Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation 20131024

972 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation 20131024

 1. 1. FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE
 2. 2. C U R R IC U LU M V I TA E C U R R IC U LU M V I TA E Susanne Clase har en bred erfarenhet av olika slags projekt i alla skeden. Just nu jobbar hon mycket med projekt inom vårdsektorn. Sedan ett par år har Susanne intresserat sig särskilt för området boende för äldre. Hon leder den grupp på kontoret som aktivt arbetar för att bygga upp och sprida kunskap inom området och att skapa möjligheter för projekt. Tävlingsvinster har lett vidare till spännande projekt. Som lärare på Chalmers mastersprogram för arkitekter i kursen Residential Healthcare har hon ett intressant utbyte av idéer med forskare och studenter. PR OJ EK T I UR VA L Kontor Bostäder Susanne Clase (1971) Tingsrätten, Ullevi Park, Göteborg, 2007 Handläggare under systemhandlingsskedet Kvarnkullen, trygghetsboende, 2011 Förstudie Handläggande arkitekt Lerums kommunhus, 2006 Ombyggnad av kontorslokaler Arkitekt SAR Tel +46(0)31-60 86 61 Fax +46(0)31-60 86 10 susanne.clase@white.se White arkitekter AB Magasinsgatan 10 Box 2502 SE-403 17 Göteborg white.se Husebyjordet Bo og Omsorgssenter, Skedsmo, Norge, 2010 Handläggande arkitekt Kv Björkris, Kungsbacka, flerbostadshus, JM, 2008-2009 Projektering Sagåsen, Migrationsverket, 2003-2004 Om- och tillbyggnad av förvar Handläggare Kv Vallmon, Kalmar, 1999 Ombyggnad av skola och elevhem till äldreoch omsorgsboende för Wollinska stiftelsen Handläggare Vård Skene Vård och Hälsocenter, 2011 Ombyggnad av entré och provtagning LAB Projektering Handläggande arkitekt Skene Vård och Hälsocenter, 2010 Lokalförsörjningsplan Programarkitekt Sahlgrenska sjukhuset, Evakueringsprojekt, Sjukgymnastik och Stamcellslab, 2009 Handläggande arkitekt Uddevalla sjukhus, lokaler och inredning för Ögonkliniken, 2009 Ombyggnad Västerviks sjukhus, 2008-2009 Fast inredning Rättspsykiatri Lillhagen, 2006 Ombyggnad av vård- och aktivitetsplan AstraZeneca, Mölndal, Hus SC, 2004 Ombyggnad lab och kontor JC:s huvudkontor, Mölnlycke, 2002 Inredning Ombyggnad av kontor för Organisationerna, Kalmar (LO, Metall, Livs, SSU m fl), 1998 Skolor Övrigt Tävlingar och parallella uppdrag Etablering av företaget Swedesign Connection i Kina, 2002 2 månaders vistelse i Beijing Boinflytande för äldre i Gävle. 2012 Inbjuden tävling. Kvarnkullen, trygghetsboende, 2010 Markanvisningstävling med NCC och Förbo, vinst och fortsatt uppdrag Susanne Clase (1971) Arkitekt SAR Tel +46(0)31-60 86 61 Fax +46(0)31-60 86 10 susanne.clase@white.se White arkitekter AB Magasinsgatan 10 Box 2502 SE-403 17 Göteborg white.se Husebyjordet, bo og omsorgssenter, Skedsmo, Norge, 2009 Inbjuden tävling, 1:a pris Kronogården, Ale kommun, 2008 400 nya bostäder Markanvisningstävling