10 g vb update 3.2

551 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
221
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 g vb update 3.2

 1. 1. 10G van Beest Update 3.2
 2. 2. MikeMet een glimlach op zijn gezicht kijkt Mike toe hoe Avril een tekening vanhet uitzicht maakt. Hij schuift zijn zonnebril wat omhoog, en sluitgenietend zijn ogen. De warmte van de zon maakt hem slaperig, en Avrilis waarschijnlijk nog wel even bezig.
 3. 3. “Papa?” Mike opent verbaasd zijn ogen als hij Avril’s handjes op zijnborst voelt. “hm?” mompelt hij. “Je bent in slaap gevallen.” giechelt ze.“Hoe laat is het?” “Drie uur.” Mike knippert met zijn ogen en heft zijnpols op om op zijn horloge te kijken. “Wow.” Avril giechelt en knuffelthem.
 4. 4. Mike hoort een deur open gaan, gevolgd door de stem van zijnonderbuurvrouw en die van een van haar vriendjes. Hij zucht en trektAvril tegen zich aan. “Heb je honger, Avie?” vraagt hij. Avril schud haarhoofd. “Is je tekening gelukt?” “Ja!” ze graait in haar zak en vouwt hetpapiertje dat ze er uit haalt open. Trots laat ze het aan hem zien. Mikeglimlacht. “Hij is prachtig.”
 5. 5. Hij zucht geërgerd als hij van het balkon beneden dat van hem gelach engeflirt hoort. “Zullen we naar binnen gaan, Av?” Hij strijkt over haar haar.Dan herkent hij opeens de stem van de man beneden. Hij merkt niet datAvril haar hoofd schud en uit zijn armen springt.
 6. 6. “wat is er papa?” vraagt Avril als Mike met een frons naar de rand vanhet balkon loopt. Hij werpt een blik naar beneden en slikt. “Niks, Av.”mompelt hij, terwijl hij terug naar zijn stoel loopt. “Nu heb ik welhonger.” zegt Avril vrolijk. Mike grinnikt en tilt haar over zijn schouder.“Raar kind. Ik heb nog hamburgers in de vriezer liggen, denk je dat je datweg kan krijgen?” “Ik zal het proberen.” giechelt ze, terwijl ze zich losprobeert te worstelen.
 7. 7. Romée & BramRomée staart als verdoofd naar Mike. “Dat kan niet.” fluistert ze, voor dezoveelste keer. “Méet, luister, ik weet dat je het onmogelijk vind klinken,maar ik weet wat ik zag.” Zijn hand doet pijn doordat Romée er hard inknijpt. “Ik geloof je ook wel, maar toch.” haar schouders schokken. “Hetspijt me zo Méet.” fluistert Mike. Ze schud haar hoofd. “Op de een ofandere manier had ik het al aan zien komen.” ze veegt een traan van haarwang.
 8. 8. Bezorgd wrijft Mike over haar rug. “Hij is de laatste tijd amper thuis, enals hij er is doet hij raar.” “Waar is hij steeds heen, volgens hem?” Mikeknijpt zacht in haar nek. “Zijn moeder.” ze kijkt naar haar handen, die inhaar schoot liggen. Mike grinnikt kort. “Sorry, maar dat is wel een heeldoorzichtig smoesje.” zegt hij. Romée haalt haar schouders op. “Wat ga jenu doen?”
 9. 9. “Wat denk je?” Ze kijkt hem met tranen in haar ogen aan. “Hem alleenlaten wegrotten?” Hij glimlacht vrolijk. “Goed geraden.” Romée legt haarhoofd tegen Mike’s schouder. “Bedankt dat je het hebt verteld, Mike.”fluistert ze. “Ik wil niet dat mijn favoriete nichtje ongelukkig is.” hijknuffelt haar.
 10. 10. Romée bijt op haar lip als er een auto voor de deur stopt. “Succes.”mompelt Mike. Hij staat op en loopt naar de deur. “Bel me maar als hijweg is, oké?” ze knikt en speelt zenuwachtig met haar vingers.
