Gro Sandkjær HanssenNorsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)Makt og demokrati ibyplanlegging
Jeg vil snakke om…• Medvirkning– Begrunnelse– Lovkrav• Hvordan ivaretas medvirkning i byplanlegging – oggir medvirkning ma...
Grunnlag• Fire forskningsprosjekter (NFR, KS, Oslo kommune)• Spørreundersøkelser til alle kommuner (2007+2013)– ordfører, ...
Hvorfor er medvirkning viktig i byplanlegging?BEDRE DEMOKRATI OG MER LEGITIM BYUTVIKLING• Hvem er byen til for? Alle inter...
Styrkede lovkrav i Norge• Prinsippet om medvirkning i planlegging styrkes i den nyePlan- og bygningsloven (2008)– Enhver e...
”Deltakelsesstigen”,inspirert av Arnstein (1969)
Dagens lovkravPLAN: Hva skalplanlegges?Klageadgang(Informasjons-møter/folkemøter)Innbygger-initiativPLAN: Høring,offentlig...
Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanleggingen – og gir medvirkning makt?
Norge har mer utbyggerstyrt byutviklingenn andre nordiske land• PBL 1985 åpnet for private planforslag (reguleringsplaner)...
Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanleggingen?Overordnet planlegging• Vanskelig å skape engasjement• Folkemøter – fremmedg...
7678290102030405060708090100Planleggere Politikere UtbyggereProsent som oppgir at det er svært viktig å sikremedvirkning f...
Opplever innbyggere og sivilsamfunn at dehar muligheter for å påvirke byutviklingen?Generelt :• Fornøyd med kommunen – men...
Medvirkning – med virkning?• Oppleves som vanskelig å påvirke resultatet• Rammene for prosjektet endres sjelden, bare småj...
37137 60510152025303540Utbyggingsavtaler Innspill fra åpnefolkemøterHøringsuttalelserfra lokale aktørerUformell kontaktmed...
Hvordan ivaretas medvirkning i byplanlegging iOslo, - og gir medvirkning makt?LOKALE ORGANISASJONER:• Ønsker sterkt å komm...
Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanlegging i Oslo.. fortsUTBYGGERBEDRIFTER:– Høringene fungerer dårlig for å få innsikt i...
Hvordan skape arenaer for medvirkningmed virkning?OVERORDNEDE PLANER:– Metode:– Bredspektret meny av medvirkningstiltak – ...
Hvordan skape arenaer for medvirkningmed virkning?REGULERINGSPLANLEGGING:• Kommunen stiller krav til private forslagsstill...
Takk for oppmerksomheten!gro.hanssen@nibr.noRapporter kan lastes ned frawww.nibr.no
Gode eksempler: bredspektretmedvirkningsmeny –kommuneplanen i SvelvikForberedelses- og utformingsfasen:• ”Kaste-ball-grupp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Foredrag makt og demokrati i byplanlegging tabbuk_2013

620 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foredrag makt og demokrati i byplanlegging tabbuk_2013

 1. 1. Gro Sandkjær HanssenNorsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)Makt og demokrati ibyplanlegging
 2. 2. Jeg vil snakke om…• Medvirkning– Begrunnelse– Lovkrav• Hvordan ivaretas medvirkning i byplanlegging – oggir medvirkning makt?– Generelt inntrykk (alle kommuner)– Oslo• Hvordan skape arenaer for medvirkning medvirkning?
 3. 3. Grunnlag• Fire forskningsprosjekter (NFR, KS, Oslo kommune)• Spørreundersøkelser til alle kommuner (2007+2013)– ordfører, lokalpolitikere i planutvalg– planansvarlig, planleggere– utbyggerbedrifter– lokale organisasjoner• Casekommuner– Oslo, Bergen, Trondheim, Ski og Sola (+ 18 andre)– Intervjuer med nøkkelaktører (politikere, planadministrasjon,utbyggere, lokale org)– Reguleringsplanstudie (alle planer i 2008 + 2011)– Undersøkelse til beboere i borettslag i utvalgte utbyggingsområder
 4. 4. Hvorfor er medvirkning viktig i byplanlegging?BEDRE DEMOKRATI OG MER LEGITIM BYUTVIKLING• Hvem er byen til for? Alle interesser og grupper bør høres• Styrke tilliten mellom styrende og styrteBEDRE RESULTAT• Mer informerte politiske beslutninger• Bedre resultat, mer hensiktsmessig byutvikling• Økt effektivitet• Det offentliges systemkapasitet økerSTYRKER ENGASJEMENTET, TILLITEN OG FELLESSKAPET• Større eierskap• Vitalisere lokaldemokratiet• Mer rettferdig samfunn
 5. 5. Styrkede lovkrav i Norge• Prinsippet om medvirkning i planlegging styrkes i den nyePlan- og bygningsloven (2008)– Enhver er ansvarlig, også private forslagstillere– Kommunen har særlig ansvar for å tilrettelegge+ påse at det skjer– Innspill innarbeides og vurderinger synliggjøres• Innbyggerinitiativ (Kommuneloven § 39a)• Eldreråd (Eldrerådsloven,1991)• Råd eller annen representasjonsordning for menneskermed nedsatt funksjonsevne (Lov, 2005)
 6. 6. ”Deltakelsesstigen”,inspirert av Arnstein (1969)
 7. 7. Dagens lovkravPLAN: Hva skalplanlegges?Klageadgang(Informasjons-møter/folkemøter)Innbygger-initiativPLAN: Høring,offentlig ettersynAlle planer,planprogramPLAN:Annonsering avoppstartAlle planer(nå ogsåkommuneplan)EldrerådRåd forfunksjons-hemmedePlanprogramBLÅTT = LovpålagtGRÅTT= Anbefalt
 8. 8. Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanleggingen – og gir medvirkning makt?
 9. 9. Norge har mer utbyggerstyrt byutviklingenn andre nordiske land• PBL 1985 åpnet for private planforslag (reguleringsplaner)• Majoriteten av reguleringsplaner er private planer• Forslagstillere blir en viktig aktørgruppe– Utformer planene– Svært viktige premissgivere– Har ansvar for medvirkning i tidlig fase (detaljregulering/områderegulering)• Hvordan fungerer lokaldemokratiet som korrektiv?– Medvirkning (bottom-up)– Politisk styring (top-down)
 10. 10. Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanleggingen?Overordnet planlegging• Vanskelig å skape engasjement• Folkemøter – fremmedgjørende• Manglende ”spor-sak” og ”spor-innspill” rutinerReguleringsplanlegging• Lite medvirkning utover lovens minimumskrav• Bare 23 % av kommunene mener at forslagstiller legger til rettefor medvirkning utover lovens minstekrav• Aktører har ulik holdning til medvirkning
 11. 11. 7678290102030405060708090100Planleggere Politikere UtbyggereProsent som oppgir at det er svært viktig å sikremedvirkning fra lokalsamfunnet ireguleringsplanlegging77 8042
 12. 12. Opplever innbyggere og sivilsamfunn at dehar muligheter for å påvirke byutviklingen?Generelt :• Fornøyd med kommunen – men ikke med muligheten til åpåvirke mellom valgReguleringsplaner:• Oppleves som lukkede og ugjennomtrengelige prosesser• Mangel på tidlig medvirkning• Høring kommer alt for sent – premissene er lagt• Viktig lokalkunnskap blir ikke kanalisert inn i byplanlegging
 13. 13. Medvirkning – med virkning?• Oppleves som vanskelig å påvirke resultatet• Rammene for prosjektet endres sjelden, bare småjusteringer• Lokale aktører defineres som NIMBY for å ufarliggjøres• Hva får dette å si for politikernes endelige behandling avsaken?
 14. 14. 37137 60510152025303540Utbyggingsavtaler Innspill fra åpnefolkemøterHøringsuttalelserfra lokale aktørerUformell kontaktmedlokalsamfunnetI hvor stor grad føler du deg bundet av følgende forholdnår planer knyttet til fortetting skal vedtas? (Prosent, politikere 2013)
 15. 15. Hvordan ivaretas medvirkning i byplanlegging iOslo, - og gir medvirkning makt?LOKALE ORGANISASJONER:• Ønsker sterkt å komme inn tidlig:– kunngjøring av oppstart ikke tilstrekkelig invitasjon (82%)– ønsker åpent oppstartsmøte med alle berørte parter (75%)• Hva rangeres som beste deltakelsesform?– Tidlig fase: arbeidsgrupper/plansmier (62 %)– Sen fase: deputasjon til byutviklingskomiteen (69%)• Opplever liten innflytelse– 50 prosent av de som har deltatt opplever at innspillene i liteneller svært liten grad førte til endring
 16. 16. Hvordan ivaretas medvirkning ibyplanlegging i Oslo.. fortsUTBYGGERBEDRIFTER:– Høringene fungerer dårlig for å få innsikt i berørte partersynspunkter– De få som har erfaring med åpne folkemøter eller workshopshar en positiv vurdering av detteBYDELSPOLITIKERE:– Opplever at kommunestyrepolitikere ikke tar nok hensyn tilinnspillene fra bydelen (80 prosent)– Bare 10 prosent opplever at endelig planinnholdet som oftester i tråd med bydelens ønsker
 17. 17. Hvordan skape arenaer for medvirkningmed virkning?OVERORDNEDE PLANER:– Metode:– Bredspektret meny av medvirkningstiltak – med bådespissede tiltak og brede arenaer– Møte folk der de er– Konkrete saker – tydelige konsekvenser– Organisering:– Demokratikoordinator i kommunen– Kommunen etablerer koordineringsarenaer isivilsamfunnet– Faste råd– Holdning: Medvirkning som ressurs, ikke plikt
 18. 18. Hvordan skape arenaer for medvirkningmed virkning?REGULERINGSPLANLEGGING:• Kommunen stiller krav til private forslagsstillere om tidligmedvirkning• Å ha et mottaksapparat for medvirkningsinitiativ fra innbyggerne– ikke avvise• Holdningsendring: Se potensialet i innbyggernes engasjement ogmobilisering
 19. 19. Takk for oppmerksomheten!gro.hanssen@nibr.noRapporter kan lastes ned frawww.nibr.no
 20. 20. Gode eksempler: bredspektretmedvirkningsmeny –kommuneplanen i SvelvikForberedelses- og utformingsfasen:• ”Kaste-ball-gruppe”• Fotokonkurransen ”Mitt Svelvik”• Sande vgs - layout• Nyhetsbrev og media• Stedsanalyse• SpørreundersøkelseHøringsfasen:• 22 gjestebud• 4 temamøter:- Underholdning- Gruppearbeid• Informasjonsmøte• Brukt i undervisning i videregående ogungdomskole - resulterte i høringsinnspillfra elevråd

×