med JM Förnyelse av Opaltorget, Göteborgs Stad, 2006 Parallellt uppdrag Nötöhalvön, 2006 Bergkvara Sea Ranch, 2001 1991-2992 Bild och Form, Ölands Folkhögskola 1990 Studentexamen, Naturvetenskaplig linje, Torsås Korrespondensgymnasium ANS T ÄL L N IN GAR 2006– White arkitekter AB 1996 Tekniska Kontoret, Mönsterås kommun, Agenda 21-arbete Uppsala Konsert och Kongress, 1999 Tävling Nybyggnad Inre Hamnen, Kalmar, Kalmar kommun, 2002 Parallellt uppdrag, fortsatt uppdrag Tomtutrednigar 1998 Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola / University of Greenwitch, 180p Ny stadsplan, Ban Yue Wan, Weihai, Kina, 2003 Inbjuden tävling, 1:a pris Sjöfartshögskolan och Högskolan för biologi och miljövetenskap i Kalmar, 2000-2001 Nybyggnad Handläggare AstraZeneca, Mölndal, Hus MD, 2002-2004 Om- och tillbyggnad av försörjningscentral Handläggare 2003 Sveriges Arkitekters Proffessionaliseringsprogram 2001-2005 Thorbjörnsson & Edgren Arkitektkontor AB, Göteborg Europan 6, 2000 Tävling Industri 2009-2010 Arkitektur för ett åldrande samhälle, KTH, 10p Planet Fitness Center, Stockholm, Friskvårdsanläggning, 2004 Inbjuden tävling Elof Lindälvsgymnasiet, Kungsbacka, 2004 Om- och tillbyggnad Kalmar Nyckel, Campus för Högskolan samt konferens- och hotellanläggning, 1999-2001 Om-, till- och nybyggnad för: Högskolan i Kalmar: Baltic Business School och Inst för Medievetenskap och Journalistik, kontor och studio för SVT, kontor för STF Kompetens och WFI Academy, lokaler för Brofästet Hotell och konferens Handläggare FOR M E L L U T B I LD N I NG Växthus för kreativa idéer, 1999 Idétävling för hållbar omdaning av Skärholmen, Stockholm, 3:e pris Nytt kårhus, Frescati, Stockholm, 2000 Tävling Kursledare Kursen Residential Healthcare, Chalmers, 2010 Assisterande lärare 1998-2001 Räta Linjen Arkitekter AB, Kalmar
 3. 3. ÄLDREBOENDE - ETT FOKUSOMRÅDE PÅ WHITE GÖTEBORG SEDAN 2008 · · · · · · · · KUB LYSSNA OCH LÄRA NÄTVERKA SKAPA DEBATT TÄVLA PROJEKT FOU EGENREGIPROJEKT
 4. 4. TYPER AV BOSTÄDER FÖR ÄLDRE · · · · ORDINÄRA BOSTÄDER SENIORBOSTÄDER TRYGGHETSBOSTÄDER VÅRD OCH OMSORGSBOSTÄDER (KORTTIDSVÅRD) (DEFINERADE AV ÄLDREBOENDEDELEGATIONEN 2008)
 5. 5. DEN ÅLDRANDE MÄNNISKAN TREDJE ÅLDERN FJÄRDE ÅLDERN · DET NATURLIGA ÅLDRANDET · FORTFARANDE AKTIVT LIV · SINNENA BLIR SVAGARE: SYN, HÖRSEL, LUKT, KÄNSEL, SMAK · · · · · · · · · DEMENSSJUKDOMAR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR SOMATISKA SJUKDOMAR SKÖRHET ÖKAT BEHOV AV ASSISTANS I VARDAGEN FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR PROBLEM MED BALANS MUSKLER FÖRSVAGAS BEHOV AV ASSISTANS I VARDAGEN
 6. 6. BOENDE I LIVETS OLIKA SKEDEN TREDJE ÅLDERN FJÄRDE ÅLDERN ORDINÄRT BOENDE SENIORBOENDE TRYGGHETSBOENDE KORTTIDSVÅRD VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
