e ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صادق‬ ‫مفتن‬ ‫حسين‬ ‫صادق‬ ‫رضا‬ ‫خلف‬ ‫صادق‬ ‫شلت‬ ‫صادق‬‫جلود‬ ‫اغ‬ ‫شهاب‬ ‫صابر‬ ‫صادق‬ ‫هاشم‬ ‫صبيح‬ ‫صادق‬ ‫هادي‬ ‫طارش‬ ‫صادق‬ ‫لفته‬ ‫عباس‬ ‫صادق‬ ‫جابر‬ ‫عبداالمير‬ ‫صادق‬ ‫فرج‬ ‫عبدالباري‬ ‫صادق‬ ‫ياسين‬ ‫عبدالحافظ‬ ‫صادق‬ ‫حمادي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صادق‬ ‫صخي‬ ‫عبدالرضا‬ ‫صادق‬ ‫محمد‬ ‫عبدالزهره‬ ‫صادق‬ ‫عوده‬ ‫عبدالساده‬ ‫صادق‬ ‫فاخر‬ ‫عبدالعباس‬ ‫صادق‬ ‫عبدا‬ ‫صادق‬‫ناصر‬ ‫لقادر‬ ‫بريسم‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صادق‬ ‫جازع‬ ‫عبدالله‬ ‫صادق‬ ‫قاسم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫صادق‬ ‫حمادي‬ ‫عبدعلي‬ ‫صادق‬ ‫هاشم‬ ‫عطيه‬ ‫صادق‬ ‫ماجد‬ ‫علي‬ ‫صادق‬ ‫عبيد‬ ‫عيسى‬ ‫صادق‬ ‫صالح‬ ‫غالب‬ ‫صادق‬ ‫مكطوف‬ ‫غانم‬ ‫صادق‬ ‫جبر‬ ‫غضيب‬ ‫صادق‬ ‫عاتي‬ ‫غني‬ ‫صادق‬ ‫عبدالحسين‬ ‫فائز‬ ‫صادق‬ ‫عبيد‬ ‫قاسم‬ ‫صادق‬ ‫نجم‬ ‫كامل‬ ‫صادق‬
 23. 23. 23| P a g e ‫صالح‬ ‫كريم‬ ‫صادق‬ ‫ص‬‫محيسن‬ ‫لطيف‬ ‫ادق‬ ‫بريج‬ ‫محمد‬ ‫صادق‬ ‫طالب‬ ‫محمد‬ ‫صادق‬ ‫ناصر‬ ‫مريح‬ ‫صادق‬ ‫عبدالحسين‬ ‫معروف‬ ‫صادق‬ ‫هندي‬ ‫مناتي‬ ‫صادق‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صادق‬ ‫طالب‬ ‫ناصر‬ ‫صادق‬ ‫فنجان‬ ‫نعمه‬ ‫صادق‬ ‫صالح‬ ‫هادي‬ ‫صادق‬ ‫جالب‬ ‫هاشم‬ ‫صادق‬ ‫جابر‬ ‫هالل‬ ‫صادق‬ ‫عوده‬ ‫ياسين‬ ‫صادق‬ ‫حبيب‬ ‫جوني‬ ‫صافي‬ ‫ماجد‬ ‫حسين‬ ‫صافي‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عبد‬ ‫صافي‬ ‫صافي‬‫بجاي‬ ‫فاضل‬ ‫بالسم‬ ‫فاضل‬ ‫صافي‬ ‫حمود‬ ‫محسن‬ ‫صافي‬ ‫منصور‬ ‫محسن‬ ‫صافي‬ ‫عوده‬ ‫يونس‬ ‫صافي‬ ‫احمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫صالح‬ ‫حافظ‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫ناصر‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫جاسب‬ ‫اسماعيل‬ ‫صالح‬ ‫ربيع‬ ‫برغوث‬ ‫صالح‬ ‫عبدالهادي‬ ‫ثويني‬ ‫صالح‬ ‫عاشور‬ ‫جارالله‬ ‫صالح‬ ‫حسين‬ ‫جاسم‬ ‫صالح‬ ‫وديع‬ ‫جبر‬ ‫صالح‬ ‫عرمان‬ ‫جندي‬ ‫صالح‬
 24. 24. 24| P a g e ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫صا‬‫عبدالصمد‬ ‫حسن‬ ‫لح‬ ‫فهد‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫مالح‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫محيسن‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫نعوم‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫جاسم‬ ‫حيدر‬ ‫صالح‬ ‫مجبل‬ ‫خزعل‬ ‫صالح‬ ‫خليل‬ ‫راضي‬ ‫صالح‬ ‫خلف‬ ‫رشك‬ ‫صالح‬ ‫خيون‬ ‫زياره‬ ‫صالح‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ‫صالح‬ ‫فهد‬ ‫سالم‬ ‫صالح‬ ‫يعقوب‬ ‫شاهين‬ ‫صالح‬ ‫عبدالزهره‬ ‫شالل‬ ‫صالح‬ ‫جبر‬ ‫طعمه‬ ‫صالح‬ ‫دفتر‬ ‫عابر‬ ‫صالح‬ ‫عامر‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫ص‬‫ناصر‬ ‫عبدالحسن‬ ‫الح‬ ‫رسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫صالح‬ ‫جاووش‬ ‫عبدالزهره‬ ‫صالح‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالقادر‬ ‫صالح‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عبدمحمد‬ ‫صالح‬ ‫صبيح‬ ‫عبود‬ ‫صالح‬ ‫مخيور‬ ‫عبود‬ ‫صالح‬ ‫صبر‬ ‫عزيز‬ ‫صالح‬ ‫عبد‬ ‫عكله‬ ‫صالح‬ ‫خضير‬ ‫علوان‬ ‫صالح‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ ‫خضير‬ ‫علي‬ ‫صالح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫صالح‬
 25. 25. 25| P a g e ‫عبد‬ ‫عيال‬ ‫صالح‬ ‫عجيل‬ ‫عيال‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫غركان‬ ‫صالح‬ ‫نعاس‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ ‫جاسب‬ ‫كامل‬ ‫صالح‬ ‫كاظم‬ ‫كرم‬ ‫صالح‬ ‫ساجت‬ ‫كواز‬ ‫صالح‬ ‫عناد‬ ‫محيسن‬ ‫صالح‬ ‫ابراهيم‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫الزهره‬ ‫عبد‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫عبدالنبي‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫غضبان‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫ص‬‫جاسم‬ ‫مهودر‬ ‫الح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫ناصر‬ ‫صالح‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫صالح‬ ‫علي‬ ‫نعيم‬ ‫صالح‬ ‫سالم‬ ‫هوير‬ ‫صالح‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫ياسين‬ ‫صالح‬ ‫بردي‬ ‫ابواللول‬ ‫صائب‬ ‫عليوي‬ ‫ابراهيم‬ ‫صباح‬ ‫سلطان‬ ‫امبارك‬ ‫صباح‬ ‫عشيش‬ ‫بارح‬ ‫صباح‬ ‫عيسى‬ ‫بدران‬ ‫صباح‬ ‫ساري‬ ‫بدن‬ ‫صباح‬ ‫عبيد‬ ‫بريسم‬ ‫صباح‬ ‫عاشور‬ ‫تركي‬ ‫صباح‬ ‫داود‬ ‫جابر‬ ‫صباح‬
 26. 26. 26| P a g e ‫ع‬ ‫جابر‬ ‫صباح‬‫بد‬ ‫محمد‬ ‫جابر‬ ‫صباح‬ ‫شبيب‬ ‫جاسب‬ ‫صباح‬ ‫حنتوش‬ ‫جاسم‬ ‫صباح‬ ‫خنوبه‬ ‫جبار‬ ‫صباح‬ ‫طاهر‬ ‫جمعه‬ ‫صباح‬ ‫حربي‬ ‫جواد‬ ‫صباح‬ ‫ابراهيم‬ ‫جوعان‬ ‫صباح‬ ‫لفته‬ ‫جوهر‬ ‫صباح‬ ‫عبيد‬ ‫حاشوش‬ ‫صباح‬ ‫يحيى‬ ‫حبيب‬ ‫صباح‬ ‫جاسم‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫جبار‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫جري‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫صليبي‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫محيبس‬ ‫حسن‬ ‫صباح‬ ‫ج‬ ‫حسين‬ ‫صباح‬‫بار‬ ‫فياض‬ ‫حسين‬ ‫صباح‬ ‫نبهان‬ ‫حضيري‬ ‫صباح‬ ‫مطير‬ ‫حنون‬ ‫صباح‬ ‫بخيت‬ ‫حيال‬ ‫صباح‬ ‫عبدالله‬ ‫خزعل‬ ‫صباح‬ ‫فارس‬ ‫خزعل‬ ‫صباح‬ ‫السلطان‬ ‫خضير‬ ‫صباح‬ ‫فاضل‬ ‫خضير‬ ‫صباح‬ ‫هادي‬ ‫خليل‬ ‫صباح‬ ‫الزم‬ ‫خيرالله‬ ‫صباح‬ ‫سلمان‬ ‫داود‬ ‫صباح‬ ‫سوادي‬ ‫دايم‬ ‫صباح‬ ‫لعيبي‬ ‫دحام‬ ‫صباح‬ ‫وادي‬ ‫دينار‬ ‫صباح‬
 27. 27. 27| P a g e ‫شبيب‬ ‫راضي‬ ‫صباح‬ ‫عب‬ ‫رحيم‬ ‫صباح‬‫دالحسن‬ ‫ناصر‬ ‫رسول‬ ‫صباح‬ ‫لعيبي‬ ‫رشاك‬ ‫صباح‬ ‫سيد‬ ‫سعدون‬ ‫صباح‬ ‫ضيدان‬ ‫سعدون‬ ‫صباح‬ ‫حنيان‬ ‫سلطان‬ ‫صباح‬ ‫ابراهيم‬ ‫سلمان‬ ‫صباح‬ ‫نصار‬ ‫سهل‬ ‫صباح‬ ‫سرحان‬ ‫شهاب‬ ‫صباح‬ ‫ساري‬ ‫شويعه‬ ‫صباح‬ ‫جابر‬ ‫صالح‬ ‫صباح‬ ‫ظاهر‬ ‫صالح‬ ‫صباح‬ ‫علي‬ ‫صدام‬ ‫صباح‬ ‫فرهود‬ ‫عايد‬ ‫صباح‬ ‫عبدالجليل‬ ‫عبداالمير‬ ‫صباح‬ ‫جاوو‬ ‫عبدالزهره‬ ‫صباح‬‫ش‬ ‫نغماش‬ ‫عبدالشفيع‬ ‫صباح‬ ‫محمد‬ ‫عبدالعالي‬ ‫صباح‬ ‫جبار‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫صباح‬ ‫جارالله‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صباح‬ ‫حضيض‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صباح‬ ‫عيسى‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صباح‬ ‫سمحاق‬ ‫عبدالله‬ ‫صباح‬ ‫صالح‬ ‫عبدالله‬ ‫صباح‬ ‫سالم‬ ‫عبدالمجيد‬ ‫صباح‬ ‫كرم‬ ‫عجمي‬ ‫صباح‬ ‫فاضل‬ ‫عدنان‬ ‫صباح‬ ‫محيسن‬ ‫عساف‬ ‫صباح‬ ‫صالح‬ ‫عطيه‬ ‫صباح‬ ‫اعت‬ ‫علي‬ ‫صباح‬‫يرش‬ ‫عطوان‬ ‫علي‬ ‫صباح‬
