ทางสัตว
แพทยศาสตร์
เพื่อการวิจัย”
        โดย นางนวล
       ลออ จุลพุ์ปสาสน์
   หัวหน้างานห้องสมุดคณะ
 สั...
การอ้างอิงเอกสาร
และ
การเขียนเอกสาร
อ้างอิง
ในงานวิจัย
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนเอกสาร
       อ้างอิงแบบแวนคูเวอร์
 การเกิดโรคโบทูลิซม (Botulism)ในประเทศไทยครั้งนี้เป็น...
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนเอกสารอ้างอิง
        แบบนามปี(Name-year)
  การเกิดโรคโบทูลิซม (Botulism)ในประเทศไทยคร...
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ
       แวนคูเวอร์

     สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที...
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์
     สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปีที่
  ...
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ
        แวนคูเวอร์
     ข้อมูลจาก Internet
            ใส่วนที่ค้น
 ...
แหล่งสืบค้นข้อมูล
  ฐานข้อมูล CMUL- OPAC
  ฐานข้อมูล E-Books
  ฐานข้อมูล Union catalog
  ฐานข้อมูล Reference Datab...
http://library.cmu.ac.th คลิกที่ OPAC
CMUL- OPAC
มาตรฐานอุตสาหกรรม
E-thesis
E-books
E-books
ฐานข้อมูล CMU e-
   thesis
ฐานข้อมูล CMU e-thesis
E-Special Problem
E-Research
ฐานข้อมูล Union
  Catalog
Union Catalog
ฐานข้อมูล Digital
  Collection
Digital Collection
Free E-books on line
http://www.merckvetmanual.com
http://www.ivis.org
http://www.nap.edu/catalog/6016.html
http://www.ivis.org
http://netvet.wustl.edu
http://www.pighealth.com
http:www.pubmed.com
Reference Database
http://library.cmu.ac.th/cmul_20
09/refer_dbn.php
Science Direct
HW Wilson
ISI Web of Knowledge
ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
http://thaiagris.lib.ku.ac.th/
ฐานข้อมูลการเกษตรของไทย
Thai Medical Index
Thai Index Medicus
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทยhttp://ww
    w.nstda.or.th/grants/
การหาเอกสารฉบับเต็ม
การขอ Reprint
การขอใช้บริการ Interlibrary
 Loan Service
การขอจาก VetLiber
 (Veterinary Mailing Lis...
ที่อยู่ผู้แต่งที่จะขอสำาเนาบทความได้
Vet Surg. 2003 May-Jun;32(3):206-12. Links
Hand-assisted laparoscopic left nephrectom...
ฐานข้อมูลชีแหล่งวารสารใน
      ้
ประเทศไทย
http://www.journallink.or.th
The
End(Note)
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์

1,441 views

Published on

วิธีการสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์เพื่อการทำวิจัย ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน และการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่บอกรับและที่ได้ฟรี ตลอดจนเวปไซด์เฉพาะทางสัตวแพทยศาสตร์

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสืบค้นข้อมูลทางสัตวแพทยศาสตร์