 7. 7. GEMENSAMMA FAKTORER SALUTOGENT SYNSÄTT VÅRD ARBETSMILJÖ INDIVIDANPASSAT · · · · · HEMLIKHET MYNDIGHETSKRAV ORDINÄRT BOENDE SENIORBOENDE TRYGGHETSBOENDE KORTTIDSVÅRD VÅRD OCH OMSORGSBOENDE GOD TILLGÄNGLIGHET MÖTESPLATSER NY TEKNIK NÄRHET TILL SERVICE OCH KOMMUNIKATION UTEMILJÖN VIKTIG TRYGGHET
 8. 8. FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE? MÅNGFALD AV LÖSNINGAR INNOVATIONER OCH TEKNIKUTVECKLING SYNEN PÅ ÄLDRE FÖRÄNDRAS VI KAN ALLA VARA MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN
 9. 9. TRYGGHETSBOENDE FRÄMJAR GEMENSKAP
 10. 10. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 12 FR AMTIDA BUSSHÅLLPLATS Husens placering •  Nord-­sydlig  riktning      -­  siktlinjer      -­  naturliga  gångstråk    -­  lägenheter  i  öst-­västläge    -­  tyst  sida  mot  gård •  Kulle  med  träd  bevaras •  Angöring  vid  Ytterbyvägen •  Sammanlänkade  byggnadskroppar KULLEN BEVARAS •  Platsbildning  vid  huvudentré NATURMARK N Naturmark Siktlinje Sinnenas trädgård 24 M A J 2 011
 11. 11. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 14 VÄDERSKYDDAD KOPPLING KVARNKULLEN Planens organisation •  Generösa  entréer  med  trevliga   LÄG ENH ETSF Ö D GSP L ATS    sittplatser RRÅ LAD D NIN •  Entréer  kopplade  till  mötesplat   LOFTGÅNG ENT RÉ IK POSTBOXAR    sen  i  Orangeriet FAST IGH ETST EKN 2 R OK 2 R OK 1 R OK 2 R OK •  Lägenhetsförråd  i  plan  1  som          nås  via  hissen •  Förvaring  och  laddning  av  per     ORANGERI    mobiler •  Entré  till  lägenheterna  via          trapphus  och  loftgångar POS T LÄGENHETSFÖRRÅD ENTRÉ BOX AR •  Möjlighet  till  verksamheter  i             FASTIGHETS TEKNIK 2 RO K 1 RO K    plan  1 2 RO K LOF TGÅ NG 2 RO K Plan 1 Sektion 24 M A J 2 011
 12. 12. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 15 Utemiljön •  Två  gårdar  på  olika  nivåer LOF TGÅ NG 3 RO K 2 RO K •  Sinnenas  trädgård 2 RO K LOFTGÅNG •  Ängen  kring  Kvarnen   1 RO K ENT RÉ •  Ytor  för  aktiviteter MÖTESPLATS 2 R OK 2 R OK 1 R OK 2 R OK •  Terrassen •  Tillgängliga  gångstråk 3 R OK 1 R OK 1 R OK 1 R OK 1 R OK MÖTESPLATS ENTRÉ 2 RO K 1 RO K LOFTGÅNG 2 RO K Plan 2 LOF TGÅ NG 2 RO K Blomsteräng på den övre gården 24 M A J 2 011 Olika slags sittmöbler Sinnenas trädgård Salvia och lavendel ger gården en lila-blå färgton Porlande vatten
 13. 13. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 13 Arkitekturen •  Smala,  nätta  huskroppar •  Egen  karaktär   •  Fasad  med  minerit  lagd  i  klink   •  Svart  /  mörk  jordfärg  i  fasad •  Träytor  vid  loftgångar  och  balkonger •  Balkonger  som  vetter  mot  gården St. Knut, Falsterbo, seniorboende ritat av White arkitekter Träytor vid loftg[ngar. Illustration:White Fasad / Sektion Fasad 24 M A J 2 011
