Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 g vb update 3.5

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 g vb update 3.5

 1. 1. 10G van BeestUpdate 3.5
 2. 2. Luca, Claire, Demi, Levi, Fons, Mitch & DaisyMet een leeg gevoel staart Claire naar buiten. Haar ogen doen pijn en haar nagels zijnhelemaal stuk gebeten. Ze hoort voetstappen haar kant op komen. Kom je? vraagtLuca zacht, terwijl zijn armen zich om haar middel sluiten. Claire sluit haar ogen enlegt haar hoofd tegen zijn schouder. Oh, lieverd. Luca knuffelt haar liefdevol en planteen kus in haar nek.
 3. 3. Kom, we gaan. Hij tilt haar van het bed en slaat zijn arm om haar schouders. Hetkomt allemaal goed. Hij drukt een kus op haar lippen. Claire kijkt hem even aan. Fonsen Daisy staan al bij de voordeur te wachten. Luca tilt Daisy op en opent de voordeur.Als er iets is bellen jullie Senna, hè? hij kijkt Levi en Demi even aan. Ze knikken endan vertrekken Luca, Claire, Fons en Daisy naar het ziekenhuis.
 4. 4. Demi trekt haar knieën op en legt haar handen op haar buik. Ze voelt een zachtschopje tegen haar hand en automatisch glimlacht ze. Hoe laat komen Merle enLoggie? vraagt ze. Ze kunnen er elk moment zijn. Levi fronst even bezorgd. Weet jezeker dat alles goed gaat? vraagt hij voorzichtig. Demi sluit haar ogen, haalt diepadem en kijkt hem dan aan. Vraag het nog een keer en ik krijg serieus eenwoedeaanval, Leev. zegt ze. Levi grinnikt en knuffelt haar. Sorry.
 5. 5. Dan gaat de bel. Ik doe wel open. Levi springt van zijn bed af en loopt naar devoordeur. Hai. grijnst Merle vrolijk. Hoi. grinnikt Levi. Merle knuffelt hem even.Hoe gaat het? fronst ze, als ze ziet hoe wit Levis gezicht is. Hij haalt zijn schoudersop. Merle pakt zijn hand vast. Het komt wel goed, Leev. ze knijpt even in zijn handen loopt dan mee naar de slaapkamer. Demi glimlacht even als ze binnen komen.Merle ploft naast haar neer en knuffelt haar.
 6. 6. Als Logan er even later ook is, zitten ze met zijn vieren in de tuin. Demi strijkt eenbeetje afwezig over haar buik, terwijl de rest vrolijk zit te kletsen. Deem? Logan kijkthaar fronsend aan. Ze kijkt op. Ja? Gaat het? Demi voelt een steek door haar buikgaan. Ze schud haar hoofd. Logan springt op en knielt voor haar. Demi krimpt inelkaar en legt haar handen om haar buik. Au, shit dit doet pijn. piept ze.
 7. 7. Een tijd later, na veel gegil en gepuf, houd Demi een klein jongetje vast. Ze kijktverwonderd naar het kleine lichaampje. Levi, Merle en Logan kijken glimlachend toehoe Demi haar zoontje knuffelt. Hoe noem je hem? vraagt Merle nieuwsgierig.Chris. zegt Demi trots. Logan glimlacht en legt voorzichtig een arm om haar middel.Kom, je hebt slaap nodig nu. hij duwt haar naar binnen.
 8. 8. s Avonds, als Luca, Claire, Fons en Daisy thuis komen, zitten Logan en Levi samen tvte kijken. Merle is een uur geleden naar huis gegaan en Demi ligt nog steeds op bed,met Chris veilig naast haar. Daisy en Fons storten zich meteen op Levi. Leev! Dedokter zei dat Mitch waarschijnlijk snel wakker wordt! zegt Fons stralend. Leviglimlacht en knuffelt zijn broertje en zusje. Alles goed gegaan vandaag? vraagt Luca.Prima. Levi grijnst even naar Logan, die vrolijk grinnikt.