 28. 28. 28| P a g e ‫قطان‬ ‫علي‬ ‫صباح‬ ‫كرم‬ ‫عوده‬ ‫صباح‬ ‫حليفي‬ ‫عيال‬ ‫صباح‬ ‫نعيم‬ ‫غازي‬ ‫صباح‬ ‫محمد‬ ‫فاخر‬ ‫صباح‬ ‫حسين‬ ‫فاضل‬ ‫صباح‬ ‫عبدعلي‬ ‫فالح‬ ‫صباح‬ ‫عناد‬ ‫فرج‬ ‫صباح‬ ‫عبدالرضا‬ ‫فالح‬ ‫صباح‬ ‫خلف‬ ‫فنجان‬ ‫صباح‬ ‫بالي‬ ‫قاسم‬ ‫صباح‬ ‫حربي‬ ‫قوي‬ ‫صباح‬ ‫جابر‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ ‫جابر‬ ‫كاظم‬ ‫صباح‬ ‫ناهض‬ ‫كامل‬ ‫صباح‬ ‫كريد‬ ‫صباح‬‫عبد‬ ‫ي‬ ‫هادي‬ ‫كريم‬ ‫صباح‬ ‫كاطع‬ ‫لفته‬ ‫صباح‬ ‫حمود‬ ‫مايع‬ ‫صباح‬ ‫غلي‬ ‫محمود‬ ‫صباح‬ ‫حسن‬ ‫محيل‬ ‫صباح‬ ‫عكار‬ ‫مشرف‬ ‫صباح‬ ‫حنوش‬ ‫مطر‬ ‫صباح‬ ‫موحي‬ ‫مطر‬ ‫صباح‬ ‫ثجيل‬ ‫مطشر‬ ‫صباح‬ ‫نعمه‬ ‫مالغي‬ ‫صباح‬ ‫حنظل‬ ‫منخي‬ ‫صباح‬ ‫خضر‬ ‫منذر‬ ‫صباح‬ ‫كطافه‬ ‫منشد‬ ‫صباح‬ ‫كاطع‬ ‫منيصب‬ ‫صباح‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صباح‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫صباح‬
 29. 29. 29| P a g e ‫م‬ ‫مهدي‬ ‫صباح‬‫ظلوم‬ ‫حمود‬ ‫مهلهل‬ ‫صباح‬ ‫خلف‬ ‫مهند‬ ‫صباح‬ ‫مجمد‬ ‫موحان‬ ‫صباح‬ ‫عبداالله‬ ‫نجم‬ ‫صباح‬ ‫باهض‬ ‫نوري‬ ‫صباح‬ ‫عدنان‬ ‫نوري‬ ‫صباح‬ ‫نخش‬ ‫نوري‬ ‫صباح‬ ‫عبود‬ ‫هاشم‬ ‫صباح‬ ‫قاسم‬ ‫هاشم‬ ‫صباح‬ ‫عبدالرضا‬ ‫هجول‬ ‫صباح‬ ‫ثجيل‬ ‫هوير‬ ‫صباح‬ ‫حسين‬ ‫يوسف‬ ‫صباح‬ ‫تايه‬ ‫عبدعلي‬ ‫صبار‬ ‫حسين‬ ‫عبود‬ ‫صبار‬ ‫جبر‬ ‫سوادي‬ ‫صبر‬ ‫جدو‬ ‫عبدالجليل‬ ‫صبر‬‫ع‬ ‫منخي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صبر‬ ‫ناحور‬ ‫راهي‬ ‫صبري‬ ‫مطلق‬ ‫شدود‬ ‫صبري‬ ‫زاجي‬ ‫مسلم‬ ‫صبري‬ ‫مكطوف‬ ‫داود‬ ‫صبريه‬ ‫ناجي‬ ‫بدر‬ ‫صبيح‬ ‫وحيد‬ ‫جابر‬ ‫صبيح‬ ‫حسين‬ ‫جبار‬ ‫صبيح‬ ‫باتول‬ ‫جري‬ ‫صبيح‬ ‫علي‬ ‫جمعه‬ ‫صبيح‬ ‫الزم‬ ‫جوني‬ ‫صبيح‬ ‫سويري‬ ‫حسن‬ ‫صبيح‬ ‫قاسم‬ ‫حميد‬ ‫صبيح‬ ‫جبر‬ ‫خريبش‬ ‫صبيح‬ ‫زايد‬ ‫خيرالله‬ ‫صبيح‬
 30. 30. 31| P a g e ‫مجبل‬ ‫داود‬ ‫صبيح‬ ‫ر‬ ‫صبيح‬‫مالك‬ ‫ضا‬ ‫حسين‬ ‫سالم‬ ‫صبيح‬ ‫زياره‬ ‫سعد‬ ‫صبيح‬ ‫ارحيمه‬ ‫صدام‬ ‫صبيح‬ ‫شناوه‬ ‫طالب‬ ‫صبيح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫طاهر‬ ‫صبيح‬ ‫عسكر‬ ‫ظاهر‬ ‫صبيح‬ ‫خلف‬ ‫عبد‬ ‫صبيح‬ ‫عرمش‬ ‫عبد‬ ‫صبيح‬ ‫كاطع‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صبيح‬ ‫شنان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صبيح‬ ‫شالكه‬ ‫عواد‬ ‫صبيح‬ ‫عبدالله‬ ‫عيسى‬ ‫صبيح‬ ‫شمخي‬ ‫غفات‬ ‫صبيح‬ ‫بديوي‬ ‫فاخر‬ ‫صبيح‬ ‫رسن‬ ‫قاسم‬ ‫صبيح‬ ‫ك‬ ‫صبيح‬‫حسين‬ ‫اظم‬ ‫يسر‬ ‫الزم‬ ‫صبيح‬ ‫جلود‬ ‫لعيبي‬ ‫صبيح‬ ‫بدر‬ ‫مجيد‬ ‫صبيح‬ ‫عبدالساده‬ ‫محسن‬ ‫صبيح‬ ‫محمد‬ ‫محسن‬ ‫صبيح‬ ‫علي‬ ‫موسى‬ ‫صبيح‬ ‫علي‬ ‫نشعان‬ ‫صبيح‬ ‫عبدعلي‬ ‫نعيم‬ ‫صبيح‬ ‫فرحان‬ ‫نوري‬ ‫صبيح‬ ‫لفته‬ ‫نويشي‬ ‫صبيح‬ ‫عليوي‬ ‫هادي‬ ‫صبيح‬ ‫عبود‬ ‫وحيد‬ ‫صبيح‬ ‫بطي‬ ‫ياسين‬ ‫صبيح‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صبيحه‬
 31. 31. 31| P a g e ‫خالد‬ ‫تركي‬ ‫صدام‬ ‫سما‬ ‫تعبان‬ ‫صدام‬‫ري‬ ‫علي‬ ‫جبار‬ ‫صدام‬ ‫مناتي‬ ‫جبار‬ ‫صدام‬ ‫ياسين‬ ‫جري‬ ‫صدام‬ ‫ناصح‬ ‫جواد‬ ‫صدام‬ ‫جواد‬ ‫حافظ‬ ‫صدام‬ ‫ايديم‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫حليفي‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫سلمان‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫قاسم‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫صدام‬ ‫نعمه‬ ‫حنتوش‬ ‫صدام‬ ‫نجم‬ ‫خشان‬ ‫صدام‬ ‫ثامر‬ ‫خلف‬ ‫صدام‬ ‫جيجان‬ ‫خلف‬ ‫صدام‬ ‫ناص‬ ‫خليل‬ ‫صدام‬‫ر‬ ‫لفته‬ ‫خميط‬ ‫صدام‬ ‫جادر‬ ‫خيرالله‬ ‫صدام‬ ‫عذار‬ ‫دحام‬ ‫صدام‬ ‫لعيوس‬ ‫دعير‬ ‫صدام‬ ‫عبود‬ ‫راضي‬ ‫صدام‬ ‫سلمان‬ ‫سرحان‬ ‫صدام‬ ‫فعيل‬ ‫سعيد‬ ‫صدام‬ ‫ياسين‬ ‫صالح‬ ‫صدام‬ ‫بديوي‬ ‫طالب‬ ‫صدام‬ ‫جبار‬ ‫طالب‬ ‫صدام‬ ‫عياده‬ ‫عبد‬ ‫صدام‬ ‫ناصر‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫صدام‬ ‫فالح‬ ‫عبدالرضا‬ ‫صدام‬
 32. 32. 32| P a g e ‫صريح‬ ‫عجيو‬ ‫صدام‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عطيه‬ ‫صدام‬ ‫عو‬ ‫صدام‬‫حنيش‬ ‫اد‬ ‫شداد‬ ‫غازي‬ ‫صدام‬ ‫عزيز‬ ‫فاضل‬ ‫صدام‬ ‫زبون‬ ‫قاسم‬ ‫صدام‬ ‫عوده‬ ‫كامل‬ ‫صدام‬ ‫حسين‬ ‫كريم‬ ‫صدام‬ ‫هذيل‬ ‫مالح‬ ‫صدام‬ ‫منصور‬ ‫مجيد‬ ‫صدام‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مطشر‬ ‫صدام‬ ‫عبدعلي‬ ‫موسى‬ ‫صدام‬ ‫مدخول‬ ‫ميمون‬ ‫صدام‬ ‫نكري‬ ‫نجم‬ ‫صدام‬ ‫شريجي‬ ‫نعمه‬ ‫صدام‬ ‫عطيه‬ ‫نعمه‬ ‫صدام‬ ‫عباس‬ ‫نعيم‬ ‫صدام‬ ‫طاهر‬ ‫ياسين‬ ‫صدام‬ ‫سلط‬ ‫يوسف‬ ‫صدام‬‫ان‬ ‫محسر‬ ‫بداي‬ ‫صدلم‬ ‫محمد‬ ‫مهدي‬ ‫صديقه‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫صفاء‬ ‫عوده‬ ‫جبار‬ ‫صفاء‬ ‫يوسف‬ ‫حاشوش‬ ‫صفاء‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫صفاء‬ ‫جاسم‬ ‫حنون‬ ‫صفاء‬ ‫هاشم‬ ‫خضير‬ ‫صفاء‬ ‫عبدالنبي‬ ‫خيون‬ ‫صفاء‬ ‫شياع‬ ‫رعد‬ ‫صفاء‬ ‫يوسف‬ ‫سلمان‬ ‫صفاء‬ ‫محمد‬ ‫شالل‬ ‫صفاء‬ ‫حميد‬ ‫صبري‬ ‫صفاء‬
 33. 33. 33| P a g e ‫سعدون‬ ‫صدام‬ ‫صفاء‬ ‫طعمه‬ ‫عباس‬ ‫صفاء‬ ‫جاسم‬ ‫عبداالمام‬ ‫صفاء‬ ‫ص‬‫شده‬ ‫عبداالمير‬ ‫فاء‬ ‫فيصل‬ ‫عبدالباري‬ ‫صفاء‬ ‫هدهود‬ ‫عبدالحين‬ ‫صفاء‬ ‫صادق‬ ‫عبدالزهره‬ ‫صفاء‬ ‫مجيد‬ ‫عبدالنبي‬ ‫صفاء‬ ‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫صفاء‬ ‫جري‬ ‫غركان‬ ‫صفاء‬ ‫مهاوي‬ ‫فارس‬ ‫صفاء‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫صفاء‬ ‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫صفاء‬ ‫علي‬ ‫محسن‬ ‫صفاء‬ ‫سعدون‬ ‫مصطفى‬ ‫صفاء‬ ‫جالب‬ ‫مونس‬ ‫صفاء‬ ‫عبادي‬ ‫نوري‬ ‫صفاء‬ ‫لطيف‬ ‫هاني‬ ‫صفاء‬ ‫وحي‬ ‫صفاء‬‫عجيل‬ ‫د‬ ‫جعاز‬ ‫شاكر‬ ‫صفاءالدين‬ ‫مرزوك‬ ‫طه‬ ‫صكر‬ ‫قاسم‬ ‫ثجيل‬ ‫صالح‬ ‫جبر‬ ‫جاسم‬ ‫صالح‬ ‫عطيه‬ ‫جبار‬ ‫صالح‬ ‫عداي‬ ‫جوالن‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫عبدالساده‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫عجيمي‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫عيفان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫فالح‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫فرحان‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬ ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫صالح‬
 34. 34. 34| P a g e ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫صالح‬ ‫خالد‬ ‫حمد‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫صالح‬ ‫حم‬ ‫صالح‬‫عبدالله‬ ‫زه‬ ‫جبار‬ ‫حميد‬ ‫صالح‬ ‫جري‬ ‫خلف‬ ‫صالح‬ ‫عبادي‬ ‫خليل‬ ‫صالح‬ ‫مرزوق‬ ‫خيرالله‬ ‫صالح‬ ‫بربوني‬ ‫رشيد‬ ‫صالح‬ ‫عوده‬ ‫زغيرون‬ ‫صالح‬ ‫قدح‬ ‫سالم‬ ‫صالح‬ ‫مهلهل‬ ‫شنان‬ ‫صالح‬ ‫جلو‬ ‫صكبان‬ ‫صالح‬ ‫شريف‬ ‫ضايف‬ ‫صالح‬ ‫فرهود‬ ‫طعمه‬ ‫صالح‬ ‫عبود‬ ‫عاصي‬ ‫صالح‬ ‫عبيد‬ ‫عبداالمام‬ ‫صالح‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صالح‬ ‫كري‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صالح‬‫م‬ ‫صالح‬ ‫عبدالحميد‬ ‫صالح‬ ‫فضاله‬ ‫عبدالزهره‬ ‫صالح‬ ‫حسين‬ ‫عبدالعالي‬ ‫صالح‬ ‫حرب‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫صالح‬ ‫صالح‬ ‫عبدالكريم‬ ‫صالح‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالمهدي‬ ‫صالح‬ ‫فاضل‬ ‫عبدالنبي‬ ‫صالح‬ ‫ثجيل‬ ‫عبدالهادي‬ ‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫عبدالهادي‬ ‫صالح‬ ‫مالخ‬ ‫عوفان‬ ‫صالح‬ ‫جابر‬ ‫غازي‬ ‫صالح‬ ‫عبدالحسين‬ ‫غازي‬ ‫صالح‬
 35. 35. 35| P a g e ‫صالح‬‫مسعد‬ ‫غازي‬ ‫راضي‬ ‫فالح‬ ‫صالح‬ ‫خزعل‬ ‫فائق‬ ‫صالح‬ ‫عبدالجليل‬ ‫فيصل‬ ‫صالح‬ ‫زغير‬ ‫كاظم‬ ‫صالح‬ ‫شلش‬ ‫كريم‬ ‫صالح‬ ‫كاطع‬ ‫لفته‬ ‫صالح‬ ‫عبدعلي‬ ‫ليلو‬ ‫صالح‬ ‫حميد‬ ‫مجيد‬ ‫صالح‬ ‫شياع‬ ‫محبس‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫محسن‬ ‫صالح‬ ‫ثجيل‬ ‫مطشر‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫خلف‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫زبون‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫زهير‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬ ‫عبدالح‬ ‫مهدي‬ ‫صالح‬‫سين‬ ‫حسن‬ ‫ناظم‬ ‫صالح‬ ‫سويد‬ ‫ياسين‬ ‫صالح‬ ‫جوده‬ ‫يونس‬ ‫صالح‬ ‫يعقوب‬ ‫يونس‬ ‫صالح‬ ‫فدعوس‬ ‫عبدالواحد‬ ‫صليبي‬ ‫احمد‬ ‫جابر‬ ‫صمد‬ ‫خلف‬ ‫سلمان‬ ‫صيام‬ ‫دهيس‬ ‫علي‬ ‫صيهود‬ ‫وهيب‬ ‫وجر‬ ‫صيهود‬ ‫رهيف‬ ‫خلف‬ ‫صيوان‬ ‫صنهير‬ ‫عطيه‬ ‫صيوان‬ ***************************************** ‫نعيمه‬ ‫عنيد‬ ‫ضاحي‬ ‫محمد‬ ‫كريم‬ ‫ضامن‬ ‫ضايف‬‫عبيد‬ ‫خلف‬
 36. 36. 36| P a g e ‫عبدالحسين‬ ‫عبداالمير‬ ‫ضايف‬ ‫مارد‬ ‫كاظم‬ ‫ضحى‬ ‫جاسم‬ ‫حميد‬ ‫ضرغام‬ ‫دواي‬ ‫رعد‬ ‫ضرغام‬ ‫حسين‬ ‫سرحان‬ ‫ضرغام‬ ‫عوفي‬ ‫عقيل‬ ‫ضرغام‬ ‫مهجر‬ ‫فائق‬ ‫ضرغام‬ ‫عاني‬ ‫محسن‬ ‫ضرغام‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مرزوق‬ ‫ضرغام‬ ‫كاظم‬ ‫مزهر‬ ‫ضرغام‬ ‫وحيد‬ ‫مهدي‬ ‫ضرغام‬ ‫طاهر‬ ‫عاشور‬ ‫ضمد‬ ‫فالح‬ ‫ذاري‬ ‫ضمير‬ ‫رمضان‬ ‫كامل‬ ‫ضمير‬ ‫مك‬ ‫مهدي‬ ‫ضمير‬‫ي‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫ضياء‬ ‫قاسم‬ ‫احمد‬ ‫ضياء‬ ‫حنون‬ ‫جبار‬ ‫ضياء‬ ‫علوان‬ ‫جبار‬ ‫ضياء‬ ‫معلي‬ ‫جمعه‬ ‫ضياء‬ ‫جاسم‬ ‫حامد‬ ‫ضياء‬ ‫طه‬ ‫حبيب‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حبيب‬ ‫ضياء‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ ‫مهلهل‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ ‫ياسين‬ ‫حسين‬ ‫ضياء‬ ‫غضبان‬ ‫حلو‬ ‫ضياء‬ ‫مهاوي‬ ‫حمد‬ ‫ضياء‬ ‫ناصر‬ ‫حمد‬ ‫ضياء‬ ‫وادي‬ ‫حمود‬ ‫ضياء‬ ‫رضا‬ ‫حميد‬ ‫ضياء‬ ‫م‬ ‫حميد‬ ‫ضياء‬‫حمود‬
 37. 37. 37| P a g e ‫خيون‬ ‫حيال‬ ‫ضياء‬ ‫طالب‬ ‫حيدر‬ ‫ضياء‬ ‫ماجد‬ ‫خضر‬ ‫ضياء‬ ‫شمخي‬ ‫خضير‬ ‫ضياء‬ ‫وحيدر‬ ‫خلف‬ ‫ضياء‬ ‫عفلوك‬ ‫خيرالله‬ ‫ضياء‬ ‫زعالن‬ ‫دينار‬ ‫ضياء‬ ‫كريم‬ ‫رحيم‬ ‫ضياء‬ ‫عوده‬ ‫ريسان‬ ‫ضياء‬ ‫كاظم‬ ‫سلمان‬ ‫ضياء‬ ‫حمود‬ ‫شهاب‬ ‫ضياء‬ ‫محمد‬ ‫صاحيى‬ ‫ضياء‬ ‫مفتن‬ ‫صالح‬ ‫ضياء‬ ‫حنتوش‬ ‫صبري‬ ‫ضياء‬ ‫خضير‬ ‫عبداالمير‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالحس‬ ‫ضياء‬‫اجبير‬ ‫ين‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ ‫فاخر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ ‫مهدي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ ‫ناصر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫عبدالخالق‬ ‫ضياء‬ ‫تركي‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫ضياء‬ ‫علي‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫ضياء‬ ‫عبيد‬ ‫عبدالزهره‬ ‫ضياء‬ ‫جبر‬ ‫عبدالساده‬ ‫ضياء‬ ‫محسن‬ ‫عبدالكريم‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالمجيد‬ ‫ضياء‬‫طاهر‬ ‫مجيد‬ ‫عبدالنبي‬ ‫ضياء‬ ‫طوفان‬ ‫عبدالواحد‬ ‫ضياء‬ ‫هاشم‬ ‫عدنان‬ ‫ضياء‬ ‫جابر‬ ‫عزيز‬ ‫ضياء‬
 38. 38. 38| P a g e ‫عبدالحسين‬ ‫عطيه‬ ‫ضياء‬ ‫اعتريش‬ ‫علي‬ ‫ضياء‬ ‫مهجر‬ ‫علي‬ ‫ضياء‬ ‫جاسم‬ ‫عوده‬ ‫ضياء‬ ‫عبدعلي‬ ‫غايب‬ ‫ضياء‬ ‫ابراهيم‬ ‫فاضل‬ ‫ضياء‬ ‫هاشم‬ ‫فايز‬ ‫ضياء‬ ‫حنظل‬ ‫فايق‬ ‫ضياء‬ ‫صبر‬ ‫فياض‬ ‫ضياء‬ ‫يعقوب‬ ‫فيصل‬ ‫ضياء‬ ‫محسن‬ ‫قاسم‬ ‫ضياء‬ ‫ضياء‬‫ناصر‬ ‫قاسم‬ ‫خليل‬ ‫كاظم‬ ‫ضياء‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫ضياء‬ ‫خالد‬ ‫كامل‬ ‫ضياء‬ ‫شدود‬ ‫كامل‬ ‫ضياء‬ ‫مكي‬ ‫كريم‬ ‫ضياء‬ ‫عبد‬ ‫محسن‬ ‫ضياء‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالواحد‬ ‫محمد‬ ‫ضياء‬ ‫توفيق‬ ‫محي‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالحسين‬ ‫معروف‬ ‫ضياء‬ ‫ناجي‬ ‫مغامس‬ ‫ضياء‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مهدي‬ ‫ضياء‬ ‫يوسف‬ ‫نعيم‬ ‫ضياء‬ ‫وميان‬ ‫هاتو‬ ‫ضياء‬ ‫محمد‬ ‫هادي‬ ‫ضياء‬ ‫ه‬ ‫ضياء‬‫محمود‬ ‫ادي‬ ‫الزم‬ ‫هاشم‬ ‫ضياء‬ ‫مزهر‬ ‫وارد‬ ‫ضياء‬ ‫سعدون‬ ‫وناس‬ ‫ضياء‬ ‫جعيول‬ ‫يحيى‬ ‫ضياء‬
 39. 39. 39| P a g e ‫صادق‬ ‫يحيى‬ ‫ضياء‬ ‫جخيور‬ ‫جعفر‬ ‫ضياءالدين‬ ‫مزعل‬ ‫عبار‬ ‫ضيدان‬ ‫ضيدان‬ ‫فالح‬ ‫ضيدان‬ ‫جواد‬ ‫فرحان‬ ‫ضيدان‬ ‫بالسم‬ ‫جبار‬ ‫طارق‬ ‫عريبي‬ ‫جبر‬ ‫طارق‬ ‫عبدالنبي‬ ‫جميل‬ ‫طارق‬ ‫خضير‬ ‫جودي‬ ‫طارق‬ ‫سالم‬ ‫خطار‬ ‫طارق‬ ‫اسماعيل‬ ‫خلف‬ ‫طارق‬ ‫ط‬‫عبدالقادر‬ ‫خليل‬ ‫ارق‬ ‫باجي‬ ‫رحيم‬ ‫طارق‬ ‫بريسم‬ ‫رشاش‬ ‫طارق‬ ‫فرام‬ ‫رمضان‬ ‫طارق‬ ‫سعود‬ ‫زعالن‬ ‫طارق‬ ‫دوخي‬ ‫سلمان‬ ‫طارق‬ ‫غركان‬ ‫طالب‬ ‫طارق‬ ‫بناي‬ ‫عبدالرسول‬ ‫طارق‬ ‫كشيش‬ ‫عبدالشهيد‬ ‫طارق‬ ‫حسين‬ ‫عداي‬ ‫طارق‬ ‫جبار‬ ‫عزيز‬ ‫طارق‬ ‫عبدالساده‬ ‫عطوان‬ ‫طارق‬ ‫جالب‬ ‫عيدان‬ ‫طارق‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫غضبان‬ ‫طارق‬ ‫سعيد‬ ‫كاظم‬ ‫طارق‬ ‫راشد‬ ‫ماجد‬ ‫طارق‬ ‫حاتم‬ ‫محسن‬ ‫طارق‬ ‫عبدالرضا‬ ‫محسن‬ ‫طارق‬ ‫عبيد‬ ‫محيسن‬ ‫طارق‬ ‫محمد‬ ‫ناجي‬ ‫طارق‬ ‫رسيل‬ ‫هالل‬ ‫طارق‬