 14. 14. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 2 0 2,5 rum och kök •  Hall  med  förvaring r ullator sit tbänk •  Rymligt  badrum  med  utökad  tillgänglig        het •  Tvättmaskin  och  torktumlare •  Öppen  planlösning  kök  och  vardagsrum k lk alkov •  Alkov  /  ”vrå”  för  arbetsplats,  bibliotek  eller        extra  sovplats  till  barnbarnen •  Rymligt  och  tillgängligt  sovrum bad hall sov vardagsr um •  Stor,  tillgänglig  klädkammare  kopplad  till        sovrummet kök •  Balkong/uteplats balkong / uteplats 24 M A J 2 011 Lägenhet  2,5  rok 59  kvm
 15. 15. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N P R E S E N TAT I O N S I D 16 Mötesplatser •  Entréer,  trapphus,  loftgångar  med  sittplatser  för  vila  och  möten •  Orangeriet  med  pentry,  hwc  och  ytor  för  samvaro  och  aktiviteter •  Uteplats  -­  nedre  gården •  Terrass  -­  övre  gården •  Kvarnkullen  för  större  sammankomster,  måltider  och  evenemang. Orangeriet och gemensamma uteplatser på den nedre gården Entrè Entrè Orangeriet Loftgångarna skapar naturliga mötesplatser för de boende. De fasta möblerna bryter ner skalan och ger en personlig prägel. 24 M A J 2 011 Orangeriet, plan
 16. 16. T R YG G H E T S B O E N D E K VA R N K U L L E N 24 M A J 2 011 P R E S E N TAT I O N S I D 22
 17. 17. HUSEBYJORDET, SKEDSMO, NORGE · ARKITEKTTÄVLING · NYBYGGNAD PÅ ÅKERMARK · I ANSLUTNING TILL SYKEHJEM · DETALJERAT TÄVLINGSPROGRAM · FLEXIBILITET I PLANEN · SMÅ AVDELNINGAR, STORA LÄGENHETER · FOKUS PÅ GEMENSAMMA YTOR · GÅRDAR OCH TERRASSER FÖR VARJE AVDELNING · GEMENSAM SINNENAS TRÄDGÅRD · NATURLIGA MATERIAL Arkitekt: White Arkitekter AB Byggår: 2013 Beställare: Skedsmo Kommune Entreprenadform: Totalentreprenad Vårdgivare: Kommunala Äldreomsorgen Antal lägenheter:34 Utmärkelser: Vinst i inbjuden tävling 2010
 18. 18. HAGE PROGRAM PROGRAM HAGE PROGRAM HAGE PROGRAM PROGRAM FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG NG RI GS JØ IN DK ER NE RK LER PA EL KJ G IN ER RK PA BOENHET HVILE 46 FORSLAG BOENHET HVILE BOENHET HVILE FELLESROM OPPLEVELSE FELLESROM OPPLEVELSE BOENHET HVILE R FELLESROM OPPLEVELSE E LL CE L SO UT HELHET G G AN FELLESROM OPPLEVELSE HELHET TI L Plan 1 E G HA Demens 1 HELHET G Demens 3 Plan 1 I ST IN R KE R PA Demens 2 Plan 2 Dagavdeling Demens 2 Omsorg 1 Demens 3 Demens 1 Omsorg 2 Dagavdeling Plan 2 Demens 2 Personal Omsorg 1 Demens 3 Omsorg 2 Dagavdeling Plan 2 Personal HELHET L KK SY Plan 1 ER SE G DU VE AN HO NG IN M Plan 1 K TA SS Demens 1 RA R L FA AV DemensTE 2 L DemensE3 D SS RE G EN R KE G R PA IN Plan 2 AG H LPlan 2 SO Dagavdeling Omsorg 2 K SI K UT EN B Personal NN VA E- ER T IT SS S LA P Omsorg 1 ST Omsorg 2 E KK Plan 1 Omsorg 1 KK D- HE Demens 1 NE E SC G Personal G RØ E AG H KS SA NN HUS, HJEM OG HAGE, SKEDSMO 0 5 10 25 SITUASJONSPLAN
 19. 19. A DEMENS 2 hvilerom pårørende hvilerom vaskerom personale medisin matbod matbod B drivhus vaskerom garderobe DAGAVDELING matbod B personale personale vaskerom vaskerom DEMENS 3 DEMENS 1 A PLAN 01 Demens 1 Demens 2 Plan 1 Demens 3 Dagavdeling BOENHET HVILE HUS, HJEM OG HAGE, SKEDSMO FELLESROM OPPLEVELSE HELHET
