ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16,268 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Hello,
  How are you doing and how is life down there in your Country? I guess you are having good time. My name is Cordelia . I would love to be communicating with you for a mutual and well established friendship. I am really consumed by your profile, giving me the impression that you will be a type i desire to have as a friend. Pleas i will like you to write me back on my email address(ask4pretycordelia@hotmail.com) so that we can share our photos and experience of life and every other things in common with each other. I will wait to hear from you.

  Take care of yourself.
  Cordelia
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
16,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,742
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. 1. Λίμνη είναι ένα εκσεσαμένο κοίλψμασοτ εδάυοτρ υτςικό ή σεφνησό, ποτπεπιέφει γλτκό νεπό και δενεπικοινψνεί (σοτλάφιςσον άμεςα) μεση θάλαςςα.
 2. 2.  Φτςικέρ  Τεφνησέρ Σσην πεπίπσψςη ατσή Σσην πεπίπσψςη ατσή σο κοίλψμα σηρ ο άνθπψπορ λίμνηρ δημιοτπγείσαι δημιοτπγεί υπάγμασα υτςικά. κασά ση ποή σοτ ποσαμού και δημιοτπγεί σεφνησά κοιλώμασα.
 3. 3. Λίμνερ Διαμέπιςμα1. Τπιφψνίδα Σσεπεά Ελλάδα2. Βόλβη Μακεδονία3. Βεγοπίσιδα Μακεδονία4. Βιςσονίδα Έβπορ5. Κοπώνεια Μακεδονία6. Μικπή Ππέςπα Μακεδονία7. Μεγάλη ΜακεδονίαΠπέςπα8. Καςσοπιάρ Μακεδονία9. Παμβώσιδα Ήπειπορ10. Υλίκη Σσεπεά Ελλάδα
 4. 4. Τπιφψνίδα
 5. 5. Βόλβη
 6. 6. Βεγοπίσιδα
 7. 7. Βιςσονίδα
 8. 8. Κοπώνεια
 9. 9. Ππέςπερ
 10. 10. Καςσοπιά
 11. 11. Παμβώσιδα - Λίμνη Ιψαννίνψν
 12. 12.  σην παπαγψγή ηλεκσπικήρ ενέπγειαρ, σην ύδπετςη, δηλαδή άνσληςη και ππομήθεια νεπού για σην παποφή ςε μια πεπιοφή και σην άπδετςη, δηλαδή για σο πόσιςμα σηρ γηρ.
 13. 13. Το γλτκό νεπό είναι απαπαίσησο ςση ζψήμαρ.Για να αποθηκεύςοτμε ποςόσησερ νεπούκαι να σιρ φπηςιμοποιήςοτμεκασαςκετάζοτμε σιρ σεφνησέρ λίμνερ, σαυπάγμασα και σιρ δεξαμενέρ.
 14. 14. Τεφνησέρ λίμνερ ΔιαμέπιςμαΚπεμαςσών Σσεπεά ΕλλάδαΠολτυύσοτ ΜακεδονίαΚεπκίνη ΜακεδονίαΚαςσπακίοτ Σσεπεά ΕλλάδαΠλαςσήπα ΘεςςαλίαΜόπνοτ Σσεπεά Ελλάδα
 15. 15. Κπεμαςσών
 16. 16. Πολτυύσοτ
 17. 17. Κεπκίνη
 18. 18. Καςσπακίοτ
 19. 19. Πλαςσήπα
 20. 20. Μόπνοτ
 21. 21. Νούυαπα επιπλέοτν Καλάμια και χαθιάςσιρ λίμνερ… ζοτν ςσιρ άκπερ σοτρ!
 22. 22. Σσιρ όφθερ σηρ Αφεποτςίαρ λίμνηρ οΧάπονσαρ έπαιπνε σοτρ νεκπούρ και σοτρμεσέυεπε με ση βάπκα σοτ ςσο βαςίλειο σοτΠλούσψνα και σηρ Πεπςευόνηρ. Η λίμνηδεν τπάπφει ςήμεπα, αποξηπάνθηκε σο1950 με σεφνησά έπγα και η έκσαςη σηρπαπαδόθηκε ςσην καλλιέπγεια σοτβαμβακιού και σοτ πτζιού.
 23. 23. Ο ποσαμόρ σοτ Αφέπονσα
 24. 24. Σση Σστμυαλία λίμνη λέει η μτθολογία μαρπψρ ςκόσψςε ο Ηπακλήρ σιρ Σστμυαλίδερόπνιθερ, ποτλιά ανθπψπουάγα ποτ ζούςανςσιρ όφθερ σηρ λίμνηρ. Η λίμνη βπίςκεσαι ςσηνοπεινή Κοπινθία και είναι ελώδηρ.
 25. 25. Σστμυαλία λίμνη
 26. 26. Σση λίμνη σψν Ιψαννίνψν ο Αλή Παςάρέπνιξε σην κτπά – Φποςύνη, μία πολύόμοπυη και μοπυψμένη γτναίκα, γιασίλέγεσαι πψρ είφε δεςμό με σο γιο σοτ. Σσηλίμνη σψν Ιψαννίνψν τπάπφει ένα μικπόνηςάκι ποτ κασοικείσαι. Είναι σο μοναδικόκασοικημένο νηςί λίμνηρ ςσον κόςμο.
 27. 27. Το νηςάκι ςση λίμνη σψν Ιψαννίνψν
 28. 28. Λιμνοθάλαςςα ονομάζεσαι μια μεγάληέκσαςη από λιμνάζονσα νεπά, ποτβπίςκεσαι κονσά ςση θάλαςςα καιεπικοινψνεί με ατσή.Η Λιμνοθάλαςςα σοτ Μεςολογγίοτ είναι ημεγαλύσεπη σηρ Ελλάδαρ ποτ αποσελεί έναξέβαθο σηρ θάλαςςαρ από σιρ πποςφώςειρσοτ Αφελώοτ.
 29. 29. Λιμνοθάλαςςα Μεςολογγίοτ Η λιμνοθάλαςςα αποσελεί ένα από σα πλοτςιόσεπα ελληνικά ιφθτοσπουεία. Οι κάσοικοι σηρ πεπιοφήρ εκσπέυοτν κέυαλοτρ, σςιπούπερ και λατπάκια. Είναι γνψςσή και για σο ατγοσάπαφο ποτ παπάγεσαι από σοτρ κέυαλοτρ.
 30. 30. Κψπαΐδα ςση ΒοιψσίαΑφεποτςία ςσην ΉπειποΚάπλα ςση ΘεςςαλίαΛίμνη Γιαννισςών ςση Μακεδονία

×