 9. 9. Waar is Demi? vraagt Luca voorzichtig. Slaapkamer. antwoord Levi luchtig. Julliehouden iets voor me achter. moppert Luca. Claire – die al een idee heeft wat er is –grinnikt. Ik ga wel even bij haar kijken. ze loopt vrolijk weg.
 10. 10. Deem? voorzichtig legt Claire een hand op Demis wang. Demi opent haar ogen enknippert een paar keer. Hai. mompelt ze glimlachend. Ze kijkt even naar Chris, diemet zijn ogen wijd open naar Claire kijkt. Claire glimlacht en strijkt even over zijnkleine wangetje. Wat een schatje. Weet Devon het al? Demi knikt. Hij komt morgenlangs.
 11. 11. HoofdhuisMet een glimlach strijkt Bella door Eloras haar. Weet je zeker dat je het vast wilt,lieverd? zucht ze. Elora kijkt haar via de spiegel aan. Bella grinnikt en drukt een kusop het haar van haar dochter. Goed dan.
 12. 12. Er klinkt een zacht klopje op de deur, waarna Tobias binnen komt. Hij grijnst en looptnaar Elora toe. Je ziet er prachtig uit. zegt hij trots. Elora glimlacht en knuffelt hem.Dank je, pap. Als ik jou was, zou ik oppassen. Romée belde net dat ze er bijna is.zegt Tobias grinnikend. Oh help. Elora grijnst.
 13. 13. * Each time the wind blows I hear your voice so I call your name... Whispers at morning Our love is dawning Heavens glad you came You know how I feel This thing cant go wrongIm so proud to say I love you Your loves got me high I long to get by This time is forever Love is the answer
 14. 14. I hear your voice now You are my choice now The love you bring Heavens in my heart At your call I hear harps, And angels sing You know how I feel This thing cant go wrongI cant live my life without you I just cant hold on I feel we belong My life aint worth living If I cant be with you
 15. 15. I just cant stop loving you I just cant stop loving you And if I stop... Then tell me just what will I doCause I just cant stop loving you *Michael Jackson/Glee – I just cant stop loving you
 16. 16. ~Dus, wat wou mevrouw gaan doen? Nathan zet de koffers op de grond en slaat zijnarm om Eloras middel. Elora glimlacht en kijkt hem aan. Wat wil jij gaan doen?vraagt ze. Dat is niet eerlijk, ik vroeg het jou eerst. Nathan tikt speels tegen haarneus. Goed, zullen we dan eerst het huisje bekijken? grinnikt Elora. Prima. Nathanpakt haar hand vast en tilt met zijn andere hand de twee koffers op. Lukt het? lachtElora. Natuurlijk lukt het. Ik ben geweldig. Nathan glimlacht onschuldig. Elora geefthem een duw tegen zijn zij en kust hem daarna op zijn wang. Tuurlijk, schat. zegt zeplagend.
 17. 17. Wordt er getwijfeld aan mijn geweldigheid? vraagt Nathan pruilend ,terwijl ze samennaar binnen lopen. Natuurlijk niet, waar zie je me voor aan. Elora zet grote ogen op,en glimlacht liefjes naar hem. Nathan lacht, zet de koffers in de hal en drukt eentevreden kus op haar lippen.Als ze alles hebben bekeken, eindigen ze boven in de slaapkamer. Elora leunt tegenhet raam en staart bewonderend naar buiten. Het is hier echt prachtig. Fluistert ze.Nathan glimlacht en komt achter haar staan. Nog even en je drukt je neus tegen hetraam. mompelt hij plagend. Elora draait zich om en steekt haar tong naar hem uit. Jebent een gemeen mannetje, Nathan. Maar gelukkig wel jouw gemene mannetje. Hijbuigt zich naar voren en kust haar.
 18. 18. Dat klopt. Elora legt glimlachend haar hand op zijn borst. En je hebt ook wel jegoede kanten. Ik heb heel veel goede kanten. protesteert hij. Ze glimlacht en trekteen wenkbrauw op. Oh ja? Hij tilt haar gemakkelijk op. Oh ja. grijnst hij. Ze lachten grijpt de kraag van zijn shirt vast. Niet doen, idioot. piept ze. Hij legt haar neer ophet bed en leunt over haar heen. Wat moet ik niet doen? zijn gezicht is amper eencentimeter van het hare verwijderd. Elora doet haar mond open om wat te zeggen,maar er komt enkel wat gemompel uit doordat Nathan zijn lippen op de hare drukt.