 20. 20. mulighet att se ut fra senga gennem store vinduer og balkongens rekkverk uteplass 5,4 m² uteplass 5,4 m² uteplass 5,4 m² oppholdsrom 16,7 m² soverom 9,5 m² soveplass 9,5 m² bad 5,2 m² gang 3,4 m² bod 2,8 m² privat boenhet 1 39,5 m² TYP 1 oppholdsrom 19,7 m² bad 5,7 m² gang 3,6 m² fællstol montert på veggen i gangen TYP 2 INSPIRASJON LANDSKAP HUS, HJEM OG HAGE, SKEDSMO bod 3,0 m² privat boenhet 2 44 m² fleksibel kjøkkenbenk på hjul soverom 13,4 m² oppholdsrom 22,4 m² bod 3,9 m² entre till boligen i nisj med benk TYP 3 gang 5,1 m² bad 5,9 m² privat boenhet 3 53,3 m²
 21. 21. Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden Tävlingsprogram för projekttävling 2012-12-03 Bild: Anders Jönsson Landskapsarkitekter 1
 22. 22. NORRA DJURGÅRDSSTADEN IDAG
 23. 23. NORRA DJURGÅRDSSTADEN
 24. 24. NORRA DJURGÅRDSSTADEN
 25. 25. TEAM WHITE ARKITEKTUR, LANDSKAP, INREDNING, MILJÖ, LJUSDESIGN, TILLGÄNGLIGHET, VISUALISERING Ylva Olofsson Susanne Clase Tobias Hesselgren Lars Olsson Maria Nordberg Joel Hördin, Andreas Laessker Ingrid Backman Kajsa Sperling Anders Medin Åsa Carlestam
 26. 26. Grönska utanför fönsterna. Viktigt för de som inte kan gå ut. Urbana villor i Malmö med balkonger som tillräckligt jorddjup för grönska WORKSHOP 3 BILDER Mötesplatser på taken. Grönska och avskildhet. Upphöjda planteringar för tillgänglighet. VERANDAN -DET GRÖNA NÄRA Vertikal grönska GRÖNAUTEMILJÖER TAK OCH GÅRDAR INSPIRATION PROGRAM/GESTALTNING MATERIALITET FORMSPRÅK NY TEKNIK MILJÖ LIVSGLÄDJE DE 4 ELEMENTEN
 27. 27. PLATSEN
 28. 28. FÖRUTSÄTTNINGAR Seniorboende/ Parboende Navet Vård och Omsorgsboende
 29. 29. DISPOSITION Seniorboende Vård och Omsorgsboende Takterrass Parboende Rehab Lokal Vårdcentral/ dagcenter Restaurang Café/Lobby Teknik/frd /garage DISPOSITION
 30. 30. GESTALTNINGSKONCEPT GESTALTNINGSKONCEPT TRE SAMMANFOGADE VOLYMER AV TRÄ HINNA AV GLAS SVEPER RUNT BULLERSKYDD OCH SOLCELLER TRÄDGÅRDAR PÅ GÅRD OCH TAK
 31. 31. MENINGSFYLLT - VÅR IDÉ
 32. 32. PLANER + 4,4 och översvämningsmöjligheter. + 5,5 Lokal Uteplats omgärdad av odlingslådor + 4,5 Odling Lokal Träningslokal Pergola Sopnedkast + 6,0 Rehab / bad Solrum Bastu Omkl Sinnenas rum Tork Avsked/ Samtal Frd Hwc Flexrum Bovärd + 5,5 + 5,55 Mötesplats + 6,0 + 5,5 Entré Hwc Pers. Frd blommande buskar och perenner. Blommande perenner och buskar “Galleriet” Cykelfrd Laddning Verkstad Frd ö spis Wc Hwc Hwc Vårdcentral Plan 1, EnTRÉPlan + 6,0 + 6,0 Restaurang Kpr Laddn /frd + 6,0 Lobby bar + 6,0 + 6,3
 33. 33. PLANER Personal adm. adm. 3 RoK 3 RoK 1 RoK Mötesplats 1 RoK 1 RoK 1 RoK Konferens 1 RoK Plan 3 2 RoK 2 RoK gemensamt 1 RoK 1 RoK paus 1 RoK frd 3 RoK omkl miljö gem. 1 RoK 1 RoK adm omkl 1 RoK ö spis frd frd omkl Gemensamt vardagsrum frd Parboende Kök gemensamt Kök / matsal ö spis 1 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK 2 RoK 3 RoK