 40. 40. 41| P a g e ‫شندي‬ ‫وادي‬ ‫طارق‬ ‫سوادي‬ ‫بارود‬ ‫طالب‬ ‫قاسم‬ ‫حردان‬ ‫طالب‬ ‫جاسم‬ ‫حسين‬ ‫طالب‬ ‫علي‬ ‫حميد‬ ‫طالب‬ ‫جبر‬ ‫خضير‬ ‫طالب‬ ‫خلف‬ ‫خضير‬ ‫طالب‬ ‫مناتي‬ ‫خلف‬ ‫طالب‬ ‫غزال‬ ‫خيون‬ ‫طالب‬ ‫حاجم‬ ‫داود‬ ‫طالب‬ ‫زغير‬ ‫طالب‬‫حمود‬ ‫صالح‬ ‫سالم‬ ‫طالب‬ ‫مهدي‬ ‫سعيد‬ ‫طالب‬ ‫شبار‬ ‫سندان‬ ‫طالب‬ ‫حبيب‬ ‫شاكر‬ ‫طالب‬ ‫مهلهل‬ ‫شاكر‬ ‫طالب‬ ‫غيالن‬ ‫شاهر‬ ‫طالب‬ ‫عبدالحسن‬ ‫صابر‬ ‫طالب‬ ‫علي‬ ‫صادق‬ ‫طالب‬ ‫ناصر‬ ‫صالح‬ ‫طالب‬ ‫عبدالشهيد‬ ‫ضاحي‬ ‫طالب‬ ‫عيدي‬ ‫ضاحي‬ ‫طالب‬ ‫بري‬ ‫ضعيف‬ ‫طالب‬ ‫سامي‬ ‫عادل‬ ‫طالب‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫طالب‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫طالب‬ ‫كاط‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫طالب‬‫ع‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالزهره‬ ‫طالب‬ ‫قاسم‬ ‫عبدالزهره‬ ‫طالب‬ ‫حسين‬ ‫عبدالصمد‬ ‫طالب‬ ‫قاسو‬ ‫عبدالله‬ ‫طالب‬ ‫هليل‬ ‫عبيد‬ ‫طالب‬
 41. 41. 41| P a g e ‫مزاهر‬ ‫عجيل‬ ‫طالب‬ ‫هجول‬ ‫عطيه‬ ‫طالب‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫طالب‬ ‫ماجد‬ ‫علي‬ ‫طالب‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫طالب‬ ‫رضيوي‬ ‫عنبر‬ ‫طالب‬ ‫حذيه‬ ‫عويد‬ ‫طالب‬ ‫عباس‬ ‫غالب‬ ‫طالب‬ ‫سباهي‬ ‫فيصل‬ ‫طالب‬ ‫حسين‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬ ‫ماي‬ ‫كاظم‬ ‫طالب‬‫ع‬ ‫انعيس‬ ‫كريم‬ ‫طالب‬ ‫عبدالسيد‬ ‫كطافه‬ ‫طالب‬ ‫فالح‬ ‫مطر‬ ‫طالب‬ ‫صنكور‬ ‫ناصر‬ ‫طالب‬ ‫وطبان‬ ‫هاشم‬ ‫طالب‬ ‫عبدالنبي‬ ‫هالل‬ ‫طالب‬ ‫عبدعلي‬ ‫يحيى‬ ‫طالب‬ ‫خضير‬ ‫بدن‬ ‫طاهر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫طاهر‬ ‫منصور‬ ‫جبار‬ ‫طاهر‬ ‫شنوف‬ ‫حبتور‬ ‫طاهر‬ ‫طه‬ ‫حبيب‬ ‫طاهر‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫طاهر‬ ‫عبداللطيف‬ ‫خالد‬ ‫طاهر‬ ‫كاظم‬ ‫خزعل‬ ‫طاهر‬ ‫مط‬ ‫رزاق‬ ‫طاهر‬‫ير‬ ‫عبدالعباس‬ ‫سالم‬ ‫طاهر‬ ‫عبد‬ ‫شاكر‬ ‫طاهر‬ ‫سعيد‬ ‫شالكه‬ ‫طاهر‬ ‫حسون‬ ‫صادق‬ ‫طاهر‬ ‫ماهود‬ ‫صالح‬ ‫طاهر‬
 42. 42. 42| P a g e ‫ناصر‬ ‫عبدالزهره‬ ‫طاهر‬ ‫حسين‬ ‫عبدالنبي‬ ‫طاهر‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫طاهر‬ ‫علي‬ ‫عطاالله‬ ‫طاهر‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫طاهر‬ ‫فليح‬ ‫علي‬ ‫طاهر‬ ‫ناصح‬ ‫فاخر‬ ‫طاهر‬ ‫حبيب‬ ‫فالح‬ ‫طاهر‬ ‫عبدعلي‬ ‫قاسم‬ ‫طاهر‬ ‫موسى‬ ‫قاسم‬ ‫طاهر‬ ‫ط‬‫عبدعلي‬ ‫كاظم‬ ‫اهر‬ ‫لفته‬ ‫كاظم‬ ‫طاهر‬ ‫عكار‬ ‫مشرف‬ ‫طاهر‬ ‫شفي‬ ‫ناصر‬ ‫طاهر‬ ‫محمد‬ ‫ياسر‬ ‫طاهر‬ ‫موسى‬ ‫ياسين‬ ‫طاهر‬ ‫عبدعلي‬ ‫احمد‬ ‫طعمه‬ ‫عوده‬ ‫سالم‬ ‫طعمه‬ ‫خلف‬ ‫سلمان‬ ‫طعمه‬ ‫طاهر‬ ‫سوادي‬ ‫طعمه‬ ‫وداي‬ ‫قاسم‬ ‫طعمه‬ ‫عواد‬ ‫هداب‬ ‫طعمه‬ ‫سلطان‬ ‫وهب‬ ‫طعمه‬ ‫فيصل‬ ‫حسن‬ ‫طالل‬ ‫عباس‬ ‫حمزه‬ ‫طالل‬ ‫باهش‬ ‫ناصر‬ ‫طالل‬ ‫صباح‬ ‫شمخي‬ ‫طلب‬ ‫صالح‬ ‫منشد‬ ‫طلعت‬ ‫علي‬ ‫مرخ‬ ‫طليعه‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫طه‬ ‫ناصر‬ ‫شاكر‬ ‫طه‬ ‫ماهود‬ ‫صالح‬ ‫طه‬
 43. 43. 43| P a g e ‫اسماعيل‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫طه‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫طه‬ ‫ضهد‬ ‫محمد‬ ‫طه‬ ‫خضر‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫سالم‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫غلوم‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫كاظم‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫مسيم‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫يوسف‬ ‫ياسين‬ ‫طه‬ ‫جاسم‬ ‫يونس‬ ‫طه‬ ‫كاطع‬ ‫صابر‬ ‫ظافر‬ ‫عبدالجليل‬ ‫كامل‬ ‫ظافر‬ ‫ث‬ ‫جبار‬ ‫ظاهر‬‫كيل‬ ‫شريع‬ ‫جخيم‬ ‫ظاهر‬ ‫خمامه‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ ‫علي‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ ‫غياض‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ ‫ناصر‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫رحيم‬ ‫ظاهر‬ ‫خلف‬ ‫عبداالمام‬ ‫ظاهر‬ ‫محسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ظاهر‬ ‫عامر‬ ‫عبدالزهره‬ ‫ظاهر‬ ‫عـبــود‬ ‫عبدالـزهـره‬ ‫ظاهـر‬ ‫سالم‬ ‫عيدان‬ ‫ظاهر‬ ‫عبود‬ ‫غضبان‬ ‫ظاهر‬ ‫رباط‬ ‫كريم‬ ‫ظاهر‬ ‫عبدالزهره‬ ‫لطيف‬ ‫ظاهر‬ ‫ظاهر‬‫مغامس‬ ‫محمد‬ ‫رشم‬ ‫نوحي‬ ‫ظاهر‬ ‫مجيد‬ ‫جبار‬ ‫ظفار‬ ‫كريم‬ ‫محمد‬ ‫ظالل‬ ‫وذاح‬ ‫عبدالنبي‬ ‫عاجل‬
 44. 44. 44| P a g e ‫فليح‬ ‫ابدير‬ ‫عادل‬ ‫كنعان‬ ‫اسماعيل‬ ‫عادل‬ ‫معيذب‬ ‫بدر‬ ‫عادل‬ ‫درويش‬ ‫تويه‬ ‫عادل‬ ‫ؤمضان‬ ‫جارالله‬ ‫عادل‬ ‫احمد‬ ‫جاري‬ ‫عادل‬ ‫جويد‬ ‫جاسم‬ ‫عادل‬ ‫صالح‬ ‫جاسم‬ ‫عادل‬ ‫جابر‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ ‫علي‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ ‫ياسر‬ ‫جبار‬ ‫عادل‬ ‫جعف‬ ‫عادل‬‫كاطع‬ ‫ر‬ ‫كهمي‬ ‫جعفر‬ ‫عادل‬ ‫حمدان‬ ‫جميل‬ ‫عادل‬ ‫عبدالله‬ ‫جهاد‬ ‫عادل‬ ‫جاسم‬ ‫حاتم‬ ‫عادل‬ ‫طلبه‬ ‫حبيب‬ ‫عادل‬ ‫لفته‬ ‫حسن‬ ‫عادل‬ ‫عبدالله‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ ‫علوان‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ ‫كركي‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ ‫ونان‬ ‫حسين‬ ‫عادل‬ ‫لعيبي‬ ‫حطيحط‬ ‫عادل‬ ‫خليفه‬ ‫حمد‬ ‫عادل‬ ‫سلمان‬ ‫حمد‬ ‫عادل‬ ‫سالم‬ ‫حمود‬ ‫عادل‬ ‫صالح‬ ‫حمود‬ ‫عادل‬ ‫كريم‬ ‫خزعل‬ ‫عادل‬ ‫عيال‬ ‫خضير‬ ‫عادل‬ ‫حميد‬ ‫خلف‬ ‫عادل‬ ‫رحيمه‬ ‫خلف‬ ‫عادل‬ ‫محمد‬ ‫خلف‬ ‫عادل‬