 1. 1. ทางสัตว แพทยศาสตร์ เพื่อการวิจัย” โดย นางนวล ลออ จุลพุ์ปสาสน์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะ สัตวแพทยศาสตร์
 2. 2. การอ้างอิงเอกสาร และ การเขียนเอกสาร อ้างอิง ในงานวิจัย
 3. 3. การอ้างอิงเอกสารและการเขียนเอกสาร อ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ การเกิดโรคโบทูลิซม (Botulism)ในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครัง ึ่ ้ ที่ 2 โดยครังแรกได้ ้ เกิดขึนเมื่อปี 2540 ในจังหวัดตากและจังหวัดน่าน มีผป่วย 13 ้ ู้ ราย เสียชีวต 2 ราย คิดเป็น ิ อัตราการป่วยตายเท่ากับ 15.4% (1-2) โรคโบทูลซมเกิดจาก ิ ึ่ สารพิษที่สร้างจากเชื้อ Clostridium botulinum ซึงพบเป็นครั้งแรกในไส้กรอกตั้งแต่ปี ่ 2439(3) เอกสารอ้างอิง 1.Swaddiwudhipong W, Wongwatcharapaiboon P. Foodborne butulism outbreaks Following consumption of home-canned bamboo shoots in Northern Thailand. J Med Assoc Thailand
 4. 4. การอ้างอิงเอกสารและการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบนามปี(Name-year) การเกิดโรคโบทูลิซม (Botulism)ในประเทศไทยครั้งนี้เป็น ึ่ ครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้ เกิดขึนเมื่อปี 2540 ในจังหวัดตากและจังหวัดน่าน มีผป่วย 13 ้ ู้ ราย เสียชีวต 2 ราย คิดเป็น ิ อัตราการป่วยตายเท่ากับ 15.4% (Swaddiwudhipong W, et al, 2000; Wongwatcha- rapaiboon P, et al; 1999) โรคโบทูลิซมเกิดจากสารพิษที่สร้างจาก ึ่ เชือ Clostridium ้ botulinum ซึงพบเป็นครั้งแรกในไส้กรอกตั้งแต่ปี 2439 ่ (Rhodehamel EJ, 1992) เอกสารอ้างอิง Rhodehamel, E.J; Reddy, N.R; Pierson, D. (1992). Botulism : the causative agent and its control in food. Food Control
 5. 5. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ แวนคูเวอร์ สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งทีพิมพ์. ่ เมืองทีพิมพ์: ่ ผูพิมพ์, ปีทพิมพ์. ้ ี่ Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of veterinary anatomy. 2nd ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 1996.
 6. 6. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปีที่ พิมพ์ ; ปีที่ของวารสาร (ฉบับที่) : หน้าทีปรากฏ ่ บทความ. Marks SL, Williams DA. Time course of gastrointestinal tract permeability ethylenediaminetetraacetate in healthy dogs. AJVR 1998; 59 (4): 1113-5.
 7. 7. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ แวนคูเวอร์ ข้อมูลจาก Internet ใส่วนที่ค้น ั Foley KM, Gelband H, editors. Improving ข้อมูล palliative care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2006 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/ 0309074029/html/. ใส่websiteที่ค้น ได้
 8. 8. แหล่งสืบค้นข้อมูล  ฐานข้อมูล CMUL- OPAC  ฐานข้อมูล E-Books  ฐานข้อมูล Union catalog  ฐานข้อมูล Reference Database  ฐานข้อมูล Pubmed  ฐานข้อมูล E-Research  ฐานข้อมูล Thai-Agris  ฐานข้อมูล TVRES  ฐานข้อมูล Thai Index Medicus  ฐานข้อมูล Thai Medical Index  etc.
 9. 9. http://library.cmu.ac.th คลิกที่ OPAC
 10. 10. CMUL- OPAC
 11. 11. มาตรฐานอุตสาหกรรม
 12. 12. E-thesis
 13. 13. E-books
 14. 14. E-books
 15. 15. ฐานข้อมูล CMU e- thesis
 16. 16. ฐานข้อมูล CMU e-thesis
 17. 17. E-Special Problem
 18. 18. E-Research
 19. 19. ฐานข้อมูล Union Catalog
 20. 20. Union Catalog
 21. 21. ฐานข้อมูล Digital Collection
 22. 22. Digital Collection
 23. 23. Free E-books on line
 24. 24. http://www.merckvetmanual.com
 25. 25. http://www.ivis.org
 26. 26. http://www.nap.edu/catalog/6016.html
 27. 27. http://www.ivis.org
 28. 28. http://netvet.wustl.edu
 29. 29. http://www.pighealth.com
 30. 30. http:www.pubmed.com
 31. 31. Reference Database http://library.cmu.ac.th/cmul_20 09/refer_dbn.php
 32. 32. Science Direct
 33. 33. HW Wilson
 34. 34. ISI Web of Knowledge
 35. 35. ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
 36. 36. http://thaiagris.lib.ku.ac.th/
 37. 37. ฐานข้อมูลการเกษตรของไทย
 38. 38. Thai Medical Index
 39. 39. Thai Index Medicus
 40. 40. ฐานข้อมูลงานวิจัยไทยhttp://ww w.nstda.or.th/grants/
 41. 41. การหาเอกสารฉบับเต็ม การขอ Reprint การขอใช้บริการ Interlibrary Loan Service การขอจาก VetLiber (Veterinary Mailing List)
 42. 42. ที่อยู่ผู้แต่งที่จะขอสำาเนาบทความได้ Vet Surg. 2003 May-Jun;32(3):206-12. Links Hand-assisted laparoscopic left nephrectomy in standing horses. •Keoughan CG, Rodgerson DH, •Brown MP. Department of Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Gainesville, FL 32610-0136, USA. OBJECTIVE: To describe a hand-assisted, laparoscopic technique to remove the left kidney in standing horses. STUDY DESIGN: Prospective evaluation. ANIMALS: Eight horses. METHODS: Food was withheld for a minimum of 12 hours. Horses were sedated with detomidine hydrochloride (0.01-0.02 mg/kg, intravenously) and restrained in standing stocks. The left paralumbar fossa was prepared for surgery, and the surgical site was infiltrated with 2% mepivacaine. Hand-assisted, laparoscopic removal of the left kidney was performed through an incision in the center of the paralumbar fossa; the surgeon's hand was used to isolate the left kidney and associated vasculature. The renal artery and vein were isolated and individually ligated. After vessel transection distal to the ligatures, the left kidney was exteriorized, the ureter ligated and transected, and the incision closed. RESULTS: Laparoscopic removal of the left kidney was successfully performed in all horses. Retroperitoneal infiltration of local anesthesia provided adequate anesthesia. Intraoperative hemorrhage occurred in 3 horses. Surgical duration (initial skin incision to transection of the left kidney) ranged from 20 to 90 minutes. In 2 horses, no signs of pain were noted for 48 hours postoperatively. CONCLUSION: Hand-assisted laparoscopic surgery can be used for removal of the left kidney in horses. Clinical Relevance-Hand- assisted laparoscopic nephrectomy can be safely performed in standing horses; however, care should be taken to identify accessory branches of the renal artery to limit potential complications with hemorrhage. Copyright 2003 by The American College of Veterinary Surgeon
 43. 43. ฐานข้อมูลชีแหล่งวารสารใน ้ ประเทศไทย http://www.journallink.or.th
 44. 44. The End(Note)

×