 34. 34. PLANER 3 RoK 3 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK 2 RoK 1 RoK 2 RoK gemensamt 1 RoK 1 RoK och upphöjda planteringar. 1 RoK frd miljö 1 RoK 1 RoK 1 RoK 1 RoK adm 1 RoK 2 RoK frd Kök 2 RoK gemensamt gemensamt 1 RoK ö spis 1 RoK 1 RoK 1 RoK gem. 1 RoK 3 RoK 3 RoK
 35. 35. + 4,4 PLANER + 5,5 a + 4,5 Takträdgård Seniorboende Pergola + 6,0 + 5,5 2 RoK 2 RoK Takträdgård Vård och Omsorg Orangeri Gemensamt Omkl Terrass 3 RoK Plan 10 Bastu Pool
 36. 36. FASADER Fasad moT väsTER Fasad moT ösTER Fasad moT södER Fasad moT noRR skala
 37. 37. SEKTION erad/Närvarostyrd Litet pentry Rumsskapande små förråd ridor odla och trivas i. Med minst ca ca 350 m2 solceller integrerat i fasaenergimål hörig. - i skåp med golvbrunn. När skåpet stängs klaras ljudkraven. den större gemenskapsytan med motoch vardagsrum med öppen spis och en stor gemensam balkong Nischer i korridor möbleras med fast naturlig mötesplats för de boende. - Överljus sprider naturligt ljus in i badrummet Sovplatsen kan möbleras Fönstrets bröstning är utblickar från sängen. . Egen balkong altermed utblickar mot gården.
 38. 38. BADRUM g Indirekt naturligt ljus Indirekt naturligt ljus etc. låsbart minskad halkrisk BADRUM VÅRD OCH OMSORGSBOENDE in stödhandtag BADRUM SENIORLÄGENHETER
 39. 39. KRETSLOPP Gröna tak för daggisk mångfald Integrerade söderfasad buller SEKTION
 40. 40. FLEXIBILITET LÄGENHETSFÖRDELNING ENLIGT TÄVLINGSFÖRSLAGET 1 rok 27-29m2 Enligt tävlingsförslag 3 rok ca 80m2, EXEMPEL PÅ MÖJLIG FRAMTIDA DISPOSITION 2 rok 54-58m2, Möjlig fram1 rok Gemensamt utrymme, lösning 2 rok 3 rok Gemensamt utrymme, Trapphus
 41. 41. ENERGIFÖRBRUKNING ENERGIBERÄKNING, SAMMANFATTNING ENERGIBERÄKNING Plan 2-10, boende Plan 1, verksamhet Totalt 2 17 Hissar 17 2 3 17 2 2 7 Pumpar 2 6 2 2 6 2 2 Totalt 45 84 50 kWh/m2, år Kravgräns 55 55 55 kWh/m2, år temp
 42. 42. GÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR 3. Stad möter natur ANALYS
 43. 43. GRÖNA TAK OCH GÅRDAR
 44. 44. GRÖNYTEFAKTOR YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA: FAKTORBERÄKN. AREA: Delfaktorer grönska BSK BSK BSK BSK BSK BSK BSK BSK Ej underbyggd markgrönska - - Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet B B B B B B B B B B B B B B B - 113 Buskar generellt 79 6 1 3 1 Ek Fauna-depåer 1 6 13 - 96 33 värden S S S S S S S S S S S S Gemensamma takterasser Synliga gröna tak 3 21 6 Tilläggsfaktorer grönska/klimat-heat island K K K - BSK BSK SK SK - - B B - B B B 13 fuktstråk 121 - 72 23 värden S S S 1 K K K 1 13 1926 2919 Uppnådd faktor: Balansräkning: B = Biologisk mångfald S = Sociala värden K = Klimatanpassning Max antal: 30 27 18 antal: 21 25 14 %: 70% 93% 78% 0,66 18 16,2 10,8
 45. 45. TACK!!! susanne.clase@white.se jenny.maki@white.se (White Norge) www.white.se

×