Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stipendiat KHiB Erlend Bleken: Demens, livskvalitet og fysiske omgivelser

803 views

Published on

Presentasjoner fra seminar om omsorgsarkitektur 24. oktober 2013. Copyright: Norsk Form

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stipendiat KHiB Erlend Bleken: Demens, livskvalitet og fysiske omgivelser

 1. 1. Sykkylven
 2. 2. Utgangspunkt - master o Raskt forfall på sykehjem - rullestol o Sterilt og sykehuspreget miljø o Lite skjerming i fht. andre beboere o Inaktivt – sitter og venter o Det skjer lite - understimulert tilværelse
 3. 3. Er det mulig å skape et sted som… …er mer aktivt, mer stimulerende? …skaper mer kontakt? …er mindre sykehuspreget og sterilt? …likner mer på et hjem?
 4. 4. „Hvordan kan man skape et bomiljø som bidrar til økt livskvalitet for eldre med demens med behov for heldøgnspleie“? Studietur til USA Besøkt institusjoner i Skandinavia Masteroppgave http://globe.khib.no/substans/2011 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Erlend Bleken | bleken@gmail.com
 5. 5. Besøk på pleiehjem o Bygget etter „Smått er godt“-filosofien o Skjerming o Åtte beboere – alle kvinner o Moderne og høy bostandard o Eget rom med dusj/toalett. o Stue og kjøkken o Sansehage o Er det allikevel rom for forbedringer?
 6. 6. Institusjon – „smått er godt“
 7. 7. korridorer – tyngsel – sterilt
 8. 8. Finland, Helsinki
 9. 9. plejehjemmet lotte (noen demente)
 10. 10. Lottehjemmet
 11. 11. ...kaos, hjemlig
 12. 12. ...røyk & dram
 13. 13. Marjorie Doyle
 14. 14. Postiljonen
 15. 15. Vigs Ängar
 16. 16. forskrifter - rømning
 17. 17. 85 – klar for hybel?
 18. 18. Å flytte på pleiehjem o Forlate hjemmet – bo blant fremmede o De færreste vil det o Nødvendig i en viss fase av demens o Miste sitt kjente miljø o Miste friheter og muligheter o Blir man ivaretatt av fremmede? o Livshistorien – blir den med?
 19. 19. Identitet o Sette preg på omgivelsen o Blir mine ting med? o Soner – privat, semi-privat, felles o Bevegelsesfrihet – gå omkring? Variasjon o Livsstil o Kan jeg leve slik jeg har gjort? o Bakgrunn : kultur, normer, verdier o Livshistorie o Vet de hvem jeg er? o Tas mine preferanser hensyn til?
 20. 20. Hjem og personlig preg
 21. 21. Helsinki, Finland
 22. 22. Lotte-hjemmet - hygge, kontakt, egen innredning
 23. 23. Autonomi o Frihet og valg o o o o Bevege seg fritt - barrierer? Tvang – låste dører Valg mhp. Oppholdssteder Bevegelsesfrihet – gå omkring? Variasjon o Kontrol o Mitt sted? - personalets sted? o Bestemme?
 24. 24. „Fjøsmodellen“ – effektiv oppbevaring – rasjonell drift
 25. 25. Boller slot – 18 „tunge“ demente
 26. 26. 17 „tunge“ demente
 27. 27. Særpreg, peilemerker og gjenkjennelige interiør
 28. 28. Et nabolag å bevege seg i autonomi, frihet, variasjon, oppholdsssteder, vandreareale, flere mennesker, opplevelser
 29. 29. Korridoren – rom for livsutfoldelse?
 30. 30. bevegelsesfrihet – oversikt – fellestilbud - variasjon – opplevelser – autonomi - natur
 31. 31. „A walkable neighbourhood“
 32. 32. Sociosanitario Geriátrico Santa Rita Menorca Prof. Manuel Ocaña (arkitekt) 68 beboere - 30% har demens uvanlig bevegelsesfrihet og variasjon fri vandring og „barrierefrie“ omgivelser industrielt preg, men stort areale
 33. 33. „barrierefritt“ – til en viss grad
 34. 34. hagen i midten – adkomst fra alle beboerrom
 35. 35. alt på ett plan – vandrefrihet – varierte tilbud
