Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bydel bjerke

629 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bydel bjerke

 1. 1. Byutvikling – Groruddalssatsingen Programleder Lars Eivind Bjørnstad, Bydel Bjerke Omsorgsarkitektur- Fysisk form som virkemiddel for bedre livskvalitet for personer med demens
 2. 2. Veitvet og Groruddalen ca 1960 Før / nå
 3. 3. 10 års samarbeid mellom Staten og Oslo kommune 2007 - 2016
 4. 4. bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag og næringslivet, bydeler og offentlige institusjoner. Det utvikles et Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.” ”Hovedmålet er:
 5. 5. Bred tematisk satsing - Fire programområder: -Samferdsel -Blå-grønt – kulturmiljø -Områdeløft, områdeplanlegging og byutvikling -Oppvekst, levekår, inkludering Minst 50 mill. kr årlig – fra hver
 6. 6. Samarbeid etater – bydel – næringsliv - befolkning
 7. 7. Dialog med befolkningen
 8. 8. Nye muligheter
 9. 9. Alt nytt ?
 10. 10. ….og gjenkjennelige spor?
 11. 11. • • • • Kunnskapsplattform Prosess med lokal forankring Synliggjøre og prioritere ulike historiske spor Konkret og forutsigbart styringsverktøy innen vern • Løsningene skal så lang som mulig gjenspeile beboerne prioriteringer Riksantikvarens DIVE-metodikk.
 12. 12. Analyse fire trinn: • beskrivelse, • fortolkning, • vurdering og • aktivering i tilknytning til en åpen medvirkningsprosess. Analysen ivaretar historiske kvaliteter og muligheter - og aktiveres i stedsutviklingen. Analyse av historiske lag
 13. 13. Vollebekk – på størrelse med Grünerløkka
 14. 14. Grønn åre -
 15. 15. Bjerkedalen park
 16. 16. Årvoll gård – kjente omgivelser
 17. 17. Hvilken «merverdi» kan nytt sykehjem gi?
 18. 18. Eldre vil også ha liv og røre
 19. 19. Boliger til 50.000 flere + næring
 20. 20. Gamle «Øvre Isdam» på Årvoll – friluftssenter for alle

×