 45. 45. 45| P a g e ‫مسلم‬ ‫خلف‬ ‫عادل‬ ‫رزوقي‬ ‫خنجر‬ ‫عادل‬ ‫خضير‬ ‫خيرالله‬ ‫عادل‬ ‫كاطع‬ ‫زغير‬ ‫عادل‬ ‫مهدي‬ ‫زكي‬ ‫عادل‬ ‫مهدي‬ ‫سلمان‬ ‫عادل‬ ‫نجيب‬ ‫سلمان‬ ‫عادل‬ ‫مجيد‬ ‫شاوي‬ ‫عادل‬ ‫يسر‬ ‫شعالن‬ ‫عادل‬ ‫فؤاد‬ ‫شلغم‬ ‫عادل‬ ‫عبيد‬ ‫صافي‬ ‫عادل‬ ‫جبر‬ ‫صالح‬ ‫عادل‬ ‫كاظم‬ ‫صبيح‬ ‫عادل‬ ‫شخناب‬ ‫صدام‬ ‫عادل‬ ‫ثامر‬ ‫صيوان‬ ‫عادل‬ ‫جويد‬ ‫طارق‬ ‫عادل‬ ‫علي‬ ‫طاهر‬ ‫عادل‬ ‫محسن‬ ‫طاهر‬ ‫عادل‬ ‫حبيب‬ ‫ظاهر‬ ‫عادل‬ ‫لفته‬ ‫عاشور‬ ‫عادل‬ ‫حمزه‬ ‫عباس‬ ‫عادل‬ ‫عصفور‬ ‫عبد‬ ‫عادل‬ ‫سويد‬ ‫عبداالمام‬ ‫عادل‬ ‫دهش‬ ‫عبداالمير‬ ‫عادل‬ ‫طالب‬ ‫عبداالمير‬ ‫عادل‬ ‫عذافه‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عادل‬ ‫حمود‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عادل‬ ‫مهاوي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عادل‬ ‫سلمان‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫عادل‬ ‫عبدالساده‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عادل‬ ‫صبيح‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬ ‫عويد‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عادل‬
 46. 46. 46| P a g e ‫عبود‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫عادل‬ ‫كريم‬ ‫عبدالعباس‬ ‫عادل‬ ‫ناصر‬ ‫عبدالكاظم‬ ‫عادل‬ ‫عبدالدايم‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عادل‬ ‫حطاب‬ ‫عبدالواحد‬ ‫عادل‬ ‫عبدالساده‬ ‫عبدالوالي‬ ‫عادل‬ ‫احمد‬ ‫عبدعلي‬ ‫عادل‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبود‬ ‫عادل‬ ‫عادل‬‫علي‬ ‫عرب‬ ‫سلمان‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ ‫سالم‬ ‫عوده‬ ‫عادل‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عوده‬ ‫عادل‬ ‫راضي‬ ‫عويد‬ ‫عادل‬ ‫لعيبي‬ ‫غازي‬ ‫عادل‬ ‫حاتم‬ ‫غالب‬ ‫عادل‬ ‫يوسف‬ ‫فتحي‬ ‫عادل‬ ‫حمدان‬ ‫فضل‬ ‫عادل‬ ‫مهلهل‬ ‫فنجان‬ ‫عادل‬ ‫ظاهر‬ ‫قاسم‬ ‫عادل‬ ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ ‫هندال‬ ‫كاظم‬ ‫عادل‬ ‫جلوب‬ ‫كزير‬ ‫عادل‬ ‫محيي‬ ‫الزم‬ ‫عادل‬ ‫جياد‬ ‫لطيف‬ ‫عادل‬ ‫درويش‬ ‫لطيف‬ ‫عادل‬ ‫عبادي‬ ‫لعيبي‬ ‫عادل‬ ‫عبد‬ ‫مالك‬ ‫عادل‬ ‫فعيل‬ ‫محمد‬ ‫عادل‬ ‫عويد‬ ‫مطشر‬ ‫عادل‬ ‫حتروش‬ ‫مكي‬ ‫عادل‬ ‫مسلم‬ ‫مهودر‬ ‫عادل‬
 47. 47. 47| P a g e ‫رستم‬ ‫ناصر‬ ‫عادل‬ ‫سلمان‬ ‫ناصر‬ ‫عادل‬ ‫ناصر‬ ‫ناظم‬ ‫عادل‬ ‫كطان‬ ‫نعر‬ ‫عادل‬ ‫وميان‬ ‫هاتو‬ ‫عادل‬ ‫حمود‬ ‫هادي‬ ‫عادل‬ ‫عبدالله‬ ‫هاشم‬ ‫عادل‬ ‫سلمان‬ ‫هوار‬ ‫عادل‬ ‫وشال‬ ‫وحيد‬ ‫عادل‬ ‫ياس‬ ‫عادل‬‫حمود‬ ‫ين‬ ‫عبدالنبي‬ ‫مهيدي‬ ‫عادي‬ ‫محمود‬ ‫ايوب‬ ‫عارف‬ ‫مكي‬ ‫بريسم‬ ‫عارف‬ ‫جاسم‬ ‫حاتم‬ ‫عارف‬ ‫نايف‬ ‫حسين‬ ‫عارف‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫عارف‬ ‫كاطع‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عارف‬ ‫جياد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عارف‬ ‫مالح‬ ‫عطيه‬ ‫عارف‬ ‫عزال‬ ‫عيدان‬ ‫عارف‬ ‫منصور‬ ‫هواز‬ ‫عارف‬ ‫صبر‬ ‫وحيد‬ ‫عارف‬ ‫بديوي‬ ‫حسن‬ ‫عازم‬ ‫عباس‬ ‫بشت‬ ‫عاشور‬ ‫بشاره‬ ‫جبار‬ ‫عاشور‬ ‫عاشور‬‫نتيشون‬ ‫خنيب‬ ‫صاحي‬ ‫عباس‬ ‫عاشور‬ ‫مهدي‬ ‫عالوي‬ ‫عاشور‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عاشور‬ ‫جواد‬ ‫غياض‬ ‫عاشور‬ ‫مال‬ ‫لفته‬ ‫عاشور‬ ‫طاهر‬ ‫محمد‬ ‫عاشور‬
 48. 48. 48| P a g e ‫نفاوه‬ ‫محمد‬ ‫عاشور‬ ‫خضير‬ ‫مناحي‬ ‫عاشور‬ ‫عبدالزهره‬ ‫هاشم‬ ‫عاشور‬ ‫عزيز‬ ‫عبدالله‬ ‫عاصف‬ ‫عاصي‬ ‫داود‬ ‫عاطف‬ ‫غازي‬ ‫رحيم‬ ‫عاطف‬ ‫خيرالله‬ ‫سمير‬ ‫عاطف‬ ‫عنيد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عاطف‬ ‫عبدا‬ ‫عاطف‬‫خميس‬ ‫لرحيم‬ ‫منصور‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عاطف‬ ‫جياد‬ ‫عزيز‬ ‫عاطف‬ ‫سلمان‬ ‫محمود‬ ‫عاطف‬ ‫عوده‬ ‫عبدالقادر‬ ‫عاكف‬ ‫صالح‬ ‫جبار‬ ‫عامر‬ ‫نعيمه‬ ‫حبيب‬ ‫عامر‬ ‫عزيز‬ ‫حسن‬ ‫عامر‬ ‫خلف‬ ‫حميد‬ ‫عامر‬ ‫مجيد‬ ‫حميد‬ ‫عامر‬ ‫شهاب‬ ‫خضر‬ ‫عامر‬ ‫ناصر‬ ‫ذياب‬ ‫عامر‬ ‫ابريج‬ ‫راضي‬ ‫عامر‬ ‫ميذاب‬ ‫سعدون‬ ‫عامر‬ ‫مهدي‬ ‫شريف‬ ‫عامر‬ ‫دعير‬ ‫صالل‬ ‫عامر‬ ‫ط‬ ‫عامر‬‫شياع‬ ‫ه‬ ‫عبدالله‬ ‫طه‬ ‫عامر‬ ‫خالد‬ ‫عبداالمام‬ ‫عامر‬ ‫مجيد‬ ‫عبداالمير‬ ‫عامر‬ ‫خلف‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عامر‬ ‫عبود‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عامر‬ ‫دخيل‬ ‫عزيز‬ ‫عامر‬ ‫احمد‬ ‫علي‬ ‫عامر‬
 49. 49. 49| P a g e ‫جبار‬ ‫علي‬ ‫عامر‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫عواد‬ ‫عامر‬ ‫نعمه‬ ‫عوده‬ ‫عامر‬ ‫جمعه‬ ‫كاظم‬ ‫عامر‬ ‫موسى‬ ‫كيلو‬ ‫عامر‬ ‫محسن‬ ‫محمد‬ ‫عامر‬ ‫نجم‬ ‫مهلهل‬ ‫عامر‬ ‫جعفر‬ ‫موسى‬ ‫عامر‬ ‫ع‬‫كاظم‬ ‫ناظم‬ ‫امر‬ ‫عبدالله‬ ‫نصار‬ ‫عامر‬ ‫احمد‬ ‫نعمه‬ ‫عامر‬ ‫عبيدان‬ ‫هادي‬ ‫عامر‬ ‫عجيل‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ ‫نمحيس‬ ‫ياسر‬ ‫عامر‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫خشان‬ ‫عاهد‬ ‫ناصر‬ ‫سجاد‬ ‫عاهد‬ ‫خضراوي‬ ‫بدر‬ ‫عايد‬ ‫كنش‬ ‫حسين‬ ‫عايد‬ ‫علي‬ ‫خزعل‬ ‫عايد‬ ‫حسن‬ ‫خليل‬ ‫عايد‬ ‫صبح‬ ‫خيون‬ ‫عايد‬ ‫حسن‬ ‫راضي‬ ‫عايد‬ ‫لفته‬ ‫سلطان‬ ‫عايد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عيد‬ ‫عايد‬ ‫عايز‬‫حلو‬ ‫فاضل‬ ‫اعبيد‬ ‫خاجي‬ ‫عايش‬ ‫حمدي‬ ‫جندي‬ ‫عائد‬ ‫جعفر‬ ‫حميد‬ ‫عائد‬ ‫راضي‬ ‫غالب‬ ‫عائد‬ ‫جاسم‬ ‫فالح‬ ‫عبادي‬ ‫حنون‬ ‫عجيل‬ ‫عبار‬ ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عباس‬
 50. 50. 51| P a g e ‫محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالجليل‬ ‫اجباري‬ ‫عباس‬ ‫جواد‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫راضي‬ ‫احمد‬ ‫عباس‬ ‫مفتن‬ ‫ارحيمه‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫اسماعيل‬ ‫عباس‬ ‫علوان‬ ‫اياد‬ ‫عباس‬ ‫خنجر‬ ‫بازل‬ ‫عباس‬ ‫ع‬‫علي‬ ‫برهان‬ ‫باس‬ ‫بريبش‬ ‫بغيلي‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫جابر‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫جابر‬ ‫عباس‬ ‫علكم‬ ‫جابر‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫جابي‬ ‫عباس‬ ‫حاتم‬ ‫جارالله‬ ‫عباس‬ ‫ثكيل‬ ‫جاسب‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫جاسم‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫عباس‬ ‫جابر‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫صيهود‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫فندجان‬ ‫جبار‬ ‫عباس‬ ‫ج‬ ‫عباس‬‫جواد‬ ‫باره‬ ‫فيصل‬ ‫جباري‬ ‫عباس‬ ‫لهمود‬ ‫جراد‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫جلوب‬ ‫عباس‬ ‫عبادي‬ ‫جليل‬ ‫عباس‬ ‫موسى‬ ‫جليل‬ ‫عباس‬ ‫نجم‬ ‫جليل‬ ‫عباس‬ ‫فارس‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬
 51. 51. 51| P a g e ‫فعيل‬ ‫جمعه‬ ‫عباس‬ ‫جمعه‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫خنيفر‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫دويش‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫فاخر‬ ‫جميل‬ ‫عباس‬ ‫ضامن‬ ‫جواد‬ ‫عباس‬ ‫ماجد‬ ‫حامد‬ ‫عباس‬ ‫نشمي‬ ‫حامد‬ ‫عباس‬ ‫فرج‬ ‫حاون‬ ‫عباس‬ ‫بدر‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫جابر‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫جمري‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫خضر‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫صيوان‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫عبدعلي‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫عبود‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫فرج‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫فرحان‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫ومصاول‬ ‫حسن‬ ‫عباس‬ ‫صبيح‬ ‫حسون‬ ‫عباس‬ ‫محيسن‬ ‫حسون‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫عيسى‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬‫ماطور‬ ‫محيي‬ ‫حسين‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫حمد‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫حمزه‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫حميد‬ ‫عباس‬ ‫عبدالنبي‬ ‫حميد‬ ‫عباس‬
 52. 52. 52| P a g e ‫يسر‬ ‫حميد‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫حويجم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫حيدر‬ ‫عباس‬ ‫خليل‬ ‫خريبط‬ ‫عباس‬ ‫شاوش‬ ‫خضير‬ ‫عباس‬ ‫هاشم‬ ‫خضير‬ ‫عباس‬ ‫جبر‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫شنيخر‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫مطر‬ ‫خلف‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫خليف‬ ‫عباس‬ ‫ابراهيم‬ ‫خليل‬ ‫عباس‬ ‫جالب‬ ‫خليل‬ ‫عباس‬ ‫ظاهر‬ ‫خماس‬ ‫عباس‬ ‫صندل‬ ‫خماط‬ ‫عباس‬ ‫حميد‬ ‫خميس‬ ‫عباس‬ ‫غياض‬ ‫خنيفر‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫راشد‬ ‫عباس‬ ‫ماشي‬ ‫راشد‬ ‫عباس‬ ‫خضور‬ ‫راضي‬ ‫عباس‬ ‫ضهد‬ ‫راهي‬ ‫عباس‬ ‫عبدالنبي‬ ‫رحيم‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫رحيم‬ ‫عباس‬ ‫كحيط‬ ‫رحيم‬ ‫عباس‬ ‫سماري‬ ‫رحيمه‬ ‫عباس‬ ‫مجيد‬ ‫رزاق‬ ‫عباس‬ ‫بجاي‬ ‫رمضان‬ ‫عباس‬ ‫شهاب‬ ‫رمضان‬ ‫عباس‬ ‫عب‬‫يعقوب‬ ‫رمضان‬ ‫اس‬ ‫خايف‬ ‫رميله‬ ‫عباس‬ ‫مري‬ ‫روفه‬ ‫عباس‬ ‫بهلول‬ ‫زغير‬ ‫عباس‬ ‫حيدر‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬
 53. 53. 53| P a g e ‫طريم‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬ ‫نجم‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬ ‫هليل‬ ‫سالم‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫سامي‬ ‫عباس‬ ‫صابر‬ ‫ساهي‬ ‫عباس‬ ‫صدام‬ ‫ستار‬ ‫عباس‬ ‫عطيه‬ ‫سدخان‬ ‫عباس‬ ‫سالم‬ ‫سرحان‬ ‫عباس‬ ‫مجبل‬ ‫سعدون‬ ‫عباس‬ ‫حبيب‬ ‫سعيد‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫سويد‬ ‫عباس‬ ‫لف‬ ‫سيالوي‬ ‫عباس‬‫ته‬ ‫سلمان‬ ‫شاوي‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫شطب‬ ‫عباس‬ ‫حبيب‬ ‫شالل‬ ‫عباس‬ ‫كاطع‬ ‫شمال‬ ‫عباس‬ ‫رداد‬ ‫شهد‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫صابر‬ ‫عباس‬ ‫جعفر‬ ‫صادق‬ ‫عباس‬ ‫عبدالواحد‬ ‫صادق‬ ‫عباس‬ ‫خشن‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫عذب‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫صباح‬ ‫عباس‬ ‫مفتاح‬ ‫صباح‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫صبر‬ ‫عباس‬ ‫راضي‬ ‫صبيح‬ ‫عباس‬ ‫عاتي‬ ‫صبيح‬ ‫عباس‬ ‫فالح‬ ‫صبيح‬ ‫عباس‬ ‫صدام‬ ‫عباس‬‫هدهود‬ ‫جبر‬ ‫صالح‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫طالب‬ ‫عباس‬ ‫صافي‬ ‫طالب‬ ‫عباس‬
 54. 54. 54| P a g e ‫جاسم‬ ‫طاهر‬ ‫عباس‬ ‫منديل‬ ‫طاهر‬ ‫عباس‬ ‫منصور‬ ‫طه‬ ‫عباس‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عاجل‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫عادل‬ ‫عباس‬ ‫االمير‬ ‫عبد‬ ‫الواحد‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫عجيل‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫خزعل‬ ‫علي‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫فيصل‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫مطر‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫خنفوش‬ ‫عبداالمير‬ ‫عباس‬ ‫رشيد‬ ‫عبداالمير‬ ‫عباس‬ ‫منور‬ ‫عبداالمير‬ ‫عباس‬ ‫محسن‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عباس‬ ‫هاشم‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عباس‬ ‫عبدالساده‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عباس‬ ‫كريم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عباس‬ ‫مطرود‬ ‫عبدالخضر‬ ‫عباس‬ ‫ريكان‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫عباس‬ ‫الزم‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عباس‬ ‫ثجيل‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عباس‬ ‫جمعه‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عباس‬ ‫صكر‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عباس‬ ‫عبدالزهر‬ ‫عباس‬‫عريبي‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عباس‬ ‫حمود‬ ‫عبدالصاحب‬ ‫عباس‬ ‫عبدالرضا‬ ‫عبدالغني‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالقادر‬ ‫عباس‬ ‫جليب‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عباس‬ ‫رحيمه‬ ‫عبدالكريم‬ ‫عباس‬ ‫شميل‬ ‫عبداللطيف‬ ‫عباس‬
 55. 55. 55| P a g e ‫صدام‬ ‫عبداللطيف‬ ‫عباس‬ ‫خضير‬ ‫عبدالله‬ ‫عباس‬ ‫عبدالعالي‬ ‫عبدالله‬ ‫عباس‬ ‫فدعم‬ ‫عبدالله‬ ‫عباس‬ ‫حمدان‬ ‫عبدالواحد‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬‫خلف‬ ‫عبدالواحد‬ ‫كريم‬ ‫عبدالواحد‬ ‫عباس‬ ‫منصور‬ ‫عبود‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫عبيد‬ ‫عباس‬ ‫هادي‬ ‫عبيد‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫عجيل‬ ‫عباس‬ ‫لفته‬ ‫عجيل‬ ‫عباس‬ ‫مطرود‬ ‫عطيه‬ ‫عباس‬ ‫لطيف‬ ‫عكار‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫علوان‬ ‫عباس‬ ‫باشط‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حافظ‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫رضا‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫عبار‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫عوده‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫كلوش‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫نجم‬ ‫علي‬ ‫عباس‬ ‫شبيب‬ ‫عليوي‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫عماد‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫عنيد‬ ‫عباس‬