 19. 19. De volgende morgen wordt Elora vroeg wakker. Nathans armen liggen stevig om haarmiddel. Goedemorgen, zonnestraaltje. mompelt hij in haar oor. Elora glimlacht enkijkt hem aan. Hij kust haar liefdevol. Honger? vraagt Nathan plagend als Elorasmaag knort. Mhm. Elora kruipt wat dichter tegen hem aan. Misschien. haar ogenvallen automatisch weer dicht. Nathan kijkt even glimlachend naar Eloras gezicht. Hijtrekt het dekbed wat verder over haar heen en slaat zijn armen weer om haar middel.
 20. 20. Met een wit gezicht hangt Elora boven het toilet. Ze laat zich op de koude tegelsvallen en grijpt naar haar buik. Ze kreunt even en komt overeind.Ik ben er weer! Nathan zet de tas met broodjes op tafel. Als hij geen antwoord krijgt,loopt hij naar boven. Loor? bezorgd hurkt hij naast haar neer. Gaat het? Hij legt zijnarm om haar schouders. Ze knikt langzaam. Het gaat wel. fluistert ze en ze glimlachteven. We blijven vandaag wel hier als je dat wilt. hij drukt een kus op haar wang enhelpt haar overeind.
 21. 21. s Middags ligt Elora languit op de hangmat. Ze kijkt naar de wolken die langzaamvoorbij waaien, terwijl ze luistert naar het zachte geruis van de zee. Nathan is lunchaan het halen en kan ieder moment terug komen. Ze is zelf net snel naar de apotheekgeweest voor een zwangerschapstest – alleen om zeker te zijn, want ze had vanRomée precies gehoord hoe vreselijk het was om s ochtends elk kwartier boven de wcte hangen. Ze hoort voetstappen en draait haar hoofd. Ze glimlacht naar Nathan, en hijgrijnst vrolijk terug. Hai. hij bukt naast haar en kust haar even. Hoe gaat het?
 22. 22. Prima. Elora pakt zijn hand vast. Je houd iets voor me achter. Nathan fronst en laatzich naast haar op de hangmat zakken. Niet waar. liegt Elora, terwijl zegeconcentreerd met zijn vingers speelt. Loor. ze kijkt op. Niet liegen. Ze slaat haarogen neer en laat zijn hand los. Hé, wat is er? bezorgd legt hij zijn hand op haarwang. Ze pakt zijn hand weer vast en legt hem op haar buik. Dan kijkt ze hem bangaan. Zijn ogen worden groot. Ben je zwanger? vraagt hij ongelovig. Ze knikt en sluithaar ogen, bang voor zijn reactie. Ze voelt zijn lippen tegen de hare drukken en pieptals de hangmat gevaarlijk begint te bewegen. Sorry. Nathan kijkt haar glimlachendaan.
 23. 23. Romée & BethMoe staart Romée naar buiten. Beth maakt in haar slaap pruttelende geluidjes enbeweegt een beetje met haar armpjes. Romée voelt tranen in haar ogen prikken,terwijl ze zacht over Beths buikje wrijft. Met het hele Phoebe gedoe bij haar oudersthuis, de verzorging van Beth en haar werk houd Romée amper tijd over om te slapen.Ze legt haar armen om Beths lichaampje en sluit haar ogen. Het moeilijkste van Bethis dat ze vreselijk onvoorspelbaar is. De ene dag is ze rustig en lacht ze alleen maar,en de volgende dag schreeuwt ze het hele dorp bij elkaar.