 36. 36. „Charmed life“ Videoopptak fra Santa Rita http://www.youtube.com/watch?v=V-g-NxVxu5c
 37. 37. Demens
 38. 38. Demens o Dødelig sykdom (8-14 år) o Rammer hukommelse o Lagrer ikke ny informasjon o Verden er «ny» hvert 30 sek. o Mister minner o Blir «yngre» o Store funksjonstap o o o o Planlegging, sosial fungering, ferdigheter, utfoldelse Blir avhengig av andre Mister initiativ og tiltaksevne Skaper depresjon, engstelse, forvirring
 39. 39. Understimulert tilværelse? • Steril omgivelse • Begrenset område å bevege seg på • Lite variasjon, få oppholdssteder • Lite aktivitet – «aktivitør» • Monoton hverdag • Stå opp, stell, sitte, vente, spise, sitte, vente, spise…sove • Passiv og mottagende istf. deltagende
 40. 40. Korridoren
 41. 41. sitter hele dagen, lite skjer, kroppen forfaller, lite kontakt, understimulert, apati
 42. 42. Tilrettelagte hverdager Betydningen av aktivitet og fellesskap o Miljøbehandling o „Use it or loose it“ – kropp, sosialt og mentalt o Deltakelse, mening o Activities of Daily Life (ADL)
 43. 43. Et annet fokus enn sykdom
 44. 44. hearthstone manhattan – aktiviteter
 45. 45. hearthstone manhattan – aktiviteter
 46. 46. deltakelse, samarbeid
 47. 47. Hearthstone Manhattan • John Zeisel • • Boka „I‘m Still Here“ Forsker på demensvennlig design • Involverer lokale ressurser – musikk, dans, kultur • 7. etg. i høyblokk • 29 beboere med demens • Meningsfulle aktiviteter som engasjerer
 48. 48. Tilbud ut fra den enkeltes interesser?
 49. 49. Bråta Bo
 50. 50. Bergen Røde Kors Sykehjem
 51. 51. Demenslandsbyen Hogeweyk Weesp, Nederland 23 boenheter – 152 beboere Ca 6 personer pr boehet http://www.vivium.nl/hogewey_weesp Artikler : http://www.vivium.nl/media_aandacht_hogewey TV-innslag: http://www.youtube.com/watch?v=Uf0lFHqz27Q
 52. 52. Hogeweyk : 7 livsstiler Målsetting om å leve et normalt liv som i samfunnet ellers. Man grupperes ut fra kultur, holdninger, normer og verdier. • • • • • • • Urban Håndverk/praktisk Indisk Huslig/hjem Beverly Hills Kulturinteressert Kristen Mer info i Hogewey sin brosjyre (pdf)
 53. 53. Tilrettelegging for demens Noen eksempler
 54. 54. Kolstihagen
 55. 55. Fjell sjukeheim
 56. 56. Kjøkken for deltakelse - Søreide
 57. 57. Sonjatun – Erling Haugen (Årdal)
 58. 58. Sonjatun - Rundløype – ingen korridor
 59. 59. Masteroppgaven - praktisk prosjekt Bomiljø i 2 etasjer for 80 personer Mellomfase av demens Last ned oppgaven http://globe.khib.no/substans/2011
 60. 60. Planløsning versjon 2
 61. 61. Naturbilder i innemiljøet • • • • • Inspirert av St. Olavs Hospital Stimulerende Gir variasjon Skape ulike stemninger Grunnlag for fargepalett
 62. 62. Stuen • Små sittegrupper (karnapper) • Peis • Tekjøkken utenfor • Dagslys • Terrasse
 63. 63. Verdig bomiljø o Overrdnet : Hva skal foregå her? o Visjon om hverdagslivet. o Aktiv og engasjert hverdag – „use it or loose it“ o Miljøterapi. Variert aktiviteter. o Unngå institusjonspreg o Hjemlig, estetisk, trivelig miljø. o Arena også for pårørende og frivillige o Gjøre ting sammen. Sitte skjermet.
 64. 64. o Deltakende observasjon – minst 1 dag o Kunne jeg bodd her i fem år? o „Det sitter i veggene“ o Betydningen av de rette menneskene o Uten godt pleiemiljø og pleiemodell kommer man ingen vei. o De ansatte som støttekontakter o Hjelpe beboerne til mestring o „Skjule“ praktiske og adm. oppgaver. o Skap en illusjon – „er med og driver stedet “

×