 56. 56. 56| P a g e ‫جعفر‬ ‫عوده‬ ‫عباس‬ ‫منشد‬ ‫عوده‬ ‫عباس‬ ‫خوين‬ ‫غانم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫فاروق‬ ‫عباس‬ ‫بدر‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫حافظ‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫حنون‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬‫خلف‬ ‫فاضل‬ ‫زاجي‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫زباري‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫سويد‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫شريف‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫شيال‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫صالح‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫طايع‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫عبدالعباس‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫عبدالعباس‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫عبدعلي‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫قاسم‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫مهلهل‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫يعقوب‬ ‫فاضل‬ ‫عباس‬ ‫فا‬ ‫عباس‬‫يوسف‬ ‫ضل‬ ‫جازع‬ ‫فايز‬ ‫عباس‬ ‫عبدالزهره‬ ‫فريد‬ ‫عباس‬ ‫كماش‬ ‫فعل‬ ‫عباس‬ ‫فرحان‬ ‫فياض‬ ‫عباس‬ ‫معارج‬ ‫فيصل‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫قاسم‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫قاسم‬ ‫عباس‬ ‫معتوك‬ ‫قاسم‬ ‫عباس‬
 57. 57. 57| P a g e ‫محمد‬ ‫قصي‬ ‫عباس‬ ‫كريم‬ ‫كاطع‬ ‫عباس‬ ‫جبار‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫ذخر‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫رسن‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫رضا‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫زغير‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫ك‬ ‫عباس‬‫عباس‬ ‫اظم‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫عزال‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫علوان‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫مطر‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫منصور‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫هاشم‬ ‫كاظم‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫كامل‬ ‫عباس‬ ‫مزاوي‬ ‫كامل‬ ‫عباس‬ ‫عاتي‬ ‫كحيط‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫خلف‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالزهره‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫عجيل‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫قاسم‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫عبا‬‫وادي‬ ‫كريم‬ ‫س‬ ‫وحيد‬ ‫كريم‬ ‫عباس‬ ‫ظاهر‬ ‫كنين‬ ‫عباس‬ ‫طاهر‬ ‫الزم‬ ‫عباس‬ ‫علي‬ ‫لطيف‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫محسن‬ ‫عباس‬ ‫ضمد‬ ‫محسن‬ ‫عباس‬
 58. 58. 58| P a g e ‫ضهد‬ ‫محسن‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫محسن‬ ‫عباس‬ ‫ثامر‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫جعاز‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫حسان‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫عب‬‫محيسن‬ ‫محمد‬ ‫اس‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫هاشم‬ ‫محمد‬ ‫عباس‬ ‫جمعه‬ ‫محمدحسن‬ ‫عباس‬ ‫مفتن‬ ‫محمدحسين‬ ‫عباس‬ ‫محمد‬ ‫محيسن‬ ‫عباس‬ ‫مرشد‬ ‫محيسن‬ ‫عباس‬ ‫عبيد‬ ‫مراد‬ ‫عباس‬ ‫محسن‬ ‫مرزوق‬ ‫عباس‬ ‫طعمه‬ ‫مرزوك‬ ‫عباس‬ ‫عبود‬ ‫مروح‬ ‫عباس‬ ‫بري‬ ‫مرود‬ ‫عباس‬ ‫امحين‬ ‫مزهر‬ ‫عباس‬ ‫حميد‬ ‫مطلق‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫مظلوم‬ ‫عباس‬ ‫حسين‬ ‫معيوف‬ ‫عباس‬ ‫عباس‬‫عبيد‬ ‫منصور‬ ‫كاظم‬ ‫مهاوي‬ ‫عباس‬ ‫عمير‬ ‫موحان‬ ‫عباس‬ ‫رهيف‬ ‫موسى‬ ‫عباس‬ ‫عبدال‬ ‫موسى‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحميد‬ ‫موسى‬ ‫عباس‬
 59. 59. 59| P a g e ‫كريم‬ ‫موسى‬ ‫عباس‬ ‫فالح‬ ‫ناجح‬ ‫عباس‬ ‫حمود‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫عبدالزهره‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫عبدالساده‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫فرحان‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫كاظم‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫كشيش‬ ‫ناصر‬ ‫عباس‬ ‫شناوه‬ ‫ناظم‬ ‫عباس‬ ‫ناجي‬ ‫نافع‬ ‫عباس‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫عباس‬ ‫عزيز‬ ‫نجم‬ ‫عباس‬ ‫جبل‬ ‫نعمه‬ ‫عباس‬ ‫لفته‬ ‫نعمه‬ ‫عباس‬ ‫ضايف‬ ‫نعيم‬ ‫عباس‬ ‫عبدالزهره‬ ‫نعيم‬ ‫عباس‬ ‫عجيل‬ ‫نعيم‬ ‫عباس‬ ‫عداي‬ ‫نعيم‬ ‫عباس‬ ‫جاسم‬ ‫هادي‬ ‫عباس‬ ‫داخل‬ ‫هاشم‬ ‫عباس‬ ‫موسى‬ ‫هاشم‬ ‫عباس‬ ‫نهير‬ ‫هاشم‬ ‫عباس‬ ‫راضي‬ ‫هاني‬ ‫عباس‬ ‫هاشم‬ ‫هالل‬ ‫عباس‬ ‫فالح‬ ‫هندي‬ ‫عباس‬ ‫عزي‬ ‫وهب‬ ‫عباس‬‫ز‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫مكطوف‬ ‫محمد‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫الرضا‬ ‫عبد‬ ‫جبر‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫خلف‬ ‫غضبان‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬
 60. 60. 61| P a g e ‫اسيود‬ ‫بري‬ ‫عبد‬ ‫سحيب‬ ‫جاسم‬ ‫عبد‬ ‫كاظم‬ ‫جاسم‬ ‫عبد‬ ‫عليوي‬ ‫جبار‬ ‫عبد‬ ‫بنيان‬ ‫جري‬ ‫عبد‬ ‫عالوي‬ ‫خيرالله‬ ‫عبد‬ ‫عبدالله‬ ‫صبر‬ ‫عبد‬ ‫رحيمه‬ ‫ضهد‬ ‫عبد‬ ‫عواد‬ ‫غافل‬ ‫عبد‬ ‫عط‬ ‫غانم‬ ‫عبد‬‫ب‬ ‫ساري‬ ‫كطان‬ ‫عبد‬ ‫ابراهيم‬ ‫كعيد‬ ‫عبد‬ ‫جياد‬ ‫لطيف‬ ‫عبد‬ ‫رسن‬ ‫منشد‬ ‫عبد‬ ‫جعفر‬ ‫جوالن‬ ‫عبداالله‬ ‫مونس‬ ‫حسن‬ ‫عبداالله‬ ‫عذبي‬ ‫عرام‬ ‫عبداالله‬ ‫فيروز‬ ‫فاخر‬ ‫عبداالله‬ ‫صالح‬ ‫مهدي‬ ‫عبداالله‬ ‫سلمان‬ ‫داود‬ ‫عبداالمام‬ ‫حسين‬ ‫عبدالله‬ ‫عبداالمام‬ ‫بشير‬ ‫غالب‬ ‫عبداالمام‬ ‫راضي‬ ‫مزهر‬ ‫عبداالمبر‬ ‫م‬ ‫بشير‬ ‫عبداالمير‬‫اهود‬ ‫سالم‬ ‫بندر‬ ‫عبداالمير‬ ‫محمد‬ ‫تبينه‬ ‫عبداالمير‬ ‫صالح‬ ‫جبيش‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبدعلي‬ ‫حسن‬ ‫عبداالمير‬ ‫يوسف‬ ‫حسين‬ ‫عبداالمير‬ ‫مناتي‬ ‫حيال‬ ‫عبداالمير‬ ‫كاظم‬ ‫حيدر‬ ‫عبداالمير‬ ‫جبار‬ ‫خضير‬ ‫عبداالمير‬