 24. 24. Sinds Phoebe verdwenen is, laat Romée haar ouders niet meer oppassen tijdens haarwerk – ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze laat nu een oppasser komen, maar Bethkan het duidelijk niet met haar vinden. Ze krijst elke keer als een bezetene als Roméeweg gaat, en als ze terug komt is ze nog steeds bezig. Als ze het had gekund, wasRomée gestopt met werken – maar dat betekent geen inkomsten, waardoor ze binnende kortste keren geen geld meer heeft. Ze voelt een traan over haar wang rollen.Mammie niet huilen. Romée opent haar ogen als ze Beths zachte stemmetje hoort.Beth laat haar handje over haar moeders wang glijden. niet huilen. zegt ze nog eens.
 25. 25. Romée pakt het kleine handje vast en drukt er een kus op. Sorry liefje, mama isgewoon een beetje moe. Beth kruipt tegen haar moeder aan. Mama slapen. zegt ze.Ik moet zo werken, Beth. Nee, mama niet werken, mama slapen. Beth grijpt haarmoeder vast. Romée kijkt haar aan. Mama niet tegenpraten. Romée zucht en verstopthaar gezicht in Beths haar. Mama moet wel werken, liefje. Anders kan mama geeneten kopen. Mama moet slapen en bij Beth blijven. Beth pakt de rand van Roméesshirt vast. Romée komt overeind. Nee mama! Rustig maar, Beth, ik ga alleen evenmijn werk bellen dat ik niet kom.
 26. 26. Als Romée uren later wakker wordt, ligt Beth nog steeds braaf naast haar. Het kleinemeisje heeft een duim in haar mond, en met haar andere hand laat ze haar knuffel overhet dekbed lopen. Ik had wat gezegd over duimen. zegt Romée zacht. Beth kijkt haargeschrokken aan en haalt snel haar duim uit haar mond. Romée lacht en knuffelt haardochtertje. Sorry mammie. giechelt Beth, blij dat haar moeder niet echt boos is.Romée staat op. Heb je honger? ze tilt Beth op. Beth fronst even en knikt dan. Roméezet haar op de grond. Ze loopt langzaam naar de keuken, zodat Beth haar kanbijhouden met haar wankelende stapjes. Romée kijkt glimlachend toe hoe Beth delaatste paar stapjes zet. Het gaat al sneller, meisje. Zegt ze trots. Beth straalt en klimtvia het krukje op het aanrecht.
 27. 27. Romée pakt even de rand van het aanrecht vast als haar hoofd begint te duizelen. Eengolf misselijkheid komt om hoog en ze slikt de zure smaak weg. Geweldig. mompeltze in zichzelf. Beth kijkt haar een beetje bang aan. Wat is er mammie? Niks, niks,mama is gewoon een beetje misselijk. mompelt ze. Romée schud haar hoofd eenbeetje en laat het aanrecht los. Waar heb je zin in? flesje! Beth kruipt naar de randvan het aanrecht en wil naar de koelkast buigen, als ze haar evenwicht verliest. Zeslaakt een kreetje. Romée grijpt haar nog net op tijd vast. Voorzichtig, moppie,glimlacht ze. Opnieuw begint haar hoofd te duizelen. Snel zet ze Beth op de bank. Zepakt de leuning van de bank vast en haalt diep adem. Beth kijkt haar fronsend aan.
 28. 28. Romée haalt nog een keer diep adem. Haar hoofd begint vervelend te kloppen, enopnieuw trekt er een misselijkheid door haar maag. Ze pakt de telefoon en tikt – nogsteeds tegen de bank aan leunend – Mikes nummer in. Mike? piept ze als hij heeftopgenomen. Ja? klinkt Mikes vrolijke stem aan de andere kant. Heb je het druk?vraagt ze zacht. Niet echt, hoezo? Romée glimlacht even. Heb je zin om een avondvoor een klein roodharig monster en haar halfdoodgaande moeder te zorgen? vraagtze zacht.
 29. 29. Het is maar goed dat ik een zus heb die vroeger gek was op doktertje spelen. Mikelegt zorgzaam een koud washandje op Romées voorhoofd. Romée glimlacht en sluithaar ogen. Loor was vroeger gek op alles. mompelt ze. Dat klopt. grinnikt Mike.Beth komt de kamer binnen gewaggeld. Monster! gilt ze vrolijk en ze grijpt Mikesbeen vast. Mike lacht en tilt haar op. En dat zeg jij, aap. hij kietelt haar. Ga jij maareven in de woonkamer spelen. Hij zet haar weer neer en aait even over haar haar.Romée kijkt Beth glimlachend na. Bedankt. zegt ze dan zacht. Waarvoor, voor datwashandje? Ik weet het, het doet wonderen. Hij grijnst. Nee, niet daarvoor. Nou ja,daar voor ook, maar ook dat jij en Loor me helpen met Beth en zo.
 30. 30. Mike glimlacht ook en ploft naast haar op het bed. In je eentje voor een kind zorgen isniet makkelijk, Méet. En ik doe het alleen maar in het weekend, jij moet elk uur vande dag op Beth letten en voor haar zorgen, en ondertussen ook nog voor jezelf.Bovendien ben je mijn beste vriendin. En hoewel het heel leuk is om je te pesten, wilik wel dat je vrolijk bent. Romée kijkt hem aan. En je doet het omdat je de eerstetwee jaar van je eigen dochter hebt gemist, en je weet dat Chloé hetzelfde heeftdoorgemaakt. hij slikt en kijkt naar zijn handen. Ja, dat ook. mompelt hij. Roméeklopt op zijn rug.
 31. 31. Als Romée een half uurtje later haar ogen opent, sluit ze ze meteen weer kreunend. Ikweet het, ik ben te geweldig om aan te zien. Elora grijnst opgewekt. Mike moestwerken, en ik heb speciaal voor jou mijn enige avondje in de week dat alleen Nate enik thuis zijn opgegeven, dus waag het ook maar een klein beetje te klagen. Roméegrinnikt en opent haar ogen weer. Ik was bijna vergeten hoe vreselijk jij kan kletsen.ze prikt plagend in Eloras zij. Heb ik van mijn moeder, sorry. Irriteer ik je? ze laatzich naast Romée vallen en kijkt haar aan. Dat doe je altijd. Elora grijnst. Mooi zo.
 32. 32. Je bent gestoord. zegt Romée. Ik weet het. Elora zucht. Ik denk dat het komt doorde mensen met wie ik om ga. Dat denk ik ook. Romée knikt. Waar is Beth? Ze kijktTV. Ik meen het serieus, dat kind is gestoord, Méet. Ze bleef rondjes rennen en toen zeop me begon te klimmen, dacht ik dat de TV haar misschien wel rustig zou krijgen.Romée grinnikt. Ze past zich aan aan de bezoeker. Bij Mike is ze een stuk rustiger.Mike heeft alle rustigheid gestolen, waardoor ik wel gestoord moet zijn. zegt Eloravrolijk. Oh God, daar ga ik weer. Hoe voel je je? Prima. liegt Romée. Niet liegen.
 33. 33. Goed, ik voel me bagger, maar ik moet morgen wel werken, anders kan ik derekeningen niet betalen. jammert Romée. Geen zorgen over die rekeningen, Méetie.Je moet uitrusten en beter worden, anders maak je het alleen maar erger. Elora kijkthaar recht aan. Romée sluit haar ogen en pakt Eloras hand vast. Soms ben je best welslim, weet je dat. fluistert ze glimlachend. Jup, dat weet ik. Ik ben geweldig. Roméeopent haar ogen weer en kijkt haar lachend aan. Ik heb met Mike afgesproken dat ikhier vannacht blijf, en als ik morgen moet werken komt hij weer, na mijn werk kom ikweer terug, oké? Romée knikt braaf.
 34. 34. Mooi zo. Elora knikt tevreden. Tante Loor! gilt Beth vanuit de woonkamer. Elorastaat op. Zo terug. zegt ze vrolijk. Even later komt Beth de slaapkamer in gerend.Mammie, mammie, mammie, Sjaak heeft babys! zegt ze stralend. Romée grinnikt entilt haar op. Hoeveel? vraagt ze glimlachend. Drie! Beth steekt trots drie vingertjesop. Elora komt ook de slaapkamer in. Heet dat beest serieus Sjaak? vraagt ze. Roméeknikt en kijkt haar onschuldig aan. De andere heet Roger, we hebben het samenbedacht. En dat noemt mij gestoord. Elora ploft weer op het bed en geeft het kleinekittentje dat ze vast heeft aan Romée. Ze zijn wel erg cute.
 35. 35. BeanPandora Baxter
 36. 36. Mike, Chloé & AvrilGoedemorgen. Mike drukt een kus op Chloés haar. Chloé glimlacht en draait zichom. Goedemorgen. Zin in vandaag? vraagt Mike plagend. Mhm, misschien. grijnstze vrolijk. Dat was niet wat ik wilde horen, mevrouw. Mike klimt op haar en houdhaar handen stevig vast, zodat ze niet kan bewegen. Sorry, sorry, natuurlijk heb ik zinin vandaag. lacht Chloé. Overtuigend. plaagt Mike. Ik ben heel overtuigend, ga vanme af! Mhm, neh, ik lig wel goed. Hij plant een kus op haar neus. Mike, Elora komtover een uur. jammert ze. Weet ik, vreselijk, niet? Hij grijnst naar haar.
 37. 37. ~Oké, mevrouw de Groot. Elora laat de borstel door Chloés haar gaan. Je moet er welmooi uit zien als je mijn schoonzusje wilt worden. Chloé kijkt haar met opgetrokkenwenkbrauw aan via de spiegel. Niks. Zeggen. gromt Elora. Chloé grinnikt. Hmm. Av,hier. Avril komt braaf naar haar tante toe. Wat vind jij dat ik met haar moet doen?Avril kijkt even fronsend naar haar moeder. Ik weet het niet, ik denk niet dat het jegaat lukken om haar mooi te krijgen. zegt ze dan hoofdschuddend. Mhm. Oké, jegaat er aan. Chloé staat op. Avril rent lachend weg, maar Chloé heeft haar al snelingehaald. Ze duwt haar op de bank en kietelt haar. Niet doen mama! gilt Avrillachend. Het was een grapje, je bent al mooi, help!
 38. 38. Oké, Klo, ik weet niet of je vandaag nog wilt trouwen, maar zo ja, dan moet je nuterug komen. Elora staat met haar armen over elkaar geslagen naar hen te kijken. Jamama. plaagt Chloé. Ze ploft weer op de stoel neer. Wat is er? grinnikt ze. Ik weetniet of ik blij of teleurgesteld voor je moet zijn. Mompelt Elora, terwijl ze Chloéshaar weer begint te borstelen. Hoezo? Chloé kijkt haar geamuseerd aan. Nou ja, jegaat trouwen, en dat is heel leuk enzo, maar je gaat wel met Mike trouwen, dus ikweet niet of dat nou wel zo leuk is. Chloé lacht en prikt haar in haar zij.
 39. 39. Papa is heel lief, hoor. verdedigt Avril haar vader. Voor jou, ja, je wil niet weten wathij vroeger allemaal deed. zucht Elora. Avril giechelt. En laten we het al helemaalniet hebben over wat jíj vroeger deed, Elora. Chloé kijkt haar glimlachend aan. Ikwas niet zo erg. protesteert Elora. Nee, nee, zeker niet. Chloé grijnst even naar Avril.Als je er niet uit wilt zien als een clown, zou ik nu ophouden met zo praten. dreigtElora. Worden we agressief, Loorie? kirt Chloé plagend. Ik ben altijd agressief, datweet je. mompelt Elora.
 40. 40. Als Elora klaar is met Chloés haar en make-up, verdwijnt ze naar Mike, die in eenandere kamer zit. Mike zit net in zijn eentje naar buiten te kijken. Zo zo, gaan we chicdoen, Mike? Elora grijnst naar hem. Ik ben heel chic. Nee, Mike. Elora ploft naasthem op het bankje. Hij geeft een plagend duwtje tegen haar schouder. Zenuwachtig,broertje? Ze pakt zijn trillende hand vast. Beetje. mompelt Mike. Elora kijkt hemglimlachend aan. Ja, ik ben zenuwachtig, Loor. zegt hij geërgerd. Elora grinnikt. Ikben hier de enige die chagrijnig mag zijn, Mikie, ik ben zwanger. Ze geeft hem eenkus op zijn wang. Het komt wel goed, zodra je daar staat is het weg. belooft ze hem.Ja, dat zei Nate ook, maar toch ben ik zenuwachtig. mompelt hij.
