Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sykkelbyen

521 views

Published on

Oslo kommunes innlegg på Norsk Forms arrangement "Oslo vokser 7" torsdag 30. mai. All rights reserved.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sykkelbyen

 1. 1. Oslo kommuneByrådsavdeling for miljø og samferdselOslo vokserSykkelbyenv/ fung prosjektleder i sykkelprosjektetReidun Stubbe
 2. 2. Mål for sykkelsatsingen Økt fremkommelighet Trygg og effektiv reisemåte 12% sykkelandel i 2015Oslo skal være en trygg og attraktivsykkelby.Status:Prosjektet har identifisert tiltak og mulige løsninger på alle strekninger. Utbyggingen ertidkrevende grunnet bl.a. reguleringer, verneinteresser og byggetid.Det er igangsatt arbeid med å heve kvaliteten på sykkelnettet med merking, skilt, asfaltering etc.Videre er det igangsatt stimuleringstiltak for å øke andelen i retning 12%.
 3. 3. Vi må tenke prioritering og attraktivitet
 4. 4. Vi må ta opp kampen om plassen
 5. 5. Vi må tenke nye løsninger
 6. 6. Vi må tenke muligheter og ikke begrensninger
 7. 7. Vi må tenke innovasjon og teknologi
 8. 8. Vi må tenke informasjon
 9. 9. Vi må tenke kommunikasjon
 10. 10. Vi må tenke motivasjon
 11. 11. Vi må tenke opplæring og kunnskap
 12. 12. Vi må tenke sikkerhet og trygghet
 13. 13. Veien videreDet skal utarbeides en ny sykkelstrategi for Oslo for perioden 2015-2025.Målet med strategien er å gjøre sykkelen til et trygt og attraktivt fremkomstmiddel og dermedgjøre den til et naturlig valg av transportmiddel på flest mulig reiser, forbedre samspilletmellom de ulike trafikantgruppene og å dempe konfliktnivået i trafikken slik at ytterligereflere tar i bruk sykkelen som fremkomstmiddel og således også avlaster veisystemet og etpresset kollektivsystem. For å komme dit kreves kunnskap om hvem Oslosyklisten er i dag oghvem som er en potensiell Oslosyklist i fremtiden.Oppdraget består av fire deler:1. Kartlegging av Oslos syklister2. Evaluering av sykkelstrategi for Oslo 2005-20153. Overordnet evaluering av hovedsykkelveinettet4. Tiltak for å øke sykkelandelen utover bygging av sykkelveier
 14. 14. Vi må la oss inspirere
 15. 15. Vi må være kreative

×