 61. 61. 61| P a g e ‫ابراهيم‬ ‫خلف‬ ‫عبداالمير‬ ‫سالم‬ ‫خلف‬ ‫عبداالمير‬ ‫عاتي‬ ‫خيرالله‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبيد‬ ‫خيون‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبدا‬‫رخيص‬ ‫سالم‬ ‫المير‬ ‫علي‬ ‫سلمان‬ ‫عبداالمير‬ ‫عيسى‬ ‫سلمان‬ ‫عبداالمير‬ ‫دهيبس‬ ‫شاكر‬ ‫عبداالمير‬ ‫ماجد‬ ‫شامل‬ ‫عبداالمير‬ ‫فايز‬ ‫صادق‬ ‫عبداالمير‬ ‫هيلك‬ ‫صيوان‬ ‫عبداالمير‬ ‫يوسف‬ ‫ضمد‬ ‫عبداالمير‬ ‫يوسف‬ ‫عامر‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبد‬ ‫عباس‬ ‫عبداالمير‬ ‫شهاب‬ ‫عبدالجليل‬ ‫عبداالمير‬ ‫علي‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبداالمير‬‫داود‬ ‫عبدالساده‬ ‫ضمد‬ ‫عبدالشيخ‬ ‫عبداالمير‬ ‫عويد‬ ‫عبدالعباس‬ ‫عبداالمير‬ ‫احمد‬ ‫عبدالله‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبود‬ ‫عبدالواحد‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبدالزهره‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫عبداالمير‬ ‫رميض‬ ‫عربي‬ ‫عبداالمير‬ ‫داخل‬ ‫علي‬ ‫عبداالمير‬ ‫كريم‬ ‫عوده‬ ‫عبداالمير‬ ‫خميس‬ ‫غازي‬ ‫عبداالمير‬ ‫ظاهر‬ ‫فاضل‬ ‫عبداالمير‬ ‫عب‬ ‫فضل‬ ‫عبداالمير‬‫اس‬ ‫حسن‬ ‫فليح‬ ‫عبداالمير‬ ‫طليب‬ ‫كاظم‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبدالعباس‬ ‫كاظم‬ ‫عبداالمير‬ ‫علي‬ ‫لطيف‬ ‫عبداالمير‬
 62. 62. 62| P a g e ‫حمادي‬ ‫محسن‬ ‫عبداالمير‬ ‫محيسن‬ ‫مردان‬ ‫عبداالمير‬ ‫حنوش‬ ‫مطر‬ ‫عبداالمير‬ ‫عبدعلي‬ ‫مطشر‬ ‫عبداالمير‬ ‫ماجد‬ ‫مهدي‬ ‫عبداالمير‬ ‫علي‬ ‫نوري‬ ‫عبداالمير‬ ‫وهاب‬ ‫يعقوب‬ ‫عبداالمير‬ ‫جوده‬ ‫خضير‬ ‫عبدالباري‬ ‫عبدالب‬‫جاسم‬ ‫عبدعلي‬ ‫اري‬ ‫محمد‬ ‫مجيد‬ ‫عبدالباري‬ ‫محمد‬ ‫خيري‬ ‫عبدالباسط‬ ‫جلوب‬ ‫عبدالصمد‬ ‫عبدالباسط‬ ‫يوسف‬ ‫عبدالصمد‬ ‫عبدالباسط‬ ‫قاسم‬ ‫عكله‬ ‫عبدالباسط‬ ‫الزم‬ ‫حامد‬ ‫عبدالباقي‬ ‫محمد‬ ‫سامي‬ ‫عبدالباقي‬ ‫عباس‬ ‫فاضل‬ ‫عبدالباقي‬ ‫عبدالجبار‬ ‫سعدون‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عبدالجبار‬ ‫طعمه‬ ‫عبدالجبار‬ ‫جعاز‬ ‫علي‬ ‫عبدالجبار‬ ‫عب‬‫كاظم‬ ‫علي‬ ‫دالجبار‬ ‫كايد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبدالجليل‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫بدر‬ ‫عبدالجليل‬ ‫عبدالكريم‬ ‫جابر‬ ‫عبدالجليل‬ ‫عبودي‬ ‫طارق‬ ‫عبدالجليل‬ ‫مندي‬ ‫عبدعلي‬ ‫عبدالجليل‬ ‫معيدي‬ ‫لفته‬ ‫عبدالجليل‬ ‫غريب‬ ‫محمد‬ ‫عبدالجليل‬ ‫ناصر‬ ‫كاظم‬ ‫عبدالجواد‬ ‫ساري‬ ‫ناصر‬ ‫عبدالحافظ‬ ‫داود‬ ‫يالي‬ ‫عبدالحافظ‬ ‫كاظم‬ ‫سالم‬ ‫عبدالحر‬
 63. 63. 63| P a g e ‫عبدال‬‫صابط‬ ‫سرحان‬ ‫حر‬ ‫شجر‬ ‫لفته‬ ‫عبدالحر‬ ‫مطير‬ ‫بجاي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫بدله‬ ‫تركي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سلمان‬ ‫جابر‬ ‫عبدالحسن‬ ‫بهيدل‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مويح‬ ‫جبار‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مجلي‬ ‫جراب‬ ‫عبدالحسن‬ ‫راشد‬ ‫رحمه‬ ‫عبدالحسن‬ ‫نعمه‬ ‫رشك‬ ‫عبدالحسن‬ ‫جغيل‬ ‫زوير‬ ‫عبدالحسن‬ ‫جازع‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مح‬ ‫طاهر‬ ‫عبدالحسن‬‫مد‬ ‫ثامر‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سلمان‬ ‫عبدالعالي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫شعبان‬ ‫عبدالله‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مكطوف‬ ‫عجيل‬ ‫عبدالحسن‬ ‫بشير‬ ‫غالب‬ ‫عبدالحسن‬ ‫جاسم‬ ‫فالح‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبدالله‬ ‫قاسم‬ ‫عبدالحسن‬ ‫رويضي‬ ‫كريم‬ ‫عبدالحسن‬ ‫محمد‬ ‫لطيف‬ ‫عبدالحسن‬ ‫هندي‬ ‫محسن‬ ‫عبدالحسن‬ ‫مزيعل‬ ‫مفتن‬ ‫عبدالحسن‬ ‫علي‬ ‫مكي‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبدالح‬‫عبدالحسن‬ ‫مهدي‬ ‫سن‬ ‫جازع‬ ‫نجف‬ ‫عبدالحسن‬ ‫عبدالله‬ ‫نجم‬ ‫عبدالحسن‬ ‫سماري‬ ‫احمد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حسين‬ ‫ارويح‬ ‫عبدالحسين‬
 64. 64. 64| P a g e ‫خضير‬ ‫اسحاق‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عاشور‬ ‫اسحاق‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عيسى‬ ‫تقي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫لعيبي‬ ‫ثامر‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدعلي‬ ‫جازع‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جابر‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جاسم‬ ‫عبدالحسين‬‫صالح‬ ‫نجم‬ ‫جليل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جميل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محمد‬ ‫حافظ‬ ‫عبدالحسين‬ ‫صالح‬ ‫حامد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سروال‬ ‫حسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سمير‬ ‫حسن‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جاسم‬ ‫خريبط‬ ‫عبدالحسين‬ ‫كريم‬ ‫خزعل‬ ‫عبدالحسين‬ ‫منصور‬ ‫خيرالله‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جباره‬ ‫داود‬ ‫عبدالحسين‬ ‫جويد‬ ‫ربيج‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حريجه‬ ‫رحمه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫راشد‬ ‫رحمه‬ ‫عبدالحسين‬ ‫حريز‬ ‫رشو‬ ‫عبدالحسين‬ ‫سوادي‬ ‫ريسان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫مطر‬ ‫ريسان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫العيبي‬ ‫سلمان‬ ‫عبدالحسين‬ ‫محسن‬ ‫سوادي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ش‬ ‫شتوي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫طاهر‬ ‫شحرور‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالحسين‬ ‫شخيمت‬ ‫عبدالحسين‬ ‫رسن‬ ‫عبادي‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عباس‬ ‫عبدالحسين‬ ‫ضمد‬ ‫عبد‬ ‫عبدالحسين‬ ‫عبدا‬‫صبر‬ ‫عبداالمام‬ ‫لحسين‬

×