 41. 41. ~*~ Hearts gone astray Deep in her when they go I went awayJust when you needed me so You wont regret Ill come back begging you Wont you forgetWelcome love we once knew Open up your eyes Then youll realize Here I stand with my Everlasting love
 42. 42. Need you by my side Girl to be my pride Never be denied Everlasting love Hearts gone astray Deep in her when they go I went awayJust when you needed me so You wont regret Ill come back begging you Wont you forgetWelcome love we once knew
 43. 43. Open up your eyes Then youll realizeHere I stand with my Everlasting loveNeed you by my side Girl to be my pride Never be denied Everlasting love From the very start Open up your heartFeel that youve fall in Everlasting love
 44. 44. I need a love to last forever ~*~
 45. 45. Met een beetje een verveeld gezicht kijkt Romée toe hoe iedereen gezellig kletst ofdanst. Natuurlijk is ze blij voor haar neefje dat hij eindelijk weer gelukkig is, maar nuhij ook weer een leven heeft voelt ze zich eenzamer dan ooit. Ik heb al heel watbruiloften meegemaakt, maar nog nooit iemand zó verveeld zien toekijken. merkt eenstem achter haar op. Ze kijkt om. Sorry. de man glimlacht. Ik zeg nogal vaak wat ikeigenlijk niet hardop hoor te zeggen. Romée grinnikt. Hij steekt vriendelijk zijn handuit. Sam Matthews. Romée schud zijn hand. Romée van Wijk. Sam laat zich naasthaar op een stoel zakken. Mag ik weten waarom je zo verveeld kijkt? Stiekemverliefd op de bruidegom? vraagt hij plagend. Hij is mijn neef, dus nee. grinniktRomée.
 46. 46. Ah. Sam lacht. Waarom dan? Ben je altijd zo nieuwsgierig? lacht Romée. Jup.Sam grijnst vrolijk. Als je het echt wilt weten, Mike en Elora zijn mijn beste vriendenen nu zijn ze allebei getrouwd, en de man met wie ik zou trouwen bleek vreemd tegaan dus nu voed ik in mijn eentje een dochter op, en Elora en Mike hielpen me daarheel erg mee maar nu hebben ze minder tijd. Sam knikt. Dat is inderdaad een goedereden om zo te kijken. zegt hij vrolijk. Hoe heet je dochter? Beth. Mooie naam.Romée glimlacht. Is ze net zo mooi als haar moeder? vraagt Sam onschuldig. Roméegrinnikt. Mooier. Hm, en haar moeder is al heel mooi. Sam fronst.
 47. 47. Nieuwsgierig en spontaan. grinnikt Romée. Sam haalt een hand door zijn haar.Praktisch gezien geweldig dus. zegt hij luchtig. Zijn blik valt op iemand in de hoekvan de ruimte en hij gromt even. Ik moet weer aan het werk, sorry. Mhm jammer, ikvond het net gezellig worden. zegt Romée plagend. Heb je een pen? vervolgt zeonschuldig. Sam haalt een pen tevoorschijn en geeft hem aan haar. Ze krabbelt haarnummer op een servetje en geeft het aan hem. Ha, en dat noemt mij spontaan. Samsteekt zijn tong uit en staat op. Ik bel je binnenkort. belooft hij. Romée glimlachtvrolijk en kijkt hem na terwijl hij terug loopt naar de keuken.
 48. 48. Is mijn lieve nichtje op rooftocht? klinkt het plagend in haar oor. Romée grinnikt enkijkt Elora aan. Ik wou eigenlijk al eerder bij je komen zitten, maar het zag er naar uitdat je het wel naar je zin had. zegt Elora onschuldig terwijl ze naast Romée ploft.Nooit gedacht dat je zon rugpijn kon krijgen van een kind. moppert ze, en ze strijkteven over haar buik. Romée lacht. Ik weet het. zegt ze vrolijk.

×