 11. 11. Fluitend loopt Bram het paadje naar de voordeur op. Hij ziet Mike naarbuiten komen, en knikt even naar hem. Mike glimlacht wrang terug, enloopt met zijn handen diep in zijn zakken weg. “Hé liefje.” zegt hij, als hijbinnen is. Romée staart naar de grond. Hij drukt een kus op haarvoorhoofd en ploft naast haar op de bank. Hij slaat zijn arm om haarschouders, maar ze schud hem er weer af.
 12. 12. “Wat is er?” vraagt Bram verbaasd. “Dat weet je best.” Romée’s stemslaat over. “Waar heb je het over?” “Oh doe niet alsof je dom bent!” valtRomée uit. “Waar de fuck ben jij mee bezig?” gilt ze. “Denk je nouserieus dat ik er niet achter zou komen?!” Ze staat op. “Maar, Méetje.”stamelt Bram geschrokken. “Nee! Ik wil dat je oprot. En neem die kutringmet je mee!” krijst ze. Ze trekt haar verlovingsring van haar vinger engooit hem naar Bram.
 13. 13. “Kom op, Méet. Waarom denk je dat ik het gedaan heb?” hij doet eenstap naar vorig, maar wijkt terug als Romée hem woest aan kijkt. “Omdatje een klootzak bent?” sist ze. “Een man heeft nou eenmaal eenbepaalde portie liefde nodig, Méet. En jij gaf me dat niet. Het is je eigenschuld.” “Líefde?” gilt Romée. “Volgens mij eerder de liefde bedrijven.”
 14. 14. Bram kijkt haar strak aan. “Goed dan. Ik ga. En, mocht je er na eennachtje over slapen anders over denken-” “Oprotten!” Romée staptdreigend naar voren. Bram haalt zijn schouders op, draait zich om enverdwijnt naar buiten. Snikkend laat Romée zich op de bank zakken.
 15. 15. Met trillende vingers toetst ze Mike’s nummer in. “Mike?” fluistert ze, alshij heeft opgenomen. “Ja?” “Hij is weg.” “Ik kom er aan.”Een paar minuten later komt Mike, met Elora in zijn kielzog, de kamer in.“Oh, Méetje toch.” Elora omhelst Romée stevig. Huilend klampt Roméezich aan haar vast.
 16. 16. ‘s Avonds zitten ze met zijn drieën op het bed. “Nu zijn we alle drieofficieel hopeloos.” zucht Elora. Romée knikt stilletjes. “Kom op meisjes,niet de hoop zomaar op geven.” Mike knuffelt hen. “We hebben elkaarnog.” Elora glimlacht. “En Méet heeft haar kleintje daar binnen nog.” kirtze vrolijk. Romée glimlacht een beetje. Plotseling betrekt haar gezicht.“Au, Méet, knijp niet zo hard.” Mike kijkt haar fronsend aan.
 17. 17. “Sorry.” piept Romée. Ze laat Mike’s arm los en hapt naar adem. “Ik denkniet, dat die kleine nog lang daar binnen zit, Loor.” fluistert ze. “Bedoel jedat…” Elora’s ogen worden groot. Romée krimpt opnieuw in elkaar.“Jezus, dit doet pijn.” piept ze, met tranen in haar ogen. Elora en Mikehelpen haar overeind.
 18. 18. Romée knijpt zo hard in Elora’s hand, dat haar knokkels wit worden. Eloramaakt een wanhopig piepgeluidje. “Sorry, sorry.” kreunt Romée. Haarhanden vliegen naar haar buik.
 19. 19. Een tijdje later, na veel gegil, houd Romée een klein meisje vast. Elora enMike kijken glimlachend toe terwijl Romée een zacht kusje op het kleineneusje drukt. “Wat een prachtig meisje.” Mike slaat een arm om Romée’smiddel. Elora komt bij hen staan en glimlacht.
 20. 20. “Hoe noem je haar?” vraagt Elora nieuwsgierig. “Beth.” Romée knuffelthaar dochtertje. “Mooie naam.” zegt Mike. Romée glimlacht trots. Zeredt het wel in haar eentje, dat weet ze zeker.
 21. 21. HoofdhuisAfwezig leunt Bella tegen Tobias aan, die tv kijkt. Zijn arm ligt losjes omhaar middel heen, en hij is duidelijk verdiept in het programma. Bellastaart door het raam, dat uitzicht geeft op het zwembad, naar Elora enLogan. “Wat is er?” Tobias drukt een kus op haar schouder. Bella haalthaar schouders op en voelt haar mondhoeken naar beneden trekken.
 22. 22. “Bells,” hij houd haar wat steviger vast. “Wat is er?” “Ik maak me zo’nzorgen om Loor.” fluistert Bella. “Maar ze ziet er toch gelukkig uit?” hijvolgt haar blik naar het zwembad, waar Elora lacht om Logan. “Ja, maardat betekent niet dat ze dat ook is.” reageert Bella geërgerd. “En dat zegtook niet dat ze dat niet is.” Tobias kijkt haar geamuseerd aan.
 23. 23. Bella rolt met haar ogen en mompelt wat onverstaanbaars. “Wat zei je?”“Dat mannen soms echt vreselijk irritant kunnen zijn.” sist ze. Tobias lachtzacht en knuffelt haar. “Het spijt me, soms moet het nou eenmaal.” hijdrukt een kus op haar wang. “Elora overleeft het wel, lieverd. Ze is eensterk meisje.” zegt Tobias. Bella zucht en verstopt haar gezicht tegen zijnborst.
 24. 24. “Logan doe normaal!” gillend springt Elora achteruit. Logan grijnst engooit onverstoord water naar haar toe. “Nouhou,” lacht Elora. “Kom erdan gewoon in.” Logan trekt zich op aan de rand. Elora zucht. “Goeddan.” ze springt vlak naast hem in het water.
 25. 25. Grijnzend verdwijnt Logan onder water. Hij trekt Elora aan haar voetennaar beneden. Elora gilt en komt hoestend weer boven. “doe normáal!”ze duwt hem lachend weg. “Dat zal helaas niet gaan, denk ik.” Loganglimlacht onschuldig. “Dan zorg je maar dat het gaat.” Elora komtdreigend dichterbij. “Oh God.” grijnst Logan, terwijl hij weg probeert tezwemmen.
 26. 26. Nadat Elora wraak heeft genomen op Logan door hem onder te duwen,drijven ze allebei op de rug. “Nu jij weer terug bent is het een stuk leuker.Pa en ma zijn echt saai, soms.” zucht Logan. Elora grinnikt en spettert watwater op zijn buik.
 27. 27. Aimi, Casper & NienkeMet een zelfverzekerde pas loopt de schim het paadje naar het huis op.Voordat hij aanbelt, haalt hij even diep adem. De vorige keer dat hij haarzag, was jaren geleden, toen Kendall er nog niet was. Die had zijn levenveranderd. In redelijk positieve zin.
 28. 28. Hij drukt op de bel, en hoort binnen twee kinderstemmen kort gillen.Even later gaat de deur open. Aimi’s glimlach verdwijnt als ze ziet wie ervoor de deur staat. “Wat doe jij hier?” ze fronst. “Mijn zoon ophalen.”Sean glimlacht. Aimi kijkt hem stomverbaasd aan. “Papa!” Kendall enNienke komen de hal in gerend.
 29. 29. Nienke lacht stralend. “Tot morgen, Kendall.” zegt ze vrolijk. “Doei Nien.”Kendall grijpt Sean’s arm vast. Nienke zwaait hem na. Aimi sluit de deurachter zich, terwijl Nienke opgewekt de kamer in huppelt. “Ik ga mijnhuiswerk maken.” ze stormt de trap op. Casper kijkt fronsend naar Aimi’switte gezicht. “Wat is er?”
 30. 30. Ze kruipt tegen hem aan en verstopt haar gezicht in zijn shirt. “De vadervan Kendall…” begint ze zacht. “Wat is daar mee?” Bezorgd strijkt Casperover haar haar. “dat is Sean.” er prikken tranen in haar ogen. Deonverwachte ontmoeting met Sean was hard aangekomen. “Liefje toch,”Casper knuffelt haar liefdevol.
 31. 31. Hij drukt een kus op haar voorhoofd. Aimi legt haar hoofd tegen zijnborst. “Hé, als het zo erg is, dan zeggen we gewoon tegen Nien datKendall hier niet meer kan komen spelen, goed?” “Maar dan vermoordze ons.” piept Aimi. “Aims, Nien heeft genoeg vriendjes waarmee ze kanspelen. Het komt wel goed.” Casper kust haar liefdevol.
 32. 32. Senna, Florian & PhoebeMet een glimlach op haar gezicht kijkt Senna toe hoe Phoebe met Daisy,Mitch, Fons en Nienke speelt. Ze hebben vandaag studiedag, en omdatLuca en Claire allebei gewoon moesten werken, had Senna aangebodenop de drieling te passen – en natuurlijk wou Nienke er dan ook bij zijn.
 33. 33. Het is een warme zomerdag en Senna heeft alle kinderen meegenomennaar de tuin, zodat ze niet de hele dag binnen zitten. Phoebe kan hetduidelijk goed vinden met haar nieuwe neefjes en nichtjes.
 34. 34. Als een kwartier later de bel gaat, staat Senna op om open te doen voorRomée. “Hai mam.” mompelt Romée. Senna glimlacht en omhelst haaroudste dochter zwijgend. “Gaat het een beetje, Méet?” vraagt zetroostend. Romée knikt en verdringt de tranen in haar ogen. “Mike enLoor helpen me uitstekend.” ze glimlacht waterig en volgt haar moedernaar de tuin.
 35. 35. “Méetje!” gilt Phoebe. Ze rent naar haar grote zus en vliegt haar om dehals. Romée lacht en zakt door haar knieën, zodat ze op gelijke hoogtemet Phoebe is. Senna grinnikt en laat zich weer op haar tuinstoel zakken.
 36. 36. Luca, Claire, Demi, Levi, Mitch, Fons & DaisyMet een tevreden glimlach kust Demi Devon nog een keer. Hij kijkt haargrijnzend aan, en strijkt door haar haar. Drie weken geleden had Demihaar plan in werking gezet. Het was heel simpel geweest. AangezienDevon’s kluisje vlakbij dat van haar zat, had ze een makkelijke maniergevonden om zijn aandacht te trekken.
 37. 37. Ze had wat extra boeken meegenomen naar de les, waardoor ze eenextra zwaar pakket in haar armen had. Toen ze bij haar kluisje wasgekomen, had ze gezien dat Devon er was – al was hij toen nog “demysterieuze jongen”. Ze had haar boeken tegen de onderkant van haarkluisje laten botsen, waardoor ze op de grond waren gevallen.
 38. 38. Ze had gevloekt, en daarna had ze Devon zachtjes horen lachen. “Hulpnodig?” hij had zo oogverblindend naar haar geglimlacht, dat ze evenniet meer wist hoe ze moest praten. “Eh, ja- graag.” had ze gestameld.Daarna waren ze aan de praat geraakt. De volgende dagen praatten zetelkens als ze elkaar bij de kluisjes zagen, en na een tijdje had Devon haarmee uit gevraagd.
 39. 39. Ze waren samen naar de bios geweest, en daarna hadden er nog eenpaar dates gevolgd. Vanmiddag op school had ze hem bij haar thuisuitgenodigd. Levi zou naar Logan gaan, Daisy, Mitch en Fons logeerden bijNienke en haar ouders zouden pas rond zes uur thuis zijn. Tijd zat voorhun samen, dus.
 40. 40. En van die tijd hadden ze gebruik gemaakt. Devon komt overeind op zijnellebogen. “Het is vijf uur.” merkt hij op. Demi zucht en komt ookovereind. Om half zes gaat Devon naar huis, dus nu moeten ze wel uitbed. Devon grinnikt en kust haar. Dan stapt hij uit bed, en begint hij zijnkleren bij elkaar te zoeken. Demi kijkt even toe, en staat dan ook op omzich sloom aan te kleden.
 41. 41. “Tot morgen.” Devon geeft haar nog een laatste kus, voor hij naar buitenloopt. Ze kijkt hem na tot hij de hoek van de straat om is, en ziet Levi vande andere kant komen. Hij versnelt zijn pas wat, en komt vrolijk grijnzendtot stilstand voor de deur. “Leuk gehad, zusje?” hij prikt in haar zij. Demirolt met haar ogen en gaat hem voor de woonkamer in. “